Tạo mối quan hệ trong Dạng xem Sơ đồ trong Power Pivot

Làm việc với nhiều bảng sẽ làm cho dữ liệu trở nên thú vị hơn và phù hợp hơn với PivotTable và các báo cáo dùng dữ liệu đó. Khi bạn làm việc với dữ liệu bằng cách dùng bổ trợ Power Pivot, bạn có thể dùng Dạng xem Sơ đồ để tạo và quản lý các kết nối giữa các bảng mà bạn đã nhập.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để tạo mối quan hệ bảng, mỗi bảng phải có cột chứa các giá trị khớp. Ví dụ, nếu bạn đang liên kết Khách hàng và Đơn hàng, thì mỗi bản ghi Đơn hàng sẽ cần có Mã hoặc ID Khách hàng mà mã hoặc ID đó trả về một khách hàng duy nhất.

 1. Bật Power Pivot và mở cửa sổ Power Pivot. Hãy xem Khởi động bổ trợ để biết hướng dẫn.Power Pivot trong Microsoft Excel 2013

 2. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy bấm Dạng xem Sơ đồ. Bố trí bảng tính Dạng xem Dữ liệu sẽ thay đổi thành bố trí sơ đồ trực quan và các bảng được tự động sắp xếp dựa trên mối quan hệ của chúng.

 3. Bấm chuột phải vào sơ đồ bảng, rồi bấm Tạo Mối quan hệ. Hộp thoại Tạo Mối quan hệ mở ra.

 4. Nếu bảng đó xuất phát từ cơ sở dữ liệu quan hệ, thì một cột sẽ được chọn trước. Nếu không có cột nào được chọn trước, hãy chọn một cột từ bảng chứa dữ liệu sẽ được dùng để tương quan các hàng trong mỗi bảng với nhau.

 5. Đối với Bảng Tra cứu Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có liên quan đến bảng mà bạn vừa mới chọn cho Bảng.

 6. Đối với Cột, hãy chọn cột chứa dữ liệu có liên quan đến Cột Tra cứu Liên quan.

 7. Bấm Tạo.

Lưu ý:  Mặc dù Excel sẽ kiểm tra xem kiểu dữ liệu của mỗi cột có khớp hay không, nhưng Excel không xác nhận rằng các cột đó thực sự chứa dữ liệu khớp và nó sẽ tạo mối quan hệ ngay cả khi các giá trị đó không tương ứng. Để kiểm tra xem mối quan hệ có hợp lệ hay không, hãy tạo PivotTable chứa các trường từ cả hai bảng. Nếu dữ liệu trông có vẻ không đúng (ví dụ, các ô còn trống hoặc một giá trị lặp lại dọc theo mỗi hàng), bạn sẽ cần chọn các trường khác và có thể là bảng khác.

Tìm cột liên quan

Khi mô hình dữ liệu chứa nhiều bảng hoặc các bảng chứa số lượng trường lớn, có thể khó xác định những cột nào cần dùng trong mối quan hệ bảng. Một cách để tìm cột liên quan là tìm kiếm cột đó trong mô hình. Kỹ thuật này hữu ích nếu bạn đã biết mình muốn dùng cột (hoặc khóa) nào, nhưng không chắc liệu các bảng khác có bao gồm cột đó hay không. Ví dụ, bảng dữ kiện trong kho dữ liệu thường bao gồm nhiều khóa. Bạn có thể bắt đầu với một khóa trong bảng đó rồi tìm kiếm mô hình cho các bảng khác cũng chứa khóa đó. Bất kỳ bảng nào có chứa khóa tương ứng đều có thể được dùng trong mối quan hệ bảng.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy bấm Tìm kiếm.

 2. Trong Tìm Gì, hãy nhập khóa hoặc cột làm thuật ngữ tìm kiếm. Thuật ngữ tìm kiếm phải bao gồm tên trường. Bạn không thể tìm kiếm dựa trên các đặc điểm của cột hoặc kiểu dữ liệu cột đó chứa.

 3. Hãy bấm hộp Hiện các trường ẩn trong khi tìm siêu dữ liệu. Nếu khóa được ẩn để mô hình đỡ rối, bạn có thể không thấy nó ở dạng xem Sơ đồ.

 4. Bấm Tìm Tiếp. Nếu tìm thấy kết quả khớp, cột đó sẽ được tô sáng trong sơ đồ bảng. Bây giờ bạn đã biết bảng nào chứa cột khớp mà có thể được dùng trong mối quan hệ bảng.

Thay đổi mối quan hệ hiện hoạt

Các bảng có thể có nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ có thể có một mối quan hệ hiện hoạt. Mối quan hệ hiện hoạt được dùng theo mặc định trong các phép tính DAX và dẫn hướng báo cáo Pivot. Mối quan hệ không hoạt động có thể được dùng trong các phép tính DAX thông qua hàm USERELATIONSHIP. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm USERELATIONSHIP (DAX).

Nhiều mối quan hệ tồn tại nếu bảng đã được nhập theo cách đó, nơi nhiều mối quan hệ đã được xác định cho bảng đó trong nguồn dữ liệu ban đầu, hoặc nếu bạn tạo các mối quan hệ bổ sung theo cách thủ công để hỗ trợ các phép tính DAX.

Để thay đổi mối quan hệ hiện hoạt, hãy tăng cấp một mối quan hệ không hoạt động. Mối quan hệ hiện hoạt sẽ tự động trở thành không hoạt động.

 1. Trỏ tới đường quan hệ giữa các bảng. Mối quan hệ không hoạt động xuất hiện dưới dạng đường chấm chấm. (Mối quan hệ này không hoạt động vì một mối quan hệ gián tiếp đã tồn tại giữa hai cột).

 2. Bấm chuột phải vào đường đó, rồi bấm Đánh dấu là Hiện hoạt.

  Lưu ý:  Bạn chỉ có thể kích hoạt mối quan hệ đó nếu không có mối quan hệ nào khác liên kết hai bảng. Nếu các bảng đã được liên kết nhưng bạn muốn thay đổi cách liên kết chúng, bạn phải đánh dấu mối quan hệ hiện tại là không hoạt động rồi kích hoạt mối quan hệ mới.

Sắp xếp các bảng trong dạng xem Sơ đồ

Để xem tất cả bảng trên màn hình, hãy bấm vào biểu tượng Vừa với Màn hình ở góc trên bên phải của Dạng xem Sơ đồ.

Để sắp xếp một dạng xem tiện lợi, hãy dùng điều khiển Kéo để Thu phóng, Minimap, và kéo các bảng đó vào kiểu bố trí mong muốn. Bạn cũng có thể dùng thanh cuộn và nút cuộn trên chuột để cuộn màn hình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×