Thêm đường xu hướng vào một chuỗi dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  1. Bấm chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường xu hướng hoặc trung bình di chuyển.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm Thêm đường xu hướng.

  3. Trên tab kiểu , hãy bấm kiểu đường xu hướng hồi quy trung bình hoặc đường bạn muốn.

    Nếu bạn chọn Đa thức, hãy nhập lũy thừa cao nhất của biến độc lập vào hộp Thứ tự.

    Nếu bạn chọn Đường Trung bình, hãy nhập số chu kỳ dùng để tính toán đường trung bình vào hộp Chu kỳ.

Lưu ý: 

  • Hộp dựa trên chuỗi liệt kê tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ có đường xu hướng hỗ trợ. Để thêm đường xu hướng vào một chuỗi, bấm vào tên trong hộp, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Nếu bạn thêm một đường trung bình vào biểu đồ xy (phân tán), Trung bình di chuyển được dựa trên thứ tự của các giá trị x vẽ trong biểu đồ. Để có kết quả bạn muốn, bạn có thể cần sắp xếp các giá trị x trước khi bạn thêm một đường trung bình.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×