Tổng quan về biểu mẫu, điều khiển biểu mẫu và điều khiển ActiveX trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC dùng Windows RT. Bạn muốn xem phiên bản Office bạn đang sử dụng?

Ví dụ về biểu mẫu trang tính Bằng cách sử dụng biểu mẫu và nhiều điều khiển và đối tượng mà bạn có thể thêm vào chúng, bạn có thể giúp nhập dữ liệu trên trang tính của bạn dễ dàng hơn và cải thiện cách xem trang tính của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện tự với ít hoặc không cần thiết cho Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Biểu mẫu trang tính không phải là tương tự như mẫu Excel. Mẫu là một tệp được định dạng trước mà có thể giúp bạn bắt đầu tạo một sổ làm việc có vẻ như bạn muốn. Biểu mẫu chứa điều khiển, chẳng hạn như hộp hoặc danh sách thả xuống, có thể dễ dàng hơn cho những người dùng trang tính của bạn để nhập hoặc sửa dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về các mẫu, bạn có thể tải xuống, hãy xem mẫu Excel.

Biểu mẫu là gì?

Một biểu mẫu, hay không in ra hoặc trực tuyến, là một tài liệu được thiết kế với một cấu trúc tiêu chuẩn và định dạng này giúp dễ dàng nắm bắt, sắp xếp và sửa thông tin.

 • In biểu mẫu chứa hướng dẫn, định dạng, nhãn, và khoảng trống để viết hoặc nhập dữ liệu. Bạn có thể dùng Excel và Excel mẫu để tạo biểu mẫu in.

 • Biểu mẫu trực tuyến chứa các tính năng giống nhau dưới dạng biểu mẫu in. Ngoài ra, biểu mẫu trực tuyến chứa điều khiển. Điều khiển là hiển thị dữ liệu hoặc dễ dàng hơn cho người dùng để nhập hoặc sửa dữ liệu, thực hiện một hành động, hoặc thực hiện một lựa chọn các đối tượng. Nói chung, điều khiển làm biểu mẫu dễ dùng hơn. Ví dụ về điều khiển phổ biến bao gồm hộp danh sách, tùy chọn nút và nút lệnh. Điều khiển cũng có thể chạy macro đã gán và trả lời cho các sự kiện, chẳng hạn như bấm chuột, bằng cách chạy Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Bạn có thể sử dụng Excel theo một vài cách để tạo biểu mẫu trực tuyến và in ra.

Các loại biểu mẫu Excel

Có một số loại biểu mẫu bạn có thể tạo ra trong Excel: biểu mẫu dữ liệu, trang tính có chứa điều khiển Biểu mẫu và ActiveX và Biểu mẫu người dùng VBA. Bạn có thể dùng riêng lẻ mỗi loại biểu mẫu hoặc bạn có thể kết hợp chúng theo những cách khác nhau để tạo ra giải pháp phù hợp cho mình.

Biểu mẫu dữ liệu

Một biểu mẫu dữ liệu cung cấp một cách thức thuận tiện để nhập hoặc hiển thị một hàng thông tin hoàn chỉnh trong một dãy hoặc bảng mà không cần cuộn theo chiều ngang. Bạn có thể thấy rằng việc sử dụng biểu mẫu dữ liệu cho phép nhập dữ liệu dễ dàng hơn là di chuyển từ cột này sang cột khác khi bạn có quá nhiều cột dữ liệu không thể nhìn thấy toàn bộ trên màn hình. Hãy sử dụng biểu mẫu dữ liệu khi chỉ cần một biểu mẫu đơn giản của hộp văn bản liệt kê đầu đề cột như nhãn là đủ và bạn không cần những tính năng biểu mẫu tinh vi hay tùy chỉnh chẳng hạn như hộp danh sách hoặc nút xoay.

