Tạo trang web đa ngôn ngữ

Tạo trang web đa ngôn ngữ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trang web đa ngôn ngữ là trang web được tái tạo và phát hành bằng nhiều ngôn ngữ. Hầu hết nội dung trên trang web đó sẽ giống nhau nhưng được bản địa hóa để phản ánh ngôn ngữ và văn hóa của khách hàng ở những vùng khác nhau. Như bạn có thể tưởng tượng, việc tạo lập và duy trì trang web với nhiều biến thể ngôn ngữ có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian. Tính năng biến thể của SharePoint Online giúp đơn giản hóa công việc này bằng cách tự động hóa việc tạo trang và trang web cho mỗi ngôn ngữ và bản địa. Tính năng này dùng mô hình nguồn-đích để cho phép bạn biên soạn một lần và phát hành rộng rãi với thời gian thiết lập tối thiểu.

Trong bài viết này

Thuật ngữ

Trang web biến thể hoạt động như thế

Kích hoạt phát hành trên tuyển tập trang

Xác định cách thức triển khai các trang tới trang web

Cấu hình thiết đặt biến thể

Tạo nhãn cho trang nguồn và đích

Tạo trang web biến thể nguồn

Tạo nhãn biến thể đích

Tạo một cấu trúc phân cấp trang web biến thể

Tạo cấu trúc phân cấp

Kiểm tra trạng thái trong Nhật ký biến thể

Thêm một trang web biến thể mới vào một cấu trúc phân cấp trang web hiện có

Biên soạn và phát hành

Tùy chọn trên ruy-băng trang nguồn

Cập Nhật tất cả trang đích

Chỉ rõ những trang đích nào cần nhận bản Cập Nhật

Tùy chọn trên ruy-băng trang đích

Xem các thay đổi từ nguồn

Chấp nhận thay đổi từ nguồn

Bác bỏ thay đổi từ nguồn

Đóng gói một trang để dịch thuật

Tải lên một gói đã dịch thuật

Gửi một trang để dịch bằng máy

Kiểm tra trạng thái dịch thuật

Biến thể danh sách

Chỉ rõ những trang đích nào cần nhận bản cập nhật danh sách

Thuật ngữ

Trước khi thiết lập trang web đa ngôn ngữ, sẽ hữu ích nếu bạn hiểu rõ các thuật ngữ về biến thể của SharePoint Online. Bảng này nêu định nghĩa về những thuật ngữ chính mà bạn sẽ gặp trong quá trình thiết lập và quản lý các biến thể.

Thuật ngữ

Định nghĩa

Biến thể

Các phiên bản riêng rẽ của một trang web được bản địa hóa và/hoặc được dịch thuật cho một ngôn ngữ hoặc một bản địa cụ thể.

Trang chủ biến thể

URL gốc cho tất cả các biến thể của trang web của bạn. Nhìn chung, trang chủ biến thể thường được tìm thấy ở gốc của tuyển tập trang và nó cũng có thể là một trang con trong một tuyển tập. Nó chuyển hướng khách ghé thăm trang tới trang web biến thể phù hợp dựa trên các thiết đặt vị trí của trình duyệt.

Nhãn biến thể

Ghép nối bản địa ngôn ngữ cho một trang web biến thể và mã định danh cho trang web biến thể mức cao nhất và tất cả các trang web, nội dung và tiếp tục, bên dưới trang mức cao nhất. Ví dụ, nhãn en-us có nghĩa là site phát hành bằng tiếng Anh và hiển thị cho người dùng có vị trí, tùy theo thiết đặt trình duyệt của mình, là Hoa Kỳ. Ngược lại, en -uk có nghĩa là trang được phát hành bằng tiếng Anh và hiển thị cho người dùng có thiết đặt trình duyệt cho biết Vương Quốc Anh. Nhãn được bao gồm trong URL trang web và có thể trông giống như thế này: http://contoso.com/en-us.

Trang web biến thể nguồn

Trang nơi mà nội dung được biên soạn và phát hành. Tất cả các trang web biến thể sẽ được sao chép từ nguồn này. Khi một trang đã được xác định là trang nguồn thì sẽ không thể thay đổi trang đó và sẽ không thể chỉ định trang nào khác trong tuyển tập trang là trang nguồn.

