Tổng quan về tìm kiếm trong SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm tìm kiếm trong SharePoint Online để giúp người dùng tìm được thông tin họ đang tìm kiếm.

Dưới đây là bốn khu vực chính nơi bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm tìm kiếm và đảm bảo rằng tìm kiếm đang hoạt động theo cách bạn muốn.

Nhiều tính năng tìm kiếm trong số này sẵn dùng trên trang quản trị tìm kiếm trong Trung tâm quản trị SharePoint. Tổng quan mức cao về cách tìm kiếm hoạt động cũng có thể giúp bạn hiểu được mình có thể tác động đến trải nghiệm tìm kiếm trong SharePoint Online tại đâu và bằng cách nào.

Dòng

Bước 1
Đảm bảo có thể tìm thấy nội dung.

Nội dung cần được tìm kéo và thêm vào chỉ mục tìm kiếm để người dùng của bạn tìm được những gì họ đang tìm khi tìm kiếm trong SharePoint Online.

Xem cách bạn có thể giúp người dùng có thể tìm kiếm nội dung và cách bạn có thể tìm kéo nội dung để đưa nội dung đó vào chỉ mục tìm kiếm. Ngoài ra, xem cách bạn có thể giúp người dùng tìm kiếm nội dung trong Office 365 và SharePoint Server tại chỗ. Tìm hiểu thêm.

Dòng

Bước 2
Trình bày hợp lý kết quả tìm kiếm.

Việc trình bày kết quả tìm kiếm đúng cách giúp tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn.

Xem cách bạn có thể quản lý Trung tâm Tìm kiếm trong SharePoint Online và cách bạn có thể sử dụng các Phần Web tìm kiếm khác nhau để giúp từng người dùng tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm. Tìm hiểu thêm.

Dòng

Bước 3
Hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan.

Không phải lúc nào toàn bộ kết quả tìm kiếm cũng phù hợp với tất cả mọi người.

Hãy xem cách bạn có thể hiển thị mỗi người dùng chính xác kết quả họ đang tìm kiếm. Tìm hiểu thêm.

Dòng

Bước 4
Kiểm tra nhật ký, giới hạn và báo cáo.

Xem cách bạn có thể kiểm tra xem liệu trình tìm kéo đã thêm nội dung vào chỉ mục tìm kiếm hay chưa và liệu người dùng của bạn có tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm hay không. Tra cứu giới hạn đối với tìm kiếm, ví dụ: số lượng mục nhập bạn có thể có trong từ điển tìm kiếm tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm.

Cách tìm kiếm hoạt động

Tổng quan mức cao về cách tìm kiếm hoạt động có thể giúp bạn hiểu được mình có thể tùy chỉnh tìm kiếm trong SharePoint Online tại đâu và bằng cách nào.

Trong danh sách và thư viện, cột trang lưu các thông tin chi tiết về mỗi tài liệu.

  1. Tìm kiếm tìm kéo danh sách và thư viện và thêm giá trị cũng như cột site vào chỉ mục tìm kiếm.

  2. Trong mục chỉ mục tìm kiếm, cột site sẽ được ánh xạ tới thuộc tính được quản lý.

  3. Khi người dùng nhập truy vấn vào Phần Web Hộp Tìm kiếm, truy vấn sẽ được gửi đến chỉ mục tìm kiếm.

  4. Công cụ tìm kiếm tìm thấy kết quả khớp và gửi kết quả đó đến trang kết quả tìm kiếm, nơi kết quả được hiển thị trong Phần Web.

Sơ đồ sơ đồ thể hiện dòng từ danh sách/thư viện để chỉ mục và trang tìm kiếm để chỉ mục tìm kiếm trang kết quả.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×