Tạo công thức mảng

Công thức mảng là công thức mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện các phép tính phức tạp thường không thể thực hiện với các hàm trang tính chuẩn. Chúng cũng được gọi là "Ctrl-Shift-Enter" hoặc "CSE" công thức, bởi vì bạn cần nhấn Ctrl + Shift + Enter để nhập chúng.  Bạn có thể sử dụng công thức mảng để thực hiện việc dường như không thể, chẳng hạn như

 • Đếm số ký tự trong một phạm vi ô.

 • Tính tổng các số đáp ứng các điều kiện nhất định, chẳng hạn như các giá trị thấp nhất trong một phạm vi hoặc các số nằm giữa ranh giới phía trên và thấp hơn.

 • Tính tổng mọi giá trị thứ n trong phạm vi giá trị.

Excel cung cấp hai kiểu công thức mảng: các công thức mảng thực hiện một số phép tính để tạo ra một kết quả đơn và công thức mảng tính toán nhiều kết quả. Một số hàm trang tính trả về mảng giá trị hoặc yêu cầu một mảng giá trị làm đối số. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Office 365hiện tại, thì bạn chỉ cần nhập công thức ở phía trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, sau đó nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức ở ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Loại công thức mảng này có thể đơn giản hóa kiểu trang tính bằng cách thay thế một số công thức khác nhau bằng một công thức mảng đơn.

 1. Bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức mảng.

 2. Nhập công thức mà bạn muốn sử dụng.

  Công thức mảng sử dụng cú pháp công thức tiêu chuẩn. Tất cả bắt đầu bằng dấu bằng (=), và bạn có thể sử dụng bất kỳ hàm Excel nào tích hợp sẵn trong công thức mảng của bạn.

  Ví dụ, công thức này tính toán giá trị tổng của một mảng giá cổ phiếu và cổ phiếu và đặt kết quả trong ô bên cạnh "Tổng giá trị".

  Ví dụ về công thức mảng tính toán một kết quả duy nhất

  Công thức đầu tiên nhân các cổ phiếu (các ô B2 – F2) theo giá của chúng (các ô B3 – F3), rồi thêm những kết quả đó để tạo tổng số lớn của 35.525. Đây là một ví dụ về một công thức mảng một ô đơn vì công thức cuộc sống chỉ trong một ô.

 3. Nhấn Enter (nếu bạn có đăng ký Office 365 hiện tại); nhấn Ctrl + Shift + Enter.

  Khi bạn nhấn Ctrl + Shift + Enter, Excel sẽ tự động chèn công thức giữa {} (một cặp dấu ngoặc nhọn mở và đóng).

  Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Office 365hiện tại, thì bạn chỉ cần nhập công thức ở phía trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, sau đó nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức ở ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Để tính toán nhiều kết quả bằng cách sử dụng công thức mảng, hãy nhập mảng vào một phạm vi ô có cùng số hàng và cột mà bạn sẽ dùng trong các đối số mảng.

 1. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn nhập công thức mảng.

 2. Nhập công thức mà bạn muốn sử dụng.

  Công thức mảng sử dụng cú pháp công thức tiêu chuẩn. Tất cả bắt đầu bằng dấu bằng (=), và bạn có thể sử dụng bất kỳ hàm Excel nào tích hợp sẵn trong công thức mảng của bạn.

  Trong ví dụ sau đây, công thức bội số cổ phiếu theo giá trong mỗi cột, và công thức cuộc sống trong các ô được chọn trong hàng 5.

  Ví dụ về công thức mảng tính toán nhiều kết quả
 3. Nhấn Enter (nếu bạn có đăng ký Office 365 hiện tại); nhấn Ctrl + Shift + Enter.

  Khi bạn nhấn Ctrl + Shift + Enter, Excel sẽ tự động chèn công thức giữa {} (một cặp dấu ngoặc nhọn mở và đóng).

  Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Office 365hiện tại, thì bạn chỉ cần nhập công thức ở phía trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, sau đó nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức ở ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Nếu bạn cần bao gồm dữ liệu mới trong công thức mảng của mình, hãy xem bung rộng công thức mảng. Bạn cũng có thể thử:

Nếu bạn muốn phát xung quanh với hằng số mảng trước khi dùng thử với dữ liệu của riêng bạn, bạn có thể dùng dữ liệu mẫu ở đây.

Sổ làm việc dưới đây cho thấy ví dụ về công thức mảng. Để làm việc tốt nhất với các ví dụ, bạn nên tải sổ làm việc về máy tính của bạn bằng cách bấm vào biểu tượng Excel ở góc dưới bên phải, rồi mở nó trong chương trình Excel trên máy tính.

Sao chép bảng bên dưới và dán nó vào Excel trong ô a1. Hãy đảm bảo chọn ô E2: E11, nhập công thức = C2: C11 * D2: D11, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để tạo công thức mảng.

Nhân viên bán hàng

Kiểu xe

Số lượng được bán

Đơn Giá

Tổng Doanh thu

Barnhill

Sedan

5

2200

= C2: C11 * D2: D11

Coupe

4

1800

Ingle

Sedan

6

2300

Coupe

8

1700

Jordan

Sedan

3

2000

Coupe

1

1600

Pica

Sedan

9

2150

Coupe

5

1950

Sanchez

Sedan

6

2250

Coupe

8

2000

Tạo công thức mảng đa ô

 1. Trong sổ làm việc mẫu, hãy chọn các ô E2 qua E11. Những ô này sẽ chứa kết quả của bạn.

Bạn luôn chọn ô hoặc ô sẽ chứa kết quả của bạn trước khi bạn nhập công thức.

Và bằng cách luôn, chúng tôi có nghĩa là 100-phần trăm thời gian.

 1. Nhập công thức này. Để nhập nó vào một ô, chỉ cần bắt đầu nhập (nhấn dấu bằng) và công thức xuất hiện trong ô cuối cùng mà bạn đã chọn. Bạn cũng có thể nhập công thức vào thanh công thức:

  = C2: C11 * D2: D11

 2. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Tạo công thức mảng đơn ô

 1. Trong sổ làm việc mẫu, hãy bấm ô B13.

 2. Nhập công thức này bằng cách sử dụng phương pháp từ bước 2 ở trên:

  =SUM(C2:C11*D2:D11)

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Công thức nhân các giá trị trong phạm vi ô C2: C11 và D2: D11, sau đó thêm kết quả để tính tổng số lớn.

Trong Excel dành cho web, bạn có thể xem các công thức mảng nếu sổ làm việc mà bạn đã mở đã có. Nhưng bạn sẽ không thể tạo công thức mảng trong phiên bản Excel này bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Enter, trong đó chèn công thức giữa một cặp dấu ngoặc đơn mở và đóng ({}). Nhập thủ công các dấu ngoặc này sẽ không chuyển công thức thành công thức mảng.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể sử dụng nút mở trong Excel để mở sổ làm việc và tạo một công thức mảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×