Tạo khảo sát

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn lập kế hoạch và tạo một bản khảo sát SharePoint , bạn thực hiện một loại đặc biệt danh sách cho phép người sở hữu để tạo câu hỏi, có nhiều người trả lời, và xem tóm tắt các kết quả. Để tìm hiểu làm thế nào để trả lời và sửa câu trả lời khảo sát, hãy xem trả lời khảo sát.

Lưu ý: Để tạo một bản khảo sát, bạn phải có quyền để tạo danh sách trên trang. Một giải pháp thay thế là tạo khảo sát trong Excel Web App, nơi các kết quả được biên soạn trong một bảng tính Excel chứ không phải là một danh sách SharePoint .

Cập Nhật tháng 1 25, 2017 nhờ phản hồi của khách hàng.

Tạo khảo sát

Lưu ý: Khảo sát là một ứng dụng chuẩn SharePoint và nên sẵn dùng trong các phiên bản. Nếu nó không phải là một lựa chọn bên dưới ứng dụng, hãy kiểm tra với người quản trị của bạn.

Tạo một bản khảo sát trong SharePoint Online

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Trong đầu trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 sau đó chọn lát xếp SharePoint .

 3. Đi đến trang mà bạn muốn tạo khảo sát.

 4. Bấm Thiết đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với đám mây , rồi bấm Thêm một ứng dụng.

  Menu thiết đặt với nút Thêm ứng dụng được tô sáng
 5. Trên trang Ứng dụng của bạn , hãy nhập "khảo sát" vào hộp tìm kiếm

  Đã nhập trong hộp tìm kiếm trong trang nội dung trang với khảo sát và được tô sáng

  Tìm và bấm vào biểu tượng khảo sát .

  Biểu tượng ứng dụng khảo sát có trong SharePoint

  Lưu ý: Bạn có thể có một lựa chọn của ứng dụng khảo sát nội bộ hoặc bên thứ ba, nếu công ty của bạn cho phép chúng. Nói chuyện với người quản trị của SharePoint lời khuyên để sử dụng.

 6. Bấm Tùy chọn nâng cao trong hộp Thêm khảo sát ,

  Thêm một hộp thoại khảo sát với tùy chọn nâng cao được tô sáng

  Bạn có thể cũng chỉ nhập tên, hãy bấm tạo, và sau đó thay đổi thiết đặt và thêm câu hỏi sau.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng SharePoint Online, nhưng màn hình của bạn trông khác đi, người quản trị của bạn có thể trong trải nghiệm cổ điển. Hãy làm theo các bước bên dưới tab SharePoint 2016 thay vào đó.

 7. Nhập tên cho khảo sát.

 8. Nhập mô tả của khảo sát trong hộp mô tả . Mô tả là tùy chọn.

  Hộp thoại khảo sát mới với hộp văn bản được tô.
 9. Trong phần Tùy chọn Khảo sát, hãy chỉ rõ bạn có muốn tên của mọi người xuất hiện cùng với các câu trả lời của họ hay không và mọi người có thể trả lời khảo sát nhiều lần hay không.

 10. Bấm Tiếp.

 11. Trên trang Câu hỏi mới , nhập văn bản câu hỏi của bạn và sau đó chọn kiểu câu trả lời mà bạn muốn trong phần câu hỏi và kiểu cho câu hỏi đầu tiên của bạn.

  Trang Câu hỏi Mới

  Lưu ý: Không hiện có cách nào tự động cho các câu hỏi số cho hiển thị, khi bạn không thể thêm cột bổ sung vào khảo sát. Nếu bạn muốn số câu hỏi của bạn, hãy đặt số vào Câu hỏi tên. Câu hỏi được thêm vào liên tục khi bạn tạo chúng, Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự của các câu hỏi từ trang thiết đặt.

 12. Trong phần Thiết đặt câu hỏi bổ sung , bạn có thể xác định xem câu trả lời cho câu hỏi được yêu cầu, hoặc mọi người có thể trả lời nhiều hơn một lần vào khảo sát. Tùy thuộc vào kiểu câu hỏi, bạn cũng có thể nhập câu trả lời để chọn từ và đặt một giá trị mặc định.

