Tạo Công thức cho Phép tính trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về tạo công thức tính toán cho cả cột được tính toánsố đo trong Power Pivot. Nếu bạn mới dùng DAX, hãy bảo đảm kiểm bắt đầu nhanh: tìm hiểu điều cơ bản DAX trong 30 phút.

Kiến thức cơ bản về Công thức

Power Pivot cung cấp Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) để tạo các phép tính tùy chỉnh trong bảng Power Pivot và trong PivotTables của Excel. DAX bao gồm một số chức năng dùng trong các công thức Excel và các hàm bổ sung được thiết kế để hoạt động với dữ liệu có liên quan và thực hiện việc tổng hợp động.

Sau đây là một số công thức cơ bản có thể dùng trong cột được tính:

Công thức

Mô tả

=TODAY()

Chèn ngày của hôm nay vào mỗi hàng của cột.

=3

Chèn giá trị 3 vào mỗi hàng của cột.

=[Column1] + [Column2]

Thêm các giá trị vào cùng hàng của [Column1] và [Column2] và đặt kết quả trong cùng hàng của cột được tính.

Bạn có thể tạo các công thức Power Pivotcho cột được tính rất giống như tạo công thức trong Microsoft Excel.

Dùng các bước sau đây khi bạn tạo công thức:

 • Mỗi công thức phải bắt đầu bằng dấu bằng.

 • Bạn có thể nhập hoặc chọn tên hàm hoặc nhập một biểu thức.

 • Bắt đầu nhập một vài ký tự đầu tiên của hàm hoặc tên bạn muốn và tính năng Tự động Điền sẽ hiển thị một danh sách các hàm, bảng và các cột sẵn dùng. Nhấn TAB để thêm mục từ danh sách Tự động Điền vào công thức.

 • Bấm nút Fx để hiển thị danh sách các hàm sẵn dùng. Để chọn hàm từ danh sách thả xuống, hãy dùng phím mũi tên để tô sáng mục và sau đó bấm Ok để thêm hàm đó vào công thức.

 • Cung cấp đối số cho hàm bằng cách chọn chúng từ danh sách thả xuống của các bảng hoặc cột có thể có hoặc bằng cách nhập vào giá trị hoặc hàm khác.

 • Kiểm tra lỗi cú pháp: đảm bảo tất cả các dấu ngoặc được đóng và các cột, bảng và giá trị được tham chiếu đúng.

 • Nhấn ENTER để chấp nhận công thức.

Lưu ý: Trong một cột được tính toán, ngay sau khi bạn chấp nhận công thức, cột được nhập cùng với giá trị. Trong một số đo, nhấn ENTER lưu định nghĩa số đo.

Tạo Công thức Đơn giản

Để tạo cột được tính bằng công thức đơn giản

SalesDate

Thể loại con

Sản phẩm

Doanh_số

Số_lượng

05/01/2009

Phụ kiện

Carrying Case

254995

68

05/01/2009

Phụ kiện

Mini Battery Charger

1099,56

44

05/01/2009

Digital

Slim Digital

6512

44

06/01/09

Phụ kiện

Telephoto Conversion Lens

1662,5

18

06/01/09

Phụ kiện

Giá ba chân

938,34

18

06/01/09

Accessories

Cáp USB

1230,25

26

 1. Chọn và sao chép dữ liệu từ bảng trên, bao gồm cả đầu đề bảng.

 2. Trong Power Pivot, bấm Trang đầu> Dán.

 3. Trong hộp thoại Dán Bản xem trước, bấm OK.

 4. Bấm thiết kế> cột> Thêm.

 5. Trong thanh công thức phía trên bảng, hãy nhập vào công thức sau đây.

  = [Doanh số] / [số lượng]

 6. Nhấn ENTER để chấp nhận công thức.

Sau đó các giá trị được nhập vào tất cả các hàng trong cột được tính mới.

Mẹo Sử dụng tính năng Tự động Điền

 • Bạn có thể dùng Tự động Điền Công thức ở giữa một công thức hiện có với các hàm được lồng trong đó. Văn bản ngay trước điểm chèn được dùng để hiển thị các giá trị trong danh sách thả xuống, tất cả các văn bản sau điểm chèn giữ nguyên không đổi.

 • Power Pivot không thêm dấu đóng ngoặc của các hàm và không tự động khớp các dấu ngoặc. Bạn phải bảo đảm rằng mỗi hàm đều có cú pháp đúng, nếu không bạn sẽ không thể lưu hoặc sử dụng được công thức . Power Pivot tô sáng các dấu ngoặc, giúp dễ dàng hơn khi kiểm tra xem chúng có được đóng đúng cách không.

Làm việc với Bảng và Cột

Bảng Power Pivot trông tương tự như bảng Excel nhưng khác nhau về cách thức chúng hoạt động với dữ liệu và với công thức:

 • Các công thức trong Power Pivot chỉ hoạt động với bảng và cột, không hoạt động với các ô, tham chiếu phạm vi hoặc mảng riêng lẻ.

 • Công thức có thể dùng mối quan hệ để có được giá trị từ các bảng có liên quan. Các giá trị được truy xuất luôn có liên quan đến giá trị của dòng hiện tại.

