Tổng quan về Bộ lọc Thư rác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không ai thích email thư rác hoặc thư rác. Bộ lọc thư rác Outlook không ngăn chuyển phát thư rác email, nhưng nào tốt nhất kế tiếp — sẽ chuyển bị nghi ngờ là thư rác vào thư mục Email rác .

Mẹo: Đó là nên thường xuyên xem xét thư trong thư mục Email rác để kiểm tra thư hợp lệ không chính xác được phân loại là thư rác. Nếu bạn tìm thấy một thông báo không phải là thư rác, kéo nó trở về hộp thư đến hoặc bất kỳ thư mục. Bạn cũng có thể đánh dấu mục không phải thư rác bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Bấm Trang chủ > Thư rác > Không phải Thư rác.

Theo mặc định, bộ lọc thư rác được bật lên và mức độ bảo vệ được đặt là Không lọc tự động. Bạn có thể làm bộ lọc nghiêm ngặt hơn bằng cách thay đổi mức độ bảo vệ nó cung cấp. Bộ lọc Email rác đánh giá từng thư đến dựa trên một số yếu tố sau đây. Những mục này có thể bao gồm thời gian khi thư được gửi và nội dung của thư.

Để thay đổi các tùy chọn dành cho Bộ lọc Thư rác, hãy làm như sau:

 • Bấm Trang chủ > Thư rác > Tùy chọn Thư rác.

Danh sách bộ lọc email rác

Trong khi Bộ lọc Thư rác tự động kiểm tra các thư đến, Danh sách Bộ lọc Thư rác cho phép bạn kiểm soát những thư được coi là thư rác. Bạn có thể thêm tên, địa chỉ email và tên miền vào những danh sách này để bộ lọc không kiểm tra thư gửi từ những nguồn mà bạn tin cậy, hoặc chặn thư gửi đến từ những tên miền hoặc địa chỉ email cụ thể mà bạn không biết hoặc không tin cậy.

Danh sách người gửi an toàn     Địa chỉ email và tên miền trong danh sách người gửi an toàn không bao giờ được coi là email rác, bất kể nội dung của thư. Bạn có thể thêm liên hệ của bạn và phóng viên khác vào danh sách này. Tuy nhiên, bằng cách thiết kế, tên miền an toàn không nhận ra theo mặc định trong Exchange Online hoặc trong Exchange Online Protection. Chỉ tên miền bị chặn, địa chỉ người gửi bị chặn và người gửi an toàn địa chỉ được nhận dạng. Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server, tất cả các tên và địa chỉ trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) được tự động xem là an toàn. Giới hạn người gửi an toàn là 1024.

Danh sách người nhận an toàn     Nếu bạn tham gia vào một danh sách gửi thư hoặc danh sách phân phối, bạn có thể thêm danh sách người gửi vào danh sách người nhận an toàn. Thư được gửi đến các địa chỉ email hoặc tên miền không bao giờ được coi là thư rác, bất kể nội dung của thư.

Danh sách người gửi chặn     Bạn có thể dễ dàng chặn thư gửi từ người gửi cụ thể bằng cách thêm địa chỉ email hoặc tên miền của họ vào danh sách người gửi chặn. Khi bạn thêm một tên hoặc địa chỉ email vào danh sách này, Outlook di chuyển bất kỳ thư nào đến từ nguồn vào thư mục Email rác . Thư gửi từ người hoặc tên miền tên xuất hiện trong danh sách này luôn được phân loại là thư rác, bất kể nội dung của thư. Giới hạn người gửi bị chặn là 500.

Danh sách tên miền cấp cao chặn     Để chặn thông điệp email không mong muốn từ quốc gia/khu vực khác, bạn có thể thêm mã quốc gia/khu vực đến danh sách tên miền cấp cao chặn. Ví dụ, kiểm tra CA [Canada], Mỹ [Hoa Kỳ] và MX [Mexico] hộp trong danh sách chặn thư gửi từ địa chỉ email kết thúc bằng .ca, .us và .mx.

Danh sách mã hóa chặn     Để chặn thông điệp email không mong muốn xuất hiện trong bộ ký tự hoặc bảng chữ cái khác, bạn có thể thêm mã hóa vào danh sách mã hóa chặn.

