Tự Đăng ký Office 365 Education: Câu hỏi thường gặp về Kỹ thuật

Office 365 Education cung cấp tính năng đăng ký tự phục vụ cho học viên, giảng viên và nhân viên qua việc sử dụng địa chỉ email trường học của họ. Sau khi đăng ký, học viên và giáo viên sẽ có thể bắt đầu ngay với Office 365. Xem lại các câu hỏi thường gặp dưới đây để tìm hiểu thêm về các lợi ích của Office 365 Education for Students và Office 365 Education for Faculty and Staff dành cho học viên, giảng viên và nhân viên.

Trong bài viết này

Bạn đang giúp học viên, giảng viên và nhân viên của tôi đăng ký Office 365 dễ dàng hơn như thế nào?

Học viên, giảng viên và nhân viên có địa chỉ email trường học hợp lệ có thể đăng ký và sử dụng các dịch vụ Office 365, bao gồm, trong một số trường hợp, Office 365 ProPlus và OneDrive for Business. Microsoft sẽ kích hoạt chức năng đăng ký Office 365 cho học viên, giảng viên và nhân viên chỉ cần sử dụng địa chỉ email trường học của họ.

Office 365 Education bao gồm 1 terabyte (TB) dung lượng lưu trữ OneDrive for business cho mỗi người dùng để lưu trữ các tệp liên quan đến trường học, Office Online, SharePoint Online và Yammer.

Một số trường học đủ điều kiện đối với Office 365 Education Plus, bao gồm Office 365 ProPlus, đồng thời cho phép học viên, giảng viên cũng như nhân viên cài đặt phiên bản Office mới nhất trên tối đa năm PC hoặc máy Mac* và trên các thiết bị di động khác, bao gồm máy tính bảng chạy Windows và iPad.

*Access và Publisher chỉ sẵn dùng trên PC. OneNote cho Mac sẵn dùng dưới dạng tải xuống riêng biệt từ Mac App Store.

Đầu Bài viết

Các yêu cầu đủ điều kiện đối với học viên, giảng viên và nhân viên để nhận được Office 365 Education Plus là gì?

Trường học đủ điều kiện đối với Office 365 Education Plus khi họ cấp phép Office trên phạm vi toàn bộ tổ chức cho giảng viên và nhân viên thông qua Giải pháp Đăng ký cho Giáo dục, Giải pháp Giáo dục Đăng ký Giá trị Mở hoặc hợp đồng với trường học. Sau khi trường học đủ điều kiện, tất cả các học viên, giảng viên và nhân viên đang học tập hoặc làm việc toàn thời gian hay bán thời gian đều sẽ đủ điều kiện và có thể nhận gói trực tiếp từ Microsoft tại Office 365 for Education nếu đáp ứng cả ba yêu cầu sau:

 • Họ có địa chỉ email cụ thể của trường học do trường học cung cấp (ví dụ, sara@contoso.edu) có thể nhận được email bên ngoài.

 • Họ đủ tuổi pháp lý để đăng ký cá nhân cho một gói đăng ký trực tuyến (13 tuổi).

 • Họ có thể truy nhập Internet.

Đầu Bài viết

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức của tôi?

Nếu tổ chức giáo dục của bạn được ghi danh để cho phép học viên, giảng viên và nhân viên đăng ký trực tiếp với Microsoft, có ba kịch bản có thể áp dụng cho học viên, giảng viên và nhân viên đủ điều kiện đang tham gia tổ chức của bạn:

 • Kịch bản 1: Trường học của bạn đã có môi trường Office 365 hiện có với tài khoản học viên.    Trong kịch bản này, nếu học viên, giảng viên hoặc nhân viên đã có tài khoản công ty hoặc trường học trong đối tượng thuê (ví dụ: contoso.edu) nhưng chưa có Office Education Plus, Microsoft sẽ chỉ cần kích hoạt gói cho tài khoản đó, rồi học viên, giảng viên hoặc nhân viên sẽ tự động được thông báo về các dịch vụ bổ sung, bao gồm khả năng tải xuống Office 365 ProPlus. Nếu học viên, giảng viên hoặc nhân viên đã có tài khoản Office 365 Education Plus hoặc bất kỳ giấy phép ProPlus nào khác được gán thông qua trường học của bạn, họ sẽ được chuyển hướng để đăng nhập bằng thông tin xác thực hiện có và nhận thông báo bao gồm lời nhắc Cài đặt ngay.