  Các câu hỏi bổ sung phần của hộp thoại mới
 13. Nếu bạn muốn thêm lô-gic phân nhánh nơi khảo sát hỏi các câu hỏi khác nhau dựa trên câu trả lời cuối cùng là gì, bạn cần phải hoàn tất việc tạo khảo sát đầu tiên. Sau đó, bạn có thể đi đến trang Thiết đặt khảo sát và thêm lô-gic phân nhánh. Hãy xem thêm lô-gic phân nhánh vào khảo sát để biết thêm thông tin.

  Phần lô-gic phân nhánh trong hộp thoại câu hỏi mới
 14. Trong phần Cột xác thực , nếu bạn muốn kiểm tra xem một câu trả lời là hợp lệ, hãy nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực trong hộp công thức . Trong hộp Thư người dùng , mô tả những gì người dùng cần làm để đảm bảo câu trả lời là hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu một nhân viên để nhập lượng thời gian cô ấy đã làm việc trong một bộ phận, bạn có thể chỉ rõ rằng nó có thể không dài hơn tổng thời gian cô ấy đã làm việc cho công ty. Để biết thêm thông tin về công thức, hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint.

  Kiểm soát phần của hộp thoại câu hỏi mới
 15. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo thêm các câu hỏi khác, hãy bấm Câu hỏi Kế tiếp rồi nhập thông tin cho câu hỏi kế tiếp. Tiếp tục quy trình này cho đến khi bạn đã thêm tất cả câu hỏi bạn muốn.

   Câu hỏi nút tiếp theo được tô sáng trong hộp thoại câu hỏi mới
  • Nếu bạn đã thêm câu hỏi xong, hãy bấm Hoàn tất.

   Hộp thoại hỏi tiếp theo với nút kết thúc được tô sáng
 16. Để xem khảo sát của bạn, bấm tên của khảo sát dưới mục gần đây trong thanh khởi động nhanh.

Đầu Trang

Tạo một bản khảo sát trong SharePoint 2016 hoặc SharePoint 2013

 1. Trong SharePoint, dẫn hướng đến site mà bạn muốn thêm vào khảo sát.

 2. Trong SharePoint, bấm thiết đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với đám mây , sau đó bấm Thêm ứng dụng.

 3. Trên trang Ứng dụng của bạn , hãy nhập "khảo sát" vào hộp tìm kiếm

  Đã nhập trong hộp tìm kiếm trong trang nội dung trang với khảo sát và được tô sáng

  Tìm và bấm vào biểu tượng khảo sát .

  Biểu tượng ứng dụng khảo sát có trong SharePoint

  Lưu ý: Bạn có thể có một lựa chọn của ứng dụng khảo sát nội bộ hoặc bên thứ ba, nếu công ty của bạn cho phép chúng. Nói chuyện với người quản trị của SharePoint lời khuyên để sử dụng.

 4. Bấm Tùy chọn nâng cao trong hộp Thêm khảo sát ,

  Thêm một hộp thoại khảo sát với tùy chọn nâng cao được tô sáng

  Bạn có thể cũng chỉ nhập tên, hãy bấm tạo, và sau đó thay đổi thiết đặt và thêm câu hỏi sau.

 5. Nhập tên cho khảo sát.

 6. Nhập mô tả của khảo sát trong hộp mô tả . Mô tả là tùy chọn.

  Hộp thoại khảo sát mới với hộp văn bản được tô.
 7. Trong phần Tùy chọn Khảo sát, hãy chỉ rõ bạn có muốn tên của mọi người xuất hiện cùng với các câu trả lời của họ hay không và mọi người có thể trả lời khảo sát nhiều lần hay không.

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trên trang Câu hỏi Mới, hãy nhập nội dung câu hỏi của bạn rồi chọn kiểu câu trả lời bạn muốn có trong phần Câu hỏi và Kiểu cho câu hỏi đầu tiên của bạn.

  Trang Câu hỏi Mới

  Lưu ý: Có hiện là không cách số câu hỏi để hiển thị, khi bạn không thể thêm cột bổ sung vào khảo sát. Nếu bạn muốn số câu hỏi của bạn, hãy đặt số vào Câu hỏi tên. Câu hỏi được thêm vào liên tục khi bạn tạo chúng, Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự của các câu hỏi từ trang thiết đặt.

