Tạo danh sách kiểm tra trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Word, bạn có thể tạo hai loại danh sách kiểm tra:

 • Danh sách với hộp kiểm hoặc dấu kiểm thay vì dấu đầu dòng hoặc số. Sử dụng hộp nếu bạn dự định in danh sách, ví dụ, và đánh dấu mỗi mục bạn hoàn thành.

 • Danh sách bạn có thể đánh dấu trong Word. Điều này bao gồm cách thêm điều khiển nội dung từ tab nhà phát triển, nhưng bạn không phải là một nhà phát triển để thực hiện.

Danh sách kiểm tra mẫu này phục vụ mục đích kép — nó có thể in ra hoặc sử dụng trực tuyến.

Bạn có thể tạo danh sách kiểm tra mà bạn có thể in hoặc dùng trực tuyến bằng cách sử dụng nút điều khiển nội dung hộp kiểm trên tab nhà phát triển trong Word.

Thay thế dấu đầu dòng hoặc số với hộp kiểm hoặc dấu kiểm

 1. Chọn toàn bộ danh sách; dấu đầu dòng hoặc số sẽ không tìm được chọn.

 2. Chọn trang đầu, sau đó chọn danh sách dấu đầu dòng .

  Dấu đầu dòng Đoạn văn

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn nhìn thấy hộp kiểm bạn muốn trong Thư viện dấu đầu dònghoặc đánh dấu kiểm, hãy chọn nó.

  • Nếu bạn không nhìn thấy hộp kiểm bạn muốn hoặc dấu kiểm, hãy đi đến bước tiếp theo.

 4. Chọn Xác định dấu đầu dòng mới, và hộp thoại Xác định dấu đầu dòng mới mở ra.

 5. Chọn ký hiệu, sau đó chọn biểu tượng từ bảng biểu tượng.

  Mẹo: Để thêm các lựa chọn, trong hộp phông , chọn phông biểu tượng, chẳng hạn như Wingdings.

 6. Cuộn qua danh sách các ký hiệu và chọn biểu tượng — chẳng hạn như một hộp mở ( Hộp mở ) hoặc hộp ba chiều ( Hộp 3D ) — bạn muốn dùng.

 7. Chọn OK, sau đó chọn OK một lần nữa trong hộp thoại Xác định dấu đầu dòng mới .

Ký hiệu mà bạn đã chọn sẽ được thêm vào Thư viện dấu đầu dòng để nó sẽ trở nên hữu ích nếu bạn muốn dùng lại.

Thực hiện một danh sách kiểm tra bạn có thể đánh dấu trong Word

Không có bốn bước liên quan đến việc tạo một danh sách với các hộp kiểm để bạn có thể đánh dấu trong Word. Kiểu danh sách này đòi hỏi một Điều khiển nội dung hộp kiểm, được tìm thấy trong tab nhà phát triển .

 1. Trên tab tệp , chọn tùy chọn > Tùy chỉnh ruy-băng.

 2. Trong danh sách tùy chỉnh ruy-băng , chọn Tab chính.

 3. Trong danh sách Tab chính , hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển , sau đó chọn OK.

  Hộp kiểm Người phát triển

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển. chọn nút Điều khiển nội dung hộp kiểm để chèn hộp kiểm ( Hộp mở ) ở trước một mục trong danh sách hiện có hoặc tạo một danh sách mới.

 2. Nhấn phím mũi tên phải hai lần, gõ mục đầu tiên trong danh sách của bạn, và sau đó nhấn Enter.

 3. Chọn điều khiển hộp kiểm mà bạn vừa tạo, và nhấn Ctrl + C để tạo bản sao của điều khiển.

 4. Trên dòng mới, nhấn Ctrl + V để dán mục, và sau đó đổi tên mục.

 5. Lặp lại bước 6 và 7 khi cần thiết cho đến khi danh sách của bạn đã hoàn thành.

 6. Nếu bạn muốn đặt chữ X trong hộp kiểm, hãy bấm bên trong hộp.

Tìm hiểu thêm về điều khiển nội dung hộp kiểm

Bạn có thể sử dụng cái gì khác với hộp kiểm mặc định và X.