 • Kịch bản 2: Trường học của bạn đã có môi trường Office 365 hiện có nhưng không có tài khoản học viên.    Trong kịch bản này, học viên, giảng viên hoặc nhân viên chưa có quyền truy nhập vào bất kỳ dịch vụ Office 365 nào. Trong trường hợp này, học viên, giảng viên hoặc nhân viên có thể đăng ký tại Office 365 Education và sẽ tự động được cấp một tài khoản. Điều này cho phép học viên, giảng viên hoặc nhân viên truy nhập vào các dịch vụ được tích hợp với Office 365 Education. Ví dụ: nếu học viên tên là Sara sử dụng địa chỉ email trường học của cô ấy (ví dụ: Sara@contoso.edu) để đăng ký, Microsoft sẽ tự động thêm Sara là người dùng trong môi trường contoso.onmicrosoft.com Office 365 và kích hoạt Office 365 Education cho tài khoản đó. Nếu Sara học tại một trường đủ điều kiện để học viên sử dụng lợi ích, cô ấy sẽ được cung cấp giấy phép Office 365 Education Plus cho phép cô ấy cài đặt Office 365 ProPlus.

 • Kịch bản 3: Trường học của bạn không có môi trường Office 365 được kết nối với miền email của bạn.    Nếu Sara đăng ký Office 365 Education và tổ chức của cô ấy chưa đăng ký dịch vụ Office 365, Microsoft sẽ tạo một môi trường Office 365 với miền email đó, thêm Sara làm người dùng và tự động cung cấp dịch vụ cho tài khoản của cô ấy. Tất cả người dùng tiếp theo có cùng miền email đều sẽ được thêm vào môi trường đó và các dịch vụ thích hợp sẽ được cung cấp. Tại bất kỳ thời điểm nào trong kịch bản này, phòng CNTT của trường học hoặc người quản trị miền đều có thể đăng ký Office 365 Education và bắt đầu quản lý người dùng cùng dịch vụ hiện có.

Đầu Bài viết

Điều này ảnh hưởng đến bảo mật và tuân thủ của tôi như thế nào?

Với OneDrive for Business, giống như với tất cả các dịch vụ Office 365, người quản trị CNTT luôn có thể kiểm soát. Trung tâm quản trị Office 365 cung cấp một địa điểm duy nhất để người quản trị có thể quản lý tất cả các khía cạnh của OneDrive for Business, bao gồm quản lý tuyển tập site và hồ sơ người dùng, cấu hình tìm kiếm và khám phá, quản lý quyền và báo cáo và nhiều hơn nữa. Ngoài kiểm soát tập trung, người quản trị có thể quản lý nhiều khía cạnh về người dùng và nội dung, bao gồm quản lý truy nhập, cấp phát bộ nhớ và giới hạn chia sẻ nội dung.

Tùy chọn quản lý tuân thủ bao gồm kiểm tra tuyển chọn, Khám phá điện tử và tóm tắt mức sử dụng hiện tại có thể được dùng để quản lý tuân thủ và điều tra bất kỳ điều gì cần quan tâm. Để tìm hiểu thêm về quản lý bảo mật và tuân thủ với OneDrive for Business, hãy xem OneDrive for Business.

Chúng tôi cần thực hiện những bước nào để học viên, giảng viên và nhân viên có thể sử dụng?

Tại hầu hết các quốc gia, tổ chức của bạn không cần thực hiện hành động quản trị nào để đăng ký. (Tại một số quốc gia, bạn sẽ cần chọn bằng cách làm theo các bước dưới đây trong mục Chọn các bước bắt buộc cho một số quốc gia.) Bạn có thể chỉ cần thông báo tình trạng sẵn dùng của Office 365 Education hoặc Office 365 Education Plus cho học viên, giảng viên và nhân viên của mình sử dụng nội dung từ bộ công cụ Office 365 Campus Marketing. Bộ công cụ có chứa các email, áp phích, biểu ngữ web mẫu và nhiều nội dung khác nhằm giúp bạn tăng nhận thức giữa học viên, giảng viên và nhân viên. Liên hệ với đại diện Microsoft về các câu hỏi cụ thể liên quan đến các bước mà trường học của bạn cần thực hiện.

