Tạo bảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chèn bảng hoặc tạo bảng trong Publisher và thậm chí sao chép bảng từ các chương trình để chèn vào Ấn phẩm của bạn.

Tạo bảng và thêm văn bản

 1. Bấm vào nơi bạn muốn bảng hiển thị trong ấn phẩm của bạn.

 2. Trên thanh công cụ ruy-băng , bấm chèn, sau đó chọn bảng

 3. Tạo bảng của bạn bằng cách kéo qua những hình vuông hàng hoặc cột để tạo các hàng và cột.

  Để tăng kích cỡ của bảng, chọn bảng, hãy đặt con trỏ chuột trên một núm điều khiển chọn cho đến khi bạn thấy biểu tượng Resizer , sau đó kéo để đổi kích cỡ bảng.

 4. Trong bảng, bấm vào ô nơi bạn muốn thêm văn bản, và sau đó bắt đầu nhập.

  Để thêm văn bản vào một ô khác, bấm vào bên trong ô đó.

  Mỗi ô sẽ mở rộng để vừa với văn bản của bạn, trừ khi bạn khóa kích cỡ bảng bằng cách xóa dấu kiểm bên cạnh tăng lên để vừa với văn bản trên menu bảng .

Tạo bảng từ văn bản hiện có của Publisher

 1. Nếu văn bản trong một bảng, hãy chọn các ô bạn muốn.

  Nếu văn bản trong một hộp văn bản, đảm bảo rằng có là một tab hoặc dấu phẩy giữa mỗi mục nhập trong một hàng, và một dấu phân đoạn ở cuối mỗi hàng.

 2. Tô sáng văn bản, bấm chuột phải vào văn bản được tô sáng, sau đó bấm sao chép.

 3. Trên menu sửa , bấm Dán đặc biệt.

 4. Trong danh sách dạng , bấm Bảng mới.

 5. Bấm vào OK.

Tạo bảng bằng cách sử dụng văn bản từ một chương trình khác

 1. Mở chương trình có chứa văn bản bạn muốn.

  Nếu nội dung chưa nằm trong một bảng, chuẩn bị văn bản để sao chép vào bảng. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách nhấn TAB giữa mỗi mục nhập trong một hàng của văn bản, rồi nhấn ENTER ở cuối mỗi hàng.

 2. Chọn văn bản, sau đó nhấn CTRL + C để sao chép.

 3. Trong tài liệu Publisher của bạn, đi tới trang bạn muốn thay đổi.

 4. Trên menu sửa , bấm Dán đặc biệt.

 5. Trong danh sách dạng , bấm Bảng mới.

 6. Bấm vào OK.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào cách thức văn bản của bạn đã được định dạng trong chương trình khác, bạn có thể định dạng lại văn bản sau khi nó sẽ trở thành một bảng Publisher .

Tạo một bảng và nhập văn bản vào đó

 1. Trên thanh công cụ đối tượng , hãy bấm Chèn bảng Ảnh nút .

 2. Bấm vào bên trong ấn phẩm của bạn.

  Hộp thoại Tạo bảng sẽ xuất hiện.

 3. Chọn các tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Đổi kích cỡ bảng của bạn bằng cách chọn bảng, sau đó đặt con trỏ chuột trên một núm điều khiển chọn cho đến khi bạn thấy biểu tượng Resizer , sau đó kéo để đổi kích cỡ bảng.

 4. Trong bảng, bấm vào ô nơi bạn muốn thêm văn bản, và sau đó bắt đầu nhập.

  Để thêm văn bản vào một ô khác, bấm vào bên trong ô đó.

  Mỗi ô sẽ mở rộng để vừa với văn bản của bạn, trừ khi bạn khóa kích cỡ bảng bằng cách xóa dấu kiểm bên cạnh tăng lên để vừa với văn bản trên menu bảng .

