Tạo đường thời gian

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn tạo biểu diễn đồ họa của một chuỗi các sự kiện, chẳng hạn như mốc thời gian trong một dự án hoặc các sự kiện chính của vòng đời của một người, bạn có thể sử dụng đường thời gian đồ họa SmartArt. Sau khi bạn tạo đường thời gian, bạn có thể thêm nhiều ngày tháng, di chuyển ngày tháng, thay đổi bố trí và màu sắc và áp dụng kiểu khác nhau.

Ví dụ về Đường thời gian Cơ sở

Tạo đường thời gian

 1. Trên tab Chèn, hãy bấm SmartArt.

  Bấm SmartArt

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt, hãy bấm Quy trình, rồi bấm đúp vào một bố trí đường thời gian.

  Mẹo: Có hai loại đồ họa SmartArt cho đường thời gian: Đường thời gian cơ sở và Đường thời gian Nhấn mạnh Hình tròn, nhưng bạn cũng có thể dùng hầu hết mọi đồ họa SmartArt có liên quan đến quy trình.

  Đường thời gian trong Đồ họa SmartArt

 3. Bấm [Văn bản] rồi sau đó nhập hoặc dán văn bản của bạn vào đồ họa SmartArt.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Ngăn Văn bản và nhập văn bản của bạn vào đó. Nếu bạn không nhìn thấy Ngăn Văn bản, trên tab Công cụ SmartArt Thiết kế, bấm Ngăn Văn bản.

Các tác vụ đường thời gian

 1. Bấm vào một hình dạng trên đường thời gian.

  Bấm vào điểm ngày tháng cuối cùng

 2. Trên tab Công cụ SmartArtThiết kế, thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Để thêm vào một ngày tháng sớm hơn, hãy bấm Thêm Hình dạng rồi sau đó bấm Thêm Hình dạng Trước.

  • Để thêm vào một ngày tháng trễ hơn, hãy bấm Thêm Hình dạng rồi sau đó bấm Thêm Hình dạng Sau.


   Trên tab Thiết kế, hãy bấm Thêm Hình dạng.

 3. Trong hộp ngày tháng mới, hãy nhập ngày tháng mà bạn muốn.

 1. Trên đường thời gian, hãy bấm vào ngày tháng mà bạn muốn dời

  Chọn ngày tháng trên đường thời gian

 2. Trên tab Công cụ SmartArtThiết kế, thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Để dời một ngày tháng lên sớm hơn ngày tháng đã chọn, hãy bấm Dời Lên.

 3. Để dời một ngày tháng xuống trễ hơn ngày tháng đã chọn, hãy bấm Dời Xuống.

Dời ngày tháng lên hoặc xuống

 1. Bấm vào đường thời gian của Đồ họa SmartArt.

 2. Trên tab Công cụ SmartArtThiết kế, trong nhóm Bố trí, hãy bấm Thêm Nút Xem thêm .

  Bấm để thêm nhiều bố trí khác

  Lưu ý: Để chỉ xem đường thời gian và các bố trí liên quan đến quy trình, ở dưới cùng của danh sách các bố trí, hãy bấm Thêm Bố trí rồi bấm Quy trình.

 3. Chọn một đường thời gian hoặc đồ họa SmartArt có liên quan đến quy trình, như sau:

  • Để hiện tiến triển trên đường thời gian, hãy bấm Tiến trình Nhấn mạnh.

   Tiến trình Nhấn mạnh

  • Để tạo đường thời gian có hình hoặc ảnh, hãy bấm Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp. Hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

 1. Bấm vào đường thời gian của Đồ họa SmartArt.

 2. Trên tab Công cụ SmartArtThiết kế, hãy bấm Đổi Màu sắc.

  Thay đổi màu cho đường thời gian của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArtThiết kế, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường thời gian.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Đặt con trỏ của bạn vào một tổ hợp bất kỳ để xem bản xem trước của các màu sắc sẽ trông như thế nào trên đường thời gian của bạn.

Một kiểu SmartArt áp dụng một tổ hợp các hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hoặc góc phối cảnh 3-D, bằng một cú bấm chuột sẽ tạo diện mạo trau chuốt, chuyên nghiệp cho đường thời gian của bạn.

 1. Bấm vào đường thời gian.

 2. Trên tab Công cụ SmartArtThiết kế, hãy bấm vào kiểu bạn muốn.

  Chọn kiểu mới

  Mẹo: Để thêm nhiều kiểu, bấm Thêm Nút Xem thêm , ở góc dưới bên phải của hộp kiểu .

Xem thêm

Tạo đường thời gian

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào SmartArt.

  Nhóm Hình dạng trên tab Chèn.

