Tạo lưu đồ

Tạo lưu đồ

Bạn muốn hiển thị dòng quy trình sử dụng các hình lưu đồ chuẩn mà bạn có thể định dạng và sắp xếp theo bố trí cụ thể. Để thực hiện điều đó trong Power Point, bạn hãy bấm vào Chèn > Hình, rồi xây dựng biểu đồ bằng cách sử dụng các hình từ bộ sưu tập. Sử dụng tab Định dạng để áp dụng kiểu, chẳng hạn như viền ngoài hình khác và tìm hiểu về cách thay đổi màu tô, căn chỉnh hình chính xác, thêm đường kết nối giữa các hình và nhiều hơn nữa.

Tạo lưu đồ

Tạo lưu đồ trong PowerPoint 2013 để minh họa các bước tuần tự trong quy trình và chọn từ một loạt các bố trí và tùy chọn. Hãy xem video này để tìm hiểu thêm. (3:33)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Vẽ và định dạng các hình lưu đồ

Vẽ và định dạng các hình lưu đồ, căn chỉnh hình chính xác và sử dụng hình phù hợp với đúng mục đích trong lưu đồ của bạn. Xem video này để tìm hiểu thêm. (4:18)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Căn chỉnh các hình lưu đồ và thêm đường kết nối

Chúng tôi đã sẵn sàng thêm đường kết nối vào các hình lưu đồ mà chúng tôi đã bố trí. Bước đầu tiên là căn chỉnh hình để các đường kết nối được thẳng. (4:53)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Một lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học này trong tóm tắt khóa học.

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×