Bộ lọc Thư rác sẽ khác nhau khi Chế độ Exchange Đệm ẩn được bật hoặc tắt

Nếu bạn dùng tài khoản Exchange, bạn có thể truy cập vào một lớp công cụ khác để chống lại thư rác.

 • Nếu bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange hoặc tải xuống tệp dữ liệu Outlook (.pst)    bộ lọc danh sách thư rác sẽ được lưu trên máy chủ và sẵn dùng từ bất kỳ máy tính. Danh sách bộ lọc cũng được dùng bởi máy chủ để đánh giá thư. Điều này có nghĩa là nếu người gửi sẽ xuất hiện trong danh sách người gửi chặn, sau đó từ người gửi đó được chuyển vào thư mục Email rác trên máy chủ, và họ không được đánh giá bằng Outlook.

 • Nếu bạn làm việc trực tuyến     Các Danh sách Bộ lọc Thư rác được lưu trên máy chủ. Chúng sẵn dùng từ bất kỳ máy tính nào, nhưng chỉ khi bạn đã bật tính năng Thư rác trong Outlook Web Access hoặc Outlook Web App. Danh sách bộ lọc cũng được máy chủ dùng để đánh giá thư. Điều này có nghĩa là nếu một người gửi có tên trong Danh sách Người gửi bị Chặn của bạn, thì thư gửi từ người này sẽ được chuyển đến thư mục Thư rác trên máy chủ và những thư đó sẽ không được Outlook đánh giá.

Cách lọc thư rác hoạt động

Bộ lọc Email rác đánh giá từng thư đến để đánh giá hay không là thư rác, dựa trên một số yếu tố sau đây. Những mục này có thể bao gồm thời gian khi thư được gửi và nội dung của thư. Theo mặc định, bộ lọc thư rác được bật lên và mức độ bảo vệ được đặt là thấp. Mức này bắt chỉ có thư rác nhất rõ ràng. Bạn có thể làm bộ lọc nghiêm ngặt hơn bằng cách thay đổi mức độ bảo vệ nó cung cấp.

Lưu ý: Bộ lọc thư rác Outlook không ngăn chuyển phát thư rác email, nhưng bị nghi ngờ là thư rác sẽ di chuyển vào thư mục Email rác .

Bạn có thể điều chỉnh thiết đặt bộ lọc thư rác trong hộp thoại Tùy chọn email rác .

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Xóa, bấm vào Thư rác, rồi bấm vào Tùy chọn Thư Rác.

Thư mục Email Rác

Bất kỳ thư nào nghi ngờ là thư rác được chuyển vào thư mục Email rác . Chúng tôi khuyên bạn theo định kỳ xem lại các thư trong thư mục Email rác để kiểm tra thư hợp lệ không chính xác được phân loại là thư rác. Nếu bạn tìm thấy một thông báo không phải là thư rác, hãy kéo chúng trở về hộp thư đến hoặc bất kỳ thư mục. Bạn cũng có thể đánh dấu mục không phải thư rác bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác, sau đó bấm Không phải thư rác.

Danh sách Bộ lọc Thư rác

Trong khi bộ lọc Email rác tự động kiểm tra thư đến của bạn, các bộ lọc danh sách thư rác cung cấp cho bạn thêm quyền kiểm soát những gì được coi là thư rác. Bạn có thể Thêm tên, địa chỉ email và tên miền vào các danh sách để cho phép bộ lọc cho thư từ nguồn tin cậy, hoặc khối thư đến từ địa chỉ email cụ thể và tên miền mà bạn không biết rõ và tin cậy.

Danh sách người gửi an toàn     Địa chỉ email và tên miền trong danh sách người gửi an toàn không bao giờ được coi là email rác, bất kể nội dung của thư. Bạn có thể thêm liên hệ của bạn và phóng viên khác vào danh sách này. Tuy nhiên, bằng cách thiết kế, tên miền an toàn không nhận ra theo mặc định trong Exchange Online hoặc trong Exchange Online Protection. Chỉ tên miền bị chặn, địa chỉ người gửi bị chặn và người gửi an toàn địa chỉ được nhận dạng. Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server, tất cả các tên và địa chỉ trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) được tự động xem là an toàn.

