Bắt đầu sử dụng Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Tổng quan

Tạo sổ làm việc Excel 2013 đầu tiên của bạn Hãy xem các video này để tìm hiểu cách dùng Excel 2013. Bắt đầu với phiên bản mới để xem cách thực hiện các tác vụ hàng ngày.

Trong khóa học này:

Bắt đầu dùng Excel (4:24)
Cách tốt nhất để tìm hiểu về Excel 2013 là bắt đầu dùng nó.

Lưu và in sổ làm việc Excel (1:48)
Tìm hiểu về cách lưu sổ làm việc của bạn để tránh làm mất tất cả những thành quả làm việc của bạn và cách in sổ làm việc của bạn.

Chèn cột và hàng (4:12)
Bung rộng sổ làm việc của bạn bằng cách thêm cột và hàng, rồi thêm dữ liệu vào chúng.

Công thức và tham chiếu (2:50)
Tìm hiểu cách Excel tính toán công thức cho bảng của bạn và dùng tham chiếu ô để tự động cập nhật tổng số khi bạn thay đổi giá trị trong bảng.

Tham chiếu và công thức nâng cao (4:19)
Video này hướng dẫn cho bạn cách viết công thức cơ bản và trình diễn một số khái niệm quan trọng.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.

Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.

Phản hồi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×