Tạo mối quan hệ trong Dạng xem Sơ đồ trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm việc với nhiều bảng giúp dữ liệu thú vị hơn và có liên quan vào Pivottable và báo cáo sử dụng dữ liệu đó. Khi bạn làm việc với dữ liệu của bạn bằng Power Pivot bổ trợ, bạn có thể sử dụng dạng xem sơ đồ để tạo và quản lý kết nối giữa các bảng bạn đã nhập.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo mối quan hệ bảng yêu cầu mỗi bảng đều có một cột chứa giá trị khớp nhau. Ví dụ, nếu bạn đang liên quan khách hàng và đơn hàng, từng bản ghi thứ tự nào cần phải có một mã của khách hàng hoặc ID phân tích cho một khách hàng duy nhất.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot , bấm Dạng xem sơ đồ. Bố trí bảng tính dạng xem dữ liệu chuyển sang một bố trí sơ đồ trực quan, và các bảng tự động được sắp xếp, dựa trên các mối quan hệ của họ.

 2. Bấm chuột phải vào một sơ đồ bảng, sau đó bấm Tạo mối quan hệ. Hộp thoại tạo mối quan hệ sẽ mở ra.

 3. Nếu bảng từ cơ sở dữ liệu quan hệ, một cột được chọn. Nếu không có cột được chọn, hãy chọn một từ bảng có chứa dữ liệu sẽ được dùng để tương quan các hàng trong mỗi bảng.

 4. Đối với Bảng tra cứu liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có liên quan đến bảng bạn đã chọn cho bảng.

 5. Đối với cột, hãy chọn cột chứa dữ liệu liên quan đến Cột tra cứu liên quan.

 6. Bấm Tạo.

Lưu ý: Mặc dù Excel kiểm tra xem kiểu dữ liệu khớp giữa các cột, nó không xác nhận rằng các cột sự có chứa dữ liệu trùng khớp và sẽ tạo mối quan hệ ngay cả khi các giá trị không tương ứng. Để kiểm tra xem mối quan hệ là hợp lệ, tạo một PivotTable chứa các trường từ cả hai bảng. Nếu dữ liệu có vẻ ổn (ví dụ, các ô có trống hay giá trị giống lặp lại xuống từng hàng), bạn sẽ cần phải chọn trường khác nhau, và bảng có thể khác nhau.

Tìm cột liên quan

Khi mô hình dữ liệu chứa nhiều bảng hoặc bảng này bao gồm một số lớn của trường, có thể khó để xác định cột nào để dùng trong mối quan hệ bảng. Một cách để tìm cột liên quan là để tìm kiếm nó trong mô hình. Phương pháp này rất hữu ích nếu bạn đã biết những cột (hoặc phím) bạn muốn dùng, nhưng không chắc chắn liệu các bảng khác bao gồm cột. Ví dụ thực tế bảng trong một kho dữ liệu thường bao gồm nhiều phím. Bạn có thể bắt đầu với một khóa trong bảng đó, và sau đó tìm mô hình cho các bảng có chứa cùng một khóa. Có thể dùng bất kỳ bảng nào chứa một phím tương ứng trong mối quan hệ bảng.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot , bấm Tìm.

 2. Trong Tìm gì, hãy nhập khóa hoặc cột dưới dạng một thuật ngữ tìm kiếm. Thuật ngữ tìm kiếm bao gồm các tên trường. Bạn không thể tìm kiếm đặc tính của một cột hoặc kiểu dữ liệu đó.

 3. Bấm vào hộp hiện ẩn trường trong khi tìm siêu dữ liệu . Nếu một khóa bị ẩn để giảm ít quan trọng trong mô hình, bạn có thể không nhìn thấy nó trong dạng xem sơ đồ.

 4. Bấm Tìm Tiếp. Nếu tìm thấy khớp cột được tô sáng trong sơ đồ bảng. Bây giờ bạn biết bảng nào chứa một cột phù hợp có thể được dùng trong mối quan hệ bảng.

Thay đổi quan hệ hiện hoạt

Bảng có thể có nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ có thể hoạt động. Mối quan hệ hiện hoạt được sử dụng theo mặc định trong phép tính DAX và dẫn hướng báo cáo Pivot. Mối quan hệ không hoạt động có thể dùng trong phép tính DAX qua hàm USERELATIONSHIP. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm USERELATIONSHIP (DAX).

Nhiều mối quan hệ tồn tại nếu các bảng được nhập như vậy, nơi nhiều mối quan hệ đã được xác định cho bảng đó trong nguồn dữ liệu gốc, hoặc nếu bạn tạo mối quan hệ bổ sung theo cách thủ công để hỗ trợ các phép tính DAX.

Để thay đổi mối quan hệ hiện hoạt, tăng cấp một mối quan hệ không hoạt động. Mối quan hệ hoạt động hiện tại thành không hoạt động tự động.

 1. Trỏ vào đường quan hệ giữa các bảng. Một mối quan hệ không hoạt động xuất hiện dưới dạng đường chấm chấm. (Mối quan hệ là không hoạt động vì một mối quan hệ indirect đã tồn tại giữa hai cột.)

 2. Bấm chuột phải vào dòng, sau đó bấm đánh dấu là hiện hoạt.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể kích hoạt mối quan hệ nếu không có mối quan hệ khác liên quan hai bảng. Nếu bảng đã liên quan, nhưng bạn muốn thay đổi cách họ có liên quan, bạn phải đánh dấu mối quan hệ hiện tại là không hoạt động, và sau đó kích hoạt bao mới.

Sắp xếp các bảng trong dạng xem sơ đồ

Để xem tất cả các bảng trên màn hình, bấm vào biểu tượng vừa với màn hình ở góc trên bên phải của dạng xem sơ đồ.

Để sắp xếp cảm thấy thoải mái dạng xem, sử dụng điều khiển kéo để thu phóng , Minimap, và kéo các bảng vào bố trí mà bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng thanh cuộn và bánh xe chuột của bạn để cuộn màn hình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×