Tổng quan về biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Microsoft Office Excel 2007 không còn cung cấp hướng dẫn biểu đồ. Thay vào đó, bạn có thể tạo biểu đồ cơ bản bằng cách bấm vào loại biểu đồ mà bạn muốn trên Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent ruy-băng. Để tạo một biểu đồ chuyên nghiệp Hiển thị chi tiết mà bạn muốn, bạn có thể sửa đổi biểu đồ, áp dụng kiểu đã xác định trước và bố trí, và thêm định dạng bắt mắt. Bạn cũng có thể dùng lại biểu đồ yêu thích bằng cách lưu nó dưới dạng mẫu biểu đồ.

Nếu bạn có Office Excel 2007 cài đặt, bạn có thể cũng tận dụng mạnh mẽ Excel chức năng trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 , chẳng hạn như Microsoft Office PowerPoint 2007 và Microsoft Office Word 2007của biểu đồ.

Trong bài viết này

Biểu đồ và các thành phần của họ

Tạo biểu đồ trong Excel

Tạo biểu đồ trong PowerPoint và Word

Sửa đổi biểu đồ

Sử dụng bố trí biểu đồ định sẵn và kiểu biểu đồ cho một diện mạo chuyên nghiệp

Thêm định dạng bắt mắt vào biểu đồ

Dùng lại biểu đồ bằng cách tạo mẫu biểu đồ

Biểu đồ và các thành phần của họ

Biểu đồ được dùng để hiển thị các chuỗi dữ liệu số theo định dạng đồ họa để giúp việc hiểu được khối lượng lớn dữ liệu và mối quan hệ giữa các chuỗi dữ liệu khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Biểu đồ có nhiều thành phần. Một số thành phần trong số này được hiển thị theo mặc định, các thành phần khác có thể được thêm vào khi cần. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của các thành phần biểu đồ bằng cách di chuyển thành phần sang vị trí khác trong biểu đồ, đổi kích cỡ thành phần, hoặc thay đổi định dạng. Bạn cũng có thể loại bỏ thành phần biểu đồ mà bạn không muốn hiển thị.

Một biểu đồ và các thành phần của nó

1. khu vực sơ đồ của biểu đồ.

2. vùng vẽ của biểu đồ.

3. điểm dữ liệu của chuỗi dữ liệu được vẽ trên biểu đồ.

4. Trục ngang (thể loại) và dọc (giá trị) trục mà các dữ liệu được biểu thị dọc theo trong biểu đồ.

5. chú giải của biểu đồ.

6. Một biểu đồ và tiêu đề trục mà bạn có thể dùng trong biểu đồ.

7. Một nhãn dữ liệu mà bạn có thể dùng để xác định các chi tiết của một điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

Khi bạn bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ vùng, rồi di chuột con trỏ chuột qua một trong các thành phần, Excel sẽ hiển thị thông tin về thành phần đó trong Mẹo màn hình.

Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ cũng làm cho công Cụ biểu đồ sẵn có, thêm thiết kế, bố trívà tab định dạng .

Ảnh Ribbon Excel

Đầu trang

Tạo biểu đồ trong Excel

Để tạo biểu đồ trong Excel, bạn bắt đầu bằng cách nhập dữ liệu cho biểu đồ trên một trang tính. Dữ liệu có thể được sắp xếp trong hàng hoặc cột — Excel tự động xác định cách tốt nhất để đưa những dữ liệu trong biểu đồ. Một số loại biểu đồ (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và bong bóng) yêu cầu một sắp xếp dữ liệu cụ thể như được mô tả trong bảng sau đây.

Đối với loại biểu đồ này

Sắp xếp dữ liệu

Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, bề mặt hoặc radar

Trong các cột hoặc các hàng, chẳng hạn như:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Hoặc:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên bị cắt

Đối với một chuỗi dữ liệu, trong một cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, chẳng hạn như:

Một

1

B

2

C

3

Hoặc:

Một

B

C

1

2

3

Đối với nhiều chuỗi dữ liệu, trong nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, chẳng hạn như:

Một

1

2

B

3

4

C

5

6

Hoặc:

Một

B

C

1

2

3

4

5

6

Biểu đồ XY (phân tán) hoặc bong bóng

Trong các cột, đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y tương ứng rồi đến giá trị kích cỡ bong bóng trong cột liền kề, như thế này:

X

y

Kích cỡ bong bóng

1

2

3

4

5

6

Biểu đồ chứng khoán

Trong các cột hoặc hàng theo thứ tự sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn:

giá trị cao, giá trị thấp và giá trị đóng cửa

LIKE

Ngày

High

Thấp

Đóng

1/1/2002

46,125

42

44,063

Hoặc:

Ngày

1/1/2002

High

46,125

Thấp

42

Đóng cửa

44,063

Sau khi bạn đã nhập dữ liệu cho biểu đồ của bạn, bạn có thể chọn loại biểu đồ mà bạn muốn sử dụng các ruy-băng Office Fluent (tabchèn , nhóm biểu đồ ).