Tạo bảng từ văn bản hiện có Microsoft Publisher

 1. Nếu văn bản trong một bảng, hãy chọn các ô bạn muốn.

  Nếu văn bản trong một hộp văn bản, đảm bảo rằng có là một tab hoặc dấu phẩy giữa mỗi mục nhập trong một hàng, và một dấu phân đoạn ở cuối mỗi hàng.

 2. Tô sáng văn bản.

 3. Bấm chuột phải vào văn bản được tô sáng, sau đó bấm sao chép.

 4. Trên menu sửa , bấm Dán đặc biệt.

 5. Trong danh sách dạng , bấm Bảng mới.

 6. Bấm vào OK.

Tạo bảng bằng cách sử dụng văn bản từ một chương trình khác

 1. Mở chương trình có chứa văn bản bạn muốn.

  Nếu nội dung chưa nằm trong một bảng, hãy nhấn TAB giữa mỗi mục nhập trong một hàng của văn bản, và nhấn ENTER ở cuối mỗi hàng.

 2. Chọn văn bản, sau đó nhấn CTRL + C để sao chép nó.

 3. Mở Ấn phẩm Publisher và đi đến trang bạn muốn thay đổi.

 4. Trên menu sửa , bấm Dán đặc biệt.

 5. Trong danh sách dạng , bấm Bảng mới.

 6. Bấm vào OK.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào cách thức văn bản của bạn đã được định dạng trong chương trình khác, bạn có thể định dạng lại văn bản sau khi nó sẽ trở thành một bảng Publisher.

Tạo một bảng và nhập văn bản vào đó

 1. Trên thanh công cụ đối tượng , hãy bấm Chèn bảng Ảnh nút .

 2. Bấm vào bên trong ấn phẩm của bạn.

  Hộp thoại Tạo bảng sẽ xuất hiện.

 3. Chọn các tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm OK.

 4. Kích cỡ bảng của bạn.

  Cách thực hiện?

  Chọn bảng, hãy đặt con trỏ chuột trên một núm điều khiển chọn cho đến khi bạn thấy biểu tượng Resizer , sau đó kéo để đổi kích cỡ bảng.

 5. Trong bảng, bấm vào ô nơi bạn muốn thêm văn bản, và sau đó bắt đầu nhập.

  Để thêm văn bản vào một ô khác, bấm vào bên trong ô đó.

  Mỗi ô sẽ mở rộng để vừa với văn bản của bạn, trừ khi bạn khóa kích cỡ bảng bằng cách xóa dấu kiểm bên cạnh tăng lên để vừa với văn bản trên menu bảng .

Tạo bảng từ văn bản hiện có Microsoft Publisher

 1. Nếu văn bản trong một bảng, hãy chọn các ô bạn muốn.

  Nếu văn bản trong một hộp văn bản, đảm bảo rằng có là một tab hoặc dấu phẩy giữa mỗi mục nhập trong một hàng, và một dấu phân đoạn ở cuối mỗi hàng.

 2. Tô sáng văn bản.

 3. Bấm chuột phải vào văn bản được tô sáng, sau đó bấm sao chép.

 4. Trên menu sửa , bấm Dán đặc biệt.

 5. Trong danh sách dạng , bấm Bảng mới.

 6. Bấm vào OK.

Tạo bảng bằng cách sử dụng văn bản từ một chương trình khác

 1. Mở chương trình có chứa văn bản bạn muốn.

  Nếu nội dung chưa nằm trong một bảng, hãy nhấn TAB giữa mỗi mục nhập trong một hàng của văn bản, và nhấn ENTER ở cuối mỗi hàng.

 2. Chọn văn bản, sau đó nhấn CTRL + C để sao chép nó.

 3. Mở Ấn phẩm Publisher và đi đến trang bạn muốn thay đổi.

 4. Trên menu sửa , bấm Dán đặc biệt.

 5. Trong danh sách dạng , bấm Bảng mới.

 6. Bấm vào OK.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào cách thức văn bản của bạn đã được định dạng trong chương trình khác, bạn có thể định dạng lại văn bản sau khi nó sẽ trở thành một bảng Publisher.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×