Thêm đường kẻ giữa các cột văn bản

Để thực hiện các bước sau đây, bạn cần thiết lập hộp văn bản có từ hai cột trở lên.

  1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, bấm Định dạng Hộp Văn bản, rồi bấm vào tab Màu và Đường kẻ.

  2. Trong mục Xem trước, hãy bấm vào nút cho đường kẻ dọc ở giữa nút bẫy đường trục . Hãy bảo đảm bạn không chọn nút nào khác để các tùy chọn đối với đường kẻ chỉ có hiệu lực đối với đường kẻ dọc ở giữa.

  3. Trong mục Đường kẻ, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn cho đường kẻ giữa, rồi bấm OK.

Để thêm cột vào hộp văn bản:

  1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản bạn muốn thay đổi, rồi bấm Định dạng Hộp Văn bản.

  2. Trong hộp thoại Định dạng Hộp Văn bản, bấm vào tab Hộp Văn bản rồi bấm Cột.

  3. Trong hộp thoại Cột, nhập hoặc chọn số cột bạn muốn có trong ô Số, rồi nhập hoặc chọn giá trị dãn cách (lề trong) mà bạn muốn vào ô Dãn cách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×