Tạo dàn bài từ danh sách đánh số

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Biến danh sách một mức được đánh số thành đại cương nhiều mức bằng cách thay đổi mức cho từng mục trong danh sách.

  1. Bấm vào bất kỳ dòng được đánh số nào mà bạn muốn tăng cấp hoặc giáng cấp thành mức khác.

  2. Bấm Nhà, bấm vào mũi tên kế bên Đánh số rồi bấm Thay đổi Mức Danh sách.

    Mức danh sách thay đổi trong Word 2010

  3. Bấm vào mức bạn muốn.

    Dòng bạn đã chọn sẽ được tăng cấp hoặc giáng cấp thành mức đó.

  4. Để hoàn thành đại cương, hãy lặp lại các bước 1-3 cho mỗi mục được liệt kê mà bạn muốn di chuyển đến một mức khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×