×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Take back a timesheet that you sent for approval

Take back a timesheet that you sent for approval

Maybe you were working from home and your four-year-old accidentally submitted your timesheet, or your cat walked across your keyboard and entered some extra hours for you. Or, more likely, you forgot to add some task work to your timesheet before sending it to your project manager. Whatever the reason, sometimes, you just didn’t mean to submit things yet.

If you realize, after you’ve sent your timesheet for approval, that you need to make changes, you can recall your timesheet.

 1. Click Settings Settings icon > PWA Settings.

  Settings

 2. Under Time and Task Management, click Manage Timesheets.

  Manage Timesheets

 3. Click the row for the timesheet you want to recall.

  List of timesheets

 4. Click Timesheets > Recall.

  Recall

 5. Click OK to confirm the recall.

  Confirmation dialog box

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×