Tại sao thao tác kiểm xuất của tôi không thành công?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đã cố kiểm xuất một hay nhiều tệp trong thư viện tài liệu SharePoint nhưng lại nhận được thông báo lỗi.

Thao tác kiểm xuất có thể không thành công vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Có thể bạn đã mất kết nối tới máy chủ SharePoint.

    Để kiểm tra kết nối của bạn, hãy thử đến trang SharePoint trong trình duyệt Web.

  • Có thể bạn không có quyền kiểm xuất tệp trên máy chủ SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ người quản trị trang SharePoint của bạn.

  • Tệp có thể đã bị xóa trên máy chủ SharePoint.

    Một SharePoint workspace sẽ tự động đồng bộ hóa với trang SharePoint tương ứng qua khoảng thời gian ngắn gọn, thông thường, tùy thuộc vào lưu lượng truy nhập mạng. Trong trường hợp hiếm, bạn có thể tìm cách để kiểm xuất tệp đã xóa trên máy chủ SharePoint trong khoảng thời gian trước khi đồng bộ hóa tiếp theo. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng các tệp bạn muốn kiểm xuất vẫn còn tồn tại trên máy chủ, bắt đầu đồng bộ hóa theo cách thủ công trước khi tìm cách kiểm xuất.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×