Tách cơ sở dữ liệu Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hãy cân nhắc việc tách bất kỳ cơ sở dữ liệu nào mà vài người cùng chia sẻ trên mạng. Tách một cơ sở dữ liệu chia sẻ có thể giúp cải thiện hiệu suất và giảm nguy cơ tệp cơ sở dữ liệu đó bị hỏng.

Sau khi tách cơ sở dữ liệu, bạn có thể quyết định di chuyển cơ sở dữ liệu phía sau hoặc dùng một cơ sở dữ liệu phía sau khác. Bạn có thể dụng Trình quản lý Bảng Nối kết để thay đổi cơ sở dữ liệu phía sau mà bạn dùng.

Lưu ý: 

 • Tách cơ sở dữ liệu không giống như việc lưu trữ cơ sở dữ liệu. Chủ đề này không thảo luận về cách lưu trữ dữ liệu. Bạn lưu trữ dữ liệu bằng cách định kỳ di chuyển các bản ghi cũ hơn đến một cơ sở dữ liệu khác, bởi vì tệp cơ sở dữ liệu phát triển đạt tới giới hạn về kích cỡ quá nhanh hoặc bởi vì bạn muốn giữ cho tệp cơ sở dữ liệu nhỏ và dữ liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng theo từng giai đoạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể lưu trữ giữ liệu bằng cách tách cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trực tuyến Lưu trữ dữ liệu Access.

 • Nếu bạn tách một cơ sở dữ liệu web, thì mọi bảng web trong cơ sở dữ liệu đó sẽ không được chuyển đến cơ sở dữ liệu phía sau và sẽ không tiếp cận được bảng web đó từ cơ sở dữ liệu phía trước được tách ra.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Tách cơ sở dữ liệu

Phân bố cơ sở dữ liệu phía trước

Thay đổi cơ sở dữ liệu phía sau mà bạn dùng

Tổng quan

Khi bạn tách một cơ sở dữ liệu, bạn tổ chức lại nó thành hai tệp - một cơ sở dữ liệu phía sau có chứa các bảng dữ liệu và một cơ sở dữ liệu phía trước có chứa tất các các đối tượng khác của cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như truy vấn, biểu mẫu và báo cáo. Mỗi người dùng sẽ tương tác với dữ liệu bằng cách sử dụng bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu phía trước.

Để tách cơ sở dữ liệu, bạn hãy dùng Trình hướng dẫn Tách Cơ sở dữ liệu. Sau khi tách cơ sở dữ liệu, bạn phải phân bố cơ sở dữ liệu phía trước cho những người dùng của mình.

Thận trọng:  Để bảo vệ dữ liệu của bạn nếu cơ sở dữ liệu của bạn có nhiều người dùng cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn không chia sẻ bản sao của cơ sở dữ liệu có chứa các nối kết đến danh sách SharePoint. Nếu bạn nối kết đến một bảng có một danh sách SharePoint, nó sẽ tạo ra một khả năng cho bất kỳ người dùng độc hại để thay đổi đích của nối kết và có khả năng sửa đổi các quyền trên SharePoint site là thông tin kết nối cho bảng được nối kết không mã hóa.

Lợi ích của cơ sở dữ liệu tách

Các lợi ích cơ sở dữ liệu tách bao gồm:

 • Nâng cao hiệu suất    Hiệu suất của cơ sở dữ liệu thường được cải thiện đáng kể vì chỉ có dữ liệu được gửi qua mạng. Trong một cơ sở dữ liệu chia sẻ không tách, bản thân các đối tượng cơ sở dữ liệu — bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun — được gửi qua mạng, chứ không chỉ riêng dữ liệu.

 • Khả năng sẵn dùng cao hơn    Vì chỉ có dữ liệu được gửi qua mạng, các thao tác trên cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như sửa bản ghi, sẽ được hoàn tất nhanh hơn, giúp cho dữ liệu sẵn sàng để sửa hơn.

