Tổng quan về mục tiêu của khán giả trong các site SharePoint hiện đại

Tổng quan về mục tiêu của khán giả trong các site SharePoint hiện đại

Bằng cách sử dụng mục tiêu của khán giả, bạn có thể hiển thị nội dung cho các nhóm người cụ thể. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể tạo và chia sẻ tin tức liên quan đến một nhóm tiếp thị.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần vào các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình phát hành mục tiêu. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Cách thiết lập

Patti, chủ sở hữu trang SharePoint cho các cuộc đổ bộ của contoso, các kế hoạch sử dụng mục tiêu của khán giả. Bài đăng tin tức được đóng góp vào trang web của cô thường xuyên bởi những người trên khắp các nhóm khác nhau. Cô ấy muốn các thành viên của các nhóm cụ thể để xem các bài đăng liên quan nhất đối với họ.

Trước tiên, trong trang trang, cô ấy cho phép người xem mục tiêu tính. Sau đó, cô ấy nhắm vào một số bài đăng cho khán giả cụ thể. Cô cũng cho phép người xem mục tiêu trong phần web tin tức trên trang chính đổ bộ contoso.

Dạng xem trang của site cho chủ sở hữu trang SharePoint hoặc người quản trị, Hiển thị các bài đăng tin tức đã được đặt với mục tiêu của khán giả

Sau khi cô ấy Cập nhật các bài đăng, chúng được lọc dựa trên khán giả đích sau một thời gian trễ ngắn.

Cách nhìn thấy

Trang bắt đầu SharePoint, tin tức trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động và phần web tin tức với mục tiêu của khán giả đã bật, hiện giờ hiển thị các dạng xem đã lọc.

Megan, những người đang làm việc trong tiếp thị, nhìn thấy hai bài đăng tin tức được mục tiêu cho nhóm tiếp thị. Cô cũng nhìn thấy bài đăng không được nhắm vào bất kỳ nhóm nào cụ thể.

Phần web tin tức của một trang SharePoint, trong đó các bài đăng đã được lọc

Nestor, những người hoạt động trong tài nguyên nhân sự (nhân sự), nhìn thấy hai bài đăng được mục tiêu cho nhân sự và bài đăng không phải là mục tiêu.

Phần web tin tức của một trang SharePoint, trong đó các bài đăng đã được lọc

Jerri, những người không hoạt động trong nhân sự hoặc tiếp thị, chỉ thấy một bài đăng được mở cho tất cả khán giả.

Phần web tin tức của một trang SharePoint, trong đó các bài đăng đã được lọc

Thiết lập nhắm mục tiêu cho khán giả của bạn

Để thiết lập mục tiêu của khán giả cho danh sách hoặc thư viện của bạn, hãy làm theo các bước sau. Nó sẵn dùng cho nhiều thông tin hơn khi bạn sử dụng phần web nội dung được tôsáng.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×