Tạo cộng đồng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một cộng đồng trực tuyến SharePoint là ảo nơi ý tưởng được thảo luận và chia sẻ. Nó thăng cấp mở liên lạc bằng bồi dưỡng thảo luận giữa người dùng cả chia sẻ ý kiến chuyên môn của họ và tìm hiểu từ những người khác. Tính năng tham gia hoạt động được khuyến khích thông qua một hệ thống ban thưởng nhận ra thành viên cho mức chúng hoạt động và chất lượng sự tham gia.

Quan trọng: mẫu cộng đồng SharePoint và trang sẽ không sẵn dùng trong các site nhóm kết nối Office 365 . Sử dụng một blog hoặc trang nhóm.

Trong bài viết này

Dùng mẫu trang cộng đồng

Tạo tuyển tập trang cộng đồng

Tạo trang cộng đồng

Thiết đặt quản trị cộng đồng

Quản lý thành viên cộng đồng

Cấu hình thiết đặt cộng đồng

Cấu hình thiết đặt uy tín

Tạo và gán phù hiệu cho những người đóng góp chính

Tạo phù hiệu

Sửa chi tiết phù hiệu

Gán phù hiệu

Sử dụng mẫu trang Cộng đồng

Cộng đồng SharePoint là một trang sử dụng mẫu Trang Cộng đồng để cung cấp các trang web, phần web, danh sách và bất kỳ tài nguyên nào khác cần thiết cho cộng đồng. Ví dụ, các cộng đồng có thể được xây dựng dưới dạng các trang con thuộc trang của nhóm hoặc có thể được xếp chồng lên nhau trong một tuyển tập trang riêng. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các cộng đồng dưới dạng trang con nhưng chỉ có người quản trị tuyển tập trang mới có thể tạo ra một cộng đồng ở thư mục gốc của tuyển tập trang.

Các trang cộng đồng gồm có bốn trang wiki (Trang chủ, Thể loại, Thành viên và Giới thiệu), được lưu trữ trong thư viện trang wiki. Những trang này gồm có các phần web khác nhau có thể hiển thị hoặc không, tùy theo quyền người dùng. Ví dụ, phần web Công cụ Cộng đồng chỉ được hiển thị với chủ sở hữu và người điều hành cộng đồng và cho phép quản lý cộng đồng và nội dung của cộng đồng. Cũng như việc bạn có thể tùy chỉnh một trang nhóm hoặc thư viện trang wiki, bạn có thể tùy chỉnh những trang cộng đồng này bằng cách thêm văn bản, hình ảnh và các phần web khác. Ví dụ, cộng đồng về một tên miền hoặc chủ đề đã cho sẽ có giao diện và cảm nhận hỗ trợ cho chủ đề đó. Điều này có thể có được nhờ áp dụng một hình ảnh nền và chủ đề độc nhất và bằng cách sử dụng một biểu tượng trang tùy chỉnh. Và, tất nhiên, bạn cũng có thể tạo thêm các trang cho cộng đồng của mình cùng với nội dung SharePoint điển hình khác, chẳng hạn như danh sách và thư viện.

Tạo tuyển tập trang cộng đồng

Người quản trị tuyển tập trang tạo ra các tuyển tập trang mới từ quản trị thuê (SharePoint Online) hoặc quản trị trung tâm (SharePoint Server).

 1. Đến > Quản trị > Thiết đặt Dịch vụ > Trang > Tạo tuyển tập trang.

 2. Trong Tiêu đề, hãy nhập tên của cộng đồng của bạn. Tiêu đề này sẽ xuất hiện trên trang chủ cộng đồng và khu vực dẫn hướng toàn thể trên đầu trang. Nếu bạn chọn đưa vào một nối kết đến cộng đồng trên Khởi động Nhanh của trang mẹ hoặc thanh dẫn hướng toàn thể, thì tiêu đề này sẽ được hiển thị.

 3. Trong Chọn một ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ chính cho trang. Văn bản giao diện người dùng, bao gồm tên menu và tiêu đề, sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ bạn chọn.

