T (Hàm T)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị.

Cú pháp

T (giá trị)

Giá trị    là giá trị bạn muốn kiểm tra.

Chú thích

  • Nếu giá trị là văn bản hoặc tham chiếu đến văn bản, hàm T trả về giá trị. Nếu giá trị không tham chiếu đến văn bản, hàm T trả về "" (văn bản trống).

  • Bạn thường không cần dùng hàm T trong công thức vì giá trị thường được chuyển đổi khi cần thiết.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=T("rainfall")

Vì giá trị là văn bản, văn bản trả về (lượng mưa)

=T(19)

Vì giá trị là một số, văn bản trống trả về)

=T(TRUE)

Vì giá trị là một giá trị lô-gic, văn bản trống trả về)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×