Tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhanh chóng thêm dấu đầu dòng hoặc số vào dòng văn bản hiện có, hoặc Word có thể tự động tạo danh sách khi bạn nhập. Theo mặc định, nếu bạn bắt đầu một đoạn văn bản bằng cách nhập dấu hoa thị theo sau là dấu cách, Word tạo một danh sách dấu đầu dòng. Hoặc nếu bạn bắt đầu bằng cách nhập một số thực tế, sau đó Word tạo danh sách đánh số. Nếu bạn không muốn văn bản của bạn được chuyển vào một danh sách, bạn có thể bấm vào Tùy chọn tự sửa nút Ảnh nút xuất hiện và chọn một tùy chọn.

Bạn có thể thay đổi cách xử lý danh sách trong tất cả tài liệu. Hãy xem bật hoặc tắt tính năng tự động các dấu đầu dòng hoặc đánh số để tìm hiểu thêm.

Bạn có thể thực hiện một danh sách với chỉ một mức hoặc với nhiều mức để bao gồm các danh sách trong một danh sách. Khi bạn tạo một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác sau:

 • Sử dụng thư viện dấu đầu dòng và đánh số thuận tiện    
  dùng dấu đầu dòng mặc định và đánh số định dạng cho danh sách, để tùy chỉnh các danh sách, hoặc để chọn định dạng khác từ thư viện dấu đầu dòng và đánh số.

  Thư viện Dấu đầu dòng trong Word 2010

 • Định dạng dấu đầu dòng hoặc số   
  định dạng dấu đầu dòng hoặc số khác nhau từ văn bản trong một danh sách. Bấm vào một số và thay đổi màu số cho toàn bộ danh sách, ví dụ, mà không cần thực hiện thay đổi thành văn bản trong danh sách.

  danh sách với các màu phông khác nhau cho số và văn bản

 • Dùng ảnh hay ký hiệu   
  tạo danh sách dấu đầu dòng ảnh để thêm trực quan tâm đến một tài liệu hoặc một trang web.

  Ví dụ về danh sách dấu đầu dòng ảnh

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhập một * (dấu sao) theo sau là dấu cách để tạo một danh sách dấu đầu dòng.

  • Nhập một con số (1.) để tạo danh sách đánh số.

 2. Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn, sau đó nhấn Enter để tạo mục tiếp theo.

  Lưu ý: Word tự động chèn dấu đầu dòng hoặc số tiếp theo.

 3. Để kết thúc danh sách, nhấn Enter hai lần hoặc nhấn phím Backspace để xóa dấu đầu dòng hoặc số trong danh sách.

 1. Chọn các mục mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số vào.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Nút Dấu đầu dòng và nút Đánh số trong Word 2010

Dấu đầu dòng 1

2 đánh số

Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy kiểu dấu đầu dòng khác nhau và định dạng đánh số bằng cách bấm vào mũi tên xuống kế bên dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Bạn có thể tăng khoảng cách giữa các dòng trong một danh sách.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên Thêm bên cạnh bộ sưu tập kiểu, và sau đó bấm chuột phải vào kiểu Danh sách đoạn văn .

  Nút kiểu khác trong Word 2010

 2. Bấm Sửa đổi.

 3. Trong hộp thoại Sửa đổi kiểu , bấm định dạng, sau đó bấm đoạn văn.

 4. Xóa hộp kiểm không thêm khoảng trống giữa các đoạn văn cùng kiểu .

Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi dãn cách dòng giữa các dấu đầu dòng trong một danh sách.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

  Lưu ý: Trong Word 2007, bấm Nút Microsoft Office Nút Microsoft Office , sau đó bấm Tùy chọn Word.

 2. Bấm soát lỗi > tùy chọn tự sửa

 3. .

 4. Trên tab Tự định dạng khi bạn gõ , bên dưới áp dụng khi bạn gõ, hãy chọn hộp kiểm danh sách dấu đầu dòng tự động và hộp kiểm danh sách đánh số tự động .

 1. Bấm dấu đầu dòng hoặc số trong danh sách để tô sáng danh sách.

 2. Kéo danh sách tới vị trí mới.

  Lưu ý: Toàn bộ danh sách sẽ di chuyển khi bạn kéo. Các cấp độ đánh số không thay đổi.