Ví dụ về biểu mẫu dữ liệu thông thường Excel tự động có thể tạo một biểu mẫu dữ liệu cài sẵn cho phạm vi hoặc bảngcủa bạn. Biểu mẫu dữ liệu Hiển thị tất cả các tiêu đề cột là nhãn trong hộp thoại duy nhất. Từng nhãn có một hộp văn bản trống liền kề mà bạn có thể nhập dữ liệu cho mỗi cột, lên tới tối đa 32 cột. Trong biểu mẫu dữ liệu, bạn có thể nhập hàng mới, tìm hàng bằng cách điều hướng, hoặc (dựa trên nội dung của ô) hàng Cập Nhật và xóa bỏ hàng. Nếu một ô có chứa một công thức, kết quả công thức được hiển thị trong biểu mẫu dữ liệu, nhưng bạn không thể thay đổi công thức bằng cách sử dụng biểu mẫu dữ liệu.

Trang tính với điều khiển biểu mẫu và ActiveX

Một trang tính là một kiểu của biểu mẫu cho phép bạn nhập và xem dữ liệu trên lưới, và có một số tính năng giống như điều khiển đã dựng sẵn vào trang tính Excel, chẳng hạn như chú thích và dữ liệu hợp lệ. Các ô giống như hộp văn bản trong đó bạn có thể nhập và định dạng trong nhiều cách khác nhau. Ô thường được dùng làm nhãn và bằng cách điều chỉnh ô chiều cao và chiều rộng và sáp nhập ô, bạn có thể tạo một trang tính hoạt động như một biểu mẫu nhập dữ liệu đơn giản. Các tính năng giống như điều khiển khác, chẳng hạn như chú thích ô, siêu kết nối, hình nền, kiểm soát dữ liệu, có điều kiện định dạng, nhúng biểu đồ và tự lọc có thể thực hiện một trang tính hoạt động như một biểu mẫu nâng cao.

Để tăng mức độ linh hoạt, bạn có thể thêm điều khiển và đối tượng vẽ khác vào bức vẽ của một trang tính và kết hợp, phối hợp chúng với các ô trong trang tính. Ví dụ, bạn có thể sử dụng điều khiển hộp danh sách để giúp người dùng lựa chọn dễ dàng hơn từ danh sách các mục. Hoặc bạn có thể sử dụng điều khiển nút xoay để giúp người dùng nhập số dễ dàng hơn.

Do điều khiển và đối tượng được lưu giữ trên khung vẽ, bạn có thể hiển thị hoặc xem điều khiển và đối tượng dọc theo văn bản được liên kết mà ranh giới hàng và cột độc lập khi không cần thay đổi cách bố trí đường lưới hay bảng dữ liệu trên trang tính của mình. Phần lớn thời gian, nhiều điều khiển trong số này cũng có thể được liên kết tới ô trong trang tính và không yêu cầu mã VBA để kích hoạt chúng. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính để xác định liệu điều khiển có lơ lửng tự do hay di chuyển và thay đổi kích thước cùng với một ô. Ví dụ, bạn có thể có hộp kiểm mà bạn muốn di chuyển cùng với ô bên dưới khi dãy được sắp xếp. Tuy nhiên nếu bạn có hộp danh sách mà bạn muốn lưu tại một vị trí cụ thể ở mọi thời điểm, có thể bạn không muốn nó di chuyển cùng với ô bên dưới.

Excel có hai loại điều khiển: biểu mẫu điều khiển ActiveX và điều khiển. Ngoài các tập hợp các điều khiển, bạn cũng có thể thêm các đối tượng từ công cụ vẽ, chẳng hạn như một Hình tự động, Chữ nghệ thuật, đồ họa SmartArt hoặc hộp văn bản.

Các phần sau đây mô tả điều khiển và đối tượng vẽ đồng thời diễn giải cách thức thao tác với các điều khiển và đối tượng này một cách chi tiết hơn.

Điều khiển biểu mẫu

Điều khiển biểu mẫu là điều khiển gốc tương thích với những phiên bản Excel trước đây, bắt đầu từ Excel phiên bản 5.0. Điều khiển biểu mẫu cũng được thiết kế để sử dụng trên các trang macro XLM.

Bạn sử dụng điều khiển biểu mẫu khi bạn muốn dễ dàng tham chiếu và tương tác với dữ liệu ô mà không dùng mã VBA, và khi bạn muốn thêm điều khiển vào trang tính biểu đồ. Ví dụ, sau khi bạn thêm một điều khiển hộp danh sách vào trang tính và nối kết đến một ô, bạn có thể trả về một giá trị số cho vị trí hiện tại của mục đã chọn trong điều khiển. Bạn có thể dùng giá trị số đó kết hợp với hàm INDEX để chọn các mục từ danh sách.

