Tự động khởi chạy một chương trình Office khi bạn bật máy tính

Tự động khởi chạy một chương trình Office bạn dùng mỗi ngày bằng cách thêm một lối tắt đi đến thư mục Khởi động Windows. (Nếu việc này gây nhiều phiền phức hay khiến máy tính của bạn khởi động chậm, bạn luôn có thể xóa bỏ lối tắt khỏi thư mục Khởi động.)

Windows 7

 1. Bấm vào Bắt đầu Ảnh nút > Tất cả Chương trình > Microsoft Office.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng chương trình mà bạn muốn khởi chạy tự động, rồi bấm Sao chép (hoặc nhấn Ctrl + C).

 3. Trong danh sách Tất cả các Chương trình, bấm chuột phải vào thư mục Khởi động, rồi bấm Khám phá.

 4. Bấm Tổ chức > Dán (hoặc nhấn Ctrl+V) để dán lối tắt của chương trình vào thư mục Khởi động.

Windows 8

 1. Mở File Explorer (phím Windows + E).

 2. Sao chép hoặc duyệt đến đường dẫn sau trong thanh địa chỉ trong File Explorer dùng username của chính bạn, rồi nhấn Enter.

C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

 1. Để File Explorer mở.

 2. Mở Màn hình Khởi động, bấm chuột phải vào chương trình Office mà bạn muốn khởi chạy tự động và bấm Mở vị trí tệp.

Mẹo: Nếu chương trình của bạn chưa có trong danh sách, hãy bấm chuột phải vào Màn hình bắt đầu và bấm Tất cả Ứng dụng.

 1. Sao chép (Ctrl + C) dán lối tắt của chương trình vào thư mục Khởi động bạn đã mở trong bước 2.

  Lần sau bạn khởi động máy tính, chương trình của bạn sẽ khởi chạy tự động. Nếu khi nào bạn muốn loại bỏ một chương trình khỏi tự động khởi chạy, hãy xóa bỏ lối tắt khỏi thư mục Khởi động (Các bước 1 và 2).

Windows Vista (chỉ dành cho Office 2007 và 2010)

 1. Bấm vào Bắt đầu Ảnh nút > Tất cả Chương trình > Microsoft Office.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng của chương trình mà bạn muốn khởi chạy tự động, rồi bấm Sao chép.

 3. Trong danh sách Tất cả Chương trình, bấm chuột phải vào thư mục Khởi động, rồi bấm Khám phá.

 4. Bấm Tổ chức > Dán (hoặc nhấn Ctrl+V) để dán lối tắt của chương trình vào thư mục Khởi động.

Windows XP (chỉ dành cho Office 2007 và 2010)

 1. Bấm menu Bắt đầu > Tất cả Chương trình > Microsoft Office.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng của chương trình mà bạn muốn khởi chạy tự động, rồi bấm Sao chép.

 3. Trong danh sách Tất cả các Chương trình, bấm chuột phải vào thư mục Khởi động, rồi bấm Khám phá.

 4. Trên menu Sửa, bấm Dán (hoặc nhấn Ctrl+V) để dán lối tắt của chương trình vào thư mục Khởi động.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×