Thêm ảnh hồ sơ của bạn vào Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm ảnh hồ sơ của bạn vào Office 365 từ trang chủ của bạn, hoặc trong khi dùng Outlook hoặc Skype for Business. Ảnh của bạn sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi không có một hộp ảnh hồ sơ trong Office 365.

Để thêm ảnh hồ sơ của bạn vào Office 365 dành cho doanh nghiệp trong khi sử dụng một máy tính

 1. Tìm ảnh bạn muốn dùng, và lưu trữ nó trên máy tính của bạn, OneDrive, hoặc bạn có thể đến vị trí khác. Ảnh cần phải nhỏ hơn 4 MB. Bạn có thể sử dụng .png, jpg, và gif.

 2. Đăng nhập vào Office 365 với tài khoản công ty hoặc trường học của bạn tại office.com.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đang ở trang chủ của bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ hộp Khi nhìn thấy hộp ảnh trống này, bạn có thể thêm ảnh của mình. > dạng xem tài khoản > thông tin cá nhân > thay đổi ảnh. Duyệt đến nơi bạn ảnh được lưu trữ, chọn nó, xén khi cần thiết, sau đó chọn lưu. Đóng cửa sổ.

  • Nếu bạn đang ở trong Outlook, hãy chọn ảnh người dùng hộp Khi nhìn thấy hộp ảnh trống này, bạn có thể thêm ảnh của mình. > thay đổi > tải lên ảnh. Duyệt đến vị trí ảnh của bạn được lưu trữ trên máy tính của bạn, OneDrive hoặc vị trí khác. Chọn ảnh, hãy bấm mở > lưu.

   Đây là diện mạo của ảnh khi tải lên Office 365 dành cho doanh nghiệp.

   Sẽ ảnh của bạn xuất hiện nằm ngang? Nếu điều này xảy ra, tải lên ảnh tại trang chủ để bạn có thể xoay nó.

  • Nếu bạn đang ở trong Skype for Business, hãy chọn ảnh người dùng hộp Khi nhìn thấy hộp ảnh trống này, bạn có thể thêm ảnh của mình. Khi nhìn thấy hộp ảnh trống này, bạn có thể thêm ảnh của mình. >sửa hoặc loại bỏ ảnh. Điều này sẽ đưa bạn đến Outlook. Hãy làm theo các hướng dẫn ở trên để thêm ảnh của bạn. >

Để thêm ảnh hồ sơ của bạn vào Office 365 dành cho doanh nghiệp khi dùng iPhone

 1. Trên iPhone của bạn, hãy mở một trình duyệt và đi đến office.com. Chọn đăng nhập.

  Đi đến office.com

 2. Trong Office 365, gõ nhẹ vào hộp ảnh người dùng Khi nhìn thấy hộp ảnh trống này, bạn có thể thêm ảnh của mình. > dạng xem tài khoản.

  Để đổi ảnh, hãy chọn hộp ảnh người dùng, rồi chọn Thay đổi.

 3. Gõ nhẹ vào biểu tượng thông tin cá nhân.

  Chọn biểu tượng thông tin cá nhân.

 4. Chọn thay đổi ảnh > chọn ảnh. Hãy làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng để chọn ảnh của bạn.

  Sẽ ảnh của bạn xuất hiện nằm ngang? Sử dụng nút xoay (ngay bên trên nút lưu) để làm cho hình ảnh dọc trước khi bạn tải lên đó.

Người quản trị: Cách thêm ảnh thay mặt cho người dùng

Nếu bạn là người quản trị Office 365, đây là hai cách để bạn có thể thêm ảnh thay mặt cho người dùng của bạn.

Phương pháp 1: Dùng Trung tâm quản trị Exchange

 1. Đi tới Trung tâm quản trị Office 365, sau đó mở Trung tâm quản trị Exchange.

  Chọn Trung tâm quản trị Exchange.

 2. Chọn ảnh hồ sơ của riêng bạn, sau đó chọn người dùng khác.

  Chọn ảnh của riêng bạn, sau đó chọn người dùng khác.

 3. Chọn người dùng mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn OK.

 4. Bên dưới tài khoản, chọn sửa thông tin.

  Chọn sửa thông tin.

 5. Chọn Change.

  Chọn thay đổi để duyệt đến ảnh mà bạn muốn tải lên.

 6. Duyệt đến ảnh mà bạn muốn tải lên, hãy chọn nó, sau đó chọn lưu. Bạn thực hiện xong!

  Ảnh của người dùng.

Phương pháp 2: Sử dụng Windows PowerShell

 • Thiết lập UserPhoto Lệnh ghép ngắn Windows PowerShell. Ví dụ:

  Đặt-UserPhoto "tên người dùng" - PictureData ([System.IO.File]:: ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\photo.jpg"))

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×