Danh sách Người nhận An toàn     Nếu bạn có tên trong một danh sách gửi thư hoặc danh sách phân phát, bạn có thể thêm người gửi danh sách đó vào Danh sách Người nhận An toàn. Thư gửi từ những địa chỉ email hoặc tên miền này sẽ không bao giờ được coi là thư rác, không xét đến nội dung của thư.

Danh sách người gửi bị chặn     Bạn có thể dễ dàng chặn thư gửi từ người gửi cụ thể bằng cách thêm địa chỉ email hoặc tên miền của họ vào danh sách người gửi chặn. Khi bạn thêm một tên hoặc địa chỉ email vào danh sách này, Outlook sẽ di chuyển bất kỳ thư nào đến từ nguồn vào thư mục Email rác . Thư gửi từ người hoặc tên miền tên xuất hiện trong danh sách này luôn được phân loại là thư rác, bất kể nội dung của thư.

Danh sách tên miền cấp cao nhất bị chặn     Để chặn thông điệp không mong muốn email được gửi từ một quốc gia/khu vực, bạn có thể thêm mã quốc gia/khu vực đến danh sách tên miền cấp cao chặn. Ví dụ, chọn CA [Canada], Mỹ [Hoa Kỳ] và MX [Mexico] hộp kiểm trong danh sách sẽ chặn thư gửi từ địa chỉ email kết thúc bằng .ca, .us và .mx.

Danh sách Mã hóa bị Chặn     Để chặn những email không mong muốn xuất hiện trong bộ ký tự hoặc bảng chữ cái khác, bạn có thể thêm các mã vào Danh sách Mã hóa bị Chặn.

Loại tài khoản email được hỗ trợ bởi bộ lọc thư rác

Bộ lọc thư rác có thể dùng với loại tài khoản email, sau đây:

 • Tài khoản Exchange trong chế độ đệm ẩn Exchange

 • Tài khoản Exchange mang đến một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)

 • Tài khoản POP3

 • Tài khoản IMAP

 • Kết nối Outlook cho Outlook.com (trước đây là Hotmail)

 • Kết nối Microsoft Outlook cho IBM Lotus Domino

Nếu bạn muốn thay đổi hồ sơ của bạn, xuất bản sao của danh sách thư rác trước khi bạn thực hiện các thay đổi, và sau đó nhập thông tin vào Outlook. Điều này đảm bảo rằng bạn không phải tạo lại các bộ lọc danh sách thư rác.

Bộ lọc Thư rác sẽ khác nhau khi Chế độ Exchange Đệm ẩn được bật hoặc tắt

Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange, bạn có quyền truy nhập vào một lớp chức năng công cụ và chống lại thư rác.

 • Nếu bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange hoặc tải xuống tệp dữ liệu Outlook (.pst)     Các bộ lọc danh sách thư rác sẽ được lưu trên máy chủ và sẵn dùng từ bất kỳ máy tính. Danh sách bộ lọc cũng được dùng bởi máy chủ để đánh giá thư. Điều này có nghĩa là nếu người gửi sẽ xuất hiện trong danh sách người gửi chặn, sau đó từ người gửi đó được chuyển vào thư mục Email rác trên máy chủ, và họ không được đánh giá bởi Outlook.

 • Nếu bạn làm việc trực tuyến     Các bộ lọc danh sách thư rác được lưu trên máy chủ. Họ đủ sẵn có từ bất kỳ máy tính, nhưng chỉ nếu bạn có tính năng Email rác được bật trong Outlook Web Access hoặc Outlook Web App. Danh sách bộ lọc cũng được dùng bởi máy chủ để đánh giá thư. Điều này có nghĩa là nếu người gửi sẽ xuất hiện trong danh sách người gửi chặn, sau đó từ người gửi đó được chuyển vào thư mục Email rác trên máy chủ, và họ không được đánh giá bởi Outlook.

