Tự động cài đặt hoặc gỡ cài đặt Office trên thiết bị chạy Windows 10

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cài đặt Office cho PC chạy Windows 10 từ Trung tâm quản trị Microsoft 365 Business.

Để tìm hiểu về cách hoạt động với các ứng dụng Office được cài đặt trước đó, hãy đọc mục Chuẩn bị cho việc cài đặt máy khách Office trước khi bắt đầu.

Quản lý triển khai Office

  1. Đăng nhập vào trung tâm quản trị bằng thông tin xác thực của người quản trị toàn cầu.

  2. Trên thẻ Thiết bị, chọn Quản lý Triển khai Office.

    Ảnh chụp màn hình của thẻ Thiết bị trong trung tâm quản trị
  3. Trên ngăn Quản lý triển khai Office mở ra, chọn Thêm nhóm, rồi chọn nhóm bạn muốn sử dụng.

  4. Sau khi thêm một hoặc nhiều nhóm bạn muốn sử dụng, từ Hành động Triển khai thả xuống, hãy chọn Cài đặt Office ngay khi có thể hoặc Gỡ cài đặt Office.

    Trong ngăn Quản lý triển khai Office, chọn Cài đặt Office ngay khi có thể hoặc Gỡ cài đặt Office.
  5. Chọn Tiếp theo > xem lại các cài đặt, rồi chọn Xác nhận.

Office 32 bit sẽ tự động được cài đặt hoặc gỡ cài đặt trên thiết bị do người dùng sở hữu, được chỉ định bởi (các) nhóm bạn đã sử dụng.

Để xác minh rằng bạn có thể mở Trình quản lý Tác vụ trên máy tính được chọn để cài đặt Office và tìm kiếm quy trình Click-to-Run của Microsoft Office.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×