Trang web biến thể đích

Những trang nhận được hầu hết nội dung từ trang web biến thể nguồn. Có thể tạo nội dung mới trên một trang web biến thể đích nhưng nội dung đó sẽ không được chia sẻ với các trang khác và sẽ là duy nhất trên trang mà nó được tạo ra.

Cấu trúc phân cấp biến thể

Tập hợp đầy đủ các trang web biến thể, bao gồm trang nguồn.

Trang biến thể

Các trang phát hành được lưu giữ trong thư viện Trang của các trang web biến thể nguồn và đích.

Microsoft Translator

Dịch vụ mà SharePoint dùng để dịch nội dung trang web bằng máy. Microsoft Translator là một công cụ trang web cho phép bạn dịch các trang trên trang web của bạn trong thời gian thực. Người dùng có thể thấy các trang của bạn bằng ngôn ngữ của chính họ mà không cần phải đi tới một trang web dịch thuật riêng biệt để chia sẻ trang của bạn với những người khác bằng nhiều ngôn ngữ.

Tệp XLIFF

Một định dạng dựa trên XML chuẩn được nhiều công cụ bản địa hóa hỗ trợ.

đầu trang

Các trang web biến thể hoạt động như thế nào

Về bản chất, trang web biến thể là một bản sao được quản lý của một trang web. Việc biên soạn diễn ra ở trang nguồn, trang trong cấu trúc phân cấp biến thể mà tất cả các trang khác được sao chép từ đó. Khi bạn phát hành trang nguồn, tất cả các trang phát hành từ thư viện Trang sẽ được tự động sao chép đến đích và được xếp hàng để chờ biên dịch và phát hành. Thư viện tài liệu, danh sách thông báo và thư viện hình ảnh cũng được sao chép như một phần của quy trình biến thể.

Các trang web biến thể được dựng theo cấu trúc phân cấp với trang gốc ở trên cùng và tất cả các biến thể ngôn ngữ ở dưới nó. Trang nguồn và các trang đích nằm ở dưới trang gốc một bậc. Đây là ví dụ:

Biểu đồ phân cấp cho thấy site gốc cấp cao nhất với ba biến thể bên dưới nó. Các biến thể là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức

Tính năng biến thể là một cấu phần của cơ sở hạ tầng phát hành của SharePoint Online, nó sử dụng các mẫu trang phát hành khi tạo trang. Tuy nhiên, quy trình phát hành nội dung thực tế lại phụ thuộc vào việc bạn chọn mẫu trang nào khi thiết lập biến thể của mình. Chọn Phát hành Trang cho biến thể nguồn có nghĩa là tất cả các trang trên trang nguồn hoặc phía dưới nó trong cấu trúc phân cấp trang sẽ phải được phát hành trước khi được sao chép trên các trang web biến thể đích. Chọn Phát hành Trang với Dòng công việc có nghĩa là các trang phải qua dòng công việc phê duyệt trước khi được sao chép trên trang web biến thể đích. Một công việc bộ định giờ biến thể sẽ thực hiện sao chép các trang đã được phát hành và phê duyệt tới trang đích, và việc này được kích hoạt khi cấu trúc phân cấp trang được tạo ra.

Vì tính năng biến thể phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phát hành và mẫu trang phát hành, bạn sẽ phải bật tính năng phát hành trên tuyển tập trang của mình trước khi tạo các nhãn biến thể hoặc cấu trúc phân cấp trang.

Kích hoạt việc phát hành trên tuyển tập trang

 1. Từ gốc của tuyển tập trang, bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Tính năng tuyển tập trang.

 3. Cuộn xuống đến cơ sở hạ tầng Phát hành SharePoint Server , và sau đó bấm kích hoạt.

Khi tính năng phát hành được bật, bạn sẽ làm theo quy trình bốn bước để thiết lập các biến thể như sau:

