Tạo Cột được Tính toán trong PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Power Pivot, bạn có thể thêm dữ liệu mới vào bảng bằng cách tạo một cột được tính toán. Cột mới có thể dùng trong Pivottable, Pivotchart, và báo cáo chỉ ra bất kỳ cột nào khác. Cột được tính toán yêu cầu bạn nhập công thức DAX. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột tổng thanh toán mới trong một bảng lương bảng bằng cách nhập công thức =[Earnings] + [Bonus]. Điều này thêm các giá trị từ cột lợi nhuận trong cùng một bảng giá trị từ cột thưởng trong cùng bảng cho mỗi hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cột tính toán trong Power Pivot.

  1. Trong bảng mà bạn muốn thêm cột mới, cuộn sang và bấm vào cột ngoài cùng bên phải.

  2. Trong thanh công thức, nhập công thức DAXhợp lệ, sau đó nhấn Enter.

  3. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột>Đổi tên, rồi nhập tên.

Lưu ý: Không giống như trường Tính, bạn không thể nhập tên vào chính công thức đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×