  Bấm vào mục danh sách để tô sáng danh sách và kéo tới vị trí mới

Bạn có thể chuyển một danh sách hiện có thành một danh sách đa mức bằng cách thay đổi mức phân cấp của các mục trong danh sách.

 1. Bấm vào bất kỳ mục nào mà bạn muốn di chuyển đến cấp độ khác nhau.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy bấm dấu đầu dòng mũi tên xuống hoặc đánh số mũi tên xuống.

  Mức danh sách thay đổi trong Word 2010

 3. Bấm Thay đổi mức danh sách, sau đó chọn mức mà bạn muốn.

Bạn có thể áp dụng một bộ sưu tập kiểu cho bất kỳ danh sách đa mức.

 1. Bấm vào một mục trong danh sách.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , chọn Danh sách đa mức mũi tên xuống, sau đó chọn kiểu danh sách đa mức bạn muốn.

  Các kiểu danh sách đa mức trong Word 2010

Nếu các kiểu danh sách đa mức trong bộ sưu tập không phải những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể tạo và xác định một kiểu danh sách đa mức mới. Bạn có thể dùng kiểu danh sách mới của bạn mỗi khi bạn bắt đầu một danh sách đa mức mới trong tài liệu. Kiểu danh sách mới được thêm tự động vào bộ sưu tập kiểu danh sách.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm Danh sách đa mức mũi tên xuống.

  Các kiểu danh sách đa mức trong Word 2010

 2. Bấm xác định danh sách đa mức mới.

  Lưu ý: Khi bạn xác định một kiểu danh sách đa mức, bạn có thể kết hợp số và dấu đầu dòng trong danh sách cùng. Ví dụ, trong hộp kiểu số cho cấp độ này , bạn có thể cuộn xuống dưới và bấm vào kiểu dấu đầu dòng cho một mức cụ thể.

 3. Bắt đầu với mức 1, nhập định dạng số, phông và vị trí lựa chọn của bạn, và sau đó tiếp tục để xác định mỗi mức mà bạn muốn sử dụng trong danh sách đa mức.

 4. Bấm OK và các đa mức danh sách kiểu mà bạn đã xác định được thiết lập tự động vào kiểu danh sách đa mức hiện tại.

  Các

Lưu ý: Để di chuyển một mục đa mức tới cấp độ đánh số khác, trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy chọn mục. Tiếp theo, hãy bấm dấu đầu dòng mũi tên xuống hoặc mũi tên đánh số , chọn Thay đổi mức danh sách, sau đó bấm mức danh sách mà bạn muốn di chuyển mục danh sách.

Sự khác biệt giữa các lệnh Xác định danh sách đa mức mớiXác định kiểu danh sách mới là gì? Lệnh Xác định danh sách đa mức mới thuận tiện để tạo và lưu một kiểu danh sách mà bạn sẽ không bao giờ hết thay đổi hoặc bạn sẽ sử dụng trong tài liệu đơn lẻ. Bạn có thể sử dụng lệnh Xác định kiểu danh sách mới để thay đổi thiết kế kiểu mà bạn đã tạo. Nếu bạn sử dụng lệnh Xác định kiểu danh sách mới để xác định một kiểu danh sách mới và sau đó bạn đang thay đổi kiểu, mỗi phiên bản của danh sách kiểu được Cập Nhật trong tài liệu.

Một số danh sách đánh số — ví dụ, Pháp lý danh sách — yêu cầu có thể thay đổi một số theo cách thủ công và Word đúng cách thay đổi các số tiếp theo. Bạn có thể dùng tùy chọn Đặt giá trị đánh số để thay đổi một số theo cách thủ công trong khi Word đánh lại số cho danh sách sau.

 1. Bấm chuột phải vào số trong danh sách mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm Đặt giá trị đánh số, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm bắt đầu danh sách mới và giá trị số đã chọn trong hộp đặt giá trị để thay đổi.

  • Bấm tiếp tục từ danh sách trước đó, hãy chọn hộp kiểm chuyển giá trị (bỏ qua số) và sau đó thay đổi giá trị số đã chọn trong hộp đặt giá trị tương ứng với cấp độ của số mà bạn đã chọn.

Xem thêm

Thay đổi dãn cách dòng giữa các dấu đầu dòng trong một danh sách

Thay đổi tụt lề dấu đầu dòng

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×