Quan trọng:  Nếu tổ chức của bạn có nhiều miền email, bạn có thể muốn tất cả phần mở rộng địa chỉ email thuộc cùng một đối tượng thuê. Để thực hiện điều này, trước khi bất kỳ học viên, giảng viên và nhân viên nào đăng ký Office 365 Education, hãy tạo đối tượng thuê Office 365 chính của bạn và thêm tất cả các miền địa chỉ email của bạn vào đối tượng thuê đó. Điều quan trọng là cần phải thực hiện thao tác này trước tiên vì không có cách tự động nào để di chuyển người dùng qua các đối tượng thuê sau khi đã tạo các đối tượng thuê.

Chọn các bước bắt buộc đối với một số quốc gia

Khách hàng ở một số quốc gia nhất định phải chọn để cho phép người dùng mới tham gia vào các đối tượng thuê Office 365 hiện có. Tại những quốc gia đó, để cung cấp Office 365 Education hoặc Office 365 Education Plus cho học viên và giảng viên, hãy làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Các bước này yêu cầu sử dụng Windows PowerShell. Để bắt đầu với Windows PowerShell, vui lòng xem Bắt đầu với Windows PowerShell.

 1. Cài đặt Trình Trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online Services dành cho Chuyên gia CNTT (Beta). (Tải xuống tại đây.)

 2. Nếu bạn chưa thực hiện điều này, hãy cài đặt phiên bản 64-bit mới nhất của Azure Active Directory Module for Windows PowerShell.

  • Sau khi bạn bấm vào nối kết, chọn Chạy để chạy gói chương trình cài đặt.

 3. Mở Windows PowerShell và nhập các lệnh sau:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Trong hộp thoại, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của Office 365.

 5. Nhập lệnh Windows PowerShell sau nhằm kích hoạt người dùng mới để tự động tham gia vào đối tượng thuê Office 365 của bạn:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Đầu Bài viết

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhân viên và giảng viên đã dùng Office 365?

Sẽ không có thay đổi nào cho những người đang dùng gói Office 365 for Faculty. Tuy nhiên, vì người dùng mới có thể đăng ký dịch vụ bất kỳ lúc nào, bạn cần đảm bảo xem lại thiết đặt quyền site SharePoint của bạn (nếu có).

Quan trọng: Nếu sinh viên, giảng viên, và nhân viên mới dùng môi trường Office 365, giảng viên và nhân viên cần đảm bảo rằng site của họ có quyền nhóm phù hợp để truy nhập đọc và/hoặc ghi. Để biết thêm thông tin về quyền thiết đặt, hãy xem Chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong Office 365 và Các quyền trong Office 365.

Đầu Bài viết

Điều sẽ thay đổi cách quản lý căn cước cho người dùng trong tổ chức của tôi hiện nay như thế nào?

Nếu trường học của bạn đã có môi trường Office 365 với tài khoản sinh viên, quản lý căn cước sẽ không thay đổi.

Nếu trường học của bạn đã có môi trường Office 365 nhưng không có tài khoản sinh viên, chúng tôi sẽ tạo một người dùng trong đối tượng thuê và gán giấy phép dựa trên địa chỉ email trường học của sinh viên. Điều này có nghĩa là số lượng người dùng bạn đang quản lý tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào sẽ tăng theo số sinh viên, giảng viên và nhân viên đăng ký dịch vụ.

Nếu bạn đang quản lý thư mục tại chỗ và sử dụng Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS), Microsoft sẽ không thêm người dùng vào đối tượng thuê của bạn và bất kỳ sinh viên, giảng viên và nhân viên muốn tham gia vào đối tượng thuê của bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu liên hệ với người quản trị tổ chức của họ.

