Thêm ảnh nền (hoặc hình nền mờ) vào trang chiếu

Thêm ảnh nền (hoặc hình nền mờ) vào trang chiếu

Sử dụng đồ họa làm hình nền mờ bên dưới văn bản trang chiếu là cách tốt để hiển thị logo hoặc hình ảnh ý nghĩa khác. PowerPoint cho phép bạn điều chỉnh độ trong suốt của ảnh sau khi đặt ảnh trên trang chiếu.

Ví dụ về trang chiếu có ảnh nền
Ví dụ về hình nền mờ dạng ảnh

Một tùy chọn khác: Hình nền mở dạng văn bản

Bạn muốn thay bằng hình nền mờ dạng văn bản?    Đó là một quy trình khác. Xem mục Thêm hình nền mờ NHÁP vào trang chiếu để được hướng dẫn.

Ví dụ về hình nền mờ dạng văn bản, "NHÁP", được dùng làm nền trang chiếu PowerPoint
Ví dụ về hình nền mờ dạng văn bản

Chọn đầu đề mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết:

Tô toàn bộ nền trang chiếu bằng ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh để không làm những nội dung khác trên trang chiếu kém nổi bật.

 1. Chọn ảnh bạn muốn sử dụng. Ảnh sẽ phù hợp hơn nếu hướng ảnh (dù ngang hay dọc) khớp với trang chiếu đó.

  Tại sao?   PowerPoint sẽ chỉnh cỡ ảnh để tô toàn bộ nền trang chiếu. Nếu hình ảnh có hình dạng chung khác với trang chiếu bạn đặt hình ảnh, phần bên ngoài của hình ảnh có thể vượt ra ngoài viền trang chiếu và không hiển thị trên trang chiếu.

 2. Hãy đi đến trang chiếu mà bạn muốn chèn ảnh. Trên tab Thiết kế của dải băng thanh công cụ, hãy chọn Định dạng Nền.

  Nút Định dạng Nền nằm trên tab Thiết kế của Dải băng trong PowerPoint
 3. Trong ngăn Định dạng Nền hiển thị ở bên phải, hãy chọn Tô Ảnh hoặc Họa tiết.

  Để chèn ảnh nền, bắt đầu bằng cách chọn "Tô ảnh hoặc họa tiết"
 4. Bên dưới mục Chèn ảnh từ, hãy chọn Tệp.

 5. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Bạn cũng có thể chèn hình ảnh từ Bảng tạm Windows (tùy chọn Bảng tạm) hoặc từ web hay OneDrive (tùy chọn Online).

  Hộp thoại Chèn Ảnh
 6. Sau khi bạn đã chèn ảnh, hãy quay lại ngăn Định dạng Nền và trượt thanh Trong suốt để đặt phần trăm độ trong suốt.

  Kéo thanh Trong suốt để điều chỉnh hình ảnh
 7. (Tùy chọn) Để đưa ảnh nền này vào tất cả các trang chiếu trong bản trình bày, hãy chọn Áp dụng cho tất cả ở cuối ngăn Định dạng Nền.

 8. Bấm vào Tệp > Lưu để lưu các thay đổi của bạn.

  Hình ảnh đã chọn được điều chỉnh kích thước để vừa với toàn bộ nền trang chiếu. Bạn không thể thay đổi kích thước đơn giản như ảnh ở mặt trước nhưng bạn có thể sử dụng cài đặt Khoảng chênh để điều chỉnh vị trí của ảnh. Hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn Xếp ảnh vào ô dưới dạng họa tiết để lặp lại các hình ảnh theo chiều ngang và chiều dọc trong toàn bộ nền.

Vẽ một hình, tô hình đó bằng một ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt cho ảnh:

 1. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật, từ bộ sưu tập xuất hiện.

 2. Vẽ hình trên trang chiếu.

  Điều quan trọng là tỷ lệ của hình phải tương đương với hình ảnh mà bạn muốn thêm vào. Nếu tỷ lệ của ảnh và hình khác nhau, ảnh sẽ bị lệch.

