Tạo Mô hình Dữ liệu trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mô hình dữ liệu cho phép bạn tích hợp dữ liệu từ nhiều bảng, hiệu quả xây dựng một nguồn dữ liệu quan hệ trong sổ làm việc Excel. Trong Excel, mô hình dữ liệu được sử dụng minh bạch, cung cấp dữ liệu dạng bảng được sử dụng trong Pivottable và Pivotchart. Mô hình dữ liệu được trực quan hóa dưới dạng một tập hợp các bảng trong một danh sách trường và hầu hết thời gian, bạn sẽ không bao giờ thậm chí biết nó có ở đó.

Trước khi bạn có thể bắt đầu làm việc với mô hình dữ liệu, bạn cần có một số dữ liệu. Cho mà chúng tôi sẽ sử dụng lấy & biến đổi trải nghiệm (Power Query), vì vậy bạn có thể muốn thực hiện bước một lại và xem video hoặc theo dõi của chúng tôi hướng dẫn tìm hiểu trên lấy & biến đổi và Power Pivot.

Power Pivot ở đâu?

Đâu là lấy & biến đổi (Power Query) không?

 • Excel 2016 & Excel dành cho Office 365 - lấy & biến đổi (Power Query) đã được tích hợp với Excel trên tab dữ liệu .

 • Excel 2013 - Power Query là một bổ trợ bao gồm trong Excel, nhưng cần được kích hoạt. Đi đến tệp > tùy chọn > Bổ trợ, rồi trong quản lý thả xuống ở dưới cùng của ngăn, hãy chọn Bổ trợ COM > đi. Kiểm tra Microsoft Power Query cho Excel, rồi OK để kích hoạt nó. Tab Power Query sẽ được thêm vào ribbon.

 • Excel 2010 - tải xuống và cài đặt vào Power Query thêm-in.. Sau khi kích hoạt, tab Power Query sẽ được thêm vào ribbon.

Bắt đầu

Trước tiên, bạn cần có một số dữ liệu.

 1. Trong Excel 2016 và Excel cho Office 365, hãy dùng dữ liệu > lấy & biến đổi dữ liệu > Lấy dữ liệu để nhập dữ liệu từ bất kỳ số nào của nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như tệp văn bản, sổ làm việc Excel, trang web, Microsoft Access, SQL Server hoặc khác quan hệ cơ sở dữ liệu có chứa nhiều bảng có liên quan.

  Trong Excel 2013 và 2010, hãy đi tới Power Query > Lấy dữ liệu ngoài, và chọn nguồn dữ liệu của bạn.

 2. Excel sẽ nhắc bạn chọn một bảng. Nếu bạn muốn nhận nhiều bảng từ nguồn dữ liệu tương tự, chọn tùy chọn cho phép chọn nhiều bảng . Khi bạn chọn nhiều bảng, Excel sẽ tự động tạo một mô hình dữ liệu cho bạn.

  Lưu ý: Đối với các ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng sổ làm việc Excel với các học viên hư cấu chi tiết trên lớp học và điểm số. Bạn có thể tải xuống sổ làm việc mẫu mô hình dữ liệu học viêncủa chúng tôi, và theo dõi. Bạn cũng có thể tải xuống phiên bản với mô hình dữ liệu đã hoàn thành..

  Lấy & biến đổi trình dẫn hướng (Power Query)
 3. Chọn một hoặc nhiều bảng, sau đó bấm tải.

  Nếu bạn cần phải sửa nguồn dữ liệu, bạn có thể chọn tùy chọn sửa . Để biết thêm chi tiết, hãy xem: giới thiệu để trình soạn truy vấn (Power Query).

Bạn giờ đây đã có một mô hình dữ liệu có chứa tất cả các bảng bạn đã nhập, và họ sẽ được hiển thị trong danh Sách trườngPivotTable.

