Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thông điệp email trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tạo thư trong Outlook trên web rất dễ dàng, chỉ cần chọn Mới, soạn thư, rồi chọn Gửi. Trả lời thư email bạn nhận được bằng cách chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả hay chuyển tiếp thư đến những người khác bằng cách chọn Chuyển tiếp.

Lưu ý: Nếu bạn không thể gửi email từ tài khoản Office 365 của mình, xem mục Thư của tôi sẽ không gửi.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang dùng mới Outlook trên web. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang dùng để xem hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

 1. Ở đầu trang, chọn Thư mới.

  Ảnh chụp mành hình Thư mới

 2. Trên dòng Tới, nhập tên hoặc địa chỉ email của người sẽ nhận thư.

  Lưu ý: Khi soạn email mới, khách hàng một số sẽ không nhìn thấy danh sách liên hệ của họ nếu họ bấm đến hoặc Cc nút. Đây là một vấn đề đã biết. Để xem tên để chọn, bắt đầu nhập đến hoặc Cc dòng. Liên hệ liên quan của bạn sẽ xuất hiện.

 3. Trên dòng Thêm chủ đề, nhập mô tả vắn tắt về nội dung thư của bạn.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, chọn Đính kèm.

  Để biết thêm thông tin về việc đính kèm tệp vào thư của bạn, xem mục Đính kèm tệp trong Outlook trên web.

 5. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển tiếp mỗi lần một thư.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Chuyển tiếp hoặc chọn Tác vụ Thư , rồi nhấn Chuyển tiếp.

 3. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn trả lời.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả hoặc chọn Tác vụ Thư , rồi chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

 3. Nhập phản hồi của bạn, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: Theo mặc định, email gốc và lịch sử của email đó sẽ không hiển thị khi bạn trả lời thư. Để hiển thị email gốc hoặc thay đổi chủ đề email, hãy chọn Hiển thị lịch sử thư ở cuối ngăn thư.

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Lưu ý: Tên của mọi người trên dòng Bcc sẽ được ẩn với những người nhận thư khác.

  Ảnh chụp màn hình nút Cc và Bcc

 • Để bỏ thư nháp của một thư, chọn Bỏ ở cuối ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Bỏ.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Mới để tạo thư mới.

  Ảnh chụp màn hình nút Viết thư mới

 2. Trên dòng Tới, nhập tên hoặc địa chỉ email của người sẽ nhận thư. Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ cập nhật khi bạn nhập.

 3. Trên dòng Thêm chủ đề, nhập mô tả ngắn gọn về nội dung email của bạn.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, chọn Đính kèm.

  Để biết thêm thông tin về việc đính kèm tệp vào thư của bạn, xem mục Đính kèm tệp trong Outlook trên web.

 5. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển tiếp mỗi lần một thư.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Xem thêm các tác vụ khác , rồi chọn Chuyển tiếp.

  Ảnh chụp màn hình nút Xem thêm hành động

 3. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Tự động chuyển tiếp

Để thiết lập tự động chuyển tiếp, chọn Cài đặt > Thư > Chuyển tiếp.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn trả lời.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Xem thêm các tác vụ khác , rồi chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

  Ảnh chụp màn hình nút Xem thêm hành động

 3. Nhập phản hồi của bạn, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: 

  • Theo mặc định, thư gốc và lịch sử thư gốc sẽ không hiển thị khi thư đang ở chế độ Trả lời. Để hiển thị email, chọn Hiển thị lịch sử thư trong trình soạn thảo.

   Ảnh chụp màn hình nút Hiển thị lịch sử thư.

  • Bạn có thể thay đổi nút mặc định từ Trả lời tất cả thành Trả lời. Để làm được điều đó, chọn một thư bất kỳ, rồi chọn Xem thêm các tác vụ khác và chọn Thay đổi mặc định.

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Lưu ý: Tên của mọi người trên dòng Bcc sẽ được ẩn với những người nhận thư khác.

  Ảnh chụp màn hình nút Cc.

 • Để bỏ thư nháp của một thư, chọn Bỏ ở cuối ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Bỏ.

 • Trả lờiTrả lời tất cả
  Khi trả lời thư, bạn sẽ thấy TL: được thêm vào dòng chủ đề. Thư gốc sẽ được thêm vào bên dưới thư mới.

  Lưu ý: Tệp đính kèm của thư gốc sẽ không được đính kèm khi trả lời.

 • Chuyển tiếp
  Khi bạn chuyển tiếp thư, tiền tố CT: sẽ được thêm vào dòng chủ đề để thông báo cho người nhận rằng họ đang nhận thư được chuyển tiếp. Thư gốc sẽ được đưa vào thư được chuyển tiếp, cùng với mọi tệp đính kèm của thư gốc. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản của thư được chuyển tiếp hoặc thêm và loại bỏ mọi tệp đính kèm trước khi gửi.

Xem Thêm

Đính kèm tệp trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×