 • Nâng cao độ bảo mật    Nếu bạn lưu trữ cơ sở dữ liệu phía sau trên máy tính dùng hệ thống tệp NTFS, bạn có thể dùng tính năng bảo mật NTFS để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn. Vì người dùng truy nhập cơ sở dữ liệu phía sau bằng cách dùng bảng được nối kết, nó ít có khả năng kẻ đột nhập có thể có được quyền truy nhập trái phép vào dữ liệu bằng cách lấy cắp cơ sở dữ liệu phía trước hoặc bằng cách đặt ra như là một người dùng được ủy quyền. Nếu bạn không chắc chắn hệ thống tệp máy chủ tệp của bạn sử dụng, hãy yêu cầu người quản trị hệ thống. Nếu bạn có đặc quyền của người quản trị trên máy chủ tệp, bạn có thể chạy lệnh msinfo32 để xác định hệ thống tệp.

  Tôi dùng lệnh msinfo32 để kiểm tra hệ thống tệp như thế nào?

  1. Hãy bấm nút Khởi động, rồi bấm Chạy.

  2. Trong hộp thoại Chạy, hãy nhập msinfo32 rồi bấm OK.

  3. Dưới Tóm tắt Hệ thống, hãy bấm vào biểu tượng dấu cộng kế bên Cấu phần.

  4. Dưới Cấu phần, hãy bấm vào biểu tượng dấu cộng kế bên Lưu giữ, rồi bấm ổ đĩa. Hộp thoại sẽ hiển thị thông tin về các ổ đĩa sẵn dùng trong ngăn bên phải.

 • Nâng cao độ tin cậy    nếu một người dùng gặp trục trặc và cơ sở dữ liệu ngẫu nhiên đóng lại, thì mọi hỏng hóc đối với tệp cơ sở dữ liệu chỉ giới hạn trong bản sao của cơ sở dữ liệu phía trước mà người dùng đó đã mở. Vì người dùng chỉ truy nhập vào dữ liệu ở cơ sở dữ liệu phía sau bằng cách dùng các bảng nối kết, cho nên có ít khả năng tệp cơ sở dữ liệu phía sau bị hỏng.

 • Môi trường phát triển linh hoạt    Vì mỗi người dùng làm việc với một bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu phía trước, nên mỗi người dùng có thể độc lập phát triển các truy vấn, biểu mẫu, báo cáo hoặc các đối tượng cơ sở dữ liệu khác mà không ảnh hưởng tới những người dùng khác. Tương tự, bạn có thể phát triển và phân bố một phiên bản mới của cơ sở dữ liệu phía trước mà không làm gián đoạn việc truy nhập vào dữ liệu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu phía sau.

Đầu Trang

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi tách một cơ sở dữ liệu, bạn hãy cân nhắc những điều sau:

 • Bạn luôn luôn nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi tách nó. Nếu bạn tách một cơ sở dữ liệu rồi sau đó quyết định không tách nữa, bạn có thể khôi phục bản gốc từ bản sao lưu.

 • Việc tách cơ sở dữ liệu có thể mất nhiều thời gian. Bạn nên thông báo cho những người dùng khác để họ không sử dụng cơ sở dữ liệu trong khi bạn đang tách nó. Nếu một người dùng thay đổi dữ liệu trong khi bạn tách cơ sở dữ liệu, thì những thay đổi đó sẽ không được phản ánh trong cơ sở dữ liệu phía sau.

  Mẹo: Nếu một người dùng thực sự thay đổi dữ liệu trong khi bạn tách cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhập dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu phía sau khi bạn đã tách xong.

 • Mặc dù tách cơ sở dữ liệu là một cách để chia sẻ dữ liệu, nhưng mọi người sử dụng cơ sở dữ liệu phải có một phiên bản Microsoft Office Access tương thích với định dạng tệp của cơ sở dữ liệu phía sau. Ví dụ, nếu tệp cơ sở dữ liệu phía sau sử dụng định dạng tệp .accdb, thì người dùng sẽ không truy nhập được dữ liệu của nó bằng Access 2003.