Nếu trường học của bạn không có môi trường Office 365 kết nối với tên miền email của bạn, sẽ không có thay đổi nào trong cách bạn quản lý căn cước. Sinh viên, giảng viên và nhân viên sẽ được thêm vào danh bạ người dùng mới, chỉ trên nền tảng điện toán đám mây và bạn có thể nắm quyền kiểm soát như quản trị viên đối tượng thuê và quản lý họ.

Đầu Bài viết

Quy trình quản lý đối tượng thuê tạo bởi Microsoft cho sinh viên, giảng viên và nhân viên của tôi là gì?

Nếu một đối tượng thuê đã được tạo bởi Microsoft, bạn có thể tuyên bố sở hữu và quản lý đối tượng thuê này bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Tham gia đối tượng thuê bằng tên miền địa chỉ email khớp với tên miền của đối tượng thuê bạn muốn quản lý. Ví dụ, nếu Microsoft tạo đối tượng thuê contoso.edu, bạn sẽ phải tham gia đối tượng thuê với địa chỉ email kết thúc bằng @contoso.edu.

 2. Giành quyền kiểm soát quản trị bằng cách xác nhận quyền sở hữu tên miền: sau khi đã ở trong đối tượng thuê, bạn có thể tăng cấp cho chính mình lên vai trò quản trị bằng cách xác nhận quyền sở hữu tên miền. Để làm như vậy, trong Office 365, hãy chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , chọn Thiết đặt Office 365, rồi chọn Trở thành người quản trị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trở thành người quản trị trong Office 365.

Đầu Bài viết

Nếu tôi có nhiều tên miền, tôi có thể kiểm soát các đối tượng thuê Office 365 mà sinh viên, giảng viên và nhân viên được thêm vào không?

Nếu bạn không làm gì, một đối tượng thuê sẽ được tạo cho mỗi tên miền và tên miền con cho email sinh viên.

Nếu bạn muốn tất cả các sinh viên, giảng viên và nhân viên đều nằm trong cùng đối tượng thuê bất kể phần mở rộng địa chỉ email của họ là gì:

 • Hãy tạo đối tượng thuê đích trước hoặc sử dụng một đối tượng thuê hiện có và thêm tất cả các tên miền và tên miền con hiện có mà bạn muốn tổng hợp trong đối tượng thuê này. Sau đó, tất cả các sinh viên, giảng viên và nhân viên có địa chỉ email kết thúc bằng những tên miền và tên miền con này sẽ tự động tham gia đối tượng thuê đích khi họ đăng ký.

  Quan trọng: Không có cơ chế tự động được hỗ trợ nào để di chuyển người dùng qua các đối tượng thuê sau khi đã tạo đối tượng thuê. Để biết thêm thông tin về quy trình này, hãy xem mục Thêm người dùng và miền của bạn vào Office 365.

Đầu Bài viết

Nếu tôi thêm tên miền vào Office 365 thì dòng email có bị ảnh hưởng không? Nếu tên miền thiết đặt Exchange Online có thẩm quyền theo mặc định thì sao?

Các miền con được thêm vào Exchange Online như các miền được chấp nhận là "có thẩm quyền" nếu miền gốc trong Office 365 được thiết lập cho email trong Exchange Online. Đồng thời, đảm bảo thiết lập miền là dạng chuyển tiếp nội bộ không có thẩm quyền. Sửa đổi đường kết nối gửi cho phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý các miền được chấp nhận trong Exchange Online.

Tôi có cả giấy phép Office 365 Education và Office 365 ProPlus đã đặt mua trước đó trong đối tượng thuê của mình. Bây giờ cũng có một nhóm lớn giấy phép Office 365 Education Plus. Tôi sẽ sử dụng nhóm giấy phép nào tiếp theo?

Nhóm giấy phép nào cũng được. Bạn có thể nên dùng một nhóm giấy phép cho sinh viên còn nhóm khác cho giảng viên và nhân viên để đơn giản.

Tôi có thể ngăn không cho sinh viên, giảng viên và nhân viên tham gia đối tượng thuê Office 365 hiện có của tôi bằng cách nào?

Đây là các bước bạn có thể thực hiện với tư cách là người quản trị để ngăn không cho sinh viên, giảng viên, và nhân viên tham gia đối tượng thuê Office 365 hiện có của bạn. Nếu bạn chặn như vậy, những lần thử đăng nhập của sinh viên sẽ thất bại và họ sẽ được chuyển hướng yêu cầu liên hệ với người quản trị tổ chức của họ.