 2. Trong bộ sưu tập chọn đồ họa SmartArt , bấm quy trình, và sau đó bấm đúp vào một bố trí đường thời gian (chẳng hạn như Đường thời gian cơ bản).

 3. Để nhập văn bản của bạn, hãy thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: Nếu ngăn Văn bản không nhìn thấy được, hãy bấm vào điều khiển.

   điều khiển ngăn văn bản

  • Bấm vào một mục nhập trong đồ họa SmartArt, và sau đó nhập văn bản của bạn.

   Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các mục mà bạn muốn.

Các tác vụ đường thời gian

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm một mục nhập này để.

 2. Bấm vào mục nhập hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm vào mục nhập mới.

 3. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên kế bên Thêm Hình dạng.

  Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

  Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc các tab thiết kế , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab thiết kế .

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chèn một mục nhập sau khi đã chọn mục nhập, hãy bấm Thêm hình dạng vào sau.

  • Để chèn một mục nhập trước khi nhập mục đã chọn, hãy bấm Thêm hình dạng trước.

Để xóa bỏ một mục khỏi đường thời gian của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong đồ họa SmartArt, chọn văn bản cho hộp văn bản cho mục nhập mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa.

 • Trong ngăn văn bản, chọn tất cả các văn bản cho mục nhập mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa.

  Lưu ý: 

  • Để thêm hình dạng từ ngăn Văn bản:

   1. Tại mức hình dạng, hãy đặt con trỏ ở cuối văn bản, nơi bạn muốn thêm hình dạng mới.

   2. Nhấn Enter, rồi nhập văn bản bạn muốn trong hình dạng mới.

 1. Trong ngăn văn bản, hãy chọn mục nhập mà bạn muốn di chuyển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển mục nhập ngày sớm hơn, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm Tạo đồ họa , bấm Di chuyển lên.

  • Để di chuyển mục tới ngày sau đó, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm Tạo đồ họa , bấm Di chuyển xuống.
   Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc các tab thiết kế , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab thiết kế .

 1. Bấm chuột phải vào đường thời gian mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi bố trí.

 2. Bấm quy trình, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với một đường thời gian đơn giản nhưng hiệu quả, bấm Đường thời gian cơ bản.

   Đường thời gian Cơ bản

  • Để hiện một tiến trình, đường thời gian hoặc các bước tuần tự trong một nhiệm vụ, quy trình hoặc dòng công việc, hãy bấm Tiến trình điểm nhấn.

   Tiến trình Nhấn mạnh

  • Để minh họa đường thời gian với hình ảnh hoặc hình ảnh, hãy bấm Danh sách ảnh liên tiếp. Các hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí đồ họa SmartArt của bạn bằng cách bấm vào một tùy chọn bố trí trong nhóm bố trí trên tab thiết kế dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn trỏ vào một tùy chọn bố trí, thay đổi đồ họa SmartArt của bạn để hiển thị cho bạn bản xem trước của nó sẽ trông ở như thế nào với bố trí đó.

Để nhanh chóng thêm một diện mạo chất lượng trình thiết kế và hoàn thiện bài thành đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể thay đổi màu hoặc áp dụng một kiểu đường thời gian của bạn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, chẳng hạn như vầng sáng, cạnh mềm, hoặc hiệu ứng 3-D. Sử dụng Microsoft PowerPoint 2010, bạn cũng có hiệu ứng hoạt hình đường thời gian của bạn.

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thay đổi màu cho đồ họa SmartArt của bạn.

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm chuột phải vào viền của mục nhập mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 2. Để thay đổi màu của đường viền của mục nhập, bấm Màu đường kẻ, bấm màu Hình ảnh nút , sau đó bấm màu bạn muốn.

 3. Để thay đổi kiểu đường viền của mục nhập, hãy bấm Kiểu đường kẻ, sau đó chọn kiểu đường kẻ bạn muốn.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào viền của một mục nhập, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 3. Bấm , sau đó bấm tô đặc.

 4. Bấm vào Màu Hình ảnh nút , sau đó bấm vào màu bạn muốn.

Để thay đổi nền thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng bạn tùy chỉnh tab tùy chỉnh màu và màu trên chuẩn tab không được Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là kết hợp nhiều hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hoặc phối cảnh 3-D mà bạn có thể áp dụng cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt để tạo diện mạo độc đáo và thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Nhóm Kiểu SmartArt trên tab Thiết kế bên dưới Công cụ SmartArt

  Để xem nhiều kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Xem thêm .

Lưu ý: 

 • Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách Kiểu SmartArt ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

Xem thêm

Tạo đường thời gian

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

  Ảnh nhóm Minh họa trên Ribbon

 2. Trong bộ sưu tập chọn đồ họa SmartArt , bấm quy trình, và sau đó bấm đúp vào một bố trí đường thời gian (chẳng hạn như Đường thời gian cơ bản).