 3. Loại bỏ viền ngoài của hình: hãy bấm chuột phải vào hình, rồi bấm vào nút Viền ngoài bật lên. Trong thư viện mở ra, hãy chọn Không có Viền ngoài.

 4. Bấm chuột phải vào hình một lần nữa, rồi bấm vào Định dạng Hình.

  Ngăn Định dạng Hình mở ra.

 5. Trong ngăn Định dạng Hình, dưới , bấm vào Tô ảnh hoặc họa tiết.

  Nút tô ảnh hoặc họa tiết trên ngăn Định dạng Ảnh

 6. Bấm vào nút Tệp. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị tệp ảnh mà bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn nút Chèn.

 7. Giờ khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, hãy di chuyển con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng Hình để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Con trượt độ trong suốt trên ngăn Định dạng Ảnh

Quy trình này áp dụng cho ảnh hoặc họa tiết lấp kín hoàn toàn nền trang chiếu.

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu chứa mẫu hình nền hoặc ảnh bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên tab Thiết kế của dải băng thanh công cụ, trong nhóm Tùy chỉnh ở phía ngoài cùng bên phải, chọn Định dạng nền.

  Nút Định dạng Nền nằm trên tab Thiết kế của Dải băng trong PowerPoint
 3. Trong ngăn Định dạng nền, bên dưới , chọn Tô màu đồng nhất.

  Trong ngăn Định dạng nền, chọn Tô màu đồng nhất.
 4. Chọn mũi tên xuống cạnh nút Màu. Một bộ sưu tập màu sẽ xuất hiện. Chọn màu trắng.

  Nền hiện tại của bạn được loại bỏ và giờ thì nền trang chiếu sẽ trở thành màu trắng.

 5. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi tương tự cho các trang chiếu khác trong bản trình bày, hãy chọn Áp dụng cho tất cả ở cuối ngăn Định dạng nền.

Bấm vào đầu đề mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết:

Tô toàn bộ nền trang chiếu bằng ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh để không làm những nội dung khác trên trang chiếu kém nổi bật.

 1. Xác định ảnh bạn muốn sử dụng. Ảnh sẽ phù hợp hơn nếu hướng ảnh (dù ngang hay dọc) khớp với trang chiếu đó.

  Tại sao?   PowerPoint sẽ chỉnh cỡ ảnh để tô toàn bộ nền trang chiếu. Nếu hình ảnh có hình dạng chung khác với trang chiếu bạn đặt ảnh, các phần của ảnh sẽ vượt ra ngoài viền trang chiếu và không hiển thị trên trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ ở bên trái cửa sổ PowerPoint, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn chèn ảnh. Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ, rồi chọn Định dạng Nền.

  Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ trang chiếu để thêm ảnh nền vào trang chiếu
 3. Trong hộp thoại Định dạng Nền, chọn Tô ảnh hoặc Họa tiết.

  Hộp thoại Định dạng Nền
 4. Bên dưới mục Chèn ảnh từ, hãy chọn Tệp.

 5. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Mở.

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra

  (Bạn cũng có thể chèn clip art hoặc hình ảnh từ Bảng tạm Windows.)

 6. Sau khi bạn đã chèn ảnh, hãy trượt thanh Trong suốt về bên phải để đặt phần trăm độ trong suốt mình muốn. Thay đổi sẽ được phản ánh ngay trong ảnh.

  Hộp thoại Định dạng Nền có thanh trượt Trong suốt để điều chỉnh hình ảnh
 7. (Tùy chọn) Để đưa hình ảnh nền này vào tất cả các trang chiếu trong bản trình bày, chọn Áp dụng cho tất cả ở cuối hộp thoại Định dạng Nền.

