Tạo một sơ đồ tổ chức trong PowerPoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng đồ họa SmartArt để tạo một sơ đồ tổ chức thể hiện các mối quan hệ báo cáo trong tổ chức của bạn.

Sơ đồ tổ chức đơn giản

  1. Trên tab Chèn, bấm SmartArt.

Chèn SmartArt

  1. Chọn một bố trí sơ đồ tổ chức từ thư viện đồ họa SmartArt.

Chọn một sơ đồ tổ chức

  1. Bấm đúp vào sơ đồ tổ chức trên trang chiếu để các hộp chuyển thành một danh sách dấu đầu dòng.

  2. Nhập các tên và tiêu đề trong danh sách sơ đồ tổ chức và nhấn Enter.

    Mẹo: Để thêm nhiều người vào sơ đồ tổ chức, nhấn Enter và một dòng khác sẽ được thêm vào danh sách.

Thêm tên vào các hộp trong sơ đồ của bạn

  1. Vẫn trong danh sách dấu đầu dòng, bấm một tên hoặc tiêu đề mà bạn muốn tăng cấp hoặc giáng cấp trong sơ đồ tổ chức.

  2. Trên tab Công cụ Smart Art -> Thiết kế, bấm Tăng cấp hoặc Giáng cấp.

Tăng cấp hoặc giáng cấp

  1. Đồng thời, trên tab Công cụ Smart Art -> Thiết kế bạn có thể thay đổi màu, kiểu và bố trí của sơ đồ tổ chức.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×