 4. Trong Chọn một mẫu, hãy chọn trang Cộng đồng.

 5. Trong Múi Giờ, múi giờ hiện tại của bạn được phát hiện và hiển thị theo mặc định. Bạn hãy thay đổi nó nếu cần thiết.

 6. Trong Người quản trị, hãy nhập tên của một hoặc nhiều người sẽ quản trị trang cộng đồng đó. Những tên này (phân tách bằng dấu phẩy) phải có sẵn trong danh sách địa chỉ công ty.

 7. Trong Hạn ngạch Lưu trữ, hãy nhập dung lượng lưu trữ trên máy chủ để dành riêng cho tuyển tập trang này.

 8. Trong Hạn ngạch Tài nguyên Máy chủ, hãy nhập số lượng tài nguyên máy chủ dành riêng cho tuyển tập trang này. Giá trị mặc định là 300.

Tạo trang cộng đồng

Trang cộng đồng là một trang con có thể được tạo ra dưới bất kỳ trang SharePoint nào khác.

 1. Từ site nhóm của bạn hoặc trang hiện tại khác, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. >nội dung Site.

 2. Bấm trang con mới.

 3. Trong Tiêu đề, hãy nhập tên của cộng đồng của bạn. Tiêu đề này sẽ xuất hiện trên trang chủ cộng đồng và khu vực dẫn hướng toàn thể trên đầu trang. Nếu bạn chọn đưa vào một nối kết đến cộng đồng trên Khởi động Nhanh của trang mẹ hoặc thanh dẫn hướng toàn thể, thì tiêu đề này sẽ được hiển thị.

 4. Trong Mô tả, hãy nhập mô tả ngắn gọn về mục đích hoặc nội dung của cộng đồng. Mô tả khá quan trọng vì Cổng thông tin Cộng đồng hiển thị mô tả một cách nổi bật để giúp người dùng hiểu mỗi cộng đồng nói về điều gì.

 5. Trong Tên URL, hãy nhập tên trang theo cách bạn muốn tên này xuất hiện trong URL.

 6. Trong Chọn một ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ chính cho trang. Văn bản giao diện người dùng, bao gồm tên menu và tiêu đề, sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ bạn chọn.

 7. Trong Chọn một mẫu, hãy chọn trang Cộng đồng.

 8. Trong Quyền Người dùng, hãy chọn:

 9. Sử dụng cùng một quyền như trang web mẹ có trang cộng đồng thừa kế quyền từ trang web ở phía trên nó trong cấu trúc phân cấp. Bạn sẽ không thể thay đổi quyền trên trang cộng đồng, trừ khi bạn là người quản trị trên trang mẹ. Xem xét tùy chọn này cẩn thận. Kế thừa từ mẹ có nghĩa là cộng đồng người dùng có thể tình cao hơn hoặc thấp hơn-mức quyền hơn là điển hình cho vai trò chúng được gán trong cộng đồng.

 10. Sử dụng các quyền duy nhất (khuyên dùng) để gán cộng đồng thành viên cụ thể quyền duy nhất vào site cộng đồng. Các quyền sẽ không áp dụng cho bất kỳ site nào khác trong cấu trúc phân cấp.

 11. Trong Hiển thị trang này trên Khởi động Nhanh của trang mẹ, hãy chọn:

 12. Có để đưa cộng đồng mới của bạn vào thanh Khởi động Nhanh trên trang mẹ.

 13. Không để đưa cộng đồng mới ra khỏi thanh Khởi động Nhanh trên trang mẹ.

 14. Trong Dùng thanh nối kết trên đầu từ trang mẹ, hãy chọn:

 15. Có để đưa một nối kết đến cộng đồng vào thanh dẫn hướng chung của trang mẹ.

 16. Không để đưa cộng đồng ra khỏi thanh dẫn hướng toàn thể.

 17. Trong Dùng thanh nối kết trên đầu từ trang mẹ, hãy chọn:

 18. Có để hiển thị thanh dẫn hướng chung từ trang mẹ, bất kể nó có bao gồm trang cộng đồng của bạn hay không.

 19. Không để ẩn thanh dẫn hướng chung khỏi trang cộng đồng.

 20. Bấm Tạo.

Đầu trang

Các thiết đặt quản trị cộng đồng

Khi bạn đã tạo một tuyển tập trang bằng cách dùng mẫu trang Cộng đồng, bạn sẽ thấy một thể loại thiết đặt mới trên trang Thiết đặt trang. Các thiết đặt Quản trị Cộng đồng này cho phép bạn thiết lập các chính sách về tư cách thành viên nhóm, thiết lập và quản lý các thể loại thảo luận, xác định cách xử lý nội dung quấy rối và xác định hệ thống điểm cho việc tham gia cộng đồng.