 8. Bấm vào Đóng để lưu các thay đổi, rồi đóng hộp thoại lại.

  Hình ảnh đã chọn được chỉnh cỡ để chiếm trọn toàn bộ nền trang chiếu. Việc chỉnh cỡ ảnh này không đơn giản như ảnh tiền cảnh nhưng bạn có thể sử dụng các cài đặt Bù trừ trong hộp thoại Định dạng Nền để điều chỉnh vị trí ảnh. Nếu không, bạn có thể sử dụng tùy chọn Xếp ô ảnh dưới dạng họa tiết để lặp lại hình ảnh theo chiều ngang và chiều dọc trong toàn bộ nền.

Vẽ một hình, tô hình đó bằng một ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt cho ảnh:

 1. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật, từ bộ sưu tập xuất hiện.

 2. Vẽ hình trên trang chiếu.

  Chú ý sao cho khớp với tỷ lệ của hình ảnh bạn sắp thêm vào hình. Nếu tỷ lệ của hình ảnh và hình khác nhau, hình ảnh sẽ bị lệch.

 3. Loại bỏ viền ngoài của hình đã chọn: Vẫn chọn hình đó, trên tab Định dạng Công cụ Vẽ của dải băng thanh công cụ, chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài.

  Chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài từ menu xuất hiện
 4. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng Hình.

  Hộp thoại Định dạng Hình mở ra.

 5. Bên dưới , chọn Tô với ảnh hoặc họa tiết, rồi chọn nút Tệp.

  Hộp thoại Định dạng Ảnh

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra.

 6. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra

  Ảnh đã được thêm vào trang chiếu, bên trong hình. Có thể bạn cần di chuyển hộp thoại Định dạng Ảnh để thấy ảnh đó. Vẫn để hộp thoại mở để điều chỉnh độ trong suốt.

 7. Lúc này, khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, trong hộp thoại Định dạng Ảnh, di chuyển con trượt Độ trong suốt sang bên phải để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Trượt thanh Độ trong suốt về bên phải để điều chỉnh ảnh nền

 8. Chọn Đóng để bỏ hộp thoại.

Quy trình này áp dụng cho ảnh hoặc họa tiết lấp kín hoàn toàn nền trang chiếu.

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu chứa mẫu hình nền hoặc ảnh bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên tab Thiết kế của dải băng thanh công cụ, trong nhóm Nền ở phía ngoài cùng bên phải, chọn Kiểu nền, rồi chọn Định dạng nền.

  Ở cuối ngoài cùng bên phải của tab Thiết kế, chọn Kiểu nền, rồi chọn Định dạng nền

  Hộp thoại Định dạng nền sẽ mở ra.

 3. Trong hộp thoại, trên tab , chọn Tô màu kín.

  Định dạng nền
 4. Chọn mũi tên xuống cạnh nút Màu và từ bộ sưu tập tùy chọn, chọn màu trắng.

  Nền hiện tại của bạn được loại bỏ và giờ thì nền trang chiếu sẽ trở thành màu trắng.

 5. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi tương tự cho các trang chiếu khác trong bản trình bày, hãy chọn Áp dụng cho tất cả.

 6. Chọn Đóng.

Bấm vào đầu đề mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết:

Tô toàn bộ nền trang chiếu bằng ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh để không làm những nội dung khác trên trang chiếu kém nổi bật.

 1. Xác định ảnh bạn muốn sử dụng. Ảnh sẽ phù hợp hơn nếu hướng ảnh (dù ngang hay dọc) khớp với trang chiếu đó.

  Tại sao?   PowerPoint sẽ chỉnh cỡ ảnh để tô toàn bộ nền trang chiếu. Nếu hình ảnh có hình dạng chung khác với trang chiếu bạn đặt ảnh, các phần của ảnh sẽ vượt ra ngoài viền trang chiếu và không hiển thị trên trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ ở bên trái cửa sổ PowerPoint, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn chèn ảnh. Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ, rồi chọn Định dạng Nền.

  Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ trang chiếu để thêm ảnh nền vào trang chiếu
 3. Trong hộp thoại Định dạng Nền, chọn Tô ảnh hoặc Họa tiết.

  Hộp thoại Định dạng Nền
 4. Bên dưới Chèn từ, chọn Tệp.

 5. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh

  (Bạn cũng có thể chèn clip art hoặc hình ảnh từ Bảng tạm Windows.)