Bạn cũng có thể chạy macro bằng cách dùng điều khiển biểu mẫu. Bạn có thể đính kèm một macro sẵn có cho điều khiển hoặc viết hoặc lưu lại một macro mới. Khi người dùng biểu mẫu này bấm vào điều khiển, điều khiển sẽ chạy macro.

Tuy nhiên, các điều khiển không thể được thêm vào biểu mẫu người dùng, được dùng để điều khiển các sự kiện hoặc sửa đổi để chạy Web script trên các trang Web.

Tổng kết điều khiển biểu mẫu

Tên Nút

Ví dụ

Mô tả

Ảnh nút

Nhãn

Ví dụ về điều khiển nhãn Biểu mẫu

Xác định mục đích của một ô hay hộp văn bản, hoặc hiển thị văn bản có tính chất mô tả (chẳng hạn như tiêu đề, chú thích, hình ảnh) hoặc hướng dẫn tóm tắt.

Ảnh nút

Hộp Nhóm

Ví dụ về điều khiển hộp nhóm thanh công cụ Biểu mẫu

Nhóm các điều khiển liên quan thành một đơn vị hình ảnh trong hình chữ nhật với nhãn tùy chọn. Thông thường, nút tùy chọn, hộp kiểm hoặc nội dung liên quan mật thiết được nhóm lại cùng nhau.

Ảnh nút

Nút

Ví dụ về điều khiển nút thanh công cụ Biểu mẫu

Chạy macro thực hiện một hành động khi người dùng bấm vào nó. Nút cũng được xem như là nút nhấn.

Ảnh nút

Hộp kiểm

Ví dụ về điều khiển hộp kiểm thanh công cụ biểu mẫu

Bật hay tắt giá trị biểu thị sự lựa chọn đối lập và không rõ ràng. Bạn có thể lựa chọn nhiều hơn một hộp kiểm trong một trang tính hoặc trong một hộp nhóm. Một hộp kiểm có thể có một trong số ba trạng thái: đã được chọn (đã bật), đã xóa (đã tắt) và hỗn hợp, có nghĩa là kết hợp trạng thái bật và tắt (như trong nhiều lựa chọn).

Ảnh nút

Nút Tùy chọn

Ví dụ về điều khiển nút tùy chọn thanh công cụ Biểu mẫu

Cho phép một lựa chọn riêng lẻ trong bộ giới hạn các lựa chọn có tính chất loại trừ lẫn nhau; nút tùy chọn thường được bao gồm trong hộp nhóm hoặc khung. Một nút tùy chọn có thể có một trong số ba trạng thái: đã được chọn (đã bật), đã xóa (đã tắt) và hỗn hợp, có nghĩa là kết hợp trạng thái bật và tắt (như trong nhiều lựa chọn). Nút tùy chọn còn được gọi là nút radio.

Ảnh nút

Hộp Danh sách

Ví dụ về điều khiển hộp danh sách Biểu mẫu

Hiển thị danh sách gồm một hay nhiều mục văn bản mà người dùng có thể chọn từ đó. Dùng hộp danh sách để hiển thị nhiều lựa chọn khác nhau về số hay nội dung. Có ba loại hộp danh sách:

 • Một hộp danh sách lựa chọn đơn chỉ cho phép một lựa chọn. Trong trường hợp này, hộp danh sách tương tự như một nhóm các nút tuỳ chọn, ngoại trừ hộp danh sách có thể xử lý một số lượng lớn các mục hiệu quả hơn.

 • Hộp danh sách nhiều lựa chọn cho phép một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn liên tục (liền kề).

 • Hộp danh sách lựa chọn mở rộng cho phép một lựa chọn, nhiều lựa chọn liên tục và lựa chọn không liên tục (hay đứt đoạn).