 • Bạn có thể muốn sử dụng một định dạng tệp Access cũ hơn cho cơ sở dữ liệu phía sau nếu bạn sử dụng các tính năng không còn được hỗ trợ. Ví dụ, nếu bạn sử dụng dữ liệu access trang (DAPs); bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng nếu cơ sở dữ liệu phụ trợ trong định dạng tệp cũ hỗ trợ DAPs. Bạn có thể dùng định dạng tệp mới với cơ sở dữ liệu phía trước sao cho người dùng của bạn có thể truy nhập những lợi ích của định dạng mới. Lưu ý rằng bạn không thể thay đổi dữ liệu trong một trang truy nhập dữ liệu bằng cách sử dụng Access 2010 hoặc cao hơn.

Đầu Trang

Tách cơ sở dữ liệu

 1. Trên máy tính của bạn, hãy tạo bản sao của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tách. Hãy bắt đầu với tệp cơ sở dữ liệu trên ổ cứng cục bộ của bạn, chứ không phải trên phần chia sẻ mạng. Nếu tệp cơ sở dữ liệu hiện không được chia sẻ từ ổ đĩa cứng cục bộ của bạn, thì bạn có thể giữ nguyên vị trí của nó.

 2. Hãy mở bản sao của cơ sở dữ liệu trên ổ đĩa cứng cục bộ của bạn.

 3. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Di chuyển dữ liệu , hãy bấm Cơ sở dữ liệu Access. Trình hướng dẫn Tách Cơ sở dữ liệu sẽ khởi động.

 4. Bấm Tách Cơ sở Dữ liệu.

 5. Trong hộp thoại Tạo Cơ sở dữ liệu Phía sau, hãy nêu rõ tên, kiểu tệp và vị trí cho tệp cơ sở dữ liệu phía sau.

  Lưu ý: 

  • Hãy cân nhắc dùng tên do Access gợi ý. Tên này giữ lại tên tệp gốc, và chỉ ra rằng cơ sở dữ liệu là một cơ sở dữ liệu tách bằng cách chèn chữ _be vào tên, ngay trước đuôi mở rộng của tên tệp.

  • Bạn đừng nên thay đổi kiểu tệp, trừ khi một số người dùng sẽ sử dụng phiên bản Access cũ hơn để truy nhập vào dữ liệu.

  • Bạn có thể nhập đường dẫn tới vị trí mạng vào hộp Tên Tệp, ở phía trước tên tệp. Ví dụ, nếu vị trí mạng của cơ sở dữ liệu phía sau là \\server1\share1\ và tên tệp của cơ sở dữ liệu phía sau là MyDB_be.accdb, bạn có thể nhập \\server1\share1\MyDB_be.accdb vào hộp Tên Tệp.

  • Vị trí mà bạn chọn phải sẵn dùng đối với tất cả mọi người sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu đó. Vì việc ánh xạ ổ địa có thể khác nhau, bạn nên chỉ rõ đường dẫn UNC của vị trí thay vì dùng chữ cái chỉ tên ổ đĩa đã ánh xạ.

 6. Khi trình hướng dẫn kết thúc, nó sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.

Cơ sở dữ liệu của bạn hiện đã được tách. Cơ sở dữ liệu phía trước là tệp mà bạn sẽ bắt đầu làm việc với nó (bản sao của cơ sở dữ liệu chia sẻ gốc) và cơ sở dữ liệu phía sau được đặt ở vị trí mạng mà bạn đã xác định trong bước 5 của quy trình này.