Lưu ý: 

 • Mô hình được tạo hoàn toàn khi bạn nhập đồng thời hai hoặc nhiều bảng trong Excel.

 • Mô hình được tạo ra một cách rõ ràng khi bạn sử dụng Power Pivot bổ trợ để nhập dữ liệu. Trong bổ trợ, mô hình được thể hiện trong tab bố trí tương tự như Excel, nơi mỗi tab chứa bảng dữ liệu. Hãy xem lấy dữ liệu bằng Power Pivot bổ trợđể tìm hiểu những điều cơ bản của nhập dữ liệu bằng cách dùng cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • Một mô hình có thể chứa một bảng duy nhất. Để tạo một mô hình dựa trên chỉ một bảng, hãy chọn bảng và bấm Thêm vào Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot. Bạn có thể làm điều này nếu muốn dùng các tính năng Power Pivot, chẳng hạn như bộ dữ liệu đã lọc, cột được tính toán, trường được tính toán, KPI và cấu trúc phân cấp.

 • Các mối quan hệ bảng có thể được tạo tự động nếu bạn nhập các bảng có liên quan có các mối quan hệ khóa ngoại và chính. Excel thường có thể dùng thông tin quan hệ đã nhập làm cơ sở cho các mối quan hệ bảng trong Mô hình Dữ liệu.

 • Để biết Mẹo giảm kích cỡ của mô hình dữ liệu, hãy xem tạo một mô hình dữ liệu sử dụng bộ nhớ có hiệu quả bằng cách dùng Excel và Power Pivot.

 • Để khám phá thêm, hãy xem hướng dẫn: nhập dữ liệu vào Excel và tạo mô hình dữ liệu.

Mẹo: Làm thế nào để bạn biết nếu sổ làm việc của bạn có một mô hình dữ liệu? Đi tới Power Pivot > quản lý. Nếu bạn thấy dữ liệu giống như trang tính, rồi mô hình tồn tại. Xem: Tìm hiểu xem nguồn dữ liệu nào được dùng trong mô hình dữ liệu sổ làm việc để tìm hiểu thêm.

Tạo mối quan hệ giữa các bảng của bạn

Bước tiếp theo là tạo mối quan hệ giữa các bảng của bạn, vì vậy bạn có thể kéo dữ liệu từ bất kỳ trang nào. Mỗi bảng cần phải có một khóa chính hoặc mã định danh trường duy nhất, chẳng hạn như ID sinh viên, hoặc số lớp học. Cách dễ nhất là kéo và thả các trường để kết nối chúng trong Power Pivot của Dạng xem sơ đồ.

 1. Đi tới PowerPivot > quản lý.

 2. Trên trang đầu tab, hãy chọn Dạng xem sơ đồ.

 3. Tất cả các bảng của bạn đã nhập sẽ được hiển thị, và bạn có thể mất một thời gian để đổi kích cỡ chúng tùy thuộc vào số lượng trường từng có.

 4. Tiếp theo, hãy kéo trường khóa chính từ một bảng để tiếp theo. Ví dụ sau đây là dạng xem sơ đồ của bảng học viên của chúng tôi:

  Dạng xem sơ đồ quan hệ mô hình dữ liệu Power Query

  Chúng tôi đã tạo các nối kết sau đây:

  • tbl_Students | Học viên ID > tbl_Grades | Học viên ID

   Nói cách khác, kéo trường ID sinh viên từ bảng học viên vào trường ID sinh viên trong lớp bảng.

  • tbl_Semesters | Học kỳ ID > tbl_Grades | Học kỳ

  • tbl_Classes | Số lớp học > tbl_Grades | Số lớp học

  Lưu ý: 

  • Tên trường không cần phải là giống nhau để tạo một mối quan hệ, nhưng họ cần có cùng loại dữ liệu.