Ảnh nút

Hộp Tổ hợp

Ví dụ về điều khiển hộp tổ hợp biểu mẫu

Kết hợp hộp văn bản với hộp danh sách để tạo ra hộp danh sách thả xuống. Hộp tổ hợp nhỏ gọn hơn hộp danh sách nhưng yêu cầu người dùng phải bấm mũi tên đi xuống để hiển thị danh sách các mục. Hãy sử dụng hộp tổ hợp để cho phép người dùng vừa có thể gõ nhập dữ liệu vừa có thể lựa chọn chỉ một mục từ trong danh sách. Điều khiển hiển thị giá trị hiện tại trong hộp văn bản, dù cho giá trị đó được nhập như thế nào.

Ảnh nút

Thanh cuộn

Ví dụ về điều khiển thanh cuộn thanh công cụ biểu mẫu

Cuộn qua phạm vi của giá trị khi bạn bấm mũi tên cuộn hay kéo hộp cuộn. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển qua trang giá trị (khoảng cài đặt trước) bằng cách bấm khu vực giữa hộp cuộn và một trong các mũi tên cuộn. Thông thường, người dùng cũng có thể gõ trực tiếp giá trị văn bản vào ô liên kết hay hộp văn bản.

Ảnh Nút

Nút xoay

Ví dụ về điều khiển nút xoay thanh công cụ Biểu mẫu

Tăng hay giảm giá trị, chẳng hạn như nấc tăng số, thời gian hay ngày. Để tăng giá trị, hãy bấm vào mũi tên lên; để giảm giá trị, bấm vào mũi tên xuống. Thông thường, người dùng cũng có thể gõ trực tiếp giá trị văn bản vào ô liên kết hay hộp văn bản.

Lưu ý: Các điều khiển sau đây sẵn có trong sổ làm việc Office Excel 2007 . Các điều khiển có thể dùng trong Excel Phiên bản 5.0 trang thoại chỉ.

Tên Nút

Ảnh nút Trường văn bản

Ảnh nút Danh sách tổ hợp - sửa

Ảnh nút Tổ hợp thả - xuống sửa

Ảnh nút Chạy thoại

Điều khiển ActiveX

Điều khiển ActiveX có thể được dùng trong biểu mẫu trang tính có hoặc không dùng mã VBA và trong Biểu mẫu người dùng VBA. Nói chung, hãy sử dụng điều khiển ActiveX khi bạn cần thiết kế linh hoạt hơn là thiết kế do điều khiển Biểu mẫu cung cấp. Điều khiển ActiveX có nhiều thuộc tính hơn cho phép bạn có thể dùng để tùy chỉnh hình thức, hành vi, phông và những đặc điểm khác của nó.

Bạn cũng có thể điều khiển các sự kiện khác nhau xuất hiện khi tương tác với điều khiển ActiveX. Ví dụ, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau, dựa trên lựa chọn mà người dùng chọn từ điều khiển hộp danh sách hay bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu để điền các mục vào lại hộp tổ hợp khi người dùng bấm nút. Bạn cũng có thể viết macro phản hồi lại các sự kiện liên quan tới điều khiển ActiveX. Khi người dùng biểu mẫu tương tác với điều khiển, mã VBA của bạn sẽ chạy để xử lý bất cứ sự kiện nào xuất hiện cho điều khiển đó.

Máy tính của bạn cũng có thể chứa nhiều điều khiển ActiveX đã được cài đặt bằng Excel và các chương trình khác chẳng hạn như Calendar Control 12.0 và Windows Media Player.

Quan trọng: Không phải có thể dùng tất cả điều khiển ActiveX trực tiếp trên trang tính; một vài điều khiển ActiveX có thể chỉ được dùng trên Biểu mẫu người dùng Visual Basic for Applications (VBA). Nếu bạn cố thêm bất kỳ một điều khiển ActiveX cụ thể nào vào trang tính, Excel hiển thị thông báo "Không thể chèn đối tượng."

Tuy nhiên, điều khiển ActiveX không được thêm vào trang tính biểu đồ từ giao diện người dùng hoặc trang tính macro XLM. Bạn cũng không thể gán một macro để chạy trực tiếp từ một điều khiển ActiveX giống như cách bạn có thể từ một điều khiển biểu mẫu.