Cách hoạt động của bộ lọc email rác

Lọc email rác đánh giá từng thư đến để đánh giá hay không, có thể thư rác, dựa trên một số yếu tố sau đây. Những mục này có thể bao gồm thời gian khi thư được gửi và nội dung của thư. Theo mặc định, bộ lọc email rác được bật lên và mức độ bảo vệ được đặt là thấp. Mức này bắt chỉ có thư rác nhất rõ ràng. Bạn có thể tạo bộ lọc nghiêm ngặt hơn bằng cách thay đổi mức độ bảo vệ. Ngoài ra, bộ lọc email rác có thể Cập Nhật theo định kỳ để bảo vệ chống lại các kỹ thuật mới nhất gửi thư rác sử dụng thư rác của bạn hộp thư đến.

Lưu ý: Lọc email rác Outlook không ngăn chặn email rác từ đang được chuyển phát, nhưng thay vì chuyển hướng bị nghi ngờ là thư rác vào thư mục email rác của bạn thay vì hộp thư đến của bạn. Một số giải pháp bên thứ ba là sẵn dùng mà có thể thêm nghiêm ngặt trên trước này.

Mẹo: Bạn có thể kiểm soát nhiều thiết đặt bộ lọc email rác của bạn với hộp thoại Tùy chọn email rác . Từ hộp thư đến của bạn, trong menu hành động , trỏ tới Email rác và sau đó bấm Tùy chọn email rác.

Thư mục Email Rác

Bất kỳ thư nào bắt bộ lọc email rác được di chuyển đến một thư mục Email rác đặc biệt. Đó là nên xem xét các thư trong thư mục Email rác theo định kỳ để đảm bảo rằng chúng không nằm thư hợp lệ nào mà bạn muốn xem. Nếu họ là hợp lệ, bạn có thể di chuyển chúng lại để hộp thư đến bằng cách đánh dấu họ không phải thư rác. Bạn cũng có thể kéo chúng tới bất kỳ thư mục.

Thư mục Email Rác

Danh sách bộ lọc email rác

Ngay cả khi lọc email rác bộ lọc thư đến của bạn tự động, thư rác email danh sách bộ lọc cho phép bạn thêm kiểm soát những gì hoặc không được xem là thư rác. Các danh sách này cho phép bạn cho phép thư từ nguồn tin cậy, hoặc chặn thư gửi đến từ địa chỉ email cụ thể và tên miền mà bạn không biết hoặc tin cậy.

Có năm danh sách lọc email rác

Danh sách Người gửi An toàn

Danh sách Người nhận An toàn

Danh sách Người gửi bị Chặn

Quốc tế - danh sách tên miền cấp cao nhất bị chặn

Quốc tế - danh sách mã hóa chặn

Danh sách Người gửi An toàn

Người gửi An toàn

Nếu bộ lọc do nhầm lẫn đánh dấu email là thư rác email, bạn có thể chặn người gửi thư. Cũng theo cách thủ công, bạn có thể xây dựng danh sách người gửi an toàn của bạn trong hộp thoại tùy chọn email rác. Địa chỉ email và tên miền trong danh sách người gửi an toàn không bao giờ được coi là email rác, bất kể nội dung của thư. Tuy nhiên, bằng cách thiết kế, tên miền an toàn không nhận ra theo mặc định trong Exchange Online hoặc trong Exchange Online Protection. Chỉ tên miền bị chặn, địa chỉ người gửi bị chặn và người gửi an toàn địa chỉ được nhận dạng.

 • Tất cả các địa chỉ email liên hệ của bạn được bao gồm trong danh sách này nếu chọn hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi trong tùy chọn email rác (thiết đặt mặc định). Với thiết đặt này, thư từ những người trong thư mục liên hệ của bạn không bao giờ sẽ được coi là email rác.

 • Địa chỉ email của những người không được liệt kê trong liên hệ của bạn nhưng với ai bạn tương ứng được bao gồm trong danh sách này nếu bạn chọn hộp kiểm tự động thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn . (Hộp kiểm này không được chọn theo mặc định.)

  • Địa chỉ email của người nhận được lưu trong danh sách theo mặc định chỉ khi bạn tạo và gửi thư theo cách thủ công trong Outlook, thay vì thư được tạo tự động bởi một chương trình.

