Tổng quan về kết nối dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kết nối dữ liệu là nối kết động được dùng để nhận hoặc gửi dữ liệu giữa một biểu mẫu Microsoft InfoPath và dữ liệu được lưu bên ngoài biểu mẫu, chẳng hạn như máy chủ SharePoint, Dịch vụ Web hoặc cơ sở dữ liệu. Ví dụ, trong biểu mẫu đặt hàng có chứa danh sách các sản phẩm có sẵn, danh sách tĩnh sản phẩm tên có thể được lưu trong biểu mẫu. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào một sản phẩm được thêm vào hoặc loại bỏ, danh sách sản phẩm trong biểu mẫu phải được Cập Nhật.

Để bảo đảm bảo rằng biểu mẫu được giữ nguyên Cập Nhật, lưu và duy trì thông tin sản phẩm bên ngoài biểu mẫu. Tạo kết nối dữ liệu để thêm thông tin này vào biểu mẫu khi người dùng điền vào biểu mẫu. Lợi ích của việc sử dụng kết nối dữ liệu để truy xuất thông tin sản phẩm là thông tin này có thể được lưu trong một địa điểm duy nhất nhiều biểu mẫu có thể nối kết đến. Ngoài ra, bạn sẽ đảm bảo rằng người dùng luôn có thông tin mới nhất khi hoàn thành biểu mẫu.

Ngoài việc nhận dữ liệu, kết nối dữ liệu có thể được dùng để gửi dữ liệu. Sau khi người dùng đã điền biểu mẫu, họ phải nộp biểu mẫu. Bằng cách thêm nộp kết nối dữ liệu vào biểu mẫu, bạn có thể xác định vị trí biểu mẫu dữ liệu gửi đi. Ví dụ, một biểu mẫu có thể được gửi dưới dạng tài liệu lên thư viện tài liệu SharePoint hoặc gửi trong email.

Trong bài viết này

Cục bộ so với dữ liệu ngoài

Kiểu kết nối dữ liệu bên ngoài

Gửi dữ liệu kết nối

Nhận được kết nối dữ liệu

Lưu dữ liệu để dùng ngoại tuyến

Tạo một biểu mẫu trên một nguồn dữ liệu bên ngoài

Cục bộ so với dữ liệu ngoài

Tất cả các biểu mẫu InfoPath lưu dữ liệu được nhập vào chúng. Điều khiển được dùng để hiển thị dữ liệu cho người dùng. Khi một người dùng gửi biểu mẫu, dữ liệu cục bộ trong biểu mẫu được gửi đến một hoặc nhiều vị trí bên ngoài.

Kết nối dữ liệu có thể dùng khi bạn cần phải truy vấn dữ liệu từ bên ngoài biểu mẫu, hoặc khi bạn muốn người dùng để gửi dữ liệu để nhiều vị trí. Bạn sẽ không có giới hạn số kết nối dữ liệu có thể tạo.

Nếu bạn tạo một kết nối dữ liệu truy vấn dữ liệu, biểu mẫu truy vấn này kết nối dữ liệu theo mặc định khi biểu mẫu mở ra. Bạn cũng có thể dùng kết nối dữ liệu này bằng cách cấu hình biểu mẫu theo những cách sau đây:

 • Thêm nút làm mới mà người dùng bấm để truy vấn dữ liệu ngoài

 • Thêm quy tắc truy vấn dữ liệu bên ngoài bằng cách dùng kết nối dữ liệu này

 • Thêm mã tùy chỉnh truy vấn dữ liệu ngoài dựa trên một số sự kiện khác

Đầu trang

Kiểu kết nối dữ liệu bên ngoài

Bạn có thể tạo gửi dữ liệu hoặc nhận được kết nối dữ liệu để trao đổi dữ liệu với một nguồn dữ liệu bên ngoài biểu mẫu.