Tóm tắt điều khiển ActiveX

Tên Nút

Ví dụ

Mô tả

Ảnh nút

Hộp kiểm

Ví dụ về điều khiển hộp kiểm ActiveX

Bật hay tắt giá trị biểu thị sự lựa chọn đối lập và không rõ ràng. Bạn có thể lựa chọn nhiều hộp kiểm cùng lúc trong một trang tính hoặc trong một hộp nhóm. Một hộp kiểm có thể có một trong số ba trạng thái: đã được chọn (đã bật), đã xóa (đã tắt) và hỗn hợp, có nghĩa là kết hợp trạng thái bật và tắt (như trong nhiều lựa chọn).

Ảnh nút

Hộp văn bản

Ví dụ về điều khiển hộp văn bản ActiveX

Cho phép bạn, trong một hộp hình chữ nhật, xem, hãy nhập hoặc sửa văn bản hoặc dữ liệu được gắn kết một ô. Một hộp văn bản cũng có thể là một trường văn bản tĩnh mà trình bày thông tin chỉ đọc.

Ảnh nút

Nút Lệnh

Ví dụ về điều khiển nút lệnh ActiveX

Chạy macro thực hiện một hành động khi người dùng bấm vào nó. Nút lệnh còn được gọi là nút nhấn.

Ảnh nút

Nút Tùy chọn

Ví dụ về điều khiển nút tùy chọn ActiveX

Cho phép một lựa chọn riêng lẻ trong bộ giới hạn các lựa chọn có tính chất loại trừ lẫn nhau thường được bao gồm trong hộp nhóm hoặc khung. Một nút tùy chọn có thể có một trong số ba trạng thái: đã được chọn (đã bật), đã xóa (đã tắt) và hỗn hợp, có nghĩa là kết hợp trạng thái bật và tắt (như trong nhiều lựa chọn). Nút tùy chọn còn được gọi là nút radio.

Ảnh nút

Hộp Danh sách

Ví dụ về điều khiển hộp danh sách ActiveX

Hiển thị danh sách gồm một hay nhiều mục văn bản mà người dùng có thể chọn từ đó. Dùng hộp danh sách để hiển thị nhiều lựa chọn khác nhau về số hay nội dung. Có ba loại hộp danh sách:

 • Một hộp danh sách lựa chọn đơn chỉ cho phép một lựa chọn. Trong trường hợp này, hộp danh sách tương tự như một nhóm các nút tuỳ chọn, ngoại trừ hộp danh sách có thể xử lý một số lượng lớn các mục hiệu quả hơn.

 • Hộp danh sách nhiều lựa chọn cho phép một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn liên tục (liền kề).

 • Hộp danh sách lựa chọn mở rộng cho phép một lựa chọn, nhiều lựa chọn liên tục và lựa chọn không liên tục (hay đứt đoạn).

Ảnh nút

Hộp Tổ hợp

Ví dụ về điều khiển hộp tổ hợp ActiveX

Kết hợp hộp văn bản với hộp danh sách để tạo ra hộp danh sách thả xuống. Hộp tổ hợp nhỏ gọn hơn hộp danh sách nhưng yêu cầu người dùng phải bấm mũi tên đi xuống để hiển thị danh sách các mục. Sử dụng để cho phép người dùng vừa có thể nhập vừa có thể chọn một mục từ danh sách. Điều khiển hiển thị giá trị hiện tại trong hộp văn bản, dù cho giá trị đó được nhập như thế nào.

Ảnh nút

Nút chuyển đổi

Ví dụ về điều khiển nút chuyển đổi ActiveX

Chỉ ra trạng thái chẳng hạn như Có/Không, hoặc chế độ chẳng hạn như Bật/Tắt. Nút sẽ luân phiên chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt khi bấm.

Ảnh Nút

Nút xoay

Ví dụ về điều khiển nút xoay ActiveX

Tăng hay giảm giá trị, chẳng hạn như nấc tăng số, thời gian hay ngày. Để tăng giá trị, hãy bấm vào mũi tên lên; để giảm giá trị, hãy bấm vào mũi tên xuống. Thông thường, người dùng cũng có thể gõ trực tiếp giá trị văn bản vào ô liên kết hay hộp văn bản.