 1. Chọn điều Khiển nội dung hộp kiểm, và trong nhóm điều khiển , chọn thuộc tính.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển nội dung , dưới Thuộc tính hộp kiểm, hãy chọn thay đổi bên cạnh biểu tượng kiểm tra và/hoặc chọn biểu tượng.

 3. Trong hộp thoại biểu tượng , chọn biểu tượng mới, sau đó chọn OK để lưu lựa chọn của bạn.

Nếu một số mục trong danh sách của bạn là nhiều hơn một đường dài, bạn có thể dùng treo thụt lề để căn chỉnh chúng.

 1. Chọn danh sách.

  Lưu ý: Dấu đầu dòng hoặc số sẽ không tìm được chọn.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn.

  Trình khởi chạy hộp thoại đoạn văn

 3. Trong phần tụt lề, trong hộp bên trái , gõ 0,25.

 4. Trong phần đặc biệt, chọn treo.

 5. Bấm OK khi hoàn thành.

Khi bạn đã hài lòng với danh sách, nhóm đó để khóa các điều khiển và liệt kê các mục tại chỗ. Như vậy, mọi người có thể đánh dấu các mục trong danh sách mà không thay đổi các mục chính họ.

 1. Chọn danh sách (điều khiển hộp kiểm và các mục được liệt kê).

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy chọn nhóm > nhóm.

  Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi điều gì đó sau này, hãy chọn danh sách một lần nữa và chọn nhóm > rã nhóm.

Xem thêm

Thực hiện các thay đổi hộp kiểm
tạo biểu mẫu có thể điền vào
lối tắt bàn phím cho Microsoft Word 2016 cho Windows

Tạo danh sách kiểm tra để in ra

Nếu bạn chỉ cần một danh sách kiểm tra mà bạn có thể in, bạn có thể tạo một danh sách nơi mỗi mục một hộp kiểm để bạn có thể đánh dấu trên giấy. Bạn cũng có thể tạo một danh sách các hộp kiểm và đánh dấu các mục điện tử bằng cách mở tài liệu trong Word.

Lưu ý: Nếu bạn không thể đánh dấu một mục điện tử, thì có thể được định dạng để chỉ in hoặc tài liệu có thể bị khóa.

Cách bạn tạo danh sách tùy thuộc vào việc tài liệu của bạn đã chứa danh sách dấu đầu dòng với kiểu khác nhau của dấu đầu dòng.

Tạo một danh sách dấu đầu dòng với tùy chỉnh dấu đầu dòng

 1. Hãy gõ danh sách các mục của bạn.

 2. Chọn danh sách.

 3. Trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm mũi bên cạnh Dấu đầu dòng.

  Ảnh Ribbon Word

 4. Bấm Xác định Dấu đầu dòng Mới.

 5. Bấm Biểu tượng.

 6. Trong hộp Phông chữ, hãy bấm vào phông biểu tượng được cài đặt trên máy tính của bạn, chẳng hạn như Wingdings.

 7. Cuộn qua danh sách biểu tượng sẵn có, và sau đó bấm đúp vào biểu tượng hộp bạn muốn dùng, chẳng hạn như một hộp mở ( Hộp mở ) hoặc hộp ba chiều ( Hộp 3D ).

Tạo một bảng để ngăn không cho thay đổi các dấu đầu dòng hiện có

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm vào Bảng.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm chèn bảng.

 3. Trong hộp số cột , nhập 2.

 4. Trong hộp số hàng , hãy nhập số hàng mà bạn muốn. Bạn cần một hàng cho mỗi mục trong danh sách của bạn.

 5. Bấm OK.

 1. Bấm vào ô bên trái trên cùng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm Ký hiệu, rồi bấm Xem thêm Ký hiệu.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Bấm tab biểu tượng .