  • Danh sách phân phối cá nhân không thể thêm bằng cách dùng hộp kiểm này.

  • Nếu bạn vô tình trả lời thông điệp email của người gửi thư rác (ví dụ, bằng cách gửi yêu cầu để bỏ đăng ký từ danh sách gửi thư của người gửi thư rác) trong khi chọn hộp kiểm này, địa chỉ email của người gửi thư rác đó sẽ được thêm vào danh sách người gửi an toàn. Nếu bạn nhận thấy thư của người gửi thư rác trong hộp thư đếncủa bạn, bạn phải thêm địa chỉ email của người gửi thư rác vào danh sách người gửi chặn và loại bỏ mục tương ứng từ danh sách người gửi an toàn. Nếu cùng một địa chỉ xuất hiện trong danh sách người gửi chặn và danh sách người gửi an toàn, danh sách người gửi an toàn điều đứng và địa chỉ sẽ không thể được xem xét không an toàn.

 • Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange (được dùng thường xuyên hơn trong thiết đặt business hơn cho gia đình hoặc cá nhân email), tất cả các tên và địa chỉ email ở Danh sách Địa chỉ Toàn cục được tự động xem là an toàn.

 • Bạn cũng có thể cấu hình Outlook để chấp nhận thư chỉ từ những người trong danh sách người gửi an toàn. Cấu hình này nằm trong một hộp bấm tab tùy chọn trong tùy chọn email rác.

Danh sách Người nhận An toàn

Người nhận An toàn

Nếu bạn tham gia vào một danh sách gửi thư hoặc danh sách phân phối, bạn có thể thêm danh sách người gửi vào danh sách người nhận an toàn. Thư được gửi đến các địa chỉ email hoặc tên miền không bao giờ được coi là thư rác, bất kể nội dung của thư.

Danh sách Người gửi bị Chặn

Người gửi Bị chặn

Bạn có thể dễ dàng chặn thư gửi từ người gửi cụ thể bằng cách thêm địa chỉ email hoặc tên miền vào danh sách người gửi chặn của họ. Khi bạn thêm một tên hoặc địa chỉ email vào danh sách này, Outlook sẽ di chuyển bất kỳ thư nào đến từ nguồn vào thư mục Email rác . Thư gửi từ người hoặc tên miền tên xuất hiện trong danh sách này luôn được coi là thư rác, bất kể nội dung của thư.

 • Nếu bạn có các danh sách hiện có của an toàn hoặc bị chặn tên và địa chỉ, bạn có thể nhập chúng vào Outlook.

 • Bạn có thể thêm người gửi thư hoặc người nhận vào bất kỳ danh sách lọc email rác bằng cách bấm chuột phải vào thư trong hộp thư đến của bạn hoặc thư mục thư, trỏ đến email rác, rồi bấm Tùy chọn mong muốn.

Quốc tế - danh sách tên miền cấp cao nhất bị chặn

Quốc tế

Để chặn thông điệp không mong muốn email đến từ quốc gia/khu vực khác, bạn có thể chặn người gửi thư.

Danh sách này cho phép bạn chặn địa chỉ email kết thúc bằng một tên miền đã xác định mức cao nhất. Ví dụ, chọn hộp kiểm CA [Canada], Mỹ [Hoa Kỳ]MX [Mexico] trong danh sách sẽ chặn thư gửi từ địa chỉ email kết thúc bằng .ca, .us và .mx. Mã quốc gia/khu vực bổ sung sẽ xuất hiện trong danh sách.

Quốc tế - danh sách mã hóa chặn

Quốc tế

Để chặn email không mong muốn xuất hiện trong ngôn ngữ khác, bạn có thể Thêm các mã vào danh sách mã hóa chặn.

Danh sách này cho phép bạn chặn tất cả địa chỉ email trong một ngôn ngữ đã xác định mã hóa, còn được gọi là một ký tự. Hôm nay, hầu hết các email rác được gửi trong U.S.-ASCII mã hóa. Số dư được gửi tới khác nhau khác mã hóa quốc tế. Danh sách mã hóa chặn cho phép bạn lọc ra không mong muốn email quốc tế được hiển thị trong ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Lưu ý: 

 • Mã hóa Unicode không được bao gồm trong danh sách mã hóa chặn.