Ảnh nút

Thanh cuộn

Ví dụ về điều khiển thanh cuộn ActiveX

Cuộn qua phạm vi của giá trị khi bạn bấm mũi tên cuộn hay kéo hộp cuộn. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển qua trang giá trị (khoảng cài đặt trước) bằng cách bấm khu vực giữa hộp cuộn và một trong các mũi tên cuộn. Thông thường, người dùng cũng có thể gõ trực tiếp giá trị văn bản vào ô liên kết hay hộp văn bản.

Ảnh nút

Nhãn

Ví dụ về điều khiển nhãn ActiveX

Xác định mục đích của một ô hay hộp văn bản, hiển thị văn bản có tính chất mô tả (chẳng hạn như tiêu đề, chú thích, hình ảnh) hoặc cung cấp hướng dẫn tóm tắt.

Ảnh nút

Hình ảnh

Ví dụ về điều khiển hình ảnh ActiveX

Nhúng một hình ảnh chẳng hạn như bitmap, JPEG, hoặc GIF.

Điều khiển khung

Ví dụ về điều khiển hộp nhóm ActiveX

Đối tượng hình chữ nhật với nhãn tùy chọn nhóm các điều khiển liên quan thành một đơn vị hình ảnh. Thông thường, nút tùy chọn, hộp kiểm hoặc nội dung liên quan chặt chẽ được nhóm trong điều khiển khung.

Lưu ý: Điều khiển ActiveX khung là không sẵn dùng trong phần Điều khiển ActiveX của lệnh chèn . Tuy nhiên, bạn có thể thêm điều khiển từ hộp thoại Thêm điều khiển bằng cách chọn Microsoft Forms 2.0 Frame.

Ảnh nút

Điều khiển Khác

Hiển thị một danh sách điều khiển ActiveX bổ sung sẵn có trong máy tính của bạn để bạn có thể thêm vào biểu mẫu tùy chỉnh chẳng hạn như Calender Control 12.0 và Windows Media Player. Bạn cũng có thể đăng ký điều khiển tùy chỉnh trong hộp thoại này.

Đối tượng Công cụ Vẽ

Ví dụ về Hình dạng Có thể bạn cũng muốn bao gồm cả phần đồ họa SmartArt, Hình dạng, WordArt và hộp văn bản trong biểu mẫu của mình. Bạn có thể thay đổi kích thước, xoay, lật, tô màu và kết hợp những đối tượng này để tạo ra hình dạng thậm chí còn phức tạp hơn. Khi bạn nhập văn bản trực tiếp vào Hình dạng hoặc đối tượng hộp văn bản, văn bản sẽ trở thành một phần của đối tượng đó — nếu bạn xoay hay lật đối tượng thì văn bản cũng sẽ xoay hoặc lật cùng với nó. Không giống điều khiển ActiveX, bạn có thể gán các thuộc tính khác nhau chẳng hạn như kích cỡ phông chữ, kiểu phông chữ cho từ và ký tự riêng lẻ trong đối tượng. Bạn cũng có thể gán macro và thêm siêu kết nối cho những đối tượng này. Thậm chí bạn có thể liên kết văn bản trong một Hình dạng hoặc đối tượng hộp văn bản vào một ô trang tính và tự động hiển thị giá trị được cập nhật trong đối tượng đó.

Thao tác với điều khiển và đối tượng trên một biểu mẫu trang tính

Sau khi bổ sung biểu mẫu và ActiveX vào biểu mẫu trang tính, bạn thường muốn tinh chỉnh và sắp xếp lại các điều khiển theo nhiều cách khác nhau để tạo ra một biểu mẫu có thiết kế đẹp và thân thiện với người dùng. Nhiệm vụ chung bao gồm các mục sau đây:

 • Điều khiển việc hiển thị đường lưới trong khi thao tác cùng điều khiển và quyết định có hiển thị đường lưới cho người dùng trên biểu mẫu trang tính cuối cùng hay không.

 • Lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn điều khiển để bạn có thể chỉ định thuộc tính hoặc tạo ra những điều chỉnh bổ sung.

 • Chỉnh sửa văn bản trong điều khiển chẳng hạn như chú thích hoặc nhãn.

