Thêm âm thanh và video vào một cuộc họp từ Lync Web App

Khi bạn gia nhập một Cuộc họp Lync từ Lync Web App, hãy cài đặt bổ trợ để nghe âm thanh cuộc họp từ loa máy tính hoặc từ tai nghe gắn với máy tính của bạn. Dùng micrô trên máy tính hoặc tai nghe để trao đổi với những người tham gia khác.

Mẹo: 

Nếu một người tham gia đang chia sẻ video của họ, bạn có thể nhìn thấy nó trong cửa sổ họp, ngay cả khi máy tính của bạn không có camera. Nếu máy tính bạn có và bạn muốn hiện bản thân trước những người dự khác, hãy trỏ đến biểu tượng Video bằng chuột hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng Video trên màn hình cảm ứng và chọn Bắt đầu Video của Tôi.

Để có thể dùng micrô và loa máy tính hay tai nghe, bạn phải cài đặt bổ trợ. Nếu bạn chọn không dùng, hoặc nếu người quản trị hệ thống của bạn đã tắt bằng cách dùng âm thanh và video máy tính trong cuộc họp, bạn có thể kết nối với âm thanh cuộc họp bằng điện thoại của bạn. Hộp thoại Gia nhập Âm thanh Cuộc họp hiển thị sau khi bạn gia nhập cuộc họp. Tùy thuộc vào các thiết đặt được cấu hình bởi người quản trị hệ thống của bạn, bất kỳ sự kết hợp nào của các tùy chọn sau đây sẽ hiển thị. Hãy chọn tùy chọn phù hợp nhất cho bạn.

ảnh chụp màn hình hộp thoại gia nhập âm thanh cuộc họp với tùy chọn được đặt tên làm cho cuộc họp gọi tôi được chọn

Dùng tùy chọn này

để thực hiện điều này

Sử dụng máy tính của tôi

Kết nối với âm thanh cuộc họp bằng cách dùng micrô và loa của máy tính.

Yêu cầu cuộc họp gọi cho tôi¹

Yêu cầu hội thảo gọi cho bạn theo số điện thoại bạn xác định.

Tôi sẽ quay số để tham dự cuộc họp

Quay số vào cuộc họp từ điện thoại của bạn bằng cách dùng một trong các số được hiển thị.

¹ Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu người tổ chức cuộc họp thiết lập cho hội thảo quay số vào. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

Sau khi bạn kết nối với âm thanh và video cuộc họp từ máy tính, thông tin đăng nhập của bạn để truy cập Internet có thể cần được xác thực nếu tổ chức của bạn yêu cầu điều đó. Trong hộp thoại hiển thị, hãy nhập thông tin và chọn OK.

Bật âm thanh cuộc họp sau khi gia nhập cuộc họp

Nếu bạn cài đặt bổ trợ và gia nhập cuộc họp bằng cách dùng máy tính của bạn nhưng nếu không có thiết bị âm thanh đi kèm, bạn sẽ không nghe thấy âm thanh cuộc họp. Tuy nhiên, bạn có thể xem video của những người tham gia và tất cả nội dung được chia sẻ. Để bật âm thanh cuộc họp, hãy thực hiện một trong những cách sau đây:

  • Kết nối với tai nghe hoặc micrô và loa bên ngoài với máy tính của bạn. Sau đó, trỏ đến biểu tượng Điện thoại bằng chuột hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại trên màn hình cảm ứng và chọn Cuộc gọi Lync.

  • ²Trỏ đến biểu tượng Điện thoại bằng chuột hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại trên màn hình cảm ứng và chọn Số Mới. Trong hộp thoại Gọi Số Điện thoại Mới, nhập một số điện thoại và sau đó chọn Gọi Tôi. Hội thảo sẽ gọi cho bạn theo số này.

  • Quay số hội thảo được liệt kê trong thư mời họp từ điện thoại của bạn và nhập ID hội thảo khi được nhắc.

² Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu người tổ chức cuộc họp thiết lập cho hội thảo quay số vào. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Lưu ý: Tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào những gì nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn đã bật cho tài khoản của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×