Gửi dữ liệu kết nối

Khi người dùng nộp biểu mẫu dựa trên danh sách SharePoint hoặc cơ sở dữ liệu, danh sách hoặc cơ sở dữ liệu được Cập Nhật với các thay đổi được thực hiện bởi người dùng khi họ nộp biểu mẫu. Biểu mẫu cũng có thể được cấu hình để cho phép người dùng để gửi dữ liệu đến vị trí khác. Vị trí dữ liệu bên ngoài sau đây có thể dùng:

 • Dịch vụ web

 • Thư viện tài liệu trên SharePoint site

 • Thông điệp email

 • Lưu trữ môi trường (chẳng hạn như một trang ASP.NET hoặc một ứng dụng lưu trữ)

Trong hầu hết các trường hợp, một trình kết nối dữ liệu được dùng khi biểu mẫu được gửi. Tuy nhiên, biểu mẫu có thể gửi dữ liệu để nhiều vị trí bằng cách sử dụng quy tắc hoặc mã tùy chỉnh. Ví dụ, biểu mẫu có thể được gửi đến một dịch vụ Web cũng như thông qua một thông điệp email. Thông thường, biểu mẫu được cấu hình để gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu. Tuy nhiên, với mã tùy chỉnh để gửi dữ liệu biểu mẫu hoặc cấu hình mẫu để gửi dữ liệu đến một dịch vụ Web, bạn có thể chọn gửi chỉ là một phần của biểu mẫu dữ liệu.

Nhận được kết nối dữ liệu

Kết nối dữ liệu nhận nhận dữ liệu từ một nguồn bên ngoài để nhập các trường trong biểu mẫu. Điều khiển đó có thể được gắn kết các trường để hiển thị dữ liệu từ nguồn bên ngoài trong biểu mẫu. Ví dụ, kết nối dữ liệu nhận thường được dùng để nhập một hộp danh sách thả xuống. Các nguồn sau đây có thể dùng:

 • Dịch vụ Web SOAP

 • Dịch vụ Web còn lại

 • Danh sách hoặc thư viện SharePoint

 • Cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server chỉ)

 • Tài liệu XML

Đầu trang

Lưu dữ liệu để dùng ngoại tuyến

Đôi khi, người dùng có thể điền vào biểu mẫu InfoPath khi họ không được kết nối mạng, còn được gọi là làm việc ngoại tuyến. Bạn có thể thêm một kết nối dữ liệu truy vấn dữ liệu đó từ kết nối dữ liệu và cấu hình kết nối để lưu kết quả của truy vấn trên máy tính của người dùng. Điều này đảm bảo rằng người dùng có thể điền vào biểu mẫu nếu máy tính của họ đang làm việc ngoại tuyến.

Nếu bạn cấu hình kết nối dữ liệu theo cách này, truy vấn được gửi đi thông qua kết nối dữ liệu trong khi người dùng điền vào biểu mẫu và máy tính của họ được kết nối với mạng. Kết quả của truy vấn đó được lưu vào ổ đĩa cứng của người dùng trong biểu mẫu và chúng xuất hiện khi người dùng sẽ điền nó. Dữ liệu được đệm ẩn trong mỗi khi người dùng thực hiện một truy vấn mới sao cho dữ liệu được giữ Cập Nhật càng nhiều càng tốt.

Khi bạn tạo kết nối dữ liệu, bạn có thể chọn xem để hiển thị một tập hợp mặc định đã lưu dữ liệu trong biểu mẫu, trong trường hợp kết nối dữ liệu bên ngoài không sẵn dùng. Bạn nên cân nhắc việc dữ liệu từ truy vấn là có phù hợp cho tất cả người dùng của bạn hoặc biểu mẫu sẽ hiển thị dữ liệu người dùng cụ thể hay không. Ví dụ, nếu dữ liệu trả về truy vấn dựa trên vai trò hoặc căn cước của người dùng, bằng cách dùng bộ mặc định của dữ liệu đã được cấu hình thiết kế lúc thay vì dùng kết quả truy vấn có thể dẫn đến các dữ liệu không chính xác cho người dùng đó.

Đầu trang

Tạo một biểu mẫu trên một nguồn dữ liệu bên ngoài

Bằng cách dùng danh sách SharePoint, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một nhận dữ liệu kết nối. Trường và nhóm được tạo ra cục bộ, trong biểu mẫu, tương ứng với các trường và nhóm trong kho lưu trữ dữ liệu ngoài. Nói cách khác, InfoPath 2010 trên máy cục bộ gương cấu trúc dữ liệu của dữ liệu ngoài, do đó, khi biểu mẫu tải dữ liệu ngoài, không có những vấn đề tính toàn vẹn dữ liệu.

Quan trọng: Bạn không thể sửa đổi các trường địa phương trong biểu mẫu dựa trên trường từ một cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web. Hạn chế này sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Bạn có thể, Tuy nhiên, thêm trường hoặc nhóm nhóm myFields trong biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×