Tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong Publisher bên trong hộp văn bản.

Tạo hộp văn bản

 • Trên ruy-băng, chọn tab chèn , sau đó bấm Vẽ hộp văn bản.

 • Trong tài liệu, bấm vào nơi bạn muốn tạo văn bản của bạn, hãy vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn, và sau đó phát hành.

Tạo danh sách dấu đầu dòng

 1. Trên trang đầu tab, hãy chọn dấu đầu dòng để tạo danh sách dấu đầu dòng.

 2. Chọn kiểu dấu đầu dòng bạn muốn.

 3. Nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để bắt đầu một dòng mới với dấu đầu dòng, hãy nhấn ENTER.

  Để bắt đầu một dòng mới mà không có dấu đầu dòng, hãy nhấn SHIFT + ENTER.

  Để kết thúc danh sách dấu đầu dòng, hãy nhấn ENTER hai lần.

  Để tạo dấu đầu dòng con, hãy chọn văn bản dấu đầu dòng rồi nhấn TAB.

Tạo một danh sách đánh số

 1. Trên trang đầu tab, hãy chọn đánh số để tạo danh sách đánh số.

 2. Chọn định dạng số mà bạn muốn.

 3. Nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để bắt đầu một dòng mới với một số, hãy nhấn ENTER.

  Lưu ý: Publisher sẽ tự động đánh số các đoạn văn trong danh sách của bạn. Nếu bạn thêm hoặc xóa bỏ các đoạn văn, Publisher sẽ cập nhật các số.

  Để bắt đầu một dòng mới mà không có một số, hãy nhấn SHIFT + ENTER.

  Để kết thúc danh sách đánh số, hãy nhấn ENTER hai lần.

  Để tạo danh sách đa mức đánh số, bắt đầu danh sách đánh số mới, chọn kiểu đánh số và sau đó thụt lề danh sách mới.

Lưu ý: Office 2007 đã đạt cuối chu kỳ hỗ trợ của nó, có nghĩa là không có Cập Nhật bảo mật mới, bảo mật không phải Cập Nhật, tùy chọn hỗ trợ hỗ trợ miễn phí hoặc được trả tiền, hoặc cập nhật nội dung trực tuyến kỹ thuật. Khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm Office 2007 sẽ di chuyển đến Office 365 hoặc nâng cấp lên phiên bản của Office sản phẩm và dịch vụ, chẳng hạn như Office 2016 hỗ trợ.

Tạo hộp văn bản

Trên thanh công cụ đối tượng , bấm công cụ Hộp văn bản Ảnh nút , sau đó bấm vào bên trong ấn phẩm của bạn.

Tạo danh sách dấu đầu dòng

 1. Trên menu định dạng , bấm dấu đầu dòng và đánh số, sau đó bấm vào tab dấu đầu dòng .

 2. Chọn các tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm OK.

 3. Nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để bắt đầu một dòng mới với dấu đầu dòng, hãy nhấn ENTER.

  Để bắt đầu một dòng mới mà không có dấu đầu dòng, hãy nhấn SHIFT + ENTER.

  Để tạo dấu đầu dòng con, hãy chọn văn bản dấu đầu dòng và nhấn TAB.

 4. Để kết thúc danh sách dấu đầu dòng, hãy nhấn ENTER hai lần.

Tạo một danh sách đánh số

 1. Trên menu định dạng , bấm dấu đầu dòng và đánh số, sau đó bấm vào tab đánh số .

 2. Chọn tùy chọn định dạng bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Publisher sẽ tự động đánh số các đoạn văn trong danh sách của bạn. Nếu bạn thêm hoặc xóa bỏ các đoạn văn, Publisher sẽ cập nhật các số.

 3. Nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để bắt đầu một dòng mới với một số, hãy nhấn ENTER.

  Để bắt đầu một dòng mới mà không có một số, hãy nhấn SHIFT + ENTER.

  Để kết thúc danh sách đánh số, hãy nhấn ENTER hai lần.

  Để tạo một

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×