 4. Trong hộp Phông chữ, hãy bấm vào phông biểu tượng được cài đặt trên máy tính của bạn, chẳng hạn như Wingdings.

 5. Cuộn qua danh sách biểu tượng sẵn có, và sau đó bấm đúp vào biểu tượng hộp bạn muốn dùng, chẳng hạn như một hộp mở ( Hộp mở ) hoặc hộp ba chiều ( Hộp 3D ).

 6. Nhấp Đóng.

 7. Bấm vào ô tiếp theo vị trí bạn muốn chèn một hộp, sau đó nhấn CTRL + Y để chèn một hộp khác.

 8. Sau khi bạn chèn một hộp cho mỗi mục mà bạn muốn, bấm vào ô trên cùng bên phải và nhập văn bản cho mục đầu tiên. Lặp lại bước này cho mỗi mục trong danh sách.

Mặc dù bạn đang dùng bảng để bố trí danh sách, bạn có thể muốn điều chỉnh dãn cách để cột chứa các hộp kiểm không quá rộng và văn bản được được gióng thẳng gần với các hộp kiểm. Bạn có thể không muốn các đường viền mà Word thường bao gồm với bảng. Để thực hiện các điều chỉnh, hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào bảng, trỏ tới tự động khớp, sau đó bấm tự động khớp với nội dung.

 2. Bấm chuột phải vào bảng, bấm Thuộc tính bảng, sau đó bấm vào tab bảng .

 3. Bấm tùy chọn, và trong các hộp bên tráiphải , hãy nhập một số sẽ cung cấp một chút khoảng cách giữa các hộp kiểm và văn bản, chẳng hạn như in-xơ .02 , sau đó bấm OK.

 4. Trên tab bảng , bấm viền và màu nền, sau đó bấm tab viền .

 5. Bên dưới thiết đặt, bấm không có, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Sau khi bạn loại bỏ đường viền, bạn vẫn có thể thấy đường viền màu xám. Đây là đường lưới bảng, và chúng không hiển thị khi tài liệu được in. Nếu bạn không muốn thấy chúng vào, bạn có thể ẩn chúng bằng cách bấm Xem đường lưới trong nhóm bảng trên tab bố trí dưới Công cụ bảng.

  Ảnh ribbon

Tạo danh sách kiểm tra để bạn có thể đánh dấu trong Word

Để sử dụng hộp kiểm để bạn có thể đánh dấu trong Word, bạn hãy chèn trường biểu mẫu hộp kiểm vào tài liệu của bạn. Điều này trông phù hợp nhất nếu bạn dùng bảng để căn chỉnh các hộp kiểm với văn bản, vì vậy bước đầu tiên của bạn là tạo một bảng. Sau khi bạn tạo bảng, bạn có thể chèn các hộp kiểm trong một cột và văn bản trong cột khác, sau đó bạn có thể lọc bố trí. Để đánh dấu các mục, bạn khóa biểu mẫu.

Kết quả sẽ trông giống như hình minh họa sau đây.

Ví dụ về danh sách có hộp kiểm

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm vào Bảng.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Trong hộp số cột , nhập 2.

 3. Trong hộp số hàng , hãy nhập số hàng mà bạn muốn. Bạn cần một hàng cho mỗi mục trong danh sách của bạn.

Đừng lo lắng về kích cỡ các cột hoặc các đường viền trong bảng. Bạn sẽ khắc phục những mới hơn.

Để thêm hộp mà bạn sẽ có thể kiểm tra, bạn cần phải sử dụng tab nhà phát triển .

Hiện tab nhà phát triển

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào Phổ biến.

 3. Chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng .

  Lưu ý: Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

Thêm hộp đánh dấu

 1. Bấm vào ô bên trái trên cùng trong bảng mà bạn đã chèn.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm Công cụ kế thừa. Ảnh nút

 3. Bên dưới Kế thừa biểu mẫu, bấm Hộp kiểm biểu mẫu trường Ảnh nút .

  Lưu ý: Nếu hộp kiểm có nền màu xám, bấm Công cụ kế thừa trong nhóm điều khiển , sau đó bấm Biểu mẫu trường bóng Ảnh nút để loại bỏ tô màu xám.

