Tổng quan về các mẫu và chế độ biểu mẫu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft InfoPath 2010 trình thiết kế cho phép bạn thiết kế nhiều biểu mẫu có thể điền trong một trình duyệt Web và InfoPath Filler. Để bắt đầu thiết kế biểu mẫu InfoPath, khởi động trình thiết kế công cụ InfoPath 2010 và chọn từ bộ sưu tập mẫu trên tab tệp , trong phần mới . Các mẫu được chia thành các thể loại: Phổ biến mẫu biểu mẫu, Nâng cao mẫu biểu mẫu, Mẫu biểu mẫu InfoPath 2007, và Phần của mẫu. Mỗi thể loại các danh sách và một số mẫu biểu mẫu để chọn.

Trong bài viết này

Tổng quan về các mẫu biểu mẫu InfoPath

Mẫu biểu mẫu phổ biến

Danh sách SharePoint

Thư viện biểu mẫu SharePoint

Email

Biểu mẫu Trống

Biểu mẫu trống (InfoPath Filler)

Mẫu biểu mẫu nâng cao

Cơ sở dữ liệu

Dịch vụ web

XML hoặc lược đồ

Tệp kết nối dữ liệu

Chuyển đổi biểu mẫu hiện có

Ngăn Thông tin Tài liệu

Mẫu biểu mẫu InfoPath 2007

Phần của mẫu

Thay đổi kiểu mẫu biểu mẫu hoặc tương thích

Tổng quan về các mẫu biểu mẫu InfoPath

Biểu mẫu trong thể loại Phổ biến mẫu biểu mẫu cho phép bạn lập thành công triển khai biểu mẫu nào sử dụng danh sách SharePoint cho nguồn dữ liệu chính của họ, có diện mạo-và-cảm giác của biểu mẫu SharePoint và email, hoặc cung cấp cho bạn sự linh hoạt mà bạn cần để thiết kế các biểu mẫu từ đầu. Nếu bạn mong đợi để thiết kế biểu mẫu của bạn với kết nối dữ liệu nâng cao, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu hoặc kết nối dịch vụ Web, sau đó bạn nên chọn mẫu chính xác từ thể loại Nâng cao mẫu biểu mẫu . Nếu một phần lớn của người dùng của bạn đang dùng SharePoint 2007 hoặc InfoPath 2007 rồi bạn nên chọn một mẫu từ thể loại Mẫu biểu mẫu InfoPath 2007 hoặc mong đợi để thay đổi biểu mẫu tương thích sau này. Cuối cùng, thể loại Phần của mẫu sẵn dùng cho người thiết kế muốn tạo biểu mẫu có thể dùng lại các phần có thể được nhúng trong biểu mẫu khác.

Đầu trang

Mẫu biểu mẫu phổ biến

Thể loại phổ biến mẫu biểu mẫu sẽ cung cấp một vùng chọn của biểu mẫu InfoPath được thiết kế phổ biến nhất.

Mẫu kiểu

Cách điền vào môi trường

Danh sách SharePoint

Trình duyệt web và Microsoft SharePoint Workspace

Thư viện biểu mẫu SharePoint

Trình duyệt web và InfoPath Filler

Email

Microsoft Outlook

Biểu mẫu Trống

Trình duyệt web và InfoPath Filler

Biểu mẫu trống (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

Danh sách SharePoint

Mẫu biểu mẫu danh sách SharePoint được dùng để tùy chỉnh biểu mẫu được dùng để tạo, xem và sửa mục trong danh sách SharePoint. Bạn bắt đầu bằng cách chỉ định một danh sách SharePoint mới hoặc hiện có, và InfoPath sẽ tự động tạo biểu mẫu danh sách. Sau khi bạn tùy chỉnh biểu mẫu, phát hành lên SharePoint trong một lần bấm chuột dùng tính năng InfoPath 2010 trình thiết kế nhanh phát hành.

Thư viện biểu mẫu SharePoint

Mẫu thư viện biểu mẫu SharePoint được dùng để thiết kế biểu mẫu để thu thập dữ liệu trong thư viện biểu mẫu SharePoint. InfoPath bắt đầu bạn với một bố trí cơ bản có thể nhanh chóng phù hợp bằng cách thêm điều khiển, chọn từ chủ đề SharePoint có sẵn trong tab Thiết kế trang của ruy-băng, và tùy chỉnh các tùy chọn gửi.

Email

Biểu mẫu email được phân phối, điền và gửi qua email. Bạn có thể sử dụng bố trí được tạo tự động, hoặc định dạng lại nó với mẫu bố trí trang, chủ đề, và bảng được tìm thấy trong ruy-băng. Sau khi bạn đã hoàn thành tùy chỉnh bố trí và cách thêm điều khiển, hãy xác định người nhận được email. Để thực hiện điều này, hãy bấm vào tab dữ liệu , và sau đó, trong nhóm Nộp biểu mẫu , bấm Vào email. Tiếp theo, hãy bấm tab tệp , sau đó bấm phần phát hành , sau đó bấm email để chọn người nhận dự định.