 • Nhóm, sao chép, di chuyển và sắp xếp các điều khiển để tổ chức bố trí biểu mẫu trang tính.

 • Thay đổi kích cỡ và định dạng các điều khiển để có được hình thức bạn mong muốn.

 • Định vị hay chỉnh kích cỡ của điều khiển với một ô.

 • Bảo vệ các điều khiển và các ô được nối kết theo yêu cầu bảo vệ dữ liệu cụ thể của bạn.

 • Bật hoặc tắt việc in các điều khiển khi biểu mẫu trang tính được in.

 • Xóa những điều khiển không sử dụng.

Bạn có thể thiết kế biểu mẫu trang tính có hoặc không có đường lưới ô ở nền. Ví dụ, bạn có thể muốn tắt đường lưới ô và sau đó định dạng tất cả các ô có cùng màu sắc hoặc mẫu hình hoặc thậm chí có thể dùng ảnh làm nền trang tính. Để ẩn hoặc hiện đường lưới, trên tab xem , trong nhóm Hiện/ẩn , xóa hoặc chọn hộp kiểm đường lưới .

Xác định loại điều khiển có trên trang tính của bạn

Do có ba loại điều khiển và đối tượng khác nhau bạn có thể chỉnh sửa chúng riêng lẻ, có thể bạn không biết chắc loại điều khiển nào khi chỉ nhìn vào chúng. Để xác định loại điều khiển (Biểu mẫu hay ActiveX), hãy chọn và bấm chuột phải vào điều khiển rồi hiển thị menu lối tắt:

 • Nếu menu lối tắt có chứa lệnh Thuộc tính, điều khiển là điều khiển ActiveX và bạn đang trong chế độ thiết kế.

 • Nếu menu lối tắt có chứa lệnh Gán Macro, điều khiển là điều khiển Biểu mẫu.

  Mẹo: Để hiển thị menu lối tắt chuẩn xác cho điều khiển biểu mẫu hộp nhóm, hãy đảm bảo rằng bạn chọn chu vi thay vì bên trong của hộp nhóm.

 • Nếu một menu lối tắt có chứa lệnh Chỉnh sửa văn bản, mục tiêu là đối tượng Vẽ.

Biểu mẫu người dùng VBA

Để linh hoạt tối đa, bạn có thể tạo biểu mẫu người dùng, hộp thoại tùy chỉnh, thường bao gồm một hoặc nhiều điều khiển ActiveX. Bạn tạo biểu mẫu người dùng có sẵn từ mã VBA mà bạn tạo trong trình soạn thảo Visual Basic. Các bước ở mức cao để tạo một biểu mẫu người dùng là như sau:

 1. Chèn một biểu mẫu người dùng vào VBAProject của sổ làm việc của bạn. Bạn truy nhập của sổ làm việc VBAProject bằng Hiển thị trình soạn thảo Visual Basic (nhấn ALT + F11) và sau đó, trên menu chèn , bấm mẫu người dùng.

 2. Ghi thủ tục hiển thị Biểu mẫu người dùng.

 3. Thêm điều khiển ActiveX.

 4. Sửa đổi thuộc tính cho các điều khiển ActiveX.

 5. Ghi thủ tục xử lý sự kiện cho điều khiển ActiveX.

Bằng cách sử dụng biểu mẫu người dùng, bạn cũng có thể sử dụng tính năng nâng cao biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể theo lập trình thêm một nút tùy chọn riêng biệt cho mỗi ký tự bảng chữ cái hoặc bạn có thể thêm hộp kiểm cho mỗi mục trong một danh sách gồm nhiều ngày tháng và số.

Trước khi tạo một Biểu mẫu người dùng, hãy xem xét tới việc sử dụng hộp thoại dựng sẵn có trong Excel có thể phù hợp với yêu cầu của bạn. Hộp thoại dựng sẵn này bao gồm InputBox VBA và các hàm MsgBox, phương pháp InputBox Excel, phương pháp GetOpenFilename, phương pháp GetSaveAsFilename và đối tượng Thoại của đối tượng Ứng dụng có bao gồm hộp thoại Excel dựng sẵn.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu Trung tâm Nhà phát triển Microsoft Office Excel.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×