 1. Xác địch cách thức triển khai các trang tới trang web biến thể.

 2. Tạo nhãn cho trang nguồn và trang đích.

 3. Tạo cấu trúc phân cấp biến thể.

 4. Biên soạn và phát hành.

đầu trang

Xác địch cách thức triển khai các trang tới trang web

Bạn sẽ muốn nghĩ một chút về việc tổ chức của bạn sẽ xử lý việc tạo trang tự động như thế nào, ghi nhớ rằng bạn có thể linh hoạt quyết định nội dung nào sẽ được phát hành và vào lúc nào. Ví dụ, giả sử công ty của bạn vừa tung ra một sản phẩm mới và giới thiệu sản phẩm đó nổi bật trên trang chủ của trang web. Sản phẩm đó cũng phải được đăng tin nổi bật trên các trang web của các chi nhánh quốc tế, nhưng vì sản phẩm này sẽ chỉ được đưa ra thị trường quốc tế sau vài tháng, cho nên bạn muốn chủ nhân trang web ở mỗi chi nhánh sẽ tạm thời giữ chưa đăng nội dung này cho đến khi sản phẩm đó sẵn có ở địa phương. Bằng cách điều chỉnh các thiết đặt biến thể, bạn có thể kiểm soát cách thức xử lý các trang mới, trang cập nhật và trang bị xóa bỏ trên mỗi trang web biến thể.

Cấu hình các thiết đặt biến thể

Lưu ý:  Chỉ riêng người quản trị tuyển tập trang có thể thực hiện hành động này.

 1. Từ gốc của tuyển tập trang, bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Thiết đặt Biến thể.

 3. Trong Hành vi Tạo Trang, Danh sách và Trang web, hãy chọn:
  Tạo Mọi nơi nếu các trang mới cần được sao chép tới tất cả các trang đích.
  -hoặc-
  Tạo có Chọn lọc nếu bạn muốn chọn những trang đích nào sẽ nhận được trang mới.

 4. Trong Tạo lại Trang Đích Đã xóa, hãy chọn
  Tạo lại trang đích mới khi trang nguồn được phát hành lại nếu bạn muốn trang mới sẽ thay thế trang đã bị xóa.
  -hoặc-
  Không tạo lại trang đích mới khi trang nguồn được phát hành lại nếu bạn không muốn trang mới thay thế trang đã bị xóa.

 5. Trong Cập nhật Phần Web của Trang Đích, hãy chọn:
  Cập nhật các thay đổi Phần Web theo trang đích khi bản cập nhật trang nguồn biến thể được lan truyền nếu bạn muốn các thay đổi phần web trên trang nguồn được cập nhật vào trang đích. Mọi tùy chỉnh phần web trên trang đích sẽ bị mất.
  -hoặc-
  Không cập nhật các thay đổi Phần Web vào trang đích khi bản cập nhật trang nguồn biến thể được lan truyền nếu bạn không muốn các thay đổi phần web trên trang nguồn được cập nhật vào trang đích.

 6. Trong phần Thông báo, hãy chọn hộp kiểm để cảnh báo cho chủ nhân trang web khi có các trang mới hoặc các bản cập nhật của trang.

 7. Bấm OK.

đầu trang

Tạo nhãn cho trang nguồn và trang đích

Nhãn biến thể là một cặp ngôn ngữ-bản địa cho một trang web biến thể, chẳng hạn như en-us, de-de hoặc fr-fr. Nhãn này được bao gồm trong URL của trang.

Nhãn thứ nhất mà bạn cần tạo là nhãn trang nguồn. Trang nguồn là nơi bạn biên soạn những nội dung sẽ được sao chép tới các trang đích. Đối với trang đa ngôn ngữ, bạn có thể muốn dùng ngôn ngữ chính của tổ chức của mình để làm nhãn nguồn.

Lưu ý:  Chỉ có thể có một nhãn nguồn và sau khi bạn đã xác định nhãn nguồn, bạn sẽ không thể thay đổi nó thành một nhãn khác mà không xóa nhãn nguồn và ngắt tất cả các mối quan hệ nguồn-đích hiện có.

Tạo trang web biến thể nguồn

Bước tiếp theo là tạo nhãn đích, mỗi nhãn cho một biến thể ngôn ngữ trong cấu trúc phân cấp. Ví dụ, nếu bạn dự định phát hành bốn biến thể ngôn ngữ cho trang web của mình (một nguồn và ba đích), bạn sẽ tạo bốn nhãn—mỗi nhãn cho một ngôn ngữ.

 1. Từ gốc của tuyển tập trang, bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nhãn biến thể.

 3. Trên trang Nhãn Biến thể, bấm Nhãn Mới.

 4. Trên trang Tạo Nhãn Biến thể, trong Ngôn ngữ Mẫu Trang, hãy chọn ngôn ngữ sẽ được dùng trong giao diện người dùng đa ngôn ngữ (MUI) của trang nguồn. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào các gói ngôn ngữ sẵn có trong gói đăng ký Office 365 của bạn. Các gói ngôn ngữ sẽ chỉ cần thiết nếu bạn muốn dùng MUI cho trang quản trị của trang web. Không bắt buộc phải có gói ngôn ngữ cho các biến thể.