 10. Trong phần Thiết đặt Câu hỏi Bổ sung, hãy chỉ rõ các thiết đặt bổ sung cho câu hỏi của bạn, chẳng hạn như có bắt buộc phải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi hay không. Tùy theo kiểu câu hỏi, bạn cũng có thể nhập các câu trả lời để chọn từ một giá trị mặc định tùy chọn.

  Các câu hỏi bổ sung phần của hộp thoại mới
 11. Nếu bạn muốn thêm lô-gic phân nhánh, đó là khảo sát hỏi các câu hỏi khác nhau dựa trên câu trả lời cuối cùng là gì, bạn sẽ cần phải hoàn tất việc tạo khảo sát đầu tiên. Sau đó, bạn có thể đi đến trang Thiết đặt khảo sát và thêm lô-gic phân nhánh. Hãy xem thêm lô-gic phân nhánh vào khảo sát để biết thêm thông tin.

  Phần lô-gic phân nhánh trong hộp thoại câu hỏi mới
 12. Trong phần Cột xác thực , nếu bạn muốn kiểm tra xem một câu trả lời là hợp lệ, hãy nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực trong hộp công thức . Trong hộp Thư người dùng , mô tả những gì người dùng cần làm để đảm bảo câu trả lời là hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu một nhân viên để nhập lượng thời gian cô ấy đã làm việc trong một bộ phận, bạn có thể chỉ rõ rằng nó có thể không dài hơn tổng thời gian cô ấy đã làm việc cho công ty. Để biết thêm thông tin về công thức, hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint.

  Kiểm soát phần của hộp thoại câu hỏi mới
 13. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo thêm các câu hỏi khác, hãy bấm Câu hỏi Kế tiếp rồi nhập thông tin cho câu hỏi kế tiếp. Tiếp tục quy trình này cho đến khi bạn đã thêm tất cả câu hỏi bạn muốn.

   Câu hỏi nút tiếp theo được tô sáng trong hộp thoại câu hỏi mới
  • Nếu bạn đã thêm câu hỏi xong, hãy bấm Hoàn tất.

   Hộp thoại hỏi tiếp theo với nút kết thúc được tô sáng
 14. Để xem khảo sát của bạn, bấm tên của khảo sát dưới mục gần đây trong thanh khởi động nhanh.

Đầu Trang

Tạo một bản khảo sát trong SharePoint 2010

Lưu ý: Để tạo khảo sát, bạn phải có quyền tạo danh sách trên trang nơi bạn đang tạo khảo sát.

 1. Dẫn hướng đến site mà bạn muốn thêm một bản khảo sát.

 2. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , sau đó bấm Xem tất cả nội dung trang.

 3. Trên trang Tất cả nội dung trang , sau đó ở phía trên cùng bên trái của trang, bấm tạo.

 4. Bên dưới dữ liệu, hãy nhập "khảo sát" vào hộp Tìm kiếm cài đặt mục tìm kiếm ở phía trên bên trái của màn hình, sau đó nhấn Enter.

  Hộp tìm kiếm các mục được cài đặt SharePoint 2010 tìm kiếm

  Tìm và bấm vào biểu tượng khảo sát .

  Biểu tượng SharePoint 2010 khảo sát
 5. Trong hộp tên , nhập tên cho khảo sát. Tên được yêu cầu và xuất hiện ở phía trên cùng của trang khảo sát. Tên cũng sẽ trở thành phần địa chỉ web cho trang khảo sát và nó sẽ xuất hiện trong các thành phần điều hướng giúp người dùng để tìm và mở khảo sát.

 6. Bấm Tùy chọn khác để nhập mô tả và để xác định dẫn hướng và khảo sát tùy chọn.

  Tùy chọn trang SharePoint 2010 khảo sát
 7. Trong hộp Mô tả, hãy nhập mô tả về khảo sát. Mô tả là tùy chọn.

 8. Để thêm một nối kết này danh sách trên khởi động nhanh, bấm trong phần dẫn hướng .