 4. Bấm vào ô tiếp theo vị trí bạn muốn chèn một hộp kiểm, sau đó nhấn Ctrl + Y để chèn hộp kiểm khác.

 5. Sau khi bạn chèn một hộp kiểm cho mỗi mục mà bạn muốn, hãy bấm ô trên cùng bên phải và nhập văn bản cho mục đầu tiên. Lặp lại bước này cho mỗi mục trong danh sách.

Mặc dù bạn đang dùng bảng để bố trí danh sách, bạn có thể muốn điều chỉnh dãn cách để cột chứa các hộp kiểm không quá rộng và văn bản được được gióng thẳng gần với các hộp kiểm. Bạn có thể không muốn các đường viền mà Word thường bao gồm với bảng. Để thực hiện các điều chỉnh, hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào bảng, trỏ tới tự động khớp, sau đó bấm tự động khớp với nội dung.

 2. Bấm chuột phải vào bảng, bấm Thuộc tính bảng, sau đó bấm vào tab bảng .

 3. Bấm tùy chọn, và trong các hộp bên tráiphải , hãy nhập một số sẽ cung cấp một chút khoảng cách giữa các hộp kiểm và văn bản, chẳng hạn như in-xơ .02 , sau đó bấm OK.

 4. Trên tab bảng , bấm viền và màu nền, sau đó bấm tab viền .

 5. Bên dưới thiết đặt, bấm không có, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Sau khi bạn loại bỏ đường viền, bạn vẫn có thể thấy đường màu xám. Đây là đường lưới bảng, và chúng không hiển thị khi tài liệu được in. Để ẩn đường lưới bảng trên màn hình, bấm tab bố trí dưới Công cụ bảng, và trong nhóm bảng , hãy bấm Xem đường lưới.

Để đánh dấu các mục bằng cách bấm vào các hộp kiểm, bạn cần khóa biểu mẫu. Tuy nhiên, khi biểu mẫu đã bị khóa, bạn sẽ không thể thực hiện thay đổi văn bản hoặc bố trí, vì vậy hãy đảm bảo thực hiện bước này lần cuối.

Lưu ý: Nếu bạn muốn kiểm tra chính tả trong danh sách của bạn, bạn phải chạy kiểm tra chính tả trên tài liệu trước khi bạn khóa biểu mẫu.

Khi bạn muốn sửa tài liệu, bạn có thể dễ dàng mở khóa biểu mẫu. Chỉ cần nhớ khóa nó lại để bạn sẽ không thể bấm vào các hộp kiểm.

Khóa biểu mẫu

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn không nằm trong chế độ thiết kế bằng cách bấm Chế độ thiết kế trong nhóm điều khiển trên tab nhà phát triển .

  Ảnh nút

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Bảo vệ, hãy bấm vào Bảo vệ Tài liệu, rồi bấm vào Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa.

 3. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ Tài liệu, dưới Các hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Chỉ cho phép loại chỉnh sửa này trong tài liệu.

 4. Trong danh sách các hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn Điền vào biểu mẫu.

 5. Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

 6. Để gán mật khẩu vào tài liệu để chỉ người xem lại biết mật khẩu mới có thể loại bỏ bảo vệ, hãy nhập mật khẩu trong hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

  Quan trọng: Nếu bạn chọn không sử dụng mật khẩu thì tất cả người xem lại đều có thể thay đổi các hạn chế chỉnh sửa của bạn.

Mở khóa các biểu mẫu

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Bảo vệ, hãy bấm vào Bảo vệ Tài liệu, rồi bấm vào Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa.

 2. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ Tài liệu, bấm vào Ngừng Bảo vệ.

Lưu ý: Nếu bạn đã dùng mật khẩu để thêm bảo vệ vào tài liệu, bạn cần nhập mật khẩu trước khi bạn có thể dừng bảo vệ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×