Tạo bản sao lưu của lịch

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn tạo một ảnh tức thời của lịch, bạn có thể tạo một bản sao lưu, mà đó chỉ là ảnh của lịch vào thời điểm đó. Bạn sẽ không lên lịch được các sự kiện mới vào bản sao lưu này của lịch sau khi bạn khôi phục nó.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng địa chỉ email tại nơi làm việc, thì có thể bạn có tài khoản Exchange, tức là các mục Outlook, bao gồm lịch của bạn, đã được tự động cập nhật định kỳ.

Để tạo bản sao lưu cục bộ cho lịch của bạn, bạn có thể xuất nó ra tệp .pst.

  1. Bấm Tệp > Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

Xuất Tệp

  1. Bấm Xuất sang một tệp, rồi bấm Tiếp.

Xuất Tệp

  1. Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

Xuất ra tệp dữ liệu

  1. Bấm lịch và sau đó bấm tiếp theo.

Lịch

  1. Chọn vị trí và tên cho tệp sao lưu của bạn, rồi bấm Kết thúc.

Vị trí PST

  1. Nếu bạn muốn bảo đảm không ai có thể truy cập vào tệp của bạn, hãy nhập và xác nhận một mật khẩu, rồi bấm OK.

Để khôi phục bản sao lưu các mục Outlook từ .pst, chỉ cần nhập tệp vào Outlook. Chỉ cần nhớ rằng nếu bạn khôi phục sao lưu của bạn, bạn sẽ không thể lên lịch mục mới. Bạn chỉ có thể xem ảnh tức thời của lịch của bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×