Thêm ảnh hồ sơ của bạn vào Office 365

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ cho Office 365 từ Office.com hoặc trong khi sử dụng các ứng dụng Office 365 trên máy tính hay khi đang sử dụng trình duyệt trên điện thoại. Trong Office 365, ảnh của bạn sẽ xuất hiện ở mọi nơi có hình tròn ảnh hồ sơ.

Cách thêm ảnh hồ sơ vào Office 365 dành cho doanh nghiệp 

 1. Tìm ảnh bạn muốn sử dụng, rồi lưu trữ ảnh đó trên máy tính, OneDrive hoặc vị trí khác mà bạn có thể truy nhập. Ảnh cần nhỏ hơn 4 MB và có thể là tệp .png, jpg hoặc .gif.

 2. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại office.com.

 3. Chọn hình tròn ở góc phía trên bên phải của trang hiển thị tên viết tắt của bạn hoặc biểu tượng một người.  

  Mục tiêu đề chứa hình ảnh mặc định

 4. Trong ngăn Tài khoản của tôi, chọn hình tròn hiển thị tên viết tắt của bạn hoặc biểu tượng một người. Thay đổi ảnh của bạn trong cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.

Ngăn Tài khoản của tôi với hình tròn ảnh thể hiện trạng thái lơ lửng cùng biểu tượng camera
Màn hình với tùy chọn thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

Lưu ý: Nếu bạn hoặc người quản trị CNTT của bạn đã thêm ảnh hồ sơ, ảnh đó sẽ xuất hiện trong hình tròn. Bạn có thể giữ ảnh đó hoặc làm theo hướng dẫn để thay đổi ảnh.

Người quản trị: Cách thêm ảnh thay mặt người dùng

Nếu bạn là người quản trị Office 365, bạn có thể sử dụng Trung tâm quản trị Exchange hoặc Windows PowerShell để thêm ảnh thay mặt người dùng.

Sử dụng Trung tâm quản trị Exchange

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365, rồi mở Trung tâm quản trị Exchange.

  Chọn Trung tâm quản trị Exchange.

 2. Chọn ảnh hồ sơ riêng của bạn, rồi chọn Một người dùng khác.

  Chọn ảnh riêng của bạn, rồi chọn Một người dùng khác.

 3. Chọn người dùng bạn muốn cập nhật, rồi chọn OK.

 4. Bên dưới Tài khoản, chọn Chỉnh sửa thông tin.

  Chọn Chỉnh sửa thông tin.

 5. Chọn Change.

  Chọn Thay đổi để duyệt tới ảnh bạn muốn tải lên.

 6. Duyệt tới ảnh bạn muốn tải lên, chọn ảnh, rồi chọn Lưu.

  Ảnh của người dùng.

Sử dụng Windows PowerShell

 • Bạn cũng có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Set-UserPhotoPowerShell để thay đổi ảnh người dùng. Ví dụ:

  Set-UserPhoto "username" -PictureData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\photo.jpg"))

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×