Tại sao Access muốn tôi nhập vào một giá trị tham số?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi lúc khi bạn mở một đối tượng Access (chẳng hạn như một bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo), Access sẽ hiển thị hộp thoại Nhập giá trị tham số . Access Hiển thị hộp thoại này khi bạn mở một đối tượng có chứa một mã định danh hoặc biểu thức Access không thể diễn giải.

Trong một số trường hợp, đây là hành vi mà bạn muốn. Ví dụ, người tạo cơ sở dữ liệu có thể đã tạo một truy vấn cho phép bạn nhập thông tin mỗi lần chạy truy vấn, chẳng hạn như ngày bắt đầu hoặc một số ID nhân viên. Dấu nhắc có thể giống như sau:

Hiển thị ví dụ về một hộp thoại nhập giá trị tham số mong đợi, có một mã định danh được đánh nhãn "Nhập ID nhân viên", một trường để nhập một giá trị, và nút OK và huỷ.

Tuy nhiên, trong trường hợp khác, bạn không muốn hộp thoại này xuất hiện. Ví dụ, bạn có thể đã thực hiện một số thay đổi thiết kế của cơ sở dữ liệu của bạn. Bây giờ, khi bạn mở một đối tượng, Access Hiển thị hộp thoại đột với một thư bạn không hiểu.

Hiển thị ví dụ về một hộp thoại nhập giá trị tham số không mong muốn, có một mã định danh được đánh nhãn "SomeIdentifier", một trường để nhập một giá trị, và nút OK và huỷ.

Bài viết này cung cấp cho bạn các thủ tục để tìm hiểu tại sao Access có thể yêu cầu một giá trị tham số và làm thế nào bạn có thể dừng các yêu cầu.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế với quyền truy nhập và phát hành trực tuyến với Office 365 hoặc SharePoint.

Dừng việc yêu cầu đối với giá trị tham số

Để ngừng hộp thoại Nhập giá trị tham số xuất hiện, bạn phải kiểm tra mọi biểu thức được liên kết với đối tượng mà bạn đang làm việc với, và tìm mã định danh đang gây ra hộp thoại xuất hiện. Sau đó, bạn phải sửa mã định danh hoặc cú pháp của biểu thức có chứa mã định danh.

Tìm nối kết để có thêm thông tin về cú pháp biểu thức trong phần Xem thêm.

Khi hộp thoại Nhập giá trị tham số không mong muốn xuất hiện, ghi mã định danh hoặc biểu thức được liệt kê trong hộp thoại. Ví dụ, "SomeIdentifier" như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Hiển thị ví dụ về một hộp thoại không mong muốn nhập giá trị tham số, với một viền ngoài màu hồng quanh mã định danh nhãn "SomeIdentifier", một trường để nhập một giá trị, và nút OK và huỷ.

Sau đó, chọn hủy bỏ và tiếp tục với một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào kiểu đối tượng mà bạn đang mở khi hộp thoại xuất hiện. Quy trình cung cấp hướng dẫn chung cho cách kiểm tra biểu thức trong loại đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, những thay đổi cụ thể mà bạn phải thực hiện sẽ tùy thuộc vào cấu trúc cơ sở dữ liệu của bạn.

Lỗi in trong truy vấn là nguyên nhân thường xuyên của lời nhắc tham số không mong muốn. Như được đề cập trước đó, khi một truy vấn được thiết kế để yêu cầu đối với giá trị tham số khi nó đang chạy, hộp thoại Nhập giá trị tham số xuất hiện bằng thiết kế. Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng truy vấn không nên yêu cầu đối với giá trị tham số, hãy dùng thủ tục này để kiểm tra truy vấn cho biểu thức sai.

 1. Bấm chuột phải vào truy vấn trong Ngăn Dẫn hướng và sau đó bấm Dạng xem Thiết kế.

 2. Kiểm tra các mã định danh và biểu thức trong hàng trường và trong hàng tiêu chí , và xác định xem bất kỳ văn bản khớp với văn bản được hiển thị trong hộp thoại Nhập giá trị tham số . Đặc biệt, nếu một trong các ô trong hàng trường có chứa một giá trị chẳng hạn như Expr1: [mã định danh], đây là nguồn của lời nhắc tham số.

  Truy vấn có chứa một biểu thức khiến cho hộp thoại Nhập Giá trị Tham số xuất hiện

Tìm các nối kết tới nhiều thông tin hơn về cách tạo các truy vấn tham số trong phần Xem Thêm.

Đầu trang

Nếu hộp thoại Nhập Giá trị Tham số xuất hiện khi bạn mở một báo cáo, làm theo các bước này để kiểm tra các thuộc tính của báo cáo:

 1. Bấm chuột phải vào báo cáo trong Ngăn Dẫn hướng và sau đó bấm Dạng xem Thiết kế.

  Lưu ý: Trước khi tiếp tục, xác định nếu bất kỳ điều khiển trên báo cáo hiển thị một hình tam giác màu xanh lá cây ở góc trên bên trái của họ. Hình tam giác có nghĩa là Access không thể đánh giá một mã định danh hoặc biểu thức trong thuộc tính Nguồn điều khiển của điều khiển đó. Nếu bất kỳ điều khiển hiển thị hình tam giác màu xanh lá cây, chú cụ thể để các điều khiển khi bạn tiếp tục thực hiện các bước.

