Tạo bản ghi DNS tại NearlyFreeSpeech.net cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu NearlyFreeSpeech.net là nhà cung cấp lưu trữ DNS, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi tại NearlyFreeSpeech.net, tên miền của bạn sẽ được thiết để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. . Trong phần Domains , tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS cho tên miền đó, chọn quản lý.

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  (Để trống trường này.)

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  3600

 5. Chọn Add Record.

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS.

 7. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. . Trong phần Domains , tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS cho tên miền đó, chọn quản lý.

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  (Để trống trường này.)

  MX

  0 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  0 là giá trị ưu tiên MX. Thêm nó vào đầu của giá trị MX, phân tách từ số dư của giá trị bằng dấu cách.

  Lưu ý: 

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục... để trở về trang DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng:

  Đối với một trong các bản ghi MX khác, hãy chọn loại bỏ trong cột X .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-3

 8. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 9. Lặp lại quy trình cùng để xóa bỏ bất kỳ bản ghi MX khác (đầu tiên chọn loại bỏ trong cột X và sau đó chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS ), cho đến khi chỉ mà bạn đã tạo trước đó trong quy trình này vẫn còn.

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. . Trong phần Domains , tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS cho tên miền đó, chọn quản lý.

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong các bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-3-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-3-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Để thêm từng trong năm bản ghi CNAME khác, chọn Add a DNS Resource Record lần nữa, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó lại chọn Add Record để hoàn thành bản ghi đó và Bấm vào đây để tiếp tục … để trở về trang DNS .

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. . Trong phần Domains , tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS cho tên miền đó, chọn quản lý.

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  (Để trống trường này.)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-4-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-4-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. . Trong phần Domains , tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS cho tên miền đó, chọn quản lý.

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong số hai bản ghi SRV:

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  _sip._tls

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-5-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-5-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Để thêm bản ghi SRV khác, chọn Add a DNS Resource Record lần nữa, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, và sau đó lại chọn Add Record để hoàn thành bản ghi đó và Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại vào DNS trang.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×