Tự động chèn mũi tên, khuôn mặt hoặc ký hiệu khác

Khi bật Tự Sửa, bạn có thể sử dụng danh sách các mục nhập Tự Sửa được xác định trước để tự động chèn ký hiệu—ví dụ: các mũi tên và khuôn mặt (nét mặt hoặc biểu tượng cảm xúc).

Lưu ý: Nếu văn bản không được thay thế bằng ký hiệu, bạn có thể cần phải bật tính năng Tự Sửa.

Các thủ tục sau đây giải thích cách chèn ký hiệu sẵn dùng trong Outlook, bật Tự Sửa, rồi thiết lập mục nhập Tự Sửa của riêng bạn. Để biết thông tin về cách chèn thủ công ký hiệu bằng mã ký tự Unicode, xem mục Chèn ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt.

Chèn ký hiệu được xác định trước bằng tính năng Tự Sửa

Nhập mục nhập Tự Sửa được xác định trước trong danh sách sau đây, rồi xem Outlook tự động thay thế bằng ký hiệu phù hợp. Ví dụ: nhập --> để chèn Mũi tên phải .

Kiểu

Để chèn

(c)

Ký hiệu bản quyền

(r)

Dấu đăng ký

(tm)

ký hiệu thương hiệu

...

:) hoặc :-)

mặt vui vẻ

:| hoặc :-|

mặt không cảm xúc

:( hoặc :-(

mặt không vui

-->

Mũi tên phải

<--

mũi tên trái

<==

mũi tên trái đậm

<=>

mũi tên hai đầu

==>

mũi tên phải đậm

Bật tính năng Tự Sửa

 1. Trên tab Tệp, chọn Tùy chọn.

 2. Chọn Thư trong cột ở bên trái.

 3. Bên dưới Soạn thư, chọn Soát chính tả và Tự sửa.

 4. Để Soát lỗi, dưới Tùy chọn Tự Sửa, chọn Tùy chọn Tự Sửa.

 5. Trong hộp thoại Tự Sửa trong Email, trên tab Tự Sửa, đảm bảo chọn hộp kiểm Thay thế văn bản khi bạn nhập.

 6. Đi tới mục Thiết lập mục nhập Tự Sửa của riêng bạn.

 1. Bấm Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm Tùy chọn Trình soạn thảo.

 2. Bấm Kiểm lỗi.

 3. Bên dưới Tùy chọn Tự Sửa, bấm Tùy chọn Tự Sửa, rồi bấm vào tab Tự Sửa.

 4. Chọn hộp kiểm Thay thế văn bản khi bạn nhập.

 5. Đi tới mục Thiết lập mục nhập Tự Sửa của riêng bạn.

Thiết lập mục nhập Tự Sửa của riêng bạn

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm Ký hiệu, rồi bấm Xem thêm Ký hiệu.

  Hình ảnh Dải băng Word

 2. Bấm vào tab Ký hiệu hoặc tab Ký tự Đặc biệt.

 3. Chọn ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt mà bạn muốn thiết lập dưới dạng mục nhập Tự Sửa.

 4. Bấm Tự Sửa.

  Lưu ý: Ký hiệu hoặc ký tự xuất hiện trong hộp Với.

 5. Trong hộp Thay thế, nhập chuỗi văn bản mà bạn muốn Word tự động thay đổi thành các ký hiệu hoặc ký tự—ví dụ: \alpha—you đã chọn.

 6. Bấm Thêm > OK, rồi đóng hộp thoại Ký hiệu.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×