  Báo cáo chứa một hộp văn bản có một mã định danh sai chính tả

 2. Nếu ngăn tác vụ Trang thuộc tính không được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Trong ngăn tác vụ Trang thuộc tính , hãy chọn tab tất cả .

 4. Chọn điều khiển hiển thị dữ liệu trên báo cáo (chẳng hạn như hộp văn bản, hộp kiểm, hoặc hộp tổ hợp). Nếu bất kỳ điều khiển hiển thị hình tam giác màu xanh lá cây được đề cập trong bước 1, bấm vào một trong những điều khiển đầu tiên.

 5. Trong ngăn tác vụ Trang Thuộc tính, kiểm tra thuộc tính Nguồn Điều khiển đối với mã định danh được hiển thị trong hộp thoại Nhập Giá trị Tham số, rồi thay đổi biểu thức nếu cần thiết.

 6. Lặp lại bước 4 và 5 cho các điều khiển khác trên báo cáo, cho đến khi bạn tìm ra biểu thức đang gây ra vấn đề.

 7. Nếu bạn vẫn không thể tìm ra trục trặc, kiểm tra mọi biểu thức sai trong ngăn nhóm, sắp xếp, và tổng cộng :

  • Nếu ngăn nhóm, sắp xếp, và tổng cộng không hiển thị, trên tab thiết kế , trong nhóm gộp & tổng cộng , hãy chọn nhóm & sắp xếp.

  • Nếu "Nhóm theo biểu thức" hoặc "Sắp xếp theo biểu thức" được hiển thị trên một dòng trong ngăn nhóm, sắp xếp, và tổng cộng , hãy chọn từ "biểu thức" để mở bộ dựng biểu thức, nơi bạn có thể kiểm tra biểu thức và chỉnh sửa nó nếu cần thiết.

Đầu trang

Nếu hộp thoại Nhập giá trị tham số xuất hiện mỗi lần bạn mở biểu mẫu, biểu thức sai có thể trong truy vấn bên dưới. Kiểm tra truy vấn bên dưới để tìm ra biểu thức không chính xác.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó chọn Dạng xem thiết kế.

 2. Nếu ngăn tác vụ Trang thuộc tính không được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Hãy đảm bảo rằng biểu mẫu được chọn trong danh sách ở phía trên cùng của ngăn tác vụ Trang thuộc tính , sau đó chọn tab tất cả .

 4. Kiểm tra thuộc tính Nguồn bản ghi . Nếu nó có chứa tên của một truy vấn hoặc câu lệnh SQL, sau đó một mã định danh trong báo cáo có thể không chính xác và gây ra các hộp thoại Nhập giá trị tham số hộp xuất hiện. Chọn hộp thuộc tính Nguồn bản ghi , sau đó bấm nút Nút Trình Tạo xây dựng .

 5. Dùng thủ tục trong phần Kiểm tra biểu thức trong một truy vấn để tìm ra biểu thức sai.

  Quan trọng: Để lưu thay đổi của bạn để truy vấn khi bạn đã làm xong, hãy đóng truy vấn và lưu biểu mẫu trước khi chuyển đổi trở lại dạng xem biểu mẫu. Nếu không, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với truy vấn sẽ bị mất.

Đầu trang

Một biểu thức không chính xác trong thuộc tính Nguồn hàng của một danh sách hoặc hộp khiển hộp tổ hợp có thể gây ra hộp thoại Nhập giá trị tham số xuất hiện. Trong một số trường hợp, hộp thoại không xuất hiện cho đến khi bạn tìm cách sử dụng điều khiển. Sử dụng thủ tục này để kiểm tra thuộc tính Nguồn hàng của điều khiển:

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó chọn Dạng xem thiết kế.

 2. Bấm hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách bạn muốn kiểm tra.

 3. Nếu ngăn tác vụ Trang thuộc tính không được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

 4. Chọn tab dữ liệu , và sau đó kiểm tra thuộc tính Nguồn hàng và xác định xem bất kỳ văn bản khớp với văn bản trong hộp thoại Nhập giá trị tham số .

Đầu trang

Nếu Access hiển thị hộp thoại Nhập Giá trị Tham số mỗi khi bạn mở một bảng, thì biểu thức sai rất có thể nằm trong thuộc tính Nguồn Hàng thuộc trường Tra cứu trong bảng đó.

 1. Bấm chuột phải vào bảng trong ngăn dẫn hướng, sau đó chọn Dạng xem thiết kế.

 2. Để xác định một trường là một trường tra cứu, chọn tên trường, và sau đó dưới Thuộc tính trường, chọn tab tra cứu . Nếu tab có chứa một hộp thuộc tính Nguồn hàng , thì trường là một trường tra cứu. Kiểm tra thuộc tính Nguồn hàng . Nếu nó có chứa câu lệnh SQL, sau đó một mã định danh trong báo cáo có thể không chính xác và gây ra các hộp thoại Nhập giá trị tham số hộp xuất hiện.

Lưu ý: Một bảng có thể có nhiều trường Tra cứu, vì vậy hãy bảo đảm kiểm tra tab Tra cứu của từng trường.

Đầu trang

Xem Thêm

Hướng dẫn về cú pháp biểu thức

Thêm hàm vào biểu thức Access

Dùng các tham số để yêu cầu đầu vào khi chạy một truy vấn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×