Thêm bên ngoài người tham gia nhắn tin vào của bạn cuộc hội thoại Yammer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi bạn cần để giao tiếp với bên ngoài các đối tác, nhà cung cấp hoặc khách. Bạn có thể thêm bên ngoài những người tham gia vào cuộc hội thoại trong Yammer do đó bạn có thể làm việc với những người bạn cần, ngay cả khi họ không phải là trong mạng Yammer của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm bên ngoài người tham gia vào một cuộc thảo luận hoặc sử dụng nhắn tin tức thời để nhanh chóng có được một phản ứng. Những người tham gia bên ngoài có thể xem và tải các tập tin đã được tải lên vào cuộc đàm thoại, tải lên tập tin, và họ có thể xem ghi chú. Bạn sẽ có thể nhìn thấy khi một cuộc trò chuyện bao gồm một người tham gia bên ngoài, và bạn có thể loại bỏ một người tham gia bên ngoài khi bạn cần.

Ở đây là làm thế nào để làm việc với những người tham gia bên ngoài Yammer:

Thêm một viên bên ngoài

Là một người sử dụng Yammer , bạn có thể thêm một viên bên ngoài vào một cuộc thảo luận, và bạn có thể gửi một tin nhắn hoặc tin nhắn nhanh với một thành viên bên ngoài.

Thêm một người tham gia bên ngoài vào một cuộc thảo luận
 1. Trong Yammer, hãy nhập thư hoặc trả lời thư hiện có.

 2. Trên dòng Cc, nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời đến cuộc đàm thoại.

  Thông báo cho biết bạn đang thêm người dự bên ngoài

  Khi bạn thêm một người tham gia bên ngoài, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận rằng bạn đang thêm ai đó vào cuộc đàm thoại.

 3. Chọn đăng bài để gửi tin nhắn của bạn.

  Người dùng bên ngoài được thêm vào tin nhắn

  Những người tham gia bên ngoài tên và email địa chỉ xuất hiện. Biểu tượng quả cầu ghim vào cuộc đàm thoại cho người dùng khác thấy rằng cuộc trò chuyện bao gồm những người tham gia bên ngoài.

Gửi tin nhắn đến một người tham gia bên ngoài
 1. Trong Yammer, chọn hộp thư đến.

 2. Chọn tạo tin nhắn.

  Tạo thư từ Hộp thư đến Yammer
 3. Chọn gửi qua thư riêng tư.

  Tạo tin nhắn cá nhân mới trong Yammer
 4. Trong lĩnh vực người tham gia thêm , nhập địa chỉ email của người bạn muốn thêm là một người tham gia bên ngoài.

  Thêm người dự bên ngoài vào tin nhắn cá nhân

  Khi bạn thêm một người tham gia bên ngoài, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận rằng bạn đang thêm ai đó vào cuộc đàm thoại.

 5. Chọn Gửi tin nhắn để gửi tin nhắn của bạn.

Sử dụng nhắn tin tức thời với một thành viên bên ngoài
 1. Tìm kiếm thành viên trong cửa sổ trực tuyến bây giờ, và chọn tên của họ để bắt đầu một tin nhắn nhanh.

  Trò chuyện Yammer Now với người dự bên ngoài

  Bạn sẽ thấy một thông báo rằng cuộc trò chuyện bao gồm những người tham gia bên ngoài.

Mẹo: Sau khi bạn đã mời một người tham gia bên ngoài vào mạng Yammer của bạn bằng cách sử dụng một trong những phương pháp này, tên của họ sẽ xuất hiện cho bạn nếu bạn bắt đầu nhập tên của họ trong các tìm kiếm trước loại cho cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn.

Loại bỏ một người tham gia bên ngoài từ một cuộc trò chuyện

Bạn có thể loại bỏ một người tham gia bên ngoài từ một cuộc trò chuyện. Khi bạn loại bỏ chúng, họ không còn có thể nhìn thấy rằng cuộc hội thoại trong hộp thư đến Yammer của họ. Tuy nhiên, ý kiến của họ vẫn còn trong cuộc đàm thoại.

Những người có thể loại bỏ những người tham gia bên ngoài?

 • Tất cả thành viên    của một mạng có thể loại bỏ cá nhân tham gia bên ngoài mà họ đã thêm vào một cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn.

  Khởi động cuộc hội thoại    có thể loại bỏ tất cả bên ngoài cá nhân tham gia mà họ đã thêm vào một cuộc trò chuyện.

 • Nhóm quản trị viên    có thể loại bỏ tất cả những người tham gia bên ngoài từ cuộc hội thoại trong nhóm mà họ quản lý.

 • Verified quản trị viên    của một mạng có thể loại bỏ tất cả những người tham gia bên ngoài từ bất kỳ cuộc trò chuyện.

Loại bỏ một người tham gia bên ngoài từ một cuộc trò chuyện
 1. Trong bình luận thông báo rằng một người tham gia bên ngoài đã được thêm vào cuộc đàm thoại, nhấp Loại bỏ những người tham gia cho tài khoản của bạn sẽ muốn loại bỏ.

  Tuỳ chọn của người quản trị nhóm để loại bỏ người dự bên ngoài
 2. Trong xác nhận đặt tin nhắn "Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ những người từ conversation?", chọn OK.

Quản trị viên xác minh có thể tìm thấy tất cả những người tham gia bên ngoài trong một mạng. Xem tìm thấy bên ngoài những người tham gia trong một mạng Yammer.

Làm thế nào để trả lời những người tham gia bên ngoài?

Bên ngoài những người tham gia nhận được một email mời họ đến Yammer. Họ có thể chấp nhận lời mời và đi đến trang đăng ký Yammer để đăng ký cho tổ chức của họ Yammer mạng.

Họ cũng nhận được một email với cơ thể của cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn. Họ có thể trả lời email để đóng góp vào các cuộc thảo luận, hoặc họ có thể nhấp vào liên kết để trả lời trên Yammer. Nếu họ chọn để trả lời trên Yammer, họ sẽ đi đến trang đăng ký Yammer .

Nếu một người tham gia bên ngoài không muốn tham gia, họ có thể ngừng đăng ký từ một cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng một trong hai:

 • Email:    chọn liên kết hủy bỏ đăng ký từ hội thoại này trong thông điệp email của họ.

 • Yammer hộp thư đến:    chọn dừng sau đây trong hộp thư đến cho hội thoại trong hộp thư đến Yammer của họ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tìm thấy những người tham gia bên ngoài trong một mạng Yammer

Yammer bên ngoài những người tham gia FAQ

Những người tham gia một mạng lưới Yammer với quy tắc truyền tải Exchange bên ngoài kiểm soát

Yammer Trung tâm quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×