Tổng quan về chia sẻ và cộng tác trên dữ liệu Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chia sẻ dữ liệu Excel

Không có nhiều cách để chia sẻ, phân tích và truyền đạt thông tin doanh nghiệp và dữ liệu trong Microsoft Excel. Cách bạn chọn chia sẻ dữ liệu tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cách bạn muốn người khác xem hoặc làm việc với dữ liệu. Ví dụ, bạn có muốn giữ lại thông tin nhạy cảm hoặc quan trọng không bị chỉnh sửa, hoặc bạn có muốn cho phép người dùng thay đổi và sửa dữ liệu? Có lẽ bạn cần phải chia sẻ dữ liệu với người dùng không có Excel hoặc có phiên bản khác nhau của Excel trên máy tính của họ. Có thể bạn chỉ muốn chia sẻ một phiên bản cố định của sổ làm việc của bạn dễ dàng có thể được gửi trong email và in ra.

Với Excel Online, bạn và đồng nghiệp của bạn có thể mở và làm việc trên cùng một sổ làm việc Excel. Còn gọi là đồng tác giả. Khi bạn đồng tác giả, bạn có thể nhìn thấy được các thay đổi nhanh chóng — trong một vài giây. Hãy xem cộng tác trên sổ làm việc Excel cùng lúc với đồng tác giả để biết thêm thông tin.

Khi bạn phát hành sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc được lưu trên máy chủ, nhưng bạn có thể xác định chỉ các phần của sổ làm việc (chẳng hạn như trang tính riêng lẻ, phạm vi đã đặt tên hoặc biểu đồ) mà bạn muốn hiển thị trong trình duyệt Web. Hãy xem phát hành sổ làm việc vào một site SharePoint nếu bạn đang dùng Excel 2010.

Bạn có thể gửi một sổ làm việc từ Excel hoặc từ chương trình email của bạn. Để gửi tài liệu từ Excel, hãy mở sổ làm việc mà bạn muốn gửi, bấm tab tệp , bấm lưu & gửi, sau đó bấm Gửi bằng email.

Khi bạn muốn đổi sổ làm việc với những người dùng khác có thể dùng phiên bản Excel trước, bạn có thể lưu sổ làm việc ở định dạng Excel 97-2003 (.xls) thay vì Excel XML hoặc định dạng nhị phân (.xlsx hoặc .xlsb) và làm việc trên tài liệu trong chế độ tương thích. Chế độ tương thích được tự động bật khi bạn mở một sổ làm việc Excel 97-2003. Trực quan cue Phương thức tương thích xuất hiện trong thanh tiêu đề chương trình khi bạn đang làm việc trong một định dạng tệp phiên bản cũ hơn.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc trong chế độ tương thích, hãy xem Sử dụng Excel với các phiên bản cũ hơn của Excel.

Bạn có thể lưu dữ liệu Excel vào một tệp PDF (định dạng tài liệu di động) hoặc XPS (đặc tả giấy XML) định dạng cho việc in ấn, gửi tin, và e-mail phân phối. Lưu một trang tính dưới dạng tệp PDF hoặc XPS cho phép bạn ghi lại thông tin trong một biểu mẫu dễ dàng phân phối giữ lại tất cả các định dạng đặc tính của bạn, nhưng không yêu cầu người dùng khác có Excel để xem lại hoặc in đầu ra của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách chuyển đổi sổ làm việc của bạn thành tệp PDF hoặc XPS, hãy xem lưu dưới dạng PDF hoặc XPS.

Bạn có thể lưu sổ làm việc Excel ở định dạng tệp khác nhau để những người không có Excel có thể mở chúng trong hệ thống dữ liệu hoặc chương trình khác.

Bạn có thể lưu tệp Excel dưới dạng XML tệp, tệp văn bản, trang Web (HTML tệp), và những người khác. Để biết danh sách định dạng mà bạn có thể lưu vào, hãy xem định dạng tệp mà được hỗ trợ trong Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×