TEXT (Hàm TEXT)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm TEXT giúp bạn thay đổi cách số hiển thị bằng cách áp dụng định dạng cho số bằng mã định dạng. Điều này hữu ích trong những trường hợp bạn muốn hiển thị số ở định dạng dễ đọc hơn hay bạn muốn kết hợp số với văn bản hoặc ký hiệu.

Lưu ý: Hàm TEXT sẽ chuyển đổi số thành văn bản, điều này có thể khiến việc tham chiếu trong các tính toán sau này trở nên khó khăn. Tốt nhất bạn nên giữ giá trị gốc của mình ở một ô, rồi sử dụng hàm TEXT trong một ô khác. Sau đó, nếu bạn cần xây dựng các công thức khác, hãy luôn tham chiếu giá trị gốc và không tham chiếu kết quả hàm TEXT.

Cú pháp

TEXT(value, format_text)

Cú pháp hàm TEXT có các tham đối sau:

Tên Tham đối

Mô tả

giá trị

Giá trị số mà bạn muốn được chuyển đổi thành văn bản.

định dạng_văn bản

Một chuỗi văn bản xác định định dạng mà bạn muốn được áp dụng cho giá trị được cung cấp.

Tổng quan

Ở dạng đơn giản nhất, hàm TEXT cho biết:

 • =TEXT (Giá trị bạn muốn định dạng, "Mã định dạng bạn muốn áp dụng")

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến mà bạn có thể sao chép trực tiếp vào Excel để thử nghiệm với chính mình. Lưu ý các mã định dạng trong dấu ngoặc kép.

Công thức

Mô tả

=TEXT(1234.567,"$#,##0.00")

Tiền tệ với dấu tách phần nghìn và 2 số thập phân, chẳng hạn như $1.234,57. Lưu ý rằng Excel làm tròn giá trị tới 2 chữ số thập phân.

=TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

Ngày hôm nay có định dạng DD/MM/YY, chẳng hạn như 14/03/12

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

Hôm nay là ngày trong tuần, chẳng hạn như Thứ 2

=TEXT(NOW(),"H:MM SA/CH")

Múi giờ hiện tại, chẳng hạn như 1:29 CH

=TEXT(0.285,"0,0%")

Phần trăm, chẳng hạn như 28,5 %

= TEXT(4.34,"# ?/?")

Phân số, chẳng hạn như 4 1/3

=TRIM(TEXT(0,34,"# ?/?"))

Phân số, chẳng hạn như 1/3. Lưu ý phân số này sử dụng hàm TRIM để loại bỏ dấu cách đầu dòng bằng một giá trị thập phân.

=TEXT(12200000,"0.00E+00")

Ký hiệu khoa học, chẳng hạn như 1,22E + 07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Đặc biệt (Số điện thoại), chẳng hạn như (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

Thêm số các 0 đứng đầu (0), chẳng hạn như 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

Tùy chỉnh - Vĩ độ/Kinh độ

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể sử dụng hàm TEXT để thay đổi định dạng, nó không phải là cách duy nhất. Bạn có thể thay đổi định dạng mà không cần công thức bằng cách nhấn CTRL + 1 (hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC + 1 trên máy Mac), sau đó chọn định dạng bạn muốn từ Định dạng ô > số thoại.

Tải xuống ví dụ của chúng tôi

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc ví dụ với tất cả các ví dụ hàm văn bản, bạn sẽ tìm thấy trong bài viết này, cộng với một số tính năng bổ sung. Bạn có thể theo dõi, hoặc tạo hàm văn bản của riêng bạn mã định dạng.

Ví dụ về chức năng tải xuống Excel văn bản

Các mã định dạng sẵn dùng khác

Bạn có thể sử dụng hộp thoại Định dạng Ô để tìm các mã định dạng sẵn dùng khác:

 1. Nhấn Ctrl+1 ( Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC +1 trên máy Mac) để hiển thị hộp thoại Định dạng Ô.

