Tổng quan về biểu mẫu trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu mẫu cung cấp cách thức để phân phối và thu thập thông tin điện tử. Ví dụ, bạn có thể sử dụng biểu mẫu để vật tư thứ tự hoặc đăng thông tin cho một thư mục công cộng. Microsoft Office Outlook 2007 cung cấp các biểu mẫu dựng sẵn chẳng hạn như biểu mẫu thư để soạn thư và biểu mẫu liên hệ để nhập thông tin cho liên hệ. Nếu bạn đã gửi thông điệp email hoặc tạo một cuộc hẹn, bạn đã sử dụng biểu mẫu. Mỗi Outlook mục dựa trên biểu mẫu.

Tùy chỉnh biểu mẫu cho tình huống khác nhau

Office Outlook 2007 cung cấp ba cách để phát triển và tùy chỉnh biểu mẫu có thể dùng một cách khác nhau tùy thuộc vào tổ chức của bạn và tài nguyên. Những mục này bao gồm:

Biểu mẫu tùy chỉnh trang

Các biểu mẫu hoạt động với Office Outlook 2007 và phiên bản cũ hơn. Outlook cung cấp các biểu mẫu Outlook thiết kế môi trường để tạo biểu mẫu tùy chỉnh. Sử dụng biểu mẫu dựng sẵn để tận dụng các chức năng của mục được liên kết với nó. Ví dụ, để bao gồm tên tự động kiểm nhập biểu mẫu tùy chỉnh, bạn có thể tạo các chức năng từ một biểu mẫu dựa trên thông điệp email. Để sửa đổi một mẫu biểu mẫu, bạn thêm và loại bỏ trường, điều khiển, tùy chọn và biểu mẫu trang. Biểu mẫu tùy chỉnh với biểu mẫu trang mà bạn tạo cũng có thể được lưu dưới dạng tệp được sử dụng làm mẫu hoặc trong một thư viện biểu mẫu để sẵn dùng cho những người khác.

Người phát triển có thể mở rộng biểu mẫu với các điều khiển Microsoft ActiveX và đặt trang Web ngay trên điều khiển biểu mẫu của họ bằng cách dùng trình duyệt Web. Các tùy chỉnh biểu mẫu Outlook chuẩn có thể được lập trình bằng cách sử dụng Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Vùng biểu mẫu Outlook

Vùng biểu mẫu Outlook là một tính năng mới trong Office Outlook 2007 và trợ giúp để làm cho biểu mẫu tùy chỉnh trải nghiệm phong phú hơn. Vùng biểu mẫu cũng được thiết kế trong trình thiết kế biểu mẫu Outlook và sẽ được thêm vào biểu mẫu Outlook chuẩn.

Các hạn chế nhiều trong tùy chỉnh biểu mẫu trang không áp dụng cho việc tùy chỉnh biểu mẫu vùng. Ví dụ, vùng biểu mẫu cho phép bạn ghi đè lên bất kỳ phần nào của một mẫu biểu mẫu Outlook hoặc tùy chỉnh biểu mẫu, bao gồm trang biểu mẫu đầu tiên.

Bằng cách sử dụng vùng biểu mẫu, người phát triển có thể mở rộng biểu mẫu Outlook với điều khiển ActiveX và đặt trang Web trên biểu mẫu bằng cách sử dụng điều khiển trình duyệt Web. Biểu mẫu bao gồm các khu vực biểu mẫu được thiết kế dạng riêng lẻ Outlook biểu mẫu lưu trữ tệp (.ofs), mỗi tình chứa một biểu mẫu khu vực. Nhiều .ofs tệp có thể đính kèm vào cùng thư lớp để xây dựng một biểu mẫu hoàn chỉnh với nhiều biểu mẫu trang.

Lưu ý: Không giống như biểu mẫu Outlook, biểu mẫu bao gồm các khu vực biểu mẫu phải được cài đặt trên mỗi máy tính mà họ sẽ được dùng, cho người gửi và người nhận.

Các ưu điểm của việc sử dụng biểu mẫu khu vực bao gồm:

  • Vùng biểu mẫu cho phép các biểu mẫu xuất hiện như là một phần liền mạch của Microsoft Windows XP và giao diện người dùng chương trình.

  • Biểu mẫu được thiết kế bằng cách sử dụng vùng biểu mẫu có thể xem trong cửa sổ chính Office Outlook 2007 và trong ngăn đọc.

  • Vùng biểu mẫu được triển khai bằng cách dùng bổ trợ cho Outlook và sẽ không phụ thuộc vào thư mục công cộng Exchange.

Biểu mẫu Microsoft Office InfoPath tích hợp với Office Outlook 2007

Nếu bạn đã sử dụng biểu mẫu InfoPath cho các nhiệm vụ như gửi hàng tuần báo cáo trạng thái, và nếu bạn dùng Office Outlook 2007 để quản lý thông điệp email, biểu mẫu InfoPath email có thể giúp hợp lý hóa quy trình mà bạn sử dụng để cộng tác và chia sẻ dữ liệu. Đó là vì bạn có thể mở, điền và nộp biểu mẫu InfoPath từ bên trong Office Outlook 2007, mà không cần phải mở InfoPath. Nếu bạn nhận được một email biểu mẫu InfoPath, bạn có thể trả lời cho nó, hãy chuyển tiếp và lưu trữ nó như cách bạn làm với bất kỳ mục nào khác trong Office Outlook 2007.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×