Tại sao tôi không cài đặt được Office 2013 hoặc Office 2016 trên Windows XP hoặc Windows Vista?

Bạn cần một máy tính chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 để cài đặt Office 2013 hay Office 2016.

Nếu bạn thử cài đặt Office 2016 hoặc Office 2013 trên PC chạy Windows XP hoặc Windows Vista, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Đây là một số lỗi bạn có thể gặp phải:

  • Cài đặt Office 2016: Điểm nhập quy trình SetWaitableTimerEx không thể nằm trong thư viện liên kết động KERNEL32.dll

  • Cài đặt Office 2013: Điểm nhập quy trình K32GetProcessImageFileNameW không thể nằm trong thư viện liên kết động KERNEL32.dll

Hãy cân nhắc nâng cấp lên phiên bản Windows mới nhất hoặc đọc thêm về các yêu cầu Office 2013 và Office 2016.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×