Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo, sửa hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook trên web.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

Cuộc hẹn là những lúc bạn sẽ làm các việc như bữa trưa, luyện tập thể thao hay hẹn thăm khám bệnh mà bạn muốn đưa vào trong lịch của mình. Cuộc họp là sự kiện lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Cách bạn tạo cuộc họp cũng giống như cách bạn tạo cuộc hẹn, chỉ khác là bạn phải mời người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 3. Bấm vào lịch ở phần ngày và giờ khi bạn muốn sự kiện diễn ra. Hoặc, chọn sự kiện mới ở phía trên cùng của trang.

 4. Trong hộp văn bản, nhập mô tả ngắn gọn về sự kiện, bao gồm tiêu đề và vị trí.

  Outlook trên web sẽ cung cấp dịch vụ được gợi ý các vị trí dựa trên những gì bạn đã nhập. Chọn vị trí nếu chính xác. Nếu không, bạn có thể nhập vị trí phù hợp vào trang chi tiết của sự kiện.

 5. Bạn cũng có thể chọn những mục tùy chọn này:

  • Cả ngày: Chọn tùy chọn này nếu đây là sự kiện cả ngày.

  • Lặp lại: Chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để tạo cuộc họp hay cuộc hẹn định kỳ, rồi chọn ngày tháng mà bạn muốn chuỗi sự kiện bắt đầu và kết thúc.

  • Nhắc tôi: chọn khi bạn muốn được nhắc nhở về sự kiện. Theo mặc định, nó được đặt 15 phút trước khi sự kiện.

  Bạn có thể đặt các mục tùy chọn bổ sung trên biểu mẫu sự kiện đầy đủ. Chọn Xem sự kiện hoặc Xem thêm chi tiết, rồi chọn các tùy chọn sau đây ở đầu biểu mẫu:

  • Chọn Bận để chọn cách trạng thái của bạn sẽ xuất hiện trong suốt sự kiện hoặc để tạo sự kiện riêng tư.

  • Chọn Thể loại để chọn một thể loại cho sự kiện.

 6. Nếu bạn muốn mời mọi người vào sự kiện, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của họ vào hộp thoại Mời mọi người. Bạn có thể nhìn thấy thời gian họ đang sẵn có bên dưới menu thả xuống cho ngày và thời gian.

  Ảnh chụp màn hình của thời gian khách mời họp sẵn dùng khi

  Chọn tùy chọn để thêm tùy chọn người dự. Chọn tùy chọn phúc đáp để chọn nếu bạn muốn yêu cầu phản hồi từ những người dự hoặc cho phép yêu cầu họp được chuyển tiếp.

 7. Chọn Lưu nếu đây là cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình hoặc Gửi nếu đây là cuộc họp có người dự.

Lưu ý: Nếu sở hữu nhiều lịch, bạn có thể chọn lịch để tạo sự kiện bằng cách chọn lịch từ danh sách thả xuống ở đầu cửa sổ sự kiện mới.

Ảnh chụp màn hình tên lịch trong biểu mẫu chi tiết sự kiện

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 3. Trong lịch, chọn sự kiện lịch, rồi chọn Chỉnh sửa.

  Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ thì bạn còn phải chọn một trong những tùy chọn sau đây:

  • Sự kiện này: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi cho sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Sự kiện này và tất cả sự kiện tiếp sau: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch, cùng mọi sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Toàn bộ sự kiện trong chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi cho toàn bộ chuỗi sự kiện.

 4. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào đối với sự kiện, rồi bấm Lưu nếu đây là cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình hoặc Gửi nếu đây là cuộc họp có người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 3. Chọn cuộc họp trong lịch của bạn, rồi chọn Hủy bỏ. Nhập thư nếu bạn muốn, rồi chọn Gửi.

  Nếu đây là cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn sau đây khi lần đầu chọn Hủy bỏ:

  • Sự kiện này: Chọn tùy chọn này để hủy bỏ sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Sự kiện này và tất cả sự kiện tiếp sau: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch, cùng mọi sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Toàn bộ sự kiện trong chuỗi: Chọn tùy chọn này để hủy bỏ toàn bộ chuỗi sự kiện.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 3. Chọn sự kiện trong lịch của bạn và chọn Xóa. Trong cửa sổ Xóa sự kiện, chọn lại Xóa.