Dữ liệu và biểu đồ trang tính

1. Dữ liệu trang tính

2. Biểu đồ được tạo từ dữ liệu trang tính

Excel hỗ trợ nhiều loại biểu đồ để giúp bạn hiển thị dữ liệu theo cách có ý nghĩa đối với khán giả của bạn. Khi bạn tạo biểu đồ hoặc thay đổi sơ đồ hiện có, bạn có thể chọn từ một loạt các loại biểu đồ (chẳng hạn như biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn) và các loại con của họ (chẳng hạn như biểu đồ cột xếp chồng hoặc hình tròn trong biểu đồ 3-D).

Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ được hỗ trợ và làm thế nào để tạo biểu đồ trong Excel, hãy xem các loại biểu đồ sẵn cótạo biểu đồ.

Đầu trang

Tạo biểu đồ trong PowerPoint và Word

Biểu đồ được tích hợp với các chương trình Bản phát hành Office 2007 , chẳng hạn như Office PowerPoint 2007 và Office Word 2007. Cả chương trình cung cấp công cụ biểu đồ cùng sẵn dùng trong Excel. Khi bạn đã cài đặt Excel, bạn có thể tạo biểu đồ Excel trong PowerPoint và Word bằng cách bấm vào nút biểu đồ trên Ribbon (tabchèn , nhóm hình minh họa ), sau đó bằng cách sử dụng công cụ biểu đồ để sửa đổi hoặc định dạng biểu đồ. Biểu đồ mà bạn tạo sẽ được nhúng vào Office PowerPoint 2007 và Office Word 2007và dữ liệu biểu đồ được lưu trữ trong trang tính Excel chứa trong tệp PowerPoint hoặc Word.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc trong chế độ tương thích trong Word, bạn có thể chèn biểu đồ bằng cách sử dụng Microsoft Graph thay vì Excel. Trong PowerPoint, bạn luôn có thể dùng Excel để tạo biểu đồ.

Bạn cũng có thể sao chép biểu đồ từ Excel vào PowerPoint 2007 và Word 2007. Khi bạn sao chép biểu đồ, nó có thể được nhúng dưới dạng tĩnh dữ liệu hoặc nối kết vào sổ làm việc. Đối với biểu đồ được nối kết với một sổ làm việc mà bạn có thể truy nhập, bạn có thể chỉ định rằng nó sẽ tự động kiểm tra các thay đổi trong sổ làm việc được nối kết bất cứ khi nào biểu đồ được mở.

Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu đồ trong PowerPoint 2007 hoặc Office Word 2007, hãy xem sử dụng biểu đồ và đồ thị trong bản trình bày hoặc trình bày dữ liệu trong biểu đồ.

Đầu trang

Sửa đổi biểu đồ

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể thay đổi nó. Ví dụ, bạn có thể muốn thay đổi cách trục sẽ được hiển thị, thêm tiêu đề biểu đồ, di chuyển hoặc ẩn chú giải, hoặc hiển thị thành phần biểu đồ bổ sung.

Để sửa đổi biểu đồ, bạn có thể:

  • Thay đổi cách hiển thị của trục biểu đồ    Bạn có thể chỉ định thang đo của trục và điều chỉnh khoảng cách giữa các giá trị hoặc thể loại được hiển thị. Để giúp biểu đồ của bạn dễ đọc hơn, bạn cũng có thể thêm các nhãn kiểm vào trục và chỉ định khoảng cách mà chúng sẽ xuất hiện.

  • Thêm tiêu đề và nhãn dữ liệu vào biểu đồ    Để giúp làm rõ thông tin xuất hiện trong biểu đồ của mình, bạn có thể thêm tiêu đề biểu đồ, tiêu đề trục và nhãn dữ liệu.

  • Thêm chú giải hoặc bảng dữ liệu     Bạn có thể hiện hoặc ẩn một chú giải hoặc thay đổi vị trí của nó. Trong một số biểu đồ, bạn cũng có thể hiển thị một bảng dữ liệu Hiển thị phím chú giải và các giá trị Hiển thị trong biểu đồ.

  • Áp dụng tùy chọn đặc biệt cho mỗi loại biểu đồ    Các đường đặc biệt (chẳng hạn như đường cao-thấp và đường xu hướng), thanh (chẳng hạn như thanh lên-xuống và thanh lỗi), đánh dấu dữ liệu, và các tùy chọn khác sẵn dùng cho những loại biểu đồ khác.