 9. Trong phần Tùy chọn Khảo sát, hãy chỉ rõ bạn có muốn tên của mọi người xuất hiện cùng với các câu trả lời của họ hay không và mọi người có thể trả lời khảo sát nhiều lần hay không.

 10. Bấm Tạo.

 11. Trang câu hỏi mới SharePoint 2010
  • Trên trang Câu hỏi mới , nhập văn bản câu hỏi của bạn và sau đó chọn kiểu câu trả lời mà bạn muốn trong phần câu hỏi và kiểu cho câu hỏi đầu tiên của bạn.

  • Trong phần Thiết đặt Câu hỏi Bổ sung, hãy chỉ rõ các thiết đặt bổ sung cho câu hỏi của bạn, chẳng hạn như có bắt buộc phải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi hay không. Tùy theo kiểu câu hỏi, bạn cũng có thể nhập các câu trả lời để chọn từ một giá trị mặc định tùy chọn.

  • Trong phần Cột xác thực , nếu bạn muốn kiểm tra xem một câu trả lời là hợp lệ, hãy nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực trong hộp công thức . Trong hộp Thư người dùng , mô tả những gì người dùng cần làm để đảm bảo câu trả lời là hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu một nhân viên để nhập lượng thời gian cô ấy đã làm việc trong một bộ phận, bạn có thể chỉ rõ rằng nó có thể không dài hơn tổng thời gian cô ấy đã làm việc cho công ty. Để biết thêm thông tin về công thức, hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint.

 12. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo thêm các câu hỏi khác, hãy bấm Câu hỏi Kế tiếp rồi nhập thông tin cho câu hỏi kế tiếp. Tiếp tục quy trình này cho đến khi bạn đã thêm tất cả câu hỏi bạn muốn.

  • Nếu bạn đã thêm câu hỏi xong, hãy bấm Hoàn tất.

   Mẹo: Bạn có thể thêm hoặc thay đổi các câu hỏi sau đó, nếu cần thiết.

 13. Khi bạn trở lại trang Thiết đặt khảo sát , nếu bạn không nhìn thấy khảo sát của bạn trên thanh khởi động nhanh ở bên trái của trang, và muốn thực hiện theo các bước sau đây.

  • Bấm tiêu đề, mô tả, và dẫn hướng.

  • Bấm dưới Hiển thị khảo sát này trên khởi động nhanh.

   Bạn có thể cũng thay đổi tên, thêm mô tả, Hiển thị tên người dùng trong kết quả và cho phép nhiều phản hồi ở đây nếu bạn muốn.

  • Bấm vào Lưu

 14. Để xem khảo sát của bạn, hãy bấm tên của nó trong thanh dẫn hướng mẩu bánh mì ở trên cùng của trang, hoặc trên thanh khởi động nhanh ở bên trái.

 15. Nếu bạn muốn dữ liệu từ khảo sát sẵn dùng để xem ngoại tuyến hoặc phân tích trong máy khách Office, bấm thiết đặt, sau đó bấm Thiết đặt khảo sát. Bấm Thiết đặt nâng cao, sau đó trong phần Khả dụng máy khách của Office , chọn .

Đầu Trang

Tạo một bản khảo sát trong SharePoint 2007

Lưu ý: Để tạo khảo sát, bạn phải có quyền tạo danh sách trên trang nơi bạn đang tạo khảo sát.

 1. Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

  Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Hình ảnh nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 1. Bên dưới theo dõi, hãy bấm khảo sát.

 2. Trong hộp tên , nhập tên cho khảo sát. Tên được yêu cầu.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của trang khảo sát. Tên thành phần địa chỉ Web cho trang khảo sát và nó sẽ xuất hiện trong các thành phần điều hướng giúp người dùng để tìm và mở khảo sát.

 3. Trong hộp Mô tả, hãy nhập mô tả về khảo sát. Mô tả là tùy chọn.

 4. Để thêm một nối kết này danh sách trên khởi động nhanh, bấm trong phần dẫn hướng .

 5. Trong phần Tùy chọn Khảo sát, hãy chỉ rõ bạn có muốn tên của mọi người xuất hiện cùng với các câu trả lời của họ hay không và mọi người có thể trả lời khảo sát nhiều lần hay không.