Biểu mẫu InfoPath chỉ có thể được gửi qua email trong Microsoft Outlook 2007 và 2010. Tính tương thích mặc định là Outlook 2010; Nếu bạn cần phải định Outlook 2007, bạn có thể thay đổi kiểu mẫu biểu mẫu để email (InfoPath 2007). Người dùng cần phải có cùng phiên bản Outlook và InfoPath cài đặt để điền biểu mẫu email.

Biểu mẫu Trống

Mẫu biểu mẫu trống bắt đầu bạn với một bố trí trang trống. Như trình thiết kế, bạn thêm điều khiển, kết nối dữ liệu, và xác định các bố trí và các phần phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Theo mặc định, biểu mẫu trống có thể điền trong một trình duyệt Web và InfoPath Filler.

Biểu mẫu trống (InfoPath Filler)

Khi tạo một biểu mẫu được điền bằng cách dùng InfoPath Filler, dùng tùy chọn biểu mẫu trống (InfoPath Filler). Giống như với mẫu "biểu mẫu trống", bạn thêm bố trí, điều khiển và dữ liệu kết nối phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Biểu mẫu trống (InfoPath Filler) có thể chỉ được điền trong InfoPath Filler.

Đầu trang

Mẫu biểu mẫu nâng cao

Mẫu kiểu

Cách điền vào môi trường

Database

  • Microsoft SQL Server: Trình duyệt Web hoặc InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Dịch vụ web

Trình duyệt web và InfoPath Filler

XML hoặc lược đồ

Trình duyệt web và InfoPath Filler

Tệp kết nối dữ liệu

Trình duyệt web và InfoPath Filler

Chuyển đổi biểu mẫu hiện có

Trình duyệt web và InfoPath Filler

Ngăn Thông tin Tài liệu

Microsoft Word, PowerPoint và Excel

Database

Biểu mẫu cơ sở dữ liệu kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc Access làm nguồn dữ liệu chính và sử dụng bảng trong cơ sở dữ liệu để xác định các trường trong biểu mẫu. Mẫu này sẽ quyết định xem biểu mẫu có thể điền trong một trình duyệt Web hoặc InfoPath Filler linh động. Có nghĩa là, nếu bạn chọn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL rồi biểu mẫu mặc định là biểu mẫu trình duyệt Web và truy nhập mặc định biểu mẫu InfoPath Filler.

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ biểu mẫu InfoPath Filler gửi dữ liệu kết nối với Microsoft SQL Server. Nếu bạn cần kết nối dữ liệu gửi đến Microsoft SQL Server, thay đổi tương thích của biểu mẫu InfoPath Filler sau khi bạn đã xác định cơ sở dữ liệu của bạn. Sau đó, trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , hãy bấm Kết nối dữ liệu. Sửa đổi của bạn kết nối dữ liệu Microsoft SQL Server hiện có để hỗ trợ thao tác gửi bằng cách chọn kết nối dữ liệu, và trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm sửa đổi.

Dịch vụ web

Biểu mẫu Web dịch vụ kết nối với dịch vụ SOAP Web mà bạn xác định để nhập dưới dạng một nguồn dữ liệu. Trong khi chỉ SOAP Web dịch vụ có thể được dùng làm nguồn dữ liệu chính, InfoPath hỗ trợ cả SOAP và phần còn lại dịch vụ Web. Sau khi bạn chọn một dịch vụ Web, và xác định xem liệu bạn dùng dịch vụ để nhận hoặc gửi dữ liệu, InfoPath Designer tự động thêm sơ đồ biểu mẫu với truy vấn hợp và trường dữ liệu.

XML hoặc lược đồ

Mẫu XML hoặc lược đồ sử dụng tài liệu XML hiện có để tạo biểu mẫu dữ liệu nguồn. Khi bạn chọn mẫu này, InfoPath sẽ nhắc bạn chọn tài liệu XML hiện có. Khi thiết kế biểu mẫu, bạn chỉ cần cần buộc điều khiển để các thành phần trong cây được nhập từ tài liệu XML bạn dựa trên biểu mẫu trên. Mẫu biểu mẫu này mặc định là một biểu mẫu InfoPath Filler để tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho lặp lại chuỗi và lược đồ phức tạp khác.