  • Đường kết nối trong Dạng xem sơ đồ có một "1" ở một bên, và một "*" trên khác. Điều này có nghĩa mà không có mối quan hệ một-nhiều giữa các bảng, và để xác định cách sử dụng dữ liệu trong Pivottable của bạn. Hãy xem: mối quan hệ giữa các bảng trong mô hình dữ liệu để tìm hiểu thêm.

  • Các bộ nối chỉ cho biết rằng không có mối quan hệ giữa các bảng. Họ sẽ không thực sự cho bạn các trường được nối kết với nhau. Để xem các nối kết, hãy đến PowerPivot > quản lý > thiết kế > mối quan hệ > Quản lý mối quan hệ. Trong Excel, bạn có thể đến dữ liệu > mối quan hệ.

Dùng mô hình dữ liệu để tạo PivotTable hoặc PivotChart

Sổ làm việc Excel có thể chứa chỉ có một mô hình dữ liệu, nhưng mô hình đó chứa nhiều bảng có thể dùng nhiều lần trong toàn bộ sổ làm việc. Bạn có thể thêm bảng vào mô hình dữ liệu hiện có ở bất kỳ lúc nào.

 1. Trong Power Pivot, đi tới quản lý.

 2. Trên trang đầu tab, hãy chọn PivotTable.

 3. Chọn nơi bạn muốn PivotTable đặt: một trang tính mới, hoặc vị trí hiện tại.

 4. Bấm OK, và Excel sẽ thêm một PivotTable trống với ngăn danh sách trường Hiển thị ở bên phải.

  Danh sách trường PivotTable Power Pivot

Tiếp theo, tạo một PivotTable, hoặc tạo một biểu đồ Pivot. Nếu bạn đã tạo mối quan hệ giữa các bảng, bạn có thể dùng bất kỳ các trường trong PivotTable. Chúng tôi đã tạo mối quan hệ trong sổ làm việc mẫu mô hình dữ liệu học viên.

Thêm dữ liệu hiện có, không liên quan vào một Mô hình Dữ liệu

Giả sử bạn đã nhập hoặc sao chép nhiều dữ liệu bạn muốn dùng trong mô hình, nhưng chưa thêm vào mô hình dữ liệu. Đẩy dữ liệu mới vào mô hình dễ dàng hơn bạn nghĩ.

 1. Bắt đầu bằng cách chọn bất kỳ ô nào trong dữ liệu mà bạn muốn thêm vào mô hình. Nó có thể là bất kỳ phạm vi dữ liệu, nhưng dữ liệu được định dạng dưới dạng một bảng Excel là tốt nhất.

 2. Dùng một trong những phương pháp sau đây để thêm dữ liệu của bạn:

 3. Bấm Power Pivot > Thêm vào Mô hình Dữ liệu.

 4. Bấm Chèn > PivotTable, rồi chọn Thêm dữ liệu này vào Mô hình Dữ liệu trong hộp thoại Tạo PivotTable.

Lúc này, phạm vi hoặc bảng được thêm vào mô hình dưới dạng một bảng nối kết. Để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các bảng nối kết trong một mô hình, hãy xem Thêm Dữ liệu bằng cách dùng Bảng Nối Kết Excel trong Power Pivot.

Thêm dữ liệu vào bảng Power Pivot

Trong Power Pivot, bạn không thể thêm một hàng vào bảng bằng cách nhập trực tiếp vào một hàng mới như bạn có thể trong trang tính Excel. Nhưng bạn có thể thêm hàng bằng cách sao chép và dán, hoặc cập nhật dữ liệu nguồn và làm mới mô hình Power Pivot.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Lấy & biến đổi và tìm hiểu hướng dẫn Power Pivot

Giới thiệu về Trình soạn thảo Truy vấn (Power Query)

Tạo mô hình dữ liệu sử dụng bộ nhớ có hiệu quả bằng cách dùng Excel và Power Pivot

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Tìm hiểu xem nguồn dữ liệu nào được dùng trong một mô hình dữ liệu sổ làm việc

Mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×