Các bước này yêu cầu sử dụng Windows PowerShell. Để bắt đầu với Windows PowerShell, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu với PowerShell.

Để thực hiện các bước sau đây, bạn phải cài đặt phiên bản 64-bit mới nhất của Azure Active Directory Module for Windows PowerShell.

Sau khi bạn bấm vào nối kết, hãy bấm Chạy để chạy gói chương trình cài đặt.

Vô hiệu hóa phân phối giấy phép tự động   : Dùng script Windows PowerShell này để vô hiệu hóa phân phối giấy phép tự động cho người dùng hiện có.

Để vô hiệu hóa phân phối giấy phép tự động cho người dùng hiện có:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Để kích hoạt phân phối giấy phép tự động cho người dùng hiện có:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Vô hiệu hóa tự động tham gia đối tượng thuê   : Dùng lệnh Windows PowerShell này để ngăn không cho người dùng mới tham gia một đối tượng thuê được quản lý:

Để vô hiệu hóa tự động tham gia đối tượng thuê cho người dùng mới:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Để kích hoạt tự động tham gia đối tượng thuê cho người dùng mới:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Lưu ý: Nếu bạn thực hiện các bước này để chặn người dùng tham gia, quy trì cung cấp Lợi thế dành cho Sinh viên hiện tại sẽ giữ nguyên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Office 365 Education.

Đầu Bài viết

Tôi xác nhận mình bật tính năng chặn trong đối tượng thuê bằng cách nào?

Dùng script PowerShell sau đây: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Làm cách nào để tôi có thể tắt cửa sổ bật lên thông báo tải xuống Office 365 ProPlus cho người dùng của mình?

Nếu bạn tắt tính năng tự động cấp phép trong đối tượng thuê, tùy chọn này cũng sẽ tắt các thông báo bật lên cho người dùng của bạn. Để tắt tính năng tự động cấp phép, hãy xem mục Tắt phân phối giấy phép tự động trong mục Làm cách nào để tôi có thể ngăn học viên, giảng viên và nhân viên tham gia đối tượng thuê Office 365 hiện có của mình?

Sinh viên tại tổ chức của tôi có thể tận dụng gói đăng ký này nếu chúng tôi chặn email bên ngoài không?

Cần có xác nhận email để đăng ký tự phục vụ đối với sinh viên, giảng viên và nhân viên chưa có tài khoản. Mặc dù đây là cách dễ nhất để xác nhận một sinh viên đủ điều kiện, nếu bạn tạo đối tượng thuê với tài khoản người dùng (ví dụ, bạn đã làm điều này bằng tệp CSV, lệnh ghép ngắn PowerShell hoặc DirSync), thì sinh viên, giảng viên và nhân viên có thể tận dụng tính năng tự động cấp phép để có quyền truy nhập vào dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Đầu Bài viết

Tôi có thể kết hợp nhiều đối tượng thuê Office 365 không?

Không. Kể từ hôm nay, bạn không thể kết hợp đối tượng thuê.

Đầu Bài viết

Sinh viên, giảng viên và nhân viên trong tổ chức của tôi báo cáo gặp khó khăn khi đang tải xuống Office thông qua chương trình này. Các tài nguyên nào sẵn dùng để giúp họ giải quyết vấn đề này?

Nếu sinh viên, giảng viên và nhân viên gặp vấn đề khi cài đặt Office, có các hướng dẫn cài đặt trong Cài đặt Office trên PC hoặc Mac với Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Đầu Bài viết

Làm thế nào để tôi biết khi có người dùng mới tham gia đối tượng thuê của tôi?

Sinh viên, giảng viên và nhân viên đã tham gia đối tượng thuê của bạn như một phần của chương trình này được gán giấy phép duy nhất mà bạn có thể lọc trong ngăn người dùng hiện hoạt trong bảng điều khiển quản trị.