Đầu trang

Sử dụng bố trí biểu đồ định sẵn và kiểu biểu đồ cho một diện mạo chuyên nghiệp

Thay vì theo cách thủ công việc thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ hoặc định dạng biểu đồ, bạn có thể nhanh chóng áp dụng bố trí biểu đồ định sẵn và kiểu biểu đồ cho biểu đồ của bạn. Excel cho phép nhiều bố trí được xác định trước hữu ích và kiểu mà bạn có thể chọn từ. Nếu cần, bạn có thể tinh chỉnh một kiểu hoặc bố trí bằng cách thực hiện thay đổi theo cách thủ công để bố trí và định dạng của thành phần biểu đồ riêng lẻ, chẳng hạn như khu vực sơ đồ, vùng vẽ, chuỗi dữ liệuhoặc chú giải của biểu đồ.

Khi bạn áp dụng bố trí biểu đồ định sẵn, bộ cụ thể của các thành phần biểu đồ (chẳng hạn như tiêu đề, chú giải, một bảng dữ liệuhoặc nhãn dữ liệu) được hiển thị trong một sắp xếp cụ thể trong biểu đồ của bạn. Bạn có thể chọn từ nhiều bố trí được cung cấp cho mỗi loại biểu đồ.

Khi bạn áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn, biểu đồ sẽ được định dạng dựa trên chủ đề của tài liệu mà bạn đã áp dụng, để biểu đồ của bạn phù hợp với màu chủ đề (tập hợp màu), phông chữ chủ đề (tập hợp phông chữ đầu đề và thân văn bản), cũng như hiệu ứng chủ đề (tập hợp hiệu ứng đường kẻ và màu tô) của tổ chức bạn hoặc của riêng bạn.

Lưu ý: Bạn không thể tạo bố trí biểu đồ hoặc kiểu của riêng mình, nhưng bạn có thể tạo mẫu biểu đồ bao gồm bố trí biểu đồ và định dạng mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về các mẫu biểu đồ, hãy xem lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi diện mạo của biểu đồ, hãy xem thay đổi bố trí hoặc kiểu của biểu đồ.

Đầu trang

Thêm định dạng bắt mắt vào biểu đồ

Ngoài việc áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn, bạn có thể dễ dàng áp dụng định dạng để các thành phần biểu đồ riêng lẻ chẳng hạn như đánh dấu dữ liệu, biểu đồ vùng, vùng vẽ, và các số và văn bản trong tiêu đề và nhãn để mang lại diện mạo bắt mắt, tùy chỉnh biểu đồ của bạn. Bạn có thể áp dụng kiểu hình dạng cụ thể và kiểu WordArt, nhưng bạn có thể thêm định dạng hình dạng và văn bản thành phần biểu đồ theo cách thủ công.

Để thêm định dạng, bạn có thể:

  • Tô thành phần biểu đồ    Bạn có thể sử dụng các dạng tô màu, hoạ tiết, ảnh và chuyển màu để giúp thu hút sự chú ý vào các thành phần biểu đồ cụ thể.

  • Thay đổi đường viền ngoài của thành phần biểu đồ    Bạn có thể sử dụng màu, kiểu đường kẻ và độ dày của đường để nhấn mạnh các thành phần biểu đồ.

  • Thêm hiệu ứng đặc biệt cho thành phần biểu đồ    Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, cạnh mờ, góc xiên và xoay 3-D cho các hình của thành phần biểu đồ, mang lại diện mạo hoàn chỉnh cho biểu đồ của bạn.

  • Định dạng văn bản và số    Bạn có thể định dạng văn bản và số trong tiêu đề, nhãn và hộp văn bản trên biểu đồ như đối với văn bản và số trên trang tính. Để làm nổi bật văn bản và số, bạn thậm chí có thể áp dụng các kiểu WordArt.

Để biết thêm thông tin về cách định dạng thành phần biểu đồ, hãy xem định dạng thành phần biểu đồ.

Đầu trang

Dùng lại biểu đồ bằng cách tạo mẫu biểu đồ

Nếu bạn muốn dùng lại biểu đồ mà bạn đã tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể lưu biểu đồ đó dưới dạng một mẫu biểu đồ (*.crtx) trong thư mục mẫu biểu đồ. Khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể rồi áp dụng mẫu biểu đồ như cách bạn làm bất kỳ loại biểu đồ dựng sẵn khác. Thực tế, các mẫu biểu đồ có các loại biểu đồ, và bạn cũng có thể dùng chúng để thay đổi loại biểu đồ của một biểu đồ hiện có. Nếu bạn sử dụng mẫu biểu đồ thường xuyên, bạn có thể lưu nó dưới dạng loại biểu đồ mặc định.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ không dựa trên chủ đề tài liệu. Dùng hiện tại màu chủ đề, phông chữ chủ đềvà hiệu ứng chủ đề trong biểu đồ mà bạn tạo bằng cách sử dụng một mẫu biểu đồ, bạn có thể áp dụng một kiểu cho biểu đồ. Kiểu biểu đồ đặt lại chủ đề của biểu đồ để chủ đề tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng kiểu biểu đồ định sẵn và bố trí biểu đồ cho một diện mạo chuyên nghiệp.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng mẫu biểu đồ, hãy xem lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×