 2. Chọn định dạng mà bạn muốn từ tab Số .

 3. Chọn tùy chọn Tùy chỉnh,

 4. Mã định dạng mà hiện bạn muốn được hiển thị trong hộp Kiểu. Trong trường hợp này, hãy chọn tất cả mọi thứ từ hộp Kiểu ngoại trừ dấu chấm phẩy (;) và ký hiệu @. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã chọn và sao chép chỉ dd/mm/yy.

 5. Nhấn Ctrl+C để sao chép mã định dạng, rồi nhấn Hủy bỏ để bỏ qua hộp thoại Định dạng Ô.

 6. Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là nhấn Ctrl+V để dán mã định dạng vào công thức TEXT, chẳng hạn như: =TEXT(B2,"dd/mm/yy"). Đảm bảo rằng bạn dán mã định dạng trong dấu ngoặc kép ("mã định dạng"), nếu không Excel sẽ loại bỏ thông báo lỗi.

Ví dụ về việc sử dụng hộp thoại Định dạng > Ô > Số > Tùy chỉnh để yêu cầu Excel tạo chuỗi định dạng cho bạn.

Mã định dạng theo thể loại

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể áp dụng các định dạng số khác nhau cho các giá trị của bạn bằng cách sử dụng hộp thoại Định dạng Ô, rồi sử dụng tùy chọn Tùy chỉnh để sao chép các mã định dạng đó vào hàm TEXT của bạn.

Tại sao Excel xóa những số 0 đứng đầu của tôi?

Excel đào tạo để tìm số đang được nhập trong ô, số không có giao diện chẳng hạn như văn bản, chẳng hạn như một phần số hoặc của mã sản phẩm. Để giữ lại các số không đứng đầu, định dạng phạm vi nhập liệu dưới dạng văn bản trước khi bạn dán hoặc nhập giá trị. Chọn cột, hoặc phạm vi mà bạn sẽ làm cho các giá trị, rồi dùng CTRL + 1 để hiển thị các định dạng > ô thoại và trên tab đánh số chọn văn bản. Bây giờ, Excel sẽ giữ lại hàng đầu của bạn của 0.

Nếu bạn đã nhập dữ liệu và Excel loại bỏ các số 0 đứng đầu, bạn có thể sử dụng hàm TEXT để thêm lại chúng. Bạn có thể tham chiếu ô trên cùng với các giá trị, đồng thời sử dụng =TEXT(value,"00000", trong đó số lượng số 0 trong công thức thể hiện tổng số ký tự mà bạn muốn, rồi sao chép và dán vào phần còn lại của dải ô.

Ví dụ về việc sử dụng TEXT để định dạng các số 0 đứng đầu. =TEXT(A2,"00000")

Nếu vì một số lý do, bạn cần chuyển đổi các giá trị văn bản về số thì bạn có thể nhân với 1, chẳng hạn như =D4*1 hoặc sử dụng toán tử đơn phân kép (--), chẳng hạn như =--D4.

Excel phân tách hàng nghìn bằng dấu phẩy nếu định dạng có chứa một dấu phẩy (,) được đặt giữa các ký hiệu số (#) hoặc số 0. Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là "#,###", Excel sẽ hiển thị số 12200000 dưới dạng 12.200.000.

Dấu phẩy theo sau chỗ dành sẵn chữ số sẽ phân tách số theo 1.000. Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là "#.###, 0.", Excel sẽ hiển thị số 12200000 dưới dạng 12.200,0.

Ví dụ về các hàm TEXT sử dụng dấu tách Hàng nghìn

Lưu ý: 

 • Dấu tách hàng nghìn phụ thuộc vào thiết đặt khu vực của bạn. Ở Hoa Kỳ, đó là dấu phẩy nhưng ở các khu vực khác đó có thể là dấu chấm (.).

 • Dấu tách hàng nghìn khả dụng cho các định dạng số, tiền tệ và kế toán.

Dưới đây là ví dụ về số tiêu chuẩn (chỉ dấu tách hàng nghìn và số thập phân), các định dạng tiền tệ và kế toán. Định dạng tiền tệ cho phép bạn chèn ký hiệu tiền tệ mà bạn lựa chọn, rồi sắp xếp ký hiệu này cạnh giá trị của bạn, trong khi định dạng kế toán sẽ sắp xếp ký hiệu tiền tệ về phía bên trái của ô và giá trị về phía bên phải. Lưu ý điểm khác biệt giữa các mã định dạng tiền tệ và kế toán dưới đây, trong đó, kế toán sử dụng dấu sao (*) để tạo phân tách giữa ký hiệu và giá trị.