 • Bạn không thể dán công thức Power Pivot vào trang tính Excel và ngược lại.

 • Bạn không thể nhập dữ liệu không đều hoặc "bị hổng" giống như bạn làm trong trang tính Excel. Mỗi hàng trong bảng đều phải có cùng số cột. Tuy nhiên, bạn có thể để các giá trị trống trong một vài cột. Bảng dữ liệu của Excel và Power Pivot không thể trao đổi lẫn nhau, nhưng bạn có thể nối kết với các bảng Excel từ Power Pivot và dán dữ liệu của Excel vào Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm dữ liệu trang tính vào Mô hình Dữ liệu bằng bảng được nối kết và Sao chép và dán hàng vào Mô hình Dữ liệu trong PowerPivot.

Tham chiếu tới Bảng và Cột trong Công thức và Biểu thức

Bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ bảng và cột nào bằng cách dùng tên của chúng. Ví dụ, công thức sau đây minh họa cách tham chiếu các cột từ hai bảng bằng cách dùng tên đủ điều kiện:

= SUM (' mới Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Khi công thức được đánh giá, Power Pivot trước tiên kiểm tra chung cú pháp, và sau đó kiểm tra tên của cột và bảng mà bạn cung cấp đối với các cột và bảng trong ngữ cảnh hiện tại. Nếu tên không xác định hoặc nếu các cột hoặc bảng không thể tìm thấy, bạn sẽ nhận được lỗi trên công thức của bạn (một chuỗi #ERROR thay vì một giá trị dữ liệu trong các ô từ vị trí xuất hiện lỗi). Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đặt tên cho bảng, cột hoặc các đối tượng khác, hãy xem "Naming yêu cầu trong thông số cú pháp DAX cho PowerPivot.

Lưu ý: Ngữ cảnh là một tính năng quan trọng của Power Pivot mô hình dữ liệu cho phép bạn tạo công thức linh động. Ngữ cảnh được xác định bởi các bảng trong mô hình dữ liệu, mối quan hệ giữa các bảng, và mọi bộ lọc đã được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem ngữ cảnh trong công thức DAX.

Mối quan hệ Bảng

Bảng có thể có liên quan đến các bảng khác. Bằng cách tạo mối quan hệ, bạn sẽ có được khả năng tra cứu dữ liệu trong một bảng khác và dùng các giá trị có liên quan để thực hiện các phép tính toán phức tạp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng cột được tính toán để tìm tất cả các hồ sơ vận chuyển liên quan đến người bán lẻ hiện hành và sau đó cộng lại các chi phí vận chuyển cho từng người bán. Hiệu ứng này giống như một truy vấn tham số: bạn có thể tính tổng cho từng hàng khác nhau trong bảng hiện tại.

Nhiều hàm DAX yêu cầu mối quan hệ tồn tại giữa các bảng hoặc giữa nhiều bảng để định vị các cột bạn đã tham chiếu và trả về kết quả có ý nghĩa. Các hàm khác sẽ cố gắng xác định mối quan hệ; tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất bạn nên luôn tạo ra mối quan hệ nếu có thể.

Điều đặc biệt quan trọng là khi làm việc với PivotTable, bạn cần phải kết nối tất cả các bảng dùng trong PivotTable để có thể tính toán dữ liệu tóm tắt một cách chính xác. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Làm việc với Các mối quan hệ trọng PivotTables.

Khắc phục Lỗi trong Công thức

Nếu bạn gặp lỗi khi xác định cột được tính, có thể công thức chứa lỗi cú pháp hoặc lỗi ngữ nghĩa.

Cú pháp lỗi là dễ nhất để giải quyết. Chúng thường liên quan đến một thiếu dấu ngoặc đơn hoặc dấu phẩy. Để được trợ giúp với cú pháp của hàm riêng lẻ, hãy xem Tham chiếu hàm DAX.

Một kiểu lỗi khác xuất hiện khi cú pháp đúng, nhưng giá trị hoặc cột được tham chiếu không có nghĩa trong bối cảnh của công thức. Những lỗi ngữ nghĩa này có thể nảy sinh từ bất kỳ vấn đề nào sau đây:

 • Công thức tham chiếu tới một cột, bảng hoặc hàm không tồn tại.

 • Công thức trông có vẻ đúng, nhưng khi Power Pivot tìm kiếm dữ liệu, nó tìm thấy kiểu dữ liệu không khớp và báo lỗi.

 • Công thức chuyển một con số hoặc kiểu tham số không chính xác đến hàm.

 • Công thức tham chiếu đến một cột khác mà cột đó có lỗi, vì vậy các giá trị của nó không hợp lệ.

 • Công thức tham chiếu đến cột đã không được xử lý. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã thay đổi sổ làm việc sang chế độ thủ công, đã thực hiện thay đổi và sau đó không bao giờ làm mới dữ liệu hoặc cập nhật các phép tính.

Trong bốn trường hợp đầu tiên, DAX sẽ gắn cờ cho toàn bộ cột có chứa công thức không hợp lệ. Trong trường hợp cuối cùng, DAX sẽ làm mờ cột đó để cho biết rằng cột này đang có trạng thái chưa được xử lý.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×