 5. Trong Bản địa, hãy chọn cặp ngôn ngữ và bản địa dùng cho trang này. Bản địa sẽ xác định ngôn ngữ cho tất cả nội dung do người dùng tạo; định dạng cho những mục như ngày, thời gian và tiền tệ; và phương thức chuyển hướng người dùng từ trang gốc, thông qua các thiết đặt trong trình duyệt của họ.

 6. Trong Vị trí, hãy nhập vị trí của trang nguồn và các trang đích trong cấu trúc phân cấp trang của bạn. Nếu chúng sẽ nằm ở cấp cao nhất trong tuyển tập trang, bạn chỉ cần nhập dấu sổ chéo (/).

 7. Trong Tên Nhãn, cặp ngôn ngữ-bản địa được nhập vào cho bạn dựa trên bản địa đã chọn trước đây. Bạn có thể sửa thông tin này.

 8. Trong Mô tả, hãy nhập mô tả để giúp người dùng hiểu được mục đích của nhãn. Ví dụ, bạn có thể nhập "Tiếng Anh".

 9. Trong Tên Hiển thị, ngôn ngữ và bản địa được nhập vào cho bạn dựa trên bản địa mà bạn đã chọn trước đây. Bạn có thể sửa thông tin này.

 10. Trong Phát hành Mẫu Trang, hãy chọn mẫu trang để dùng cho mỗi trang web biến thể. Chọn Phát hành Trang với Dòng công việc nếu bạn muốn tất cả các trang sẽ phải qua dòng công việc phê duyệt trước khi được sao chép đến trang web biến thể đích. Chọn Phát hành Trang nếu không cần thiết phải có dòng công việc phê duyệt. Tất cả các trang trên nguồn hoặc dưới nó trong cấu trúc phân cấp trang phải được phát hành trước khi chúng có thể được sao chép đến trang web biến thể đích.

 11. Trong Liên hệ Nhãn, hãy nhập địa chỉ email của những người cần nhận được thông báo khi trang web biến thể nguồn được tạo ra.

 12. Bấm OK. Quá trình tạo trang nguồn sẽ tự động bắt đầu.

Tạo nhãn biến thể đích

Không cần phải tạo tất cả các biến thể đích cùng một lúc. Trên thực tế, chúng tôi khuyên bạn nên tạo nội dung trên trang nguồn trước khi tạo các nhãn đích. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tạo nhiều nhãn đích trước khi tạo cấu trúc phân cấp trang.

 1. Từ gốc của tuyển tập trang, bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nhãn biến thể.

 3. Trên trang Nhãn Biến thể, bấm Nhãn Mới.

 4. Trong Ngôn ngữ Mẫu Trang, hãy chọn ngôn ngữ để dùng trong MUI của trang nguồn. Việc lựa chọn sẽ phụ thuộc vào các gói ngôn ngữ đã cài đặt. Các gói ngôn ngữ sẽ chỉ cần thiết nếu bạn muốn dùng MUI cho trang quản trị của trang web. Không bắt buộc phải có gói ngôn ngữ cho các biến thể.

 5. Trong Bản địa, hãy chọn cặp ngôn ngữ và bản địa dùng cho trang này. Bản địa sẽ xác định định dạng cho những mục như ngày, thời gian và tiền tệ, cũng như cách chuyển hướng người dùng từ trang gốc, theo các thiết đặt trong trình duyệt của họ.

 6. Bấm Tiếp tục.

 7. Trong Tên Nhãn, cặp ngôn ngữ-bản địa được nhập vào cho bạn dựa trên bản địa đã chọn trước đây. Bạn có thể sửa thông tin này.

 8. Trong Mô tả, hãy nhập mô tả để giúp người dùng hiểu được mục đích của nhãn. Ví dụ, bạn có thể nhập "Tiếng Anh".

 9. Trong Tên Hiển thị, ngôn ngữ và bản địa được nhập vào cho bạn dựa trên bản địa mà bạn đã chọn trước đây. Bạn có thể sửa thông tin này.

