Thêm đồng giáo viên vào nhóm lớp học

Thêm đồng giáo viên vào nhóm lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giáo viên có thể thêm giáo viên đồng tối đa 10 vào một nhóm lớp học. Mỗi đồng giáo viên sẽ có cùng một quyền:

 • Đặt quyền thành viên nhóm cho kênh và các hội thoại

 • Điều khiển @ đề cập [tên nhóm] sẽ thông báo cho tất cả mọi người trên nhóm

 • Cho phép @channel hoặc @ đề cập [tên kênh], sẽ thông báo cho thành viên người đã ưa thích kênh

 • Cho phép sử dụng nhãn dính

Thêm đồng giáo viên

 1. Dẫn hướng đến nhóm lớp học mà bạn muốn thêm vào.

 2. Chọn dấu chấm lửng bên cạnh nhóm lớp học của bạn, sau đó chọn thêm thành viên.

  Nhóm nhiều chi tiết sau đó chọn thêm thành viên

 3. Chọn tab giáo viên .

  Chọn giáo viên

 4. Nhập vào email hoặc tên của giáo viên và sau đó chọn Thêm. Giáo viên ngay lập tức được thêm vào nhóm lớp học như một chủ sở hữu.

  Nhóm thêm giáo viên

 5. Chọn đóng để trở lại những nhóm khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Thêm một học viên vào nhóm lớp học

Loại bỏ một đồng giáo viên khỏi nhóm lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×