Để tạo chế độ xem mới này, trong trung tâm quản trị Office 365, hãy đi đến Người dùng > Người dùng Hiện hoạt và trên menu Chọn một Chế độ xem, chọn Chế độ xem Mới. Đặt tên cho chế độ xem mới của bạn và dưới Giấy phép đã gán, chọn Office 365 Education Plus for Students hoặc Office 365 Education Plus for Faculty. Sau khi đã tạo chế độ xem mới, bạn sẽ có thể xem tất cả học viên, giảng viên và nhân viên trong đối tượng thuê đã đăng ký vào chương trình này.

Đầu Bài viết

Điều này có thay đổi cách tôi quản lý bảo mật OneDrive và SharePoint không?

Bạn nên đảm bảo xem lại các thiết đặt quyền site SharePoint và chính sách người dùng của mình (nếu có). Nếu sinh viên, giảng viên, và nhân viên mới sử dụng đối tượng thuê Office 365 của bạn, giảng viên và nhân viên cần đảm bảo rằng các site của họ và OneDrive có quyền thích hợp cho sinh viên. Để biết thêm thông tin về quyền thiết đặt, hãy xem Chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong Office 365 và Các quyền trong Office 365.

Đầu Bài viết

Tôi là khách hàng SAML/Shibboleth. Tôi vẫn có thể sử dụng dịch vụ tự phục vụ để nhận máy khách ProPlus chứ?

Máy khách Office 2016 hiện hỗ trợ SAML/Shibboleth. Đây sẽ là máy khách mặc định sẵn dùng trong tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, trước đó, với tư cách là người quản trị, bạn có thể bật Bản phát hành Đầu tiên cho tổ chức của mình nếu bạn muốn sử dụng các tính năng trong Office 2016.

Tôi có cần chuẩn bị cho điều gì nữa không?

 • Bạn có thể nhận nhiều yêu cầu đặt lại mật khẩu hơn. Để biết thêm thông tin về quy trình này, hãy xem Đặt lại mật khẩu của người dùng.

 • Đối với sinh viên dưới 13 tuổi, bạn vẫn phải cung cấp giấy phép sinh viên thông qua quy trình cấp phép tiêu chuẩn của lợi thế dành cho sinh viên.

 • Bạn có thể loại bỏ người dùng khỏi đối tượng thuê của bạn thông qua quy trình tiêu chuẩn trong trung tâm quản trị Office 365. Tuy nhiên, nếu người dùng vẫn là sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên hiện hoạt với địa chỉ email từ tổ chức của bạn, họ sẽ có thể tham gia lại, trừ khi bạn chặn tất cả các sinh viên, giảng viên và nhân viên tham gia.

Đầu Bài viết

Tổng quan về Cấp phép Office 365

Giấy phép Office 365 Education hoặc Office 365 Education Plus sẽ tự động được gán khi học viên hoặc giảng viên/nhân viên sử dụng quy trình đăng ký dịch vụ tự phục vụ. Người quản trị Office 365 cũng có thể gán giấy phép bằng quy trình gán nhiệm vụ tiêu chuẩn. Trạng thái sẵn dùng của các giấy phép này không ảnh hưởng đến mọi tùy chọn trước đó được đặt cho việc gán giấy phép.

Sau đây là câu trả lời cho các câu hỏi về cấp phép khác.

 • Tại sao số lượng giấy phép không giới hạn dành cho Office 365 Education lại hiển thị trong đối tượng thuê Office 365 của tôi?

  Chúng tôi đã cung cấp các giấy phép này cho bạn trong đối tượng thuê Office 365 để giúp bạn dễ dàng cung cấp lợi ích này cho học viên, giảng viên và nhân viên. Đối với trường học đã cho phép học viên, giảng viên và nhân viên tự cung cấp, bạn có thể chuyển họ sang trang đăng nhập và sau khi xác minh, họ sẽ được tự động được gán một trong những giấy phép này. Bạn cũng có thể gán các giấy phép này thông qua các quy trình tiêu chuẩn của mình, thông qua cổng thông tin quản trị Office 365.

 • Tôi có nhìn thấy giấy phép Office 365 Education trong đối tượng thuê của mình nếu tôi đã tắt đăng ký tự phục vụ không?

  Có. Tình trạng sẵn dùng của các giấy phép này sẽ không ảnh hưởng tới khả năng quản lý quy trình cấp phép của bạn. Nếu tổ chức của bạn đã chọn chặn tự cấp phép, việc gán giấy phép tự động sẽ không xảy ra.