Thiết đặt

Giải thích

Nơi tìm thông tin

Quản lý Thảo luận

Đây là danh sách các cuộc thảo luận mà người điều hành cộng đồng sử dụng để giám sát tất cả các cuộc thảo luận đang diễn ra trong cộng đồng. Từ trang này, người điều tiết có thể xem ai đã đăng bài, bao nhiêu người đã hồi âm, bao nhiêu lượt "Thích" hoặc xếp hạng sao mà bài đăng đã nhận được và liệu bài đăng có phải là một cuộc thảo luận nổi bật hay không. Người điều tiết cũng sử dụng danh sách này để gán trạng thái nổi bật.

Điều hành cộng đồng

Quản lý Thể loại

Đây là danh sách các thể loại, nơi mà người điều hành tạo, chỉnh sửa và xóa các thể loại thảo luận.

Điều hành cộng đồng

Quản lý Thành viên

Đây là danh sách thành viên, nơi mà chủ sở hữu hoặc người quản trị có thể theo dõi hoạt động của tất cả thành viên. Từ danh sách này, người quản trị nhìn thấy tên và ảnh thành viên, ngày tham gia, hoạt động gần đây và điểm uy tín. Người quản trị cũng có thể gán phù hiệu cho các thành viên từ đây. Lưu ý rằng việc thêm một thành viên vào danh sách này không có nghĩa là cấp quyền hoặc thêm thành viên đó vào cộng đồng. Người dùng phải làm theo quy trình tham gia để được thêm vào cộng đồng.

Bài viết này

Thiết đặt Cộng đồng

Đây là trang thiết đặt, nơi mà chủ sở hữu hoặc người quản trị xác định cách xử lý việc phê duyệt thành viên mới và việc có bật tính năng báo cáo về nội dung quấy rối hay không.

Bài viết này

Thiết đặt Uy tín

Đây là trang thiết đặt, nơi mà chủ sở hữu hoặc người quản trị thiết lập một hệ thống ban thưởng dựa trên hoạt động của thành viên.

Bài viết này

Quản lý thành viên cộng đồng

 1. Trên trang cộng đồng của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Thiết đặt trang.

 2. Dưới Quản trị Cộng đồng, bấm Quản lý Thành viên.

Cấu hình thiết đặt cộng đồng

 1. Từ phần web Công cụ cộng đồng trên trang chủ cộng đồng của bạn, bấm Thiết đặt Cộng đồng.

 2. Trong Ngày Thành lập, hãy đặt ngày để thể hiện ngày mà cộng đồng đã được thành lập. Ngày này xuất hiện trên trang Giới thiệu của cộng đồng và mặc định là ngày tạo ra trang.

 3. Trong phê duyệt tự động yêu cầu quyền, hãy chọn hộp cho phép các thành viên mới để gia nhập mà không có người quản trị hoặc người điều hành phê duyệt. Để gia nhập, thành viên cần ít quyền đọc. Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem quản lý tư cách thành viên cộng đồng. Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ xuất hiện khi trang cộng đồng được tạo ra dưới dạng thư mục gốc của tuyển tập trang).

 4. Trong Báo cáo Nội dung Quấy rối, hãy chọn hộp kiểm nếu bạn muốn cho phép các thành viên cộng đồng gắn cờ các bài đăng cần người điều hành xem lại. Người điều hành sẽ xem lại báo cáo dựa trên hướng dẫn của công ty, sau đó sẽ loại bỏ bài đăng được trích dẫn hoặc khôi phục lại bài đăng đó.