 10. Trong Tạo Cấu trúc phân cấp, hãy chọn phần của trang nguồn mà bạn muốn sao chép vào trang đích mới này.

 11. Trang Phát hành, Danh sách với Biến thể, và Tất cả Các trang để tạo cấu trúc phân cấp của các trang web phát hành và tất cả các trang trong đó.

 12. Chỉ Trang Phát hành để chỉ tạo cấu trúc phân cấp của các trang phát hành.

 13. Chỉ Trang Gốc để tạo trang ở cấp cao nhất mà không có trang web hoặc trang nào.

 14. Bấm Tiếp tục.

 15. Trong Tạo Gói Dịch thuật, hãy chọn có cho phép người dịch đối với nội dung của trang đích này không. Bật tùy chọn này có nghĩa là nội dung sẽ được đóng gói thành tệp XLIFF, mà tệp này được tải xuống máy tính của bạn để có thể gửi tới biên dịch viên để dịch. Tệp XLIFF là một định dạng chuẩn dựa trên XML được nhiều công cụ bản địa hóa hỗ trợ.

 16. Trong Dịch bằng Máy, hãy chọn có cho phép dịch trang đích này bằng máy hay không. Bật tùy chọn này có nghĩa là người dùng có thể yêu cầu dịch thuật thông qua dịch vụ Microsoft Translator.

 17. Bấm Tiếp tục.

 18. Trong Hành vi Cập nhật Trang, hãy chọn liệu bạn muốn các trang hiện có được cập nhật như thế nào khi các thay đổi đến từ trang nguồn:

 19. Người dùng có thể đồng bộ hóa theo cách thủ công các bản cập nhật từ trang biến thể nguồn để cho phép chủ nhân trang hoặc tác giả của nội dung so sánh trang đã cập nhật với trang hiện có và quyết định sẽ chấp nhận những thay đổi nào.

 20. Tự động cập nhật các trang biến thể đích để gửi một bản thảo của trang tới trang đích.

 21. Trong Liên hệ Nhãn, hãy nhập địa chỉ email của những người cần nhận được thông báo khi trang web biến thể đích được tạo ra.

 22. Bấm Tiếp tục.

 23. Xem lại các thiết đặt nhãn của bạn, rồi bấm Kết thúc.

đầu trang

Tạo cấu trúc phân cấp trang web biến thể

Thao tác tạo cấu trúc phân cấp trang web biến thể sẽ đạt được hai việc:

 • Gắn kết đích và nguồn biến thể với nhau và với trang gốc biến thể.

 • Tạo ra trang web và các trang cho mỗi biến thể ngôn ngữ.

Việc tạo cấu trúc phân cấp trang web biến thể có thể chiếm dụng nhiều tài nguyên, đặc biệt là nếu bạn có nhiều biến thể trong cấu trúc phân cấp. Vì vậy, việc tạo cấu trúc phân cấp được xử lý như là một phần của công việc bộ định giờ hàng loạt, chạy khoảng một lần mỗi giờ. Bạn có thể theo dõi tiến trình của công việc bộ định giờ bằng cách kiểm tra nhật ký biến thể.

Tạo cấu trúc phân cấp

 1. Từ gốc của tuyển tập trang của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nhãn biến thể.

 3. Bấm Tạo Cấu trúc phân cấp.

Kiểm tra trạng thái trong nhật ký biến thể

 1. Từ gốc của tuyển tập trang của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nhật ký biến thể.

Thêm trang web biến thể mới vào cấu trúc phân cấp trang hiện có

Sau khi đã tạo cấu trúc phân cấp trang web biến thể, bạn có thể thêm trang đích mới bất kỳ lúc nào.

 1. Từ gốc của tuyển tập trang của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nhãn biến thể.

 3. Bấm Nhãn mới, và sau đó tạo nhãn như được mô tả trong "Tạo nhãn biến thể đích" ở trên.

 4. Lặp lại bưới 1 và 2 cho mỗi trang đích mới, rồi bấm Tạo Cấu trúc phân cấp.

đầu trang

Biên soạn và phát hành

Khi cấu trúc phân cấp được tạo, các biến thể mới và các tùy chọn dịch thuật sẽ xuất hiện trên ruy-băng. Các tùy chọn sẵn dùng sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang làm việc trên trang nguồn hay trang đích.

Các tùy chọn trên ruy-băng của trang nguồn

Trên tab Phát hành của ruy-băng trên trang nguồn, bạn sẽ thấy một nhóm mới có tên là Biến thể. Ở đây bạn sẽ thấy hai nút để điều khiển cách thức phân phối các bản cập nhật nội dung tới các trang đích.

