Tạo nhiệm vụ Outlook trong OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thực hiện ghi chú và lập kế hoạch dự án trong OneNote, bạn có thể tự hỏi cách quản lý hạn chót và nhớ rằng các mục trên danh sách việc cần làm của bạn. Một cách là tạo các nhiệm vụ Outlook. Sau đó bạn có thể xem và theo dõi các nhiệm vụ trong Outlook và thậm chí nhận được lời nhắc.

Tạo một nhiệm vụ Outlook trong OneNote

 1. Trong OneNote, hãy chọn các từ mà bạn muốn trở thành nhiệm vụ của mình.

 2. Trong menu xuất hiện, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút Nhiệm vụ Outlook và chọn lời nhắc.

  Cờ sẽ xuất hiện bên cạnh nhiệm vụ của bạn trong OneNote và nhiệm vụ của bạn sẽ được thêm vào Outlook.

  Bạn có thể tạo tác vụ và theo dõi tác vụ đó trong Outlook.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng menu này để thêm thẻ ghi chú. Thẻ ghi chú rất tiện lợi cho những việc như tạo danh sách việc cần làm hoặc đánh dấu mục là quan trọng. Tuy nhiên không giống như nhiệm vụ Outlook (cờ), thẻ ghi chú là tính năng của OneNote. Bạn có thể gắn thẻ cho mục hành động trong ghi chú cuộc họp trong OneNote, nhưng chúng sẽ không hiển thị trong Outlook.

Tìm một nhiệm vụ trong OneNote

 • Trên tab Nhà trong OneNote, hãy chọn Tìm Thẻ.

  Ảnh chụp màn hình của nút Tìm Thẻ trong OneNote 2016

  Các nhiệm vụ Outlook của bạn sẽ nằm trong ngăn Tóm tắt Thẻ ở bên phải.

Lưu ý: Nhiệm vụ Outlook là các mục có cờ hoặc dấu kiểm. Bạn cũng sẽ nhìn thấy thẻ OneNote ở đây, chẳng hạn như những việc bạn đã đánh dấu để theo dõi hoặc gắn thẻ là câu hỏi.

Bạn có thể nhanh chóng thấy các nhiệm vụ trong Tóm tắt Thẻ.

Đánh dấu nhiệm vụ là hoàn thành

 • Trong ngăn Tóm tắt Thẻ trong OneNote, hãy chọn thẻ bên cạnh một nhiệm vụ Outlook.

  Nhiệm vụ sẽ được đánh dấu là hoàn thành cả trong ngăn Tóm tắt Thẻ OneNote và trong Outlook.

Mẹo: 

 • Khi bạn đánh dấu một nhiệm vụ là hoàn thành trong Outlook, nhiệm vụ đó sẽ được đánh dấu là hoàn thành trong OneNote khi Outlook và OneNote đồng bộ hóa. Nếu bạn đánh dấu một nhiệm vụ là hoàn thành trong OneNote, nhiệm vụ đó sẽ được đánh dấu là hoàn thành trong Outlook và được loại bỏ khỏi danh sách nhiệm vụ của bạn.

 • Nếu bạn muốn thêm nhiệm vụ trở lại vào Outlook, hãy chọn lại hộp đó.

Xóa một nhiệm vụ

Nếu bạn quyết định là bạn không cần một nhiệm vụ, bạn có thể loại bỏ nhiệm vụ đó. Bạn có hai lựa chọn: Xóa nhiệm vụ khỏi Outlook mà cũng loại bỏ thẻ (cờ) khỏi OneNote (văn bản sẽ vẫn ở trong ghi chú OneNote của bạn) hoặc Loại bỏ thẻ ra khỏi OneNote và giữ nhiệm vụ trong Outlook.

Để loại bỏ nhiệm vụ khỏi Outlook:

 • Hãy bấm chuột phải vào thẻ trong ghi chú của bạn và chọn Xóa Nhiệm vụ Outlook.

  Văn bản vẫn ở trong OneNote và nhiệm vụ được loại bỏ khỏi Outlook.