  Nếu đây là một sự kiện định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn sau đây khi lần đầu chọn Xóa:

  • Sự kiện này: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Sự kiện này và tất cả sự kiện tiếp sau: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch, cùng mọi sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Toàn bộ sự kiện trong chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa toàn bộ chuỗi sự kiện.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Cuộc họp là sự kiện lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Cách bạn tạo cuộc họp cũng giống như cách bạn tạo cuộc hẹn, chỉ khác là bạn phải mời người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Ở phía trên cùng của trang, chọn New > sự kiện lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Mới

 4. Bên dưới thiết lập một cuộc hẹn, thêm tiêu đề và vị trí. (Nếu bạn đang tạo một yêu cầu họp, các thay đổi tên trang để lên lịch cuộc họp sau khi bạn thêm mọi người là người dự trong một bước sau.)

 5. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc. Bạn cũng có thể chọn một trong những mục tùy chọn này:

  • Tất cả ngày: chọn hộp kiểm này nếu đây là sự kiện cả ngày.

  • Riêng tư: chọn hộp kiểm này nếu bạn không muốn người khác xem chi tiết của sự kiện lịch này.

  • Lặp lại: chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để thực hiện một cuộc họp lặp lại hoặc cuộc hẹn, và sau đó chọn ngày tháng mà bạn muốn sự kiện định kỳ này kéo dài bằng cách dùng các hộp từđến .

  Nếu cần thiết, bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ múi thời gian. Bấm múi giờ > Thêm hoặc loại bỏ múi giờ và sau đó tìm kiếm múi giờ thích hợp.

 6. Trong hộp lời nhắc , điều chỉnh thời gian của lời nhắc nếu bạn cần. Theo mặc định, nó được đặt 15 phút trước khi diễn sự kiện.

 7. Nếu bạn muốn gửi một lời nhắc email cho chính mình (hoặc người dự, nếu đây là một cuộc họp), hãy bấm Thêm một lời nhắc email và cung cấp thông tin bổ sung này:

  • Lời nhắc Email: Chọn thời điểm lời nhắc email sẽ được gửi.

  • Gửi lời nhắc đến: Chọn Tôi nếu bạn chỉ muốn gửi lời nhắc cho chính mình (chẳng hạn như một cuộc hẹn) hoặc cho Tất cả người dự nếu bạn muốn gửi nó cho tất cả mọi người trong cuộc họp.

  • Thông điệp lời nhắc cần gửi: Điền vào tùy chọn này thông điệp bạn muốn gửi, rồi bấm Đóng.

 8. Bên dưới Mọi người, nhập tên hoặc biệt danh của những người bạn muốn mời.

 9. (Tùy chọn) Không chắc chắn dành cho tất cả mọi người để đáp ứng là thời gian tốt? Bấm cuộc bỏ phiếu thời gian để đáp ứng để tìm thời gian hoạt động cho bạn và những người dự. Để biết thêm thông tin, hãy bấm là gì? trên trang bỏ phiếu thời gian để đáp ứng .

 10. Bên dưới người dự, bấm yêu cầu phản hồi Thiết đặt và sau đó chọn hoặc không, tùy thuộc vào nếu bạn muốn mọi người để cho phép bạn biết họ sẽ tham dự cuộc họp. Đặt chọn mặc định là .

 11. Bên dưới thanh dẫn hướng Outlook, hãy bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho bản thân mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Trong lịch, chọn sự kiện lịch, chẳng hạn như cuộc họp hoặc cuộc hẹn, sau đó bấm sửa.

  Chỉnh sửa sự kiện lịch

 4. Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sửa sự kiện: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một sự kiện lịch duy nhất.

  • Sửa chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một chuỗi các sự kiện lịch.

 5. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn và sau đó bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Trong lịch, chọn cuộc họp và sau đó bấm xóa.

 4. Nếu đây là một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong các tùy chọn này sau khi trước tiên bạn chọn hủy bỏ:

  • Xóa sự kiện: chọn tùy chọn này để hủy sự kiện cuộc họp bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa bỏ chuỗi: chọn tùy chọn này để hủy chuỗi cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Chọn cuộc hẹn trong lịch của bạn, sau đó chọn xóa. Trong cửa sổ Xóa sự kiện, hãy chọn lại Xóa.

 4. Nếu đây là một cuộc hẹn định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Xóa:

  • Xóa sự kiện: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi cuộc hẹn.

Xem thêm

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web

Nhập hoặc đăng ký nhận lịch trong Outlook trên web

Tìm kiếm lịch của bạn trong Outlook trên web

Làm việc với nhiều lịch trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×