 6. Bấm Tiếp.

 7. Trên trang Câu hỏi Mới, hãy nhập nội dung câu hỏi của bạn rồi chọn kiểu câu trả lời bạn muốn có trong phần Câu hỏi và Kiểu cho câu hỏi đầu tiên của bạn.

 8. Trong phần Thiết đặt Câu hỏi Bổ sung, hãy chỉ rõ các thiết đặt bổ sung cho câu hỏi của bạn, chẳng hạn như có bắt buộc phải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi hay không. Tùy theo kiểu câu hỏi, bạn cũng có thể nhập các câu trả lời để chọn từ một giá trị mặc định tùy chọn.

 9. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo thêm các câu hỏi khác, hãy bấm Câu hỏi Kế tiếp rồi nhập thông tin cho câu hỏi kế tiếp. Tiếp tục quy trình này cho đến khi bạn đã thêm tất cả câu hỏi bạn muốn.

  • Nếu bạn đã thêm câu hỏi xong, hãy bấm Hoàn tất.

   Mẹo: Bạn có thể thêm hoặc thay đổi các câu hỏi sau đó, nếu cần thiết.

 10. Để xem khảo sát của bạn, hãy bấm tên của nó trong đánh dấu đường dẫn hướng ở phía trên cùng của trang.

Đầu Trang

Câu hỏi được liệt kê theo trình tự khi bạn tạo chúng, nhưng đôi khi bạn cần thay đổi thứ tự. Ví dụ, bạn đang dùng Branching lô-gic và muốn tất cả các câu hỏi liên quan đến một chủ đề để được yêu cầu trước khi phân nhánh. Để thay đổi thứ tự, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Dẫn hướng đến mà bạn muốn thay đổi thứ tự câu hỏi khảo sát.

 2. Bấm thiết đặt trong tiêu đề của khảo sát, sau đó bấm Thiết đặt khảo sát.

  Menu thiết đặt khảo sát với thiết đặt khảo sát được tô sáng
 3. Trong hộp thoại thiết đặt , cuộn xuống dưới cùng của trang và bấm thay đổi thứ tự của các câu hỏi.

  Thay đổi thứ tự của các câu hỏi khảo sát được tô sáng trong hộp thoại thiết đặt
 4. Trong hộp thoại Thay đổi thứ tự cột , thay đổi các số bên dưới vị trí từ trên cùng để đặt các câu hỏi trong thứ tự bạn muốn.

  Hộp thoại thứ tự hỏi với danh sách thả xuống trên một câu hỏi được tô sáng thay đổi
 5. Bấm OK, sau đó bấm vào tên khảo sát bên dưới thanh khởi động nhanh hoặc trong các đánh dấu đường dẫn.

  Đánh dấu đường dẫn trong hộp thoại thứ tự hỏi với cấp độ lên tô sáng.

Đầu Trang

Nếu bạn muốn sử dụng lại một bản khảo sát nhưng loại bỏ cũ phản hồi, sử dụng Trình quản lý trang web để xóa dữ liệu mà không làm mất các câu hỏi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem xóa bỏ tất cả dữ liệu từ bản khảo sát hiện có

Khảo sát SharePoint là một phần của trang web của bạn, do vậy bất kỳ ai có mà có thể nhìn thấy danh sách và thư viện sẽ có thể để xem khảo sát. Người dùng của bạn phải có quyền đóng góp có thể trả lời khảo sát. Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem sửa quyền cho một danh sách hoặc thư viện.

Bạn có thể đặt khảo sát trên trang chủ của bạn bằng cách chèn nó dưới dạng một Phần ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm phần ứng dụng vào trang.

Để gửi một nối kết đến khảo sát bằng email hoặc IM, hãy chọn và sao chép URL từ thanh địa chỉ của trình duyệt và dán nó vào trong tin nhắn.

Khác khảo sát chủ đề liên quan

Dưới đây là một số chủ đề bổ sung mà sẽ giúp bạn lập kế hoạch, quản lý, xem các quyền và thông tin thêm về khảo sát của bạn.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu không, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết những gì bạn tìm kiếm. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×