Hai biểu tượng từ tab biến thể của ribbon. Biểu tượng đầu tiên là Tạo trang đích mới. Biểu tượng thứ hai là Cập nhật tất cả trang đích.

Nút

Mô tả

Tạo trang đích mới.

Thiết lập một mối quan hệ giữa nguồn và đích. Các trang đích nhận một bản sao của trang nguồn và mọi bản cập nhật trong tương lai của trang nguồn đó.

Cập nhật tất cả trang đích

Sao chép phiên bản hiện tại của trang nguồn tới tất cả các trang đích hiện có. Trang đó sẽ duy trì trạng thái là bản thảo chưa phát hành cho đến khi tác giả hoặc chủ nhân của trang web biến thể phát hành nó.

Cập nhật tất cả trang đích

 1. Từ trang nguồn, hãy duyệt đến trang mới hoặc trang cập nhật. (Trang này phải được phát hành hoặc phê duyệt thông qua dòng công việc phê duyệt trước khi nó có thể được sao chép tới các trang đích).

 2. Trên tab phát hành , trong nhóm biến thể, hãy bấm Cập Nhật tất cả trang đích. Lưu ý rằng nội dung có thể được sao chép chỉ Lấy từ nguồn để đích và không từ đích đến đích.

Chỉ rõ những trang đích nào cần nhận bản cập nhật

 1. Từ trang nguồn, hãy duyệt đến trang mới hoặc trang cập nhật. (Trang này phải được phát hành hoặc phê duyệt thông qua dòng công việc phê duyệt trước khi nó có thể được sao chép tới các trang đích).

 2. Trên tab phát hành , trong nhóm biến thể, hãy bấm tạo trang đích mới.

 3. Trên trang tạo biến thể, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi đích cần nhận nội dung. Để gửi nội dung để tất cả trang đích nào sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh nhãn. Lưu ý rằng nội dung có thể được sao chép chỉ Lấy từ nguồn để đích và không từ đích đến đích.

 4. Bấm Tiếp tục.

  Ảnh chụp màn hình với các hộp kiểm cho thấy các site biến thể nên được cập nhật nội dung. Trong đó bao gồm nhãn biến thể và tên hiển thị tương ứng của chúng

Các tùy chọn trên ruy-băng của trang đích

Chủ nhân trang đích nhận được thông báo khi có nội dung mới đến từ trang nguồn. Thông báo sẽ hiện ở trên cùng của trang bị ảnh hưởng và chứa một nối kết tới trang nguồn để họ có thể xem lại phạm vi thay đổi và quyết định sẽ chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi đó. Lượng thời gian trễ để chấp nhận và/hoặc từ chối nội dung mới hoặc nội dung cập nhật sẽ phụ thuộc vào việc người quản trị tuyển tập trang đã cấu hình các thiết đặt biến thể như thế nào.

Ruy băng trên mỗi trang đích đều có tab Biến thể tương tự như minh họa dưới đây:

Ảnh chụp màn hình của tab biến thể từ site đích. Tab chứa hai nhóm, biến thể và bản dịch

Tab này giúp bạn xem lại nội dung nhận được từ trang nguồn và chuẩn bị nội dung đó để dịch bằng người hoặc dịch bằng máy. Bảng sau đây giải thích rõ từng nút.

Nút

Giải thích

Xem Thay đổi

So sánh nội dung nguồn vừa sao chép với bản dịch hiện tại trên trang đích. Để xác định phạm vi các thay đổi, hãy bấm Xem Thay đổi bất kỳ lúc nào bạn nhận được nội dung mới từ trang nguồn. Nếu các thay đổi nhỏ, bạn có thể muốn bỏ qua hoặc thực hiện các thay đổi này bằng tay.

Đồng bộ hóa từ Nguồn

Cung cấp hai tùy chọn:

 • Đồng bộ hóa từ Nguồn sao chép nội dung trang nguồn tới trang đích dưới dạng một bản thảo chưa được phát hành. Khi được phát hành, bản thảo này sẽ ghi đè lên nội dung đích hiện tại.

 • Đặt là Hiện tại chỉ định nội dung đích là tương đương với nội dung nguồn mà không chấp nhận các cập nhật. Lựa chọn thích hợp khi cập nhật nội dung bằng tay.