 3. Để nhập văn bản của bạn, hãy thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: Nếu ngăn Văn bản không nhìn thấy được, hãy bấm vào điều khiển.

   điều khiển ngăn văn bản

  • Bấm vào một mục nhập trong đồ họa SmartArt, và sau đó nhập văn bản của bạn.

   Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các mục mà bạn muốn.

Các tác vụ đường thời gian

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm một mục nhập này để.

 2. Bấm vào mục nhập hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm vào mục nhập mới.

 3. Trong mục Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên phía dưới Thêm Hình dạng.

  Thêm hình

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chèn một mục nhập sau khi đã chọn mục nhập, hãy bấm Thêm hình dạng vào sau.

  • Để chèn một mục nhập trước khi nhập mục đã chọn, hãy bấm Thêm hình dạng trước.

Để xóa bỏ một mục khỏi đường thời gian của bạn, bấm mục nhập mà bạn muốn xóa, và sau đó nhấn phím DELETE.

Lưu ý: 

 • Để thêm hình dạng từ ngăn Văn bản:

  1. Tại mức hình dạng, hãy đặt con trỏ ở cuối văn bản, nơi bạn muốn thêm hình dạng mới.

  2. Nhấn Enter, rồi nhập văn bản bạn muốn trong hình dạng mới.

  3. Để thêm hộp trợ giúp, hãy nhấn Enter trong khi chọn hộp trợ giúp ở ngăn Văn bản.

 • Để di chuyển một mục nhập, bấm vào mục nhập, rồi kéo nó đến vị trí mới.

 • Để di chuyển một mục nhập theo từng nấc tăng rất nhỏ, nhấn giữ Ctrl trong khi nhấn các phím mũi tên trên bàn phím của bạn.

 1. Bấm chuột phải vào đường thời gian mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi bố trí.

 2. Bấm quy trình, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với một đường thời gian đơn giản nhưng hiệu quả, bấm Đường thời gian cơ bản.

   Đường thời gian Cơ bản

  • Để hiện một tiến trình, đường thời gian hoặc các bước tuần tự trong một nhiệm vụ, quy trình hoặc dòng công việc, hãy bấm Tiến trình điểm nhấn.

   Tiến trình Nhấn mạnh

  • Để minh họa đường thời gian với hình ảnh hoặc hình ảnh, hãy bấm Danh sách ảnh liên tiếp. Các hình tròn được thiết kế để chứa ảnh.

   Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí đồ họa SmartArt của bạn bằng cách bấm vào một tùy chọn bố trí trong nhóm bố trí trên tab thiết kế dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn trỏ vào một tùy chọn bố trí, thay đổi đồ họa SmartArt của bạn để hiển thị cho bạn bản xem trước của nó sẽ trông ở như thế nào với bố trí đó.

Để nhanh chóng thêm một diện mạo chất lượng trình thiết kế và hoàn thiện bài thành đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể thay đổi màu hoặc áp dụng kiểu SmartArt cho đường thời gian của bạn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, chẳng hạn như vầng sáng, cạnh mềm, hoặc hiệu ứng 3-D. Dùng bản trình bày PowerPoint 2007, bạn có thể hiệu ứng hoạt hình đường thời gian của bạn.

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thanh công cụ SmartArt - đường thời gian

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm chuột phải vào viền của mục nhập mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 2. Để thay đổi màu của đường viền của mục nhập, bấm Màu đường kẻ, bấm màu Hình ảnh nút , sau đó bấm màu bạn muốn.

 3. Để thay đổi kiểu đường viền của mục nhập, hãy bấm Kiểu đường kẻ, sau đó chọn kiểu đường kẻ bạn muốn.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào viền của một mục nhập, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 3. Bấm , sau đó bấm tô đặc.

 4. Bấm vào Màu Hình ảnh nút , sau đó bấm vào màu bạn muốn.

Để thay đổi nền thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng bạn tùy chỉnh tab tùy chỉnh màu và màu trên chuẩn tab không được Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là kết hợp nhiều hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho các mục nhập trong đồ họa SmartArt để tạo diện mạo độc đáo và thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Thanh công cụ SmartArt - đường thời gian

  Để xem nhiều kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Xem thêm .

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2007, bạn có thể hiệu ứng hoạt hình đường thời gian của bạn để nhấn mạnh mỗi mục nhập.

 1. Bấm vào đường thời gian mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , bấm Animate, sau đó bấm từng cái một.

  Hình ảnh tab Hoạt hình

Lưu ý: Nếu bạn sao chép đường thời gian có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trang chiếu khác, hoạt hình cũng được sao chép.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×