 • Các thư sử dụng mã hóa lạ hoặc không xác định sẽ được lọc bằng Bộ lọc Thư Rác thông thường.

Loại tài khoản email được hỗ trợ bởi bộ lọc email rác

Lọc email rác có thể dùng với loại tài khoản email, sau đây:

 • Tài khoản Exchange trong chế độ đệm ẩn Exchange

 • Tài khoản Exchange mang đến một Tệp Thư mục Riêng (.pst)

 • Tài khoản HTTP (Windows Live Mail)

 • Tài khoản POP3

 • Tài khoản IMAP

 • Kết nối Microsoft Office Outlook cho IBM Lotus Domino

 • Kết nối Outlook cho MSN

Tất cả các tài khoản email trong hồ sơ email Outlook cùng chia sẻ cùng một thiết đặt email rác và danh sách. Nếu bạn có tài khoản Exchange và tài khoản Windows Live Mail, ví dụ, mỗi tài khoản có thư mục Email rác của chính nó. Tuy nhiên, nếu bạn có tài khoản Exchange và tài khoản POP3, email rác cho cả hai tài khoản được đặt trong thư mục Email rác cho tài khoản Exchange.

Nếu bạn thay đổi hồ sơ của bạn, bạn nên xuất bản sao của danh sách email rác trước khi bạn thực hiện các thay đổi, và sau đó nhập thông tin vào Outlook. Cách này, bạn sẽ tránh cần tái tạo thư rác email danh sách bộ lọc.

Lọc email rác với các phiên bản Microsoft Exchange

Sử dụng Outlook trong môi trường Microsoft Exchange - nhiều phổ biến trong công việc hơn với gia đình hoặc cá nhân email - cung cấp một lớp chức năng và công cụ để chống lại email rác.

Microsoft Exchange Server 2003

 • Nếu bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange hoặc tải xuống một tệp thư mục cá nhân (.pst)     Thư rác email danh sách bộ lọc được lưu trữ trên máy chủ và sẵn dùng từ bất kỳ máy tính. Danh sách bộ lọc cũng được dùng bởi máy chủ để đánh giá thư. Điều này có nghĩa là có nếu một người gửi sẽ xuất hiện trong chặn người gửi danh sách của bạn, rồi thư từ người gửi được chuyển vào thư mục Email rác trên máy chủ và họ không được đánh giá bởi Outlook.

 • Nếu bạn làm việc trực tuyến     Thư rác email danh sách bộ lọc được lưu trữ trên máy chủ. Họ đủ sẵn có từ bất kỳ máy tính, nhưng chỉ nếu bạn có tính năng email rác hỗ trợ trong Outlook Web Access. Danh sách bộ lọc cũng được dùng bởi máy chủ để đánh giá thư. Điều này có nghĩa là có nếu một người gửi sẽ xuất hiện trong chặn người gửi danh sách của bạn, rồi thư từ người gửi được chuyển vào thư mục Email rác trên máy chủ và họ không được đánh giá bởi Outlook.

Microsoft Exchange Server 2000 và trước đó

 • Nếu bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange hoặc tải xuống một tệp thư mục cá nhân (.pst)     Bạn có thể tạo và sử dụng thư rác email danh sách bộ lọc, đó là được lưu trữ trên máy chủ và sẵn dùng từ bất kỳ máy tính nào bạn dùng. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange và tùy chọn để tải xuống một tệp thư mục cá nhân (.pst) là vị trí chuyển phát mặc định của bạn, thư rác email danh sách bộ lọc sẽ sẵn dùng chỉ trên máy tính được dùng để thêm tên và địa chỉ.

 • Nếu bạn làm việc trực tuyến     Không sẵn dùng bộ lọc email rác.

Lọc cho thư lừa đảo

Một số email rác có thể là nguy hiểm hoặc thậm chí là gian lận. Lọc email rác cũng tự động đánh giá từng thư đến để khám phá xem có thể là đáng ngờ, có khả năng lừa đảo, hoặc một phần của tấn công lừa đảo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×