Cấu hình thiết đặt uy tín

 1. Từ phần web Công cụ Cộng đồng trên trang chủ cộng đồng của bạn, bấm Thiết đặt Uy tín.

 2. Trong Thiết đặt Xếp hạng, hãy bấm:

 3. Có nếu bạn muốn các thành viên áp dụng xếp hạng cho các thảo luận và hồi âm.

 4. Không nếu bạn không muốn các thành viên xếp hạng nội dung.

 5. Thích để bật hệ thống xếp hạng Thích/Không thích.

 6. Xếp hạng Sao để bật hệ thống xếp hạng chi tiết hơn, theo đó người dùng gán từ 1 đến 5 sao.

 7. Trong Hệ thống điểm thành tích của thành viên, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Bật hệ thống điểm thành tích của thành viên nếu bạn muốn thưởng điểm cho việc tham gia cộng đồng. Nhập số điểm thưởng khi một thành viên tạo ra một bài đăng mới, hồi âm một bài đăng, nhận 4 hoặc 5 sao trên bài đăng hoặc nhận "Hồi âm Tốt nhất" cho một bài đăng.

 8. Trong Điểm cho mức thành tích, hãy nhập số điểm mà các thành viên phải tích lũy để tăng lên mỗi mức.

 9. Trong Biểu thị mức thành tích, hãy bấm:

 10. Hiển thị mức thành tích dưới dạng hình ảnh để biểu thị mức thành tích của một thành viên dưới dạng một chuỗi từ 1 đến 5 thanh.

 11. Hiển thị mức thành tích dưới dạng văn bản để biểu thị mức thành tích của một thành viên bằng một tiêu đề hoặc văn bản tùy chỉnh.

 12. Bấm OK.

Đầu trang

Tạo và gán phù hiệu cho những người đóng góp chính

Phù hiệu là cách biểu hiện trực quan của việc công nhận các thành viên đặc biệt của cộng đồng. Phù hiệu có thể phản ánh vai trò của một thành viên như MVP hoặc người điều hành, hoặc mức độ đóng góp đạt được, chẳng hạn như chuyên gia hoặc người đóng góp hàng đầu. Tiêu đề phù hiệu hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với văn hóa và phong cách của tổ chức của bạn. Trái ngược với các mức thành tích vốn thường phản ánh số điểm mà một thành viên đạt được trong hệ thống uy tín, phù hiệu được chủ sở hữu hoặc người điều hành cộng đồng "tặng" cho một thành viên bất kỳ lúc nào.

Khi một thành viên cộng đồng nhận được một phù hiệu, phù hiệu đó được hiển thị nổi bật cùng với một biểu tượng đặc biệt trong danh sách thành viên và trong mọi cuộc thảo luận và hồi âm mà thành viên đó tham dự.

Tạo phù hiệu

 1. Từ phần web Công cụ Cộng đồng trên trang chủ cộng đồng của bạn, bấm Tạo phù hiệu.

 2. Bấm mục mới.

 3. Nhập tên cho phù hiệu này.

 4. Bấm Lưu.

Sửa chi tiết phù hiệu

 1. Từ phần web Công cụ Cộng đồng trên trang chủ cộng đồng của bạn, bấm Tạo phù hiệu.

 2. Bấm sửa.

 3. Chọn phù hiệu.

 4. Từ ruy-băng, bấm Sửa Mục.

 5. Thực hiện thay đổi bạn muốn, rồi bấm Lưu.

Gán phù hiệu

Lưu ý:  Bạn phải là chủ sở hữu hoặc người điều hành cộng đồng thì mới có thể gán phù hiệu.

 1. Từ phần web Công cụ Cộng đồng trên trang chủ cộng đồng của bạn, hãy bấm Gán phù hiệu cho thành viên.

 2. Chọn thành viên sẽ nhận được phù hiệu được tặng.

 3. Trên tab Điều hành, bấm Tặng Phù hiệu.

 4. Chọn phù hiệu từ danh sách thả xuống.

 5. Bấm Lưu.
  Phù hiệu sẽ hiển thị bên dưới tên của thành viên trong mọi cuộc thảo luận và hồi âm và trong bất kỳ phần web nào, chẳng hạn như Người đóng góp Hàng đầu, mà thành viên được liệt kê tại đó.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×