Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thông điệp email trong Outlook trên web

Tạo thư trong Outlook trên web rất dễ dàng, chỉ cần chọn Mới, soạn thư, rồi chọn Gửi. Trả lời thư email bạn nhận được bằng cách chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả hay chuyển tiếp thư đến những người khác bằng cách chọn Chuyển tiếp.

Lưu ý: Nếu bạn không thể gửi email từ tài khoản Office 365 của mình, xem mục Thư của tôi sẽ không gửi.

Lưu ý: Nếu các hướng dẫn không khớp với những gì bạn nhìn thấy, bạn có thể đang sử dụng phiên bản Outlook trên web cũ hơn. Hãy thử hướng dẫn dành cho Outlook cổ điển trên web.

 1. Ở đầu trang, chọn Thư mới.

  Ảnh chụp mành hình Thư mới

 2. Trên dòng Tới, nhập tên hoặc địa chỉ email của người sẽ nhận thư.

  Lưu ý: Khi soạn thư email mới, một số khách hàng sẽ không nhìn thấy danh sách liên hệ của họ nếu họ bấm vào các nút đến hoặc CC. Đây là vấn đề đã biết. Để xem tên để chọn, hãy bắt đầu nhập vào dòng đến hoặc CC. Các liên hệ liên quan của bạn sẽ xuất hiện.

 3. Trên dòng Thêm chủ đề, nhập mô tả vắn tắt về nội dung thư của bạn.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, chọn Đính kèm.

  Để biết thêm thông tin về việc đính kèm tệp vào thư của bạn, xem mục Đính kèm tệp trong Outlook trên web.

 5. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển tiếp mỗi lần một thư.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Chuyển tiếp hoặc chọn Tác vụ Thư , rồi nhấn Chuyển tiếp.

 3. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn trả lời.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả hoặc chọn Tác vụ Thư , rồi chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

 3. Nhập phản hồi của bạn, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: Theo mặc định, email gốc và lịch sử của email đó sẽ không hiển thị khi bạn trả lời thư. Để hiển thị email gốc hoặc thay đổi chủ đề email, hãy chọn Hiển thị lịch sử thư ở cuối ngăn thư.

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Lưu ý: Tên của mọi người trên dòng Bcc sẽ được ẩn với những người nhận thư khác.

  Ảnh chụp màn hình nút Cc và Bcc

 • Để bỏ thư nháp của một thư, chọn Bỏ ở cuối ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Bỏ.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Mới để tạo thư mới.

  Ảnh chụp màn hình nút Viết thư mới

 2. Trên dòng Tới, nhập tên hoặc địa chỉ email của người sẽ nhận thư. Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ cập nhật khi bạn nhập.

 3. Trên dòng Thêm chủ đề, nhập mô tả ngắn gọn về nội dung email của bạn.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, chọn Đính kèm.

  Để biết thêm thông tin về việc đính kèm tệp vào thư của bạn, xem mục Đính kèm tệp trong Outlook trên web.

 5. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển tiếp mỗi lần một thư.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Xem thêm hành động , rồi chọn Chuyển tiếp.

  Ảnh chụp màn hình nút Xem thêm hành động

 3. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Tự động chuyển tiếp

Để thiết lập tự động chuyển tiếp, chọn Cài đặt > Thư > Chuyển tiếp.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn trả lời.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Xem thêm hành động , rồi chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

  Ảnh chụp màn hình nút Xem thêm hành động

 3. Nhập phản hồi của bạn, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: 

  • Theo mặc định, thư gốc và lịch sử thư gốc sẽ không hiển thị khi thư đang ở chế độ Trả lời. Để hiển thị email, chọn Hiển thị lịch sử thư trong trình soạn thảo.

   Ảnh chụp màn hình nút Hiển thị lịch sử thư.

  • Bạn có thể thay đổi nút mặc định từ Trả lời tất cả thành Trả lời. Để làm được điều đó, chọn một thư bất kỳ, rồi chọn Xem thêm hành động và chọn Thay đổi mặc định.

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Lưu ý: Tên của mọi người trên dòng Bcc sẽ được ẩn với những người nhận thư khác.

  Ảnh chụp màn hình nút Cc.

 • Để bỏ thư nháp của một thư, chọn Bỏ ở cuối ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Bỏ.

 • Trả lờiTrả lời tất cả
  Khi trả lời thư, bạn sẽ thấy TL: được thêm vào dòng chủ đề. Thư gốc sẽ được thêm vào bên dưới thư mới.

  Lưu ý: Tệp đính kèm của thư gốc sẽ không được đính kèm khi trả lời.

 • Chuyển tiếp
  Khi bạn chuyển tiếp thư, tiền tố CT: sẽ được thêm vào dòng chủ đề để thông báo cho người nhận rằng họ đang nhận thư được chuyển tiếp. Thư gốc sẽ được đưa vào thư được chuyển tiếp, cùng với mọi tệp đính kèm của thư gốc. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản của thư được chuyển tiếp hoặc thêm và loại bỏ mọi tệp đính kèm trước khi gửi.

Xem thêm

Đính kèm tệp trong Outlook trên web

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×