 6. Sau khi bạn đã chèn ảnh, hãy trượt thanh Trong suốt về bên phải để đặt phần trăm độ trong suốt mình muốn. Thay đổi sẽ được phản ánh ngay trong ảnh.

  Trượt thanh Trong suốt về bên phải để điều chỉnh hình ảnh nền
 7. (Tùy chọn) Để đưa ảnh nền này vào tất cả các trang chiếu trong bản trình bày, hãy chọn Áp dụng cho tất cả ở cuối hộp thoại Định dạng Nền.

 8. Bấm vào Đóng để lưu các thay đổi, rồi đóng hộp thoại lại.

  Hình ảnh đã chọn được chỉnh cỡ để chiếm trọn toàn bộ nền trang chiếu. Việc chỉnh cỡ ảnh này không đơn giản như ảnh tiền cảnh nhưng bạn có thể sử dụng các cài đặt Bù trừ trong hộp thoại Định dạng Nền để điều chỉnh vị trí ảnh. Nếu không, bạn có thể sử dụng tùy chọn Xếp ô ảnh dưới dạng họa tiết để lặp lại hình ảnh theo chiều ngang và chiều dọc trong toàn bộ nền.

Chèn ảnh vào bên trong một hình, theo kích cỡ chính xác mà bạn muốn, rồi điều chỉnh độ trong suốt:

 1. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật, từ bộ sưu tập xuất hiện. Vẽ hình đó trên ảnh bạn đã chèn trong bước 1.

 2. Vẽ hình trên trang chiếu.

  Chú ý sao cho khớp với tỷ lệ của hình ảnh bạn sắp thêm vào hình. Nếu tỷ lệ của hình ảnh và hình khác nhau, hình ảnh sẽ bị lệch.

 3. Loại bỏ viền ngoài của hình đã chọn: Trên tab Định dạng Công cụ Vẽ của dải băng thanh công cụ, chọn Viền ngoài Hình dạng rồi chọn Không có Viền ngoài.

  Chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài từ menu xuất hiện
 4. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng Hình.

  Hộp thoại Định dạng Hình mở ra.

 5. Bên dưới , chọn Tô với ảnh hoặc họa tiết, rồi chọn nút Tệp.

  Hộp thoại Định dạng Ảnh

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra.

 6. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh

  Ảnh đã được thêm vào trang chiếu, bên trong hình. Có thể bạn cần di chuyển hộp thoại Định dạng Ảnh để thấy ảnh đó. Vẫn để hộp thoại mở để điều chỉnh độ trong suốt.

 7. Lúc này, khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, trong hộp thoại Định dạng Ảnh, di chuyển con trượt Độ trong suốt sang bên phải để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Trượt thanh Trong suốt về bên phải để điều chỉnh hình ảnh nền

 8. Chọn Đóng để bỏ hộp thoại.

Quy trình này áp dụng cho ảnh hoặc họa tiết lấp kín hoàn toàn nền trang chiếu.

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu chứa mẫu hình nền hoặc ảnh bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên tab Thiết kế của dải băng thanh công cụ, trong nhóm Nền ở phía ngoài cùng bên phải, chọn Kiểu nền, rồi chọn Định dạng nền.

  Hình ảnh tab Thiết kế

  Hộp thoại Định dạng nền sẽ mở ra.

 3. Trong hộp thoại, trên tab , chọn Tô màu kín.

  Trong hộp thoại Định dạng nền, chọn Tô màu đồng nhất.
 4. Chọn mũi tên xuống cạnh nút Màu. Một bộ sưu tập màu sẽ xuất hiện. Chọn màu trắng.

  Nền hiện tại của bạn được loại bỏ và giờ thì nền trang chiếu sẽ trở thành màu trắng.

 5. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi tương tự cho các trang chiếu khác trong bản trình bày, hãy chọn Áp dụng cho tất cả.

 6. Chọn Đóng.

Xem Thêm

Thêm video vào nền các trang chiếu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×