 • Vì Microsoft đã thêm các giấy phép này, có phải điều này nghĩa là giờ đây tôi sẽ thấy các tài khoản sinh viên và/hoặc giảng viên và nhân viên mới xuất hiện trong đối tượng thuê của tôi không?

  Không. Bạn có thể kiểm soát việc sinh viên, giảng viên và nhân viên có thể tự tham gia đối tượng thuê hay không. Nếu bạn muốn tắt tự cung cấp, hãy xem lại thông tin phía trên.

 • Ai quản lý xác nhận đủ điều khiện cho các giấy phép này?

  • Đối với đối tượng thuê không được quản lý, Microsoft chịu trách nhiệm xác nhận. Mỗi sinh viên, giảng viên và nhân viên sẽ nhận được một email đến tài khoản tổ chức họ sử dụng khi đăng ký gói đăng ký để xác định tính đủ điều kiện liên tục.

  • Đối với đối tượng thuê được quản lý bởi bộ phận CNTT của trường học, bạn chịu trách nhiệm quản lý quyền truy nhập liên tục vào các thuê bao và đảm bảo sinh viên, giảng viên và nhân viên đủ điều kiện cho gói đăng ký Office 365 Education for Students, Faculty và Staff, bao gồm đủ tính điều kiện sau khi tốt nghiệp, thay đổi trạng thái sinh viên toàn thời gian, v.v.

 • Nếu một học viên, giảng viên và nhân viên trong tổ chức của tôi đăng ký bằng miền hỗ trợ email chưa được liên kết với đối tượng thuê chính của mình thì đối tượng thuê mới được tạo có nhận được giấy phép không?

  Đối tượng thuê mới được tạo cũng sẽ có giấy phép được cung cấp nhằm đảm bảo rằng mỗi thành viên là học viên hoặc giảng viên/nhân viên bổ sung từ miền con đó đều sẽ có quyền truy nhập ngay lập tức vào Office 365.

 • Điều khoản sử dụng nào bao gồm các giấy phép Office 365 Education Plus trong đối tượng thuê được quản lý?

  Các giấy phép Office Education Plus được cung cấp như một phần của lợi ích sử dụng với tư cách là học viên mà tổ chức của bạn đủ điều kiện thông qua thoả thuận Giải pháp Đăng ký Giáo dục (EES) của bạn và việc sử dụng những giấy phép này được điều chỉnh như một phần của thỏa thuậ̣n này. Thỏa thuận chương trình mà người dùng đồng ý trong dòng đăng ký tự phục vụ là thoả thuận liên quan đối với người dùng mới trong đối tượng thuê mới không được quản lý và người quản trị tuyên bố sở hữu đối tượng thuê không được quản lý. Sau khi người quản trị xác minh quyền sở hữu miền đối với đối tượng thuê mới không được quản lý thì đối tượng thuê giờ đây được liên kết với tổ chức và các điều khoản EES của tổ chức cũng sẽ áp dụng cho các giấy phép này.

 • Điều gì xảy ra nếu tổ chức của tôi không duy trì tính đủ điều kiện nhận lợi ích đối với học viên?

  Trong trường hợp tổ chức của bạn không duy trì tính đủ điều kiện nhận lợi ích sử dụng với tư cách là học viên (Yêu cầu Đủ điều kiện Chương trình) thì người quản trị CNTT của tổ chức sẽ chịu trách nhiệm thu hồi quyền truy nhập của học viên và giảng viên. Điều này bao gồm việc loại bỏ giấy phép khỏi người dùng trong các tài khoản này và quản lý việc nhắn tin cho học viên và giảng viên về việc gỡ bỏ dữ liệu và ngừng cung cấp quyền truy nhập vào những dịch vụ này.

Đầu Bài viết

Office 365 Education và Đạo luật Giáo dục Gia đình và Quyền riêng tư (FERPA)

FERPA đưa ra yêu cầu cho các tổ chức giáo dục tại Hoa Kỳ về việc sử dụng hoặc tiết lộ hồ sơ học tập của sinh viên, bao gồm email và phần đính kèm. Microsoft đồng ý với các hạn chế về sử dụng và tiết lộ của FERPA giới hạn việc Microsoft sử dụng hồ sơ học tập của sinh viên, bao gồm đồng ý không quét email và tài liệu cho mục đích quảng cáo Dịch vụ Office 365.