Tạo Gói Dịch thuật

Xuất trang hiện tại dưới dạng tệp XLIFF trên máy tính của bạn và thông báo cho người mà bạn chỉ định rằng tệp đó đã sẵn sàng để dịch thuật. Tệp XLIFF có phần mở rộng .xlf. Tính năng này được bật hoặc tắt trong quá trình tạo nhãn biến thể.

Tải lên Bản dịch

Cho phép bạn tải lên tệp XLIFF đã dịch và xem xét các thay đổi. Tính năng này được bật hoặc tắt trong quá trình tạo nhãn biến thể.

Dịch bằng Máy

Dùng Microsoft Translator để có bản dịch thời gian thực, nếu tính năng này được bật. Tính năng này được bật hoặc tắt trong quá trình tạo nhãn biến thể.

Trạng thái Dịch

Nhật ký hoạt động dịch thuật, bao gồm cả có người dịch và dịch bằng máy.

Xem các thay đổi từ nguồn

 1. Hãy duyệt đến trang vừa nhận được từ nguồn.

 2. Trong thông báo ở phía trên cùng của trang hoặc trên tab Biến thể, hãy bấm Xem Thay đổi.
  Một cửa sổ mới sẽ mở ra với một bản báo cáo nêu bật những điểm khác biệt giữa trang nguồn mới được đồng bộ hóa gần đây nhất và trang nguồn hiện tại.

Chấp nhận các thay đổi từ nguồn

 1. Hãy duyệt đến trang vừa nhận được từ nguồn.

 2. Trên tab Biến thể, bấm Đồng bộ hóa từ Nguồn.
  Trang hiện tại được thay thế bằng trang nhận được từ nguồn.

 3. Khi bạn đã hài lòng với các thay đổi, hãy phát hành trang.

Từ chối các thay đổi từ nguồn

 1. Hãy duyệt đến trang vừa nhận được từ nguồn.

 2. Trên tab biến thể , hãy bấm đặt làm hiện tại. Trang có sẵn vẫn giữ nguyên trạng.

Đóng gói một trang để dịch thuật

 1. Hãy duyệt đến trang có nội dung mà bạn muốn dịch.

 2. Trên tab Biến thể, hãy bấm Tạo Gói Dịch thuật.

 3. Nhập địa chỉ email của tất cả những người cần được thông báo khi nội dung đã sẵn sàng để dịch thuật. Mỗi người sẽ nhận được một email có chứa nối kết đến gói dịch thuật.

Tải lên một gói đã dịch thuật

 1. Duyệt đến trang vừa được dịch.

 2. Trên tab Biến thể, hãy bấm Tải lên Bản dịch.

 3. Duyệt đến thư viện Sharepoint hoặc một vị trí khác trên máy tính của bạn hoặc trang SharePoint nơi lưu giữ tệp XLIFF đã dịch.

 4. Tùy chọn: Để tiện theo dõi, hãy nhập tên của công ty thực hiện việc dịch thuật.

 5. Khi bạn đã hài lòng với bản dịch, hãy phát hành trang.

Gửi một trang để dịch bằng máy

 1. Hãy duyệt đến trang có nội dung mà bạn muốn dịch.

 2. Trên tab Biến thể, hãy bấm Dịch bằng Máy.
  Trang sẽ được làm mới với nội dung đã được dịch.

 3. Khi bạn đã hài lòng với bản dịch, hãy phát hành trang.

Kiểm tra trạng thái dịch thuật

 1. Duyệt đến trang có nội dung đang được dịch.

 2. Trên tab Biến thể, bấm Trạng thái Trang.

 3. Xem lại nhật ký trạng thái dịch thuật.

đầu trang

Các biến thể danh sách

Các biến thể danh sách cũng tương tự như biến thể trang, với một ngoại lệ: Chỉ có những danh sách hoàn thiện, không phải là các mục dach sách riêng rẽ, mới có thể được sao chép đến trang đích.

Chỉ rõ những trang đích nào cần nhận bản cập nhật danh sách

 1. Từ trang nguồn, hãy duyệt đến trang mới hoặc danh sách cập nhật.

 2. Trên tab biến thể , hãy bấm thiết đặt.

 3. Trên trang tạo biến thể, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi trang đích cần nhận danh sách. Để gửi vào danh sách để tất cả trang đích nào sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh nhãn.

 4. Bấm Tiếp tục.

đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×