Tệp kết nối dữ liệu

Tệp kết nối dữ liệu mẫu bắt đầu bằng cách kết nối đến một thư viện kết nối dữ liệu hiện có trên một máy chủ SharePoint, bạn chỉ định. Bạn tiếp tục để chọn tệp kết nối dữ liệu, và InfoPath sử dụng các tham số kết nối trong tệp cấu hình nguồn dữ liệu chính của biểu mẫu. Sau khi bạn đã chọn tệp kết nối dữ liệu, thêm điều khiển, tạo các quy tắc và áp dụng định dạng để hoàn thành thiết kế của bạn.

Chuyển đổi biểu mẫu hiện có

Sử dụng mẫu biểu mẫu này để chuyển đổi tài liệu Excel và Word hiện có vào biểu mẫu InfoPath. Theo mặc định, InfoPath cung cấp với hai bộ chuyển đổi thư viện, cho Word và cho Excel. Nâng cao người dùng có thể xây dựng và nhập bộ chuyển đổi bổ sung thư viện để dùng với tùy chọn thiết kế này.

Ngăn Thông tin Tài liệu

Sử dụng mẫu biểu mẫu này để tùy chỉnh biểu mẫu được dùng để sửa các thuộc tính của tài liệu Microsoft Office được lưu trữ trong thư viện tài liệu SharePoint. InfoPath tự động tạo một biểu mẫu dựa trên các cột của thư viện tài liệu SharePoint, và sau đó bạn có thể thêm điều khiển, tạo các quy tắc và áp dụng định dạng. Mặc dù thông tin tài liệu là một biểu mẫu InfoPath, người dùng không cần phải có InfoPath cài đặt để tô xuất một Pa-nen thông tin tài liệu.

Đầu trang

Mẫu biểu mẫu InfoPath 2007

Biểu mẫu trong thể loại này là giống nhau cho các mẫu trống được bao gồm trong thể loại phổ biến mẫu biểu mẫu, ngoại trừ rằng chúng là InfoPath 2007 tương thích và thiếu một số tính năng nâng cao của InfoPath 2010. Nhiều người dùng của bạn không có thể đã nâng cấp lên bản phát hành 2010 của SharePoint hoặc ứng dụng khách InfoPath. Nếu bạn thích để bắt đầu với một trống mẫu biểu mẫu và biết rằng bạn phải định phiên bản trước của Office, sau đó InfoPath 2007 mẫu biểu mẫu sẽ đóng vai trò là một ngắn-cắt thuận tiện để đảm bảo bạn đang trong chế độ chính xác.

Lưu ý: InfoPath 2010 cũng cho phép bạn thiết kế biểu mẫu tương thích với InfoPath 2003.

Đầu trang

Phần của mẫu

Phần của mẫu cơ bản là một tổng hợp của InfoPath điều khiển và các tính năng khác. Họ hỗ trợ hầu hết các tính năng sẵn dùng cho bạn khi thiết kế mẫu biểu mẫu ngoại trừ biểu mẫu mã. Bạn thiết kế một phần của mẫu biểu mẫu giống như cách bạn muốn thiết kế mẫu biểu mẫu chuẩn. Sau khi bạn hoàn thành thiết kế của bạn, phần của mẫu biểu mẫu sẽ xuất hiện trong thư viện điều khiển và bạn có thể thêm nó vào mẫu biểu mẫu của bạn dễ dàng như thêm bất kỳ điều khiển InfoPath nào khác.

Đầu trang

Thay đổi kiểu mẫu biểu mẫu hoặc tương thích

Sau khi chọn một mẫu biểu mẫu từ tab mới , InfoPath sẽ mặc định của bạn môi trường điền (chế độ) vào trình duyệt Web hoặc InfoPath Filler. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ bằng cách dùng lưu-như, hoặc bằng cách bấm vào tệp tab sau đó Tùy chọn biểu mẫu. Tiếp theo, bấm tương thích và chọn kiểu biểu mẫu mong muốn từ hộp kiểu mẫu . Không có, Tuy nhiên, một vài mẫu biểu mẫu nơi chế độ không thể thay đổi, chẳng hạn như danh sách SharePoint và email. Một số điều khiển, nguồn dữ liệu và mẫu cũng là sẵn dùng trong chỉ có một môi trường. Ví dụ, gửi kết nối cơ sở dữ liệu và lược đồ XML với phức tạp lặp lại chuỗi chỉ được hỗ trợ trong InfoPath Filler. Cuối cùng, biểu mẫu InfoPath Filler chứa một superset của điều khiển và các tính năng sẵn dùng trong biểu mẫu trình duyệt Web. Bạn có thể thêm các tính năng vào biểu mẫu phụ mà sẽ không hoạt động trong một biểu mẫu trình duyệt Web. Nếu bạn mong đợi biểu mẫu để thể điền trên SharePoint và trong InfoPath Filler, bạn nên thiết kế biểu mẫu trình duyệt Web.

Để biết thêm thông tin về điều khiển, và tính tương thích của họ, hãy xem giới thiệu điều khiển.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×