Dưới đây là các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

 • Khả năng đăng ký tự phục vụ cho Office 365 có ảnh hưởng đến việc tuân thủ FERPA khi một trường học đã tạo đối tượng thuê Office 365 không?

  Tuân thủ FERPA không phải là vấn đề khi trường học đã có đối tượng thuê được quản lý. FERPA áp dụng cho các tổ chức giáo dục tại Hoa Kỳ và yêu cầu các trường học phải có quy trình được phụ huynh đồng ý. Quy trình đồng ý này cũng sẽ áp dụng cho sinh viên, giảng viên và nhân viên mới tham gia vào đối tượng thuê hiện có.

 • Khả năng đăng ký tự phục vụ cho Office 365 có ảnh hưởng đến việc tuân thủ FERPA khi một trường học chưa tạo đối tượng thuê Office 365 không?

  Tuân thủ FERPA không phải là vấn đề khi trường học không quản lý đối tượng thuê Office 365. Trong kịch bản này, trường học không có quyền kiểm soát quản trị và sẽ không truy nhập hoặc sử dụng hồ sơ học tập của sinh viên, giảng viên và nhân viên, do đó FERPA không được áp dụng.

  Một cách độc lập, Microsoft cam kết về tính bảo mật và quyền riêng tư của người dùng mới trong một đối tượng thuê Office 365 không được quản lý như đối với mọi khách hàng Office 365 hiện có.

 • Trong kịch bản trường học chưa tạo đối tượng thuê Office 365, các địa chỉ email có thể hiển thị trong các tên miền không được quản lý khi các tài liệu được chia sẻ với nhau. Trong kịch bản này, trường học không thể kiểm soát điều này. Việc này có ảnh hưởng đến sự tuân thủ FERPA của trường học không?

  Trong kịch bản này, trường học không quản lý đối tượng thuê Office 365 nên trường học không phải là người quản trị của đối tượng thuê. Microsoft là người quản trị đối tượng thuê Office 365. Do đó vấn đề về tuân thủ FERPA không xảy ra.

 • Trong kịch bản trường học giành quyền kiểm soát một đối tượng thuê không được quản lý, trường học có thể tiếp tục tuân thủ FERPA không?

  Theo FERPA, trường học có thể tiết lộ mà không có sự đồng ý đối với các thông tin "danh bạ" như tên sinh viên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và nơi sinh, danh hiệu và giải thưởng, cũng như số ngày tham gia. Tuy nhiên, trường học phải thông báo cho phụ huynh và sinh viên, giảng viên và nhân viên đủ điều kiện về thông tin danh bạ và cho phép cha mẹ cũng như sinh viên, giảng viên và nhân viên đủ điều kiện có đủ thời gian hợp lý để yêu cầu trường học không tiết lộ thông tin danh bạ của họ.

Đầu Bài viết

Các quốc gia cần có bước Chọn Tham gia để thêm người dùng mới vào đối tượng thuê Office 365 hiện có

Pakistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Azerbaijan, Kuwait, Jordan, Qatar, Bahrain, Oman, Li Băng, Cộng hòa Sip, Ả Rập Saudi, Israel, Vương Quốc Anh và Bắc Ireland, Ukraina, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Svalbard, Tây Ban Nha, Slovenia, Slovakia, Serbia, San Marino, Liên bang Nga, Romania, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Na Uy, Hà Lan, Montenegro, Monaco, Moldova, Malta, Macedonia, Luxembourg, Lithuania, Liechtenstein, Latvia, Jersey, Ý, Đảo Man, Ireland, Iceland, Hungary, Thành Quốc Vatican, Guernsey, Hy Lạp, Gibraltar, Đức, Pháp, Phần Lan, Quần đảo Faroe, Estonia, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Croatia, Bulgaria, Bosnia và Herzegovina, Bỉ, Belarus, Áo, Andorra, Albania, Quần đảo Aland

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×