Tạo nhóm và rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Tạo nhóm và rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Phân nhóm cho phép bạn xoay, lật, di chuyển hoặc đổi kích cỡ tất cả các hình dạng hoặc đối tượng cùng lúc như thể chúng là một hình dạng duy nhất hoặc đối tượng.

Bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính của tất cả các hình dạng trong nhóm tại một thời điểm, chẳng hạn như thêm tô hình dạng hoặc hiệu ứng, hoặc hiệu ứng cho ảnh. Bạn có thể rã nhóm hình dạng ở bất kỳ lúc nào và sau đó rã nhóm chúng sau này.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

 1. Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác vào nhóm. Bạn sẽ cần phải chọn nhiều hình dạng, ảnh hoặc đối tượng để kích hoạt nút nhóm .

  Mẹo: 

  Lưu ý rằng để nhóm các hình ảnh trong Word, tùy chọn Ngắt dòng văn bản phải được đặt khác cùng dòng với văn bản cho từng ảnh bạn muốn nhóm. Để thay đổi tùy chọn này, bấm chuột phải vào từng ảnh, bấm Ngắt dòng văn bản, sau đó chọn bất kỳ điều gì nhưng cùng dòng với văn bản.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Mẹo: 

  • Để nhóm nhiều SVG biểu tượng lại với nhau, bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng trước tiên. Để biết thêm thông tin về cách chuyển đổi chúng thành hình dạng, hãy xem: chuyển đổi một hình ảnh SVG vào một hình dạng Office.

  • Sau khi tạo nhóm, bạn vẫn có thể làm việc với từng thành phần riêng lẻ trong nhóm. Chọn nhóm rồi bấm vào mục để chọn mục đó.

  • Để nhóm hình ảnh, trên tab Định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > nhóm.

   Nút Nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

   Lưu ý: Tab Định dạng công cụ vẽ hoặc Định dạng công cụ ảnhtheo ngữ cảnh, tức là họ chỉ xuất hiện trên ruy-băng khi bạn có một hình dạng hoặc ảnh đã chọn.

  • Để nhóm hình dạng và đối tượng khác, trên tab Định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > nhóm.

   Nút Tạo nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm ảnh, trên tab Định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Công cụ Ảnh

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, trên tab Định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Lưu ý: 

 • Nút rã nhóm không sẵn dùng trong Word 2013 và Word 2016. Để rã nhóm, chọn tất cả các hình dạng hoặc ảnh để rã nhóm, sau đó bấm nhóm > nhóm.

 • Nếu bạn chuyển đổi một Đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại một Đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

Điều này đúng đối với tất cả các ứng dụng, ngoại trừ Word

 1. Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, trên tab Định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để rã nhóm ảnh, trên tab Định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm nằm trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Sau đây là một số lý do vì sao nút Nhóm bị xám mờ và các thao tác bạn có thể thực hiện để kích hoạt lại nút này.

 • Chỉ có một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn có nhiều hình dạng hoặc ảnh đã chọn. Bạn không thể sử dụng công cụ nhóm có biểu tượng SVG, để những người không đếm.

 • Để nhóm các biểu tượng SVG lại với nhau, bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng trước tiên. Để biết thêm thông tin về cách chuyển đổi chúng thành hình dạng, hãy xem: chuyển đổi một hình ảnh SVG vào một hình dạng Office.

 • Lựa chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc GIF ảnh. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng được chọn.

 • Nếu bạn đang dùng Word, và tìm cách nhóm các hình ảnh, Ngắt dòng văn bản có thể được đặt cùng dòng với văn bản. Bấm chuột phải vào ảnh, chọn Ngắt dòng văn bảnthay đổi tùy chọn bố trí để cứ cùng dòng với văn bản cho mỗi ảnh bạn muốn nhóm.

 • Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể đã cố gắng tạo nhóm giống với văn bản chỗ dành sẵn cho tiêu đề ("bấm để thêm tiêu đề") hoặc chỗ dành sẵn nội dung ("bấm để thêm văn bản").

  Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt

  Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

  Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Lưu ý: Nếu không có cách nào trong số các cách trên có thể kích hoạt nút Nhóm cho bạn, hãy tìm kiếm ở diễn đàn Giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

 1. Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn hình dạng, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để nhóm các hình ảnh: bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc Công cụ ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

  • Để nhóm hình dạng và đối tượng khác: bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm .

  Mẹo: Sau khi bạn nhóm các mục, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ mục duy nhất trong nhóm. Chọn Nhóm và sau đó bấm vào mục riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

   Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

  • Để rã nhóm ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

   Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

   Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

 1. Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

  Lưu ý: Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt, nó sẽ không thể chuyển đổi chúng trở thành một đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng: bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  • Để rã nhóm hình ảnh: bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

   Danh sách Nhóm với Nhóm lại được chọn

   Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

Nếu lựa chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc GIF ảnh, nút nhóm sẽ không sẵn dùng. Trong PowerPoint, nút nhóm có thể không sẵn dùng nếu hình dạng, ảnh hoặc đối tượng có được chèn vào một chỗ dành sẵn hoặc bạn đang tìm cách để nhóm chỗ dành sẵn, như chỗ dành sẵn không thể được nhóm với các hình dạng, ảnh, đối tượng.

Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt
Hình 1 trong ví dụ ở trên, hình vuông màu xanh lam và vòng tròn màu lục có thể được nhóm lại với nhau. Tuy nhiên, hình vuông màu xanh lam không thể được nhóm với chỗ dành sẵn nội dung ("bấm để thêm văn bản") hoặc tiêu đề chỗ dành sẵn ("bấm để thêm tiêu đề").
 • Di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng vào một vị trí khác trên bản chiếu bên ngoài vào chỗ dành sẵn hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn từ đối tượng mà bạn muốn nhóm.

Bấm vào đầu đề bên dưới để xem thêm thông tin

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

 2. Cắt và dán các hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 3. Chọn hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với các hình dạng không có văn bản, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  • Đối với các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, tab Công cụ hộp văn bản hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo các hình dạng được nhóm hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Lưu ý: 

  • Sau khi bạn nhóm các hình hoặc đối tượng khác, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào bên trong nhóm đó. Chọn nhóm đó, rồi bấm vào hình hoặc đối tượng riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình và các đối tượng khác ở nhiều chương trình khác nhau.

 1. Bấm chuột phải vào từng ảnh mà bạn muốn nhóm và trên menu lối tắt, trỏ tới Ngắt dòng văn bản.

 2. Bấm hình vuông hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài cùng dòng với văn bản.

 3. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

 4. Cắt và dán ảnh mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 5. Chọn ảnh mà bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn ảnh, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 6. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 7. Kéo hình ảnh nhóm tắt bức vẽ.

 8. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Lưu ý: 

  • Sau khi bạn nhóm các ảnh hoặc đối tượng khác, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ ảnh hoặc đối tượng nào bên trong nhóm đó. Chọn nhóm, rồi bấm vào ảnh hoặc đối tượng riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình ảnh và đối tượng khác trên nhiều chương trình.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn nhóm và trên menu lối tắt, trỏ tới Ngắt dòng văn bản.

 2. Bấm hình vuông hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài cùng dòng với văn bản.

 3. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

 4. Cắt và dán ảnh mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 5. Cắt và dán vào hộp văn bản mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 6. Chọn ảnh và hộp văn bản bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn ảnh và hộp văn bản, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 7. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 8. Kéo hộp ảnh và văn bản được nhóm tắt bức vẽ.

 9. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Lưu ý: 

  • Sau khi bạn nhóm các hình ảnh và hộp văn bản, bạn có thể tiếp tục chọn từng đối tượng riêng lẻ và sửa đổi nó. Chọn Nhóm, sau đó bấm vào ảnh hoặc hộp văn bản mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình ảnh và đối tượng khác trên nhiều chương trình.

Bạn cũng có thể thêm chú thích vào ảnh trong Office Word 2007 mà không dùng một hộp văn bản. Hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào ảnh và trên menu lối tắt, trỏ tới Chèn chú thích.

 2. Chọn các tùy chọn mà bạn muốn. chẳng hạn như trước hiện có văn bản, vị trí chú thích và đánh số tùy chọn, sau đó bấm OK.

Bây giờ, bạn có thể chọn chú thích và thay đổi văn bản và định dạng văn bản.

Để rã nhóm đối với một nhóm hình, ảnh hoặc đối tượng khác (ví dụ nếu bạn muốn di chuyển một nhóm nhưng để lại một hình hoặc muốn thực hiện nhiều thay đổi đối với một hình mà không làm thay đổi những hình khác), hãy làm như sau:

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

 2. Kéo nhóm mà bạn muốn rã nhóm vào bức vẽ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để rã nhóm các hình dạng mà không có văn bản hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  • Đối với các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  • Để rã nhóm ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

 4. Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bản, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ và sau đó nhấn DELETE.

Nếu bạn muốn cho các hình trong đồ họa SmartArt của bạn một vẻ ngoài phức tạp hoặc muốn điều khiển chính xác việc đổi kích cỡ và định vị các hình trong đồ họa SmartArt, hãy chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ.

Quan trọng: Sau khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn sẽ không thể chuyển đổi những hình này trở lại thành đồ họa SmartArt. Khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt, bạn không thể tự động bố trí các hình, và bạn sẽ mất các công cụ thiết kế và định dạng có trên tab Công cụ SmartArt, bao gồm Bố trí, Thay đổi Màu và thư viện Kiểu SmartArt. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể định dạng các hình bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Công cụ Vẽ thay vào đó.

 1. Chọn tất cả các hình trong đồ họa SmartArt của bạn.

  Để chọn tất cả các hình, bấm vào một hình, rồi nhấn CTRL+A.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Để chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, hãy bấm vào một khu vực khác trong tài liệu của bạn, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Lưu ý: Khi bạn chuyển đổi sang hình từ đồ họa SmartArt, mỗi hình riêng lẻ trở thành một hình được nhóm. Do vậy đối với mọi hình trong đồ họa SmartArt, hai hình sẽ được nhóm khi bạn dán - một hình cho văn bản và hình kia cho phần hình học. Nếu hình trong đồ họa SmartArt của bạn không chứa văn bản, bạn có thể thấy một phông chữ hoặc kích cỡ văn bản khác với những hình khác khi bạn nhập văn bản trong hình này.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

 2. Kéo các hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm lại vào bức vẽ.

 3. Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

  Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình dạng riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi những hình này trở về dạng đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để rã nhóm các hình dạng mà không có văn bản hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  • Để rã nhóm các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm .

 5. Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bảnhoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

 6. Kéo đã rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 7. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

 2. Kéo ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm lại vào bức vẽ.

 3. Hãy chọn bất kỳ ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 4. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo đã rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

Tạo nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

 1. Nhấn và giữ phím command trong khi bạn sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chọn hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác mà bạn muốn nhóm.

 2. Bấm tab Định dạng hình dạng hoặc tab Định dạng ảnh , sau đó bấm nhóm > nhóm.

  Lưu ý: Tab Định dạng hình dạngĐịnh dạng ảnhtheo ngữ cảnh, tức là họ chỉ xuất hiện trên ruy-băng khi bạn có một hình dạng hoặc ảnh đã chọn.

  Để tạo một nhóm đã chọn ảnh hoặc đối tượng, hãy bấm nhóm.

  Office có thể hiển thị một hoặc cả hai các tab, tùy thuộc vào loại đối tượng mà hiện đang được chọn trong một trang.

  Để tạo một nhóm đã chọn ảnh hoặc đối tượng, hãy bấm nhóm.

  Nếu nhóm không hiển thị trên ruy-băng, Bạn có thể cần phải bấm sắp xếp để xem nhóm trên tab định dạng hình dạng và trên tab định dạng ảnh. , bấm vào sắp xếp để hiển thị nó.

Sau khi bạn thực hiện một nhóm đối tượng, bạn có thể vẫn hoạt động với một mục riêng lẻ trong nhóm bằng cách chọn Nhóm, rồi bấm vào mục để chọn nó.

Lưu ý: Nếu nút nhóm không sẵn dùng, xác nhận rằng bạn có nhiều hơn một đối tượng đã chọn. Nếu bạn không thể chọn một đối tượng bổ sung, xác nhận rằng không có các đối tượng mà bạn muốn thêm vào nhóm có Word ngắt đặt thành cùng dòng với văn bản.

Bạn có thể muốn di chuyển nhóm nhưng để lại hình dạng hoặc ảnh phía sau, hoặc bạn có thể cần phải thực hiện thay đổi mở rộng đến một hình dạng mà không thay đổi các hình dạng khác trong nhóm. Để thực hiện điều này, bạn hòa tan đầu tiên, hoặc rã nhóm, nhóm đối tượng.

 1. Chọn Nhóm có các đối tượng hoặc đối tượng mà bạn muốn phân tách từ những người khác.

 2. Trên tab Định dạng hình dạng hoặc tab Định dạng ảnh , bấm nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

  Tan gộp nhóm, bấm rã nhóm trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh.

  Nếu nhóm không hiển thị trên ruy-băng, Bạn có thể cần phải bấm sắp xếp để xem nhóm trên tab định dạng hình dạng và trên tab định dạng ảnh. , bấm vào sắp xếp để hiển thị nó.

  Office tan nhóm, để cá nhân các đối tượng trong vị trí hiện tại của họ và được chọn.

Nếu văn bản ngắt dòng cho một đối tượng được đặt cùng dòng với văn bản, bạn không thể nhóm với các đối tượng khác. Theo mặc định, hình ảnh có thiết đặt này, và bạn phải thay đổi thiết đặt để nhóm hình ảnh với các đối tượng khác. Để thay đổi thiết đặt, Control + bấm vào ảnh hoặc đối tượng khác, trỏ tới Ngắt dòng văn bản, sau đó bấm một thiết đặt khác ngoài cùng dòng với văn bản. Để tìm hiểu thêm về văn bản ngắt dòng, hãy xem điều khiển văn bản ngắt dòng quanh đối tượng.

Nếu bao quanh bằng văn bản được đặt chính xác cho đối tượng đã chọn của bạn, nhưng nút nhóm vẫn không sẵn dùng cho bạn, Tìm kiếm diễn đàn giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Lưu ý: 

 • Nút rã nhóm không sẵn dùng trong Word 2013 và Word 2016. Để rã nhóm, chọn tất cả các hình dạng hoặc ảnh để rã nhóm, sau đó bấm nhóm > nhóm.

 • Nếu bạn chuyển đổi một Đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại một Đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

Điều này đúng đối với tất cả các ứng dụng, ngoại trừ Word

 1. Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, trên tab Định dạng hình dạng , bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để rã nhóm ảnh, trên tab Định dạng ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm nằm trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Sau đây là một số lý do vì sao nút Nhóm bị xám mờ và các thao tác bạn có thể thực hiện để kích hoạt lại nút này.

 • Chỉ có một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn có nhiều hình dạng hoặc ảnh đã chọn. Bạn không thể sử dụng công cụ nhóm có biểu tượng SVG, để những người không đếm.

 • Lựa chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc GIF ảnh. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng được chọn.

 • Nếu bạn đang dùng Word, và tìm cách nhóm các hình ảnh, Ngắt dòng văn bản có thể được đặt cùng dòng với văn bản. Bấm chuột phải vào ảnh, chọn Ngắt dòng văn bảnthay đổi tùy chọn bố trí để cứ cùng dòng với văn bản cho mỗi ảnh bạn muốn nhóm.

 • Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể đã cố gắng tạo nhóm giống với văn bản chỗ dành sẵn cho tiêu đề ("bấm để thêm tiêu đề") hoặc chỗ dành sẵn nội dung ("bấm để thêm văn bản").

  Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt

  Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

  Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Lưu ý: Nếu không có cách nào trong số các cách trên có thể kích hoạt nút Nhóm cho bạn, hãy tìm kiếm ở diễn đàn Giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×