Để giữ nhiệm vụ trong Outlook và loại bỏ cờ khỏi OneNote:

 • Hãy bấm chuột phải vào thẻ trong ghi chú của bạn và chọn Loại bỏ Thẻ.

  Thẻ (cờ) được loại bỏ khỏi OneNote và nhiệm vụ vẫn ở trong Outlook.

  Ảnh chụp màn hình về cách xóa tác vụ Outlook trong OneNote 2016.

OneNote và Outlook cũng có thể cùng phối hợp theo các cách khác. Ví dụ, bạn có thể chèn chi tiết cuộc họpGửi ghi chú trong thông điệp email.

Microsoft Office OneNote 2007 được tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office Outlook 2007 để giúp dễ dàng quản lý và chia sẻ thông tin giữa các sổ ghi chép của bạn và lịch biểu của bạn.

Tạo một nhiệm vụ Outlook trong OneNote

Khi bạn tạo một nhiệm vụ Outlook từ bên trong OneNote, nó được thêm vào danh sách Outlook nhiệm vụ của bạn vào lần sau khi bạn mở Outlook.

Lưu ý: Nếu việc cài đặt Outlook được cấu hình cho nhiều hồ sơ email, bạn phải khởi động Outlook trước khi bạn có thể thành công tạo và lưu các tác vụ Outlook trong OneNote. Để kiểm tra hồ sơ email trên máy tính của bạn, trong dạng xem thể loại Pa-nen điều khiển, bấm Tài khoản người dùng, sau đó bấm thư. Nếu bạn đang sử dụng dạng xem cổ điển Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào biểu tượng thư .

 1. Trong bất kỳ phần nào của ghi chú của bạn, nhập mô tả cho nhiệm vụ mà bạn muốn tạo.

  Ví dụ, nhập gửi xuất ghi chú trong cuộc họp.

 2. Trên menu chèn , trỏ tới Nhiệm vụ Outlook, sau đó chọn lời nhắc cho nhiệm vụ mới.

  Cờ tác vụ sẽ xuất hiện bên cạnh mô tả khi nhiệm vụ được tạo. Để xem chi tiết về nhiệm vụ, di chuyển con trỏ lên biểu tượng nhiệm vụ cho đến khi một chú giải công cụ xuất hiện.

  Lưu ý: Cờ nhiệm vụ có thể xuất hiện bị mờ đi cho đến khi Outlook nhận ra nhiệm vụ mới và nhiệm vụ được đồng bộ hóa giữa Outlook và OneNote. Khi đây là trường hợp, chú giải công cụ nhiệm vụ cũng sẽ hiển thị trạng thái đồng bộ hóa.

Tìm một nhiệm vụ trong OneNote

 1. Trên thanh công cụ chuẩn , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút thẻ , sau đó bấm hiện tất cả các ghi chú dán.

 2. Trong ngăn Tóm tắt thẻ , thu hẹp phạm vi Tìm kiếm nếu cần thiết, sau đó bấm Làm mới kết quả.

Thay đổi một nhiệm vụ Outlook trong OneNote

 1. Trên trang ghi chú của bạn trong OneNote, bấm chuột phải vào nhiệm vụ Outlook mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu lối tắt, hãy thực hiện như sau:

  • Để thay đổi ngày bắt đầu được liên kết với nhiệm vụ Outlook đã chọn, bấm mới bắt đầu ngày (ví dụ, ngày mai.) Để loại bỏ liên kết ngày bắt đầu với nhiệm vụ, hãy bấm Không xác định ngày.

  • Để đánh dấu nhiệm vụ Outlook đã chọn là đã hoàn thành, hãy bấm Đánh dấu hoàn thành.

  • Để xóa nhiệm vụ Outlook đã chọn, bấm Xóa bỏ tác vụ Outlook.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi nhiệm vụ trực tiếp trong Outlook, bấm chuột phải vào biểu tượng nhiệm vụ Outlook trên trang ghi chú của bạn, sau đó bấm Mở nhiệm vụ trong Outlook trên menu lối tắt.

Xem thêm

Xem tác vụ của bạn trong Outlook

Gửi ghi chú trong email Outlook

Chèn chi tiết cuộc họp từ Outlook vào ghi chú

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×