Hạn chế các thay đổi đối với thiết kế của cơ sở dữ liệu phía trước

Để hạn chế các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu phía trước mà bạn phân bố, hãy cân nhắc lưu nó dưới dạng tệp nhị phân đã biên dịch (tệp .accde). Tệp nhị phân đã biên dịch là một tệp ứng dụng cơ sở dữ liệu đã được lưu với mã Visual Basic Access (VBA) được biên dịch. Không có mã nguồn VBA nào còn lại trong tệp nhị phân đã biên dịch Access. Người dùng không thể thay đổi thiết kế của các đối tượng trong tệp .accde.

 1. Hãy mở tệp cơ sở dữ liệu phía trước (.accdb) mà bạn muốn lưu dưới dạng tệp nhị phân đã biên dịch (.accde).

 2. Bấm Tệp > Lưu Như > Tạo ACCDE > Lưu Như.

  Nếu bạn đang dùng Access 2007, trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , bấm Tạo ACCDE.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp, nhập tên cho tệp trong hộp Tên tệp , sau đó bấm lưu.

Đầu Trang

Phân bố cơ sở dữ liệu phía trước

Sau khi tách cơ sở dữ liệu, bạn có thể phân bố cơ sở dữ liệu phía trước cho người dùng của mình, để họ có thể bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu đó.

Thận trọng:  Để bảo vệ dữ liệu của bạn nếu cơ sở dữ liệu của bạn có nhiều người dùng cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn không chia sẻ bản sao của cơ sở dữ liệu có chứa các nối kết đến danh sách SharePoint. Nếu bạn nối kết đến một bảng có một danh sách SharePoint, nó sẽ tạo ra một khả năng cho bất kỳ người dùng độc hại để thay đổi đích của nối kết và có khả năng sửa đổi các quyền trên SharePoint site là thông tin kết nối cho bảng được nối kết không mã hóa.

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Gửi email tới những người dùng cơ sở dữ liệu và đính kèm tệp cơ sở dữ liệu phía trước trong email đó. Đưa vào đó những hướng dẫn để giúp người dùng có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu phía trước ngay.

 • Lưu tệp cơ sở dữ liệu phía trước vào một ví trị mạng mà tất cả người dùng cơ sở dữ liệu đó có thể truy cập, rồi gửi email cho người dùng, nêu rõ vị trí mạng cùng với mọi hướng dẫn khác mà họ có thể cần để truy cập vào cơ sở dữ liệu.

 • Phân bố tệp cơ sở dữ liệu phía trước bằng cách sử dụng phương tiện di động, chẳng hạn như ổ đĩa USB hoặc CD-ROM. Nếu bạn tự cài đặt tệp, bạn có thể kiểm tra để bảo đảm rằng nó hoạt động. Nếu người dùng phải cài đặt tệp, bạn nên cung cấp tài liệu giải thích cho họ những việc họ cần làm để cài đặt tệp, cũng như họ cần liên hệ với ai nếu gặp khó khăn.

Đầu Trang

Thay đổi cơ sở dữ liệu phía sau mà bạn dùng

Bạn có thể di chuyển cơ sở dữ liệu phía sau hoặc dùng một cơ sở dữ liệu phía sau khác, bằng cách dùng Trình quản lý Bảng Nối kết.

Nếu bạn muốn di chuyển cơ sở dữ liệu phía sau, thì trước hết hãy tạo bản sao của nó ở vị trí mới, rồi làm theo quy trình này.

 1. Trên tab Dữ liệu Ngoài, trong nhóm Nhập & Nối kết, hãy bấm Trình quản lý Bảng Nối kết.

  Nếu bạn đang dùng Access 2007, trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , bấm Quản lý bảng nối kết.

 2. Trong Trình quản lý Bảng Nối kết, hãy chọn những bảng có trong cơ sở dữ liệu phía sau hiện thời.

  Mẹo: Nếu bạn chưa nối kết với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác, hãy bấm Chọn Tất cả.

 3. Chọn hộp kiểm Luôn kiểm tra hộp kiểm vị trí mới, rồi bấm OK.

 4. Duyệt đến và chọn cơ sở dữ liệu phía sau mới.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×