Ví dụ về các hàm TEXT có định dạng Số, Tiền tệ và Kế toán

Để tìm mã định dạng cho một ký hiệu tiền tệ, trước tiên hãy nhấn Ctrl + 1 (hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC +1 trên máy Mac), chọn định dạng bạn muốn, rồi chọn một biểu tượng từ danh sách thả xuống Ký hiệu:

Tuyển tập Ký hiệu Tiền tệ từ hộp thoại Định dạng Ô

Sau đó, bấm vào Tùy chỉnh ở bên trái mục Thể loại và sao chép mã định dạng, gồm cả ký hiệu tiền tệ.

Hàm TEXT - Tùy chỉnh tiền tệ với ký hiệu

Lưu ý: Hàm TEXT không hỗ trợ định dạng màu nên nếu bạn sao chép mã định dạng số từ hộp thoại Định dạng Ô, bao gồm màu, có dạng như sau: $#.##0,00_);[Red]($#.##0,00), hàm TEXT sẽ chấp nhận mã định dạng nhưng sẽ không hiển thị màu.

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị ngày tháng bằng cách dùng kết hợp "M" cho tháng, "D" cho ngày và "Y" cho năm.

Mã định dạng Tháng, Ngày và Năm

Mã định dạng trong hàm TEXT không phân biệt chữ hoa chữ thường nên bạn có thể sử dụng"M" hoặc "m", "D" hoặc "d", "Y" hoặc "y".

Excel MVP Mynda Treacy

Mynda Đề xuất...

Nếu bạn chia sẻ tệp Excel và báo cáo với người dùng từ quốc gia khác nhau, sau đó bạn có thể để trao cho họ báo cáo trong ngôn ngữ của họ. Excel MVP, Mynda Treacy có giải pháp tuyệt vời trong bài viết này Excel ngày Hiển thị trong ngôn ngữ khác nhau . Nó cũng bao gồm một sổ làm việc mẫu, bạn có thể tải xuống.

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị thời gian bằng cách sử dụng kết hợp "H" cho giờ, "M" cho phút hoặc "S" cho giây và "SA/CH" cho định dạng 12 giờ.

Định dạng thời gian cho giờ, phút và giây

Nếu bạn bỏ "SA/CH" hoặc "S/C" thì thời gian sẽ hiển thị dựa theo định dạng 24 giờ.

Mã định dạng trong hàm TEXT không phân biệt chữ hoa chữ thường nên bạn có thể sử dụng "H" hoặc "h", "M" hoặc "m", "S" hoặc "s", "SA/CH" hoặc "sa/ch".

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị các giá trị thập phân với các định dạng phần trăm (%).

Mã định dạng cho Phần trăm

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị các giá trị thập phân với các định dạng phân số (?/?).

Mã định dạng cho Phân số

Ký hiệu khoa học là một cách hiển thị số dưới dạng số thập phân trong khoảng từ 1 đến 10, nhân với lũy thừa của 10. Ký hiệu khoa học thường được sử dụng để rút gọn cách hiển thị các số lớn.

Mã định dạng cho ký hiệu Khoa học

Excel cung cấp 4 định dạng đặc biệt:

 • Mã Zip - "00000"

 • Mã Zip + 4 - "00000-0000"

 • Số Điện thoại - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Số An sinh Xã hội - "000-00-0000"

Các định dạng đặc biệt cho hàm TEXT

Cách định dạng đặc biệt sẽ khác nhau tùy theo khu vực nhưng nếu không có bất kỳ định dạng đặc biệt nào cho khu vực của bạn hoặc nếu những định dạng này không đáp ứng được nhu cầu của bạn thì bạn có thể tạo định dạng riêng của mình thông qua hộp thoại Định dạng Ô > Tùy chỉnh.

Kịch bản phổ biến

Hàm văn bản được hiếm khi sử dụng và đặt thường được dùng kết hợp với nội dung khác. Giả sử bạn muốn kết hợp văn bản và một giá trị số, như "báo cáo in trên: 03/14/12", hoặc "lượt doanh thu: $66,348.72". Bạn có thể nhập vào Excel theo cách thủ công, nhưng rằng thất bại mục đích của có Excel làm nó cho bạn. Rất tiếc, khi bạn kết hợp văn bản và định dạng số, chẳng hạn như ngày, thời gian, tiền tệ, v.v., Excel không biết cách bạn muốn hiển thị chúng, vì vậy nó sẽ bỏ các định dạng số. Đây là hàm văn bản ở đâu vô cùng hữu ích, vì nó cho phép bạn bắt buộc Excel để định dạng các giá trị theo cách bạn muốn bằng cách dùng một mã định dạng, chẳng hạn như "MM/DD/YY" cho định dạng ngày.

Trong ví dụ sau đây, bạn sẽ thấy điều gì xảy ra nếu bạn tìm cách kết nối với văn bản và một số mà không cần dùng hàm văn bản . Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng dấu và (&) để móc nối một chuỗi văn bản, dấu cách (""), và một giá trị với = A2 & "" & B2.

Ví dụ về việc ghép văn bản không sử dụng hàm TEXT

Như bạn có thể thấy, Excel đã loại bỏ định dạng khỏi ngày tháng trong ô B2. Trong ví dụ tiếp theo, bạn sẽ thấy cách hàm TEXT giúp bạn áp dụng định dạng bạn muốn.

Ví dụ về việc ghép văn bản sử dụng hàm TEXT

Công thức cập nhật của chúng tôi là:

 • Ô C2: =A2&" "&TEXT(B2,"dd/mm/yy") - Định dạng ngày tháng

Các Câu hỏi Thường gặp

Rất tiếc, bạn không thể làm với hàm văn bản , bạn cần phải sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) mã. Nối kết sau đây có phương pháp: làm thế nào để chuyển đổi một giá trị số thành tiếng Anh từ trong Excel

Có, bạn có thể sử dụng các hàm UPPER, LOWERPROPER. Ví dụ: =UPPER("hello") sẽ trả về "HELLO".

Có, nhưng bạn cần một số bước. Trước tiên, chọn một hoặc nhiều ô nơi bạn muốn điều này xảy ra và dùng Ctrl + 1 để hiển thị các định dạng > ô thoại, sau đó căn chỉnh > điều khiển văn bản > kiểm tra tùy chọn Ngắt dòng . Tiếp theo, điều chỉnh của bạn đã hoàn thành văn bản hàm để bao gồm hàm ASCII CHAR(10) nơi bạn muốn ngắt dòng. Bạn có thể cần điều chỉnh độ rộng cột của bạn tùy thuộc vào cách gắn kết quả cuối cùng.

Ví dụ về việc sử dụng TEXT với CHAR(10) để chèn ngắt dòng. = "Hôm nay là:" & CHAR(10)) & TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

Trong trường hợp này, chúng tôi đã sử dụng: ="Hôm nay là: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY(),"dd/mm/yy")

Đây được gọi là Ký hiệu Khoa học và Excel sẽ tự động chuyển đổi các số dài hơn 12 chữ số nếu (các) ô được định dạng dưới dạng Chung và 15 chữ số nếu (các) ô được định dạng dưới dạng Số. Nếu bạn cần nhập các chuỗi số dài nhưng không muốn chuyển đổi chúng thì hãy định dạng các ô đang cân nhắc dưới dạng Văn bản trước khi bạn nhập hoặc dán các giá trị của mình vào Excel.

Excel MVP Mynda Treacy

Mynda Đề xuất...

Nếu bạn chia sẻ tệp Excel và báo cáo với người dùng từ quốc gia khác nhau, sau đó bạn có thể để trao cho họ báo cáo trong ngôn ngữ của họ. Excel MVP, Mynda Treacy có giải pháp tuyệt vời trong bài viết này Excel ngày Hiển thị trong ngôn ngữ khác nhau . Nó cũng bao gồm một sổ làm việc mẫu, bạn